ԻՆՉՈ՞Ւ ՄԵԾ ՊԱՀՔԸ

Մեծ պահքը մեր եկեղեցիներուն մէջ սննդականոնային կամ առողջապահական մտահոգութիւններով չէ հաստատուած: Անիկա  հաստատուած է Քրիստոսի օրինակին հետեւողութեամբ, երբ Ան իր քարոզչութիւնը սկսելէ առաջ, քառասուն օրեր շարունակ մեկուսացաւ անապատին մէջ, ինքզինք կերակուրէ զրկեց եւ աղօթքով ապրեցաւ հոգեպէս զօրանալու համար: Քրիստոսի հետեւողութեամբ, ուրեմն պէտք է գիտնալ եւ գիտակցիլ, որ պահքը ամէնէն առաջ հոգեւոր վերանորոգութեան իւրայատուկ առիթ մըն է, որ անպայման հոգեւոր կեանքը ազնուացնելու պէտք է ծառայէ:

Իսկ ի՞նչ ձեւերով կարելի է պահքը հոգեպէս ապրիլ, որպէսզի Քրիստոսի օրինակին հետեւած ըլլանք, այսինքն` ոչ միայն հացով ապրինք, այլ նաեւ` Աստուծոյ բոլոր խօսքերով:

ԻՆՔՆԱՄՓՈՓՈՒՄ

Պահքի ընթացքին մարդ պէտք է մերթ ընդ մերթ առանձնանայ, առանձնութեան մէջ ինքն իրեն հետ խօսելու համար, ինքզինք քննելու, հասկնալու, դատելու համար եւ իր խղճին հետ խօսակից դառնալու համար: Աւելի դժուար է ինքզինք դատել, քան ուրիշը. այս վարժութիւնը կատարողն ու յաջողողը անկասկած դուրս կու գայ զօրացած ու կեանքը դիմագրաւելու յաւելեալ տոկունութեամբ: Այս կատարելով` մենք կը ծանօթանանք մեր տկարութիւններուն, թերութիւններուն եւ ինքնաճանաչումը կը դառնայ մեր մեծագոյն ուժը:

ԱՂՕԹՔ

Պահքի ընթացքին մարդ պարտի ստեղծել առիթներ` հաղորդակցելու Աստուծոյ հետ, խօսելու Անոր հետ, խոստովանելու համար իր ցաւերն ու մեղքերը, խորհուրդ խնդրելու համար Անկէ: Մէկ խօսքով, մարդ աղօթելու է պահքի ընթացքին, Աստուծոյ մօտ ըլլալու համար:

ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ

Պահքի ընթացքին մեղք պիտի ըլլայ որեւէ ձեւով անառակ կամ անբարիշտ ըլլալը: Ի՞նչ իմաստ ունի ինքզինք որոշ ուտեստեղէններէ զրկելը, եթէ նոյն ատեն կեղծաւորութիւն ընենք, սուտ խօսինք, խոստում չյարգենք, անարդար ըլլանք մեր շուրջիններուն հանդէպ, չարախօսութիւն ընենք: Առաքինի կենցաղ որդեգրելը հրամայական է Մեծ պահքի շրջանին:

Տ. Ս.

Share this Article
CATEGORIES