ԿԱՂԱՆԴԻ ՅԱՐԴԱՐԱՆՔ

Անցեալ շաբթուան կնոջական էջով մենք ծանօթացանք տօնածառ յարդարելու զանազան կարելիութիւններու: Սակայն տօնածառը առանձին բաւարար չէ տան մէջ Կաղանդի մթնոլորտ ստեղծելու համար, այս պատճառով ալ այսօրուան էջով պիտի ծանօթանանք Կաղանդի յարդարանքի ճոխ տեսականիի մը, որմէ կրնաք ընտրել ձեր ճաշակին յարմարողը: Ժամանակ, համբերութիւն, պզտիկ պիւտճէ մը եւ քիչ մը ճարտարութիւն բաւարար են գեղեցիկ արդիւնքի հասնելու համար:

 Սեղանի յարդարանք

Ամարիլիս ծաղիկով յարդարանքները շատ տեսքոտ եւ գեղեցիկ են: Ամարալիս ծաղիկին հայրենիքը Հարաւային Ամերիկան է, անիկա բաւական չարքաշ եւ դիմացկուն ծաղիկ է: Ամարիլիսին գոյնը կարմիր է, բայց կան նաեւ ճերմակ, վարդագոյն գոյնի ամարիլիսներ:

Անանասով յարդարանք

Առնել միջակ չափի ձեւաւոր անանաս մը, գլխատել եւ միջուկը պարպել եւ հոսող ջուրի տակ լաւապէս ցօղուել, ապա ցամքեցնել եւ զետեղել ներկայանալի, բաց ամանի մը կեդրոնը: Շուրջը տարածել քրեմպըրի պտուղի հատիկները եւ կամ` կարմիր, մանր շաքարներ:

Անանասին մէջ ջուր լեցնել եւ մէջը զետեղել վառ կարմիր ծաղիկները:

Պատուհանի յարդարանք

Պատուհանին առջեւ զետեղեցէք արծաթեայ գեղեցիկ ափսէ մը, վրան զետեղեցէք զանազան չափի ճերմակ մոմեր` Նոր տարուան գիշերը վառելու համար: (Վառած մոմերը վարագոյրէն հեռու պահեցէք արկածներ կանխարգիլելու համար):

Ափսէին կողքին զետեղեցէք թելիսի երկու ծրարիկներ, որոնց մէջ աւազ լեցուցած ու բերանը կապած ըլլաք: Իւրաքանչիւր ծրարիկի կեդրոնը մէկական փոքրիկ տօնածառ հաստատեցէք եւ արհեստական ձիւնով ծածկեցէք:

Բաղնիքի հայելիի յարդարանք

Նոր տարուան շրջանին տան բաղնիքն իսկ պէտք է որ տօնական տեսք ունենայ, մանաւանդ եթէ հիւրեր պիտի ընդունիք:

Այսպէս, կրնաք լուացարանի հայելիէն ժապաւէն մը կախել եւ վրան հաստատել մաղթանքներ, փայլուն աստղեր, զանգակներ… ինչ որ ձեր մտքէն կ՛անցնի:

Յանձնարարելի է, որ մնաք չէզոք գոյներու (ճերմակ, արծաթագոյն…) սահմաններուն մէջ եւ շատ չխճողէք բաղնիքը:

Ներքին դուռի յարդարանք

Բացի տան մուտքի դուռէն, կարելի է նաեւ զարդարել ներքին դուռերէն մէկը: Այսպէս, ինչպէս նկարը ցոյց կու տայ, դրան շուրջ հաստատեցէք եղեւինի արհեստական ճիւղերու պսակ մը, տեղ-տեղ Կաղանդի պուլեր եւ Կաղանդի բացիկներ հաստատելով:

Նուէրներ ծրարելու յարդարանք

Նուէրին չափ կարեւոր է անոր ծրարումը, քանի որ առաջին ակնարկով մը արտաքին տեսքն է, որ կը տպաւորէ մեզ:

Կարելի է ընտրել միագոյն նուէրի թուղթեր, կապել` համապատասխան ժապաւէնով մը եւ անոր վրայ հաստատել բարեմաղթութեան պիտակ մը, սնոպարի պզտիկ ողկոյզներ, բոժոժներ եւ եղեւինի պզտիկ ճիւղ մը:

Գիրք նուիրելու պարագային, կրնաք հրաժարիլ նուէրի թուղթէն: Գիրքը կամ գիրքերը փաթթեցէք ժապաւէնով մը վրան հաստատեցէք Կաղանդի պուլեր եւ դալար ճիւղ մը:

Եթէ ապակեայ շիշի մէջ ձեր մէկ մասնագիտութիւնը (անուշ, ռուպ, թթուաշ…) պիտի նուիրէք, կափարիչին շուրջ ժապաւէն մը կապեցէք, վրան հաստատեցէք պիտակ մը, Կաղանդի պուլ մը, բոժոժ մը եւ կամ եղեւինի պզտիկ ճիւղ մը:

Բարձերու յարդարանք

Այո, մինչեւ իսկ բարձերը կրնան տօնական հագուստ հագնիլ: Ինչպէս զոյգ նկարները ցոյց կու տան, կարելի է առնել միագոյն բարձի երես մը եւ վրան կարել տարբեր գոյնով տօնածառ մը, կամ` տօնածառեր (գծելու եւ կտրելու իմաստով ամէնէն դիւրինն է):

Պնակի եւ անձեռոցիկի յարդարանք

Ընտրեցէք երկու, տարբեր չափի պնակներ, մեծը` կարմիր, պզտիկը` ճերմակ: Թուղթէ կամ կտորէ անձեռոցիկին տուէք քառակուսի ձեւ եւ ծալեցէք այնպէս մը, որ մէջը կարենաք զետեղել եղեւինի դալար ճիւղ մը: Ապա դանակն ու պատառաքաղը զետեղեցէք հորիզոնական ձեւով եւ զուգահեռ, իսկ դգալը` ուղղահայեաց:

Կրակարանի յարդարանք

Եթէ կրակարան (շըմինէ) ունիք, ահաւասիկ` շատ պարզ եւ դիւրին յարդարանք մը: Առէք քանի մը շրջանակ, հանեցէք մէջի լուսանկարները եւ պարապ շրջանակներուն վրայ հաստատեցէք տարբեր չափի դալար ճիւղեր եւ շիւղեր…

Այլ յարդարանքներ

Եթէ ձանձրացած էք Կաղանդի ընթացիկ յարդարանքներէն` Կաղանդ պապուկ, զանգակ, եղնիկ, հրեշտակ, եւ այլն… ահաւասիկ` երկու հետաքրքրական գաղափարներ.

ա.- Առէք պտղաման մը կամ արծաթեայ մեծ շաքարաման մը, մէջը տեղաւորեցէք Կաղանդի մեծ ու փոքր պուլեր, տեղ-տեղ զետեղեցէք քանի մը դալար ճիւղ եւ սնոպարի ողկոյզներ, վերջապէս, պուլերուն վրայ հաստատեցէք ճերմակ աղաւնի մը` խաղաղութեան խորհրդանիշը:

բ.- Ներկայանալի ամանի մը մէջ խնձոր կամ նարինջ լեցուցէք: Իւրաքանչիւր պտուղի վրայ նախ մատիտով նախշեր գծեցէք, ապա այդ գծագրութիւնները ծածկեցէք մեխակի գամերով եւ կամ` գունաւոր կոճագամերով (փիւնեզ): Կրնաք նոյնիսկ մոմ մը հաստատել պտուղներուն կեդրոնը:

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ՀԻՆ ԵՐԳԸ

Գնաց հին տարին, թախծոտ, տրտմագին,
Ժառանգ թողած որդւոյն թարմատի:
Գնաց հին տարին, աչքերը ետին,
Մտահոգ էր ան, զի ջահել որդին
Պիտի կարենա՞ր սանձել չարերն աշխարհի:
Բայց պէտք է մեկնէր.
Մուրհակն միամեայ փակուած հաշիւ էր,
Յոգնած էր այնքան, լսած ծուռ խօսքեր,
Ինչպէ՞ս դիմանար դաւերուն մարդոց, մեծին ու փոքրին
Քմայքներուն սին:
Նախքան մեկնումն իր, ղրկեց պատուիրակ մը ծեր,
Կռնակին շալկած տոպրակ սուտերու,
Որ մխիթարէր մանուկներն արթուն:
Բերաւ խաբկանք-խաղալիք
Զի համայն աշխարհ դարձած էր մանկիկ,
Կեանքը օրօրոց փափուկ պատրանքի:
Գնաց հին տարին, հոգերը ուսին,
Մտահոգ էր ան թէ ինչպէս որդին
Պիտի կարենար ջահել հասակին
Շալկէր աշխարհի չարիքն արիւնալի…

***

Կէս գիշերին դուռը կը բախէր,
Կաղանդ Պապան ծեր.
Հին տարին շշմած փախուստի մէջ էր,
Նոր Տարին ուրախ հին երգ մը կ՛երգէր.
Զանգակնե՜ր, զանգակնե՜ր…

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ

10 դեկտեմբեր 2011

 

 Պատրաստեց՝ ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

Share this Article
CATEGORIES