50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ (27 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1961)

ԲԵԹ­ՂԵ­ՀԵ­ՄԻ ՄԷՋ, ՀԱ­ԿԱ­ՌԱԿ ՍԱՍ­ՏԻԿ ՑՈՒՐ­ՏԻՆ 
20,000 ՈՒԽ­ՏԱ­ՒՈՐ­ՆԵՐ ՆԵՐ­ԿԱՅ ԵՂԱՆ
Ս. ԾՆՈՒՆ­ԴԻ ԱՐԱ­ՐՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՆՑ

Հա­մայն աշ­խար­հէն հա­զա­րա­ւոր ուխ­տա­ւոր­ներ եւ զբօ­սաշր­ջիկ­ներ Բեթ­ղե­հեմ եկան Ս. Ծնուն­դի առի­թով:

Հա­կա­ռակ բա­ցա­ռիկ ցուր­տի մը (զե­րո­յէն նուազ մէկ) եւ ժա­մա­կան 130 քմ արա­գու­թեամբ փչող հո­վի մը, ժա­մը երեք օդա­նա­ւեր իջան Երու­սա­ղէ­մի օդա­կա­յա­նը:

Աւե­լի քան 20,000 ուխ­տա­ւոր­ներ մաս­նակ­ցե­ցան Ս. Ծնուն­դի աւան­դա­կան թա­փո­րին:

ԿԱ­ՌԱ­ՎԱ­ՐԱ­ԿԱՆ ԱՒԱ­ՆԻ ՇԻ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ
ՊԻ­ՏԻ ՓՈՒ­ԹԱՑ­ՈՒԻ

Ըն­թա­ցիկ տար­ուան մէջ կա­ռա­վա­րու­թիւնը պի­տի աշ­խա­տի հաշ­ուե­յար­դա­րի են­թար­կել առ­կախ խնդիր­նե­րը: Այս նպա­տա­կին հա­մար վա­ղը ժո­ղով մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ` նա­խա­գա­հու­թեամբ Ռա­շիտ Քա­րա­մէի: Առա­ջին առի­թով կա­ռա­վա­րու­թիւնը պի­տի զբա­ղի զա­նա­զան նա­խա­րար­նե­րու քատ­րե­րու վե­րա­կազ­մու­թեան խնդրով:

Այս առի­թով կ՛իմա­նանք, թէ բազ­մա­թիւ նա­խա­րար­ներ պի­տի պա­հան­ջեն փու­թաց­նել կա­ռա­վա­րա­կան աւա­նի շի­նու­թիւնը: Հան­րօ­գուտ շի­նու­թեանց նա­խա­րար Փի­եռ Ժե­մա­յէլ անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին գու­մա­րեց բազ­մա­թիւ ժո­ղով­ներ, որոնց ըն­թաց­քին քննեց հան­րօ­գուտ շի­նու­թեանց նա­խա­րա­րու­թեան նոր շէն­քին վե­րա­բեր­եալ յա­տա­կագ­ծե­րը:

«ԵՐԹԵՒԵԿԻ ՇԱԲԱԹԸ» ԵՐԷԿ ՍԿՍԱՒ
ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ

2500 ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ Կ՛ՕԳՆԵՆ
ԵՐԹԵՒԵԿԻ ՈՍՏԻԿԱՆՆԵՐՈՒՆ

Երկրորդական վարժարաններու 2500 աշակերտներ կ՛օգնեն ոստիկաններուն` կանոնաւորելու երթեւեկը քաղաքին մէջ, «Երթեւեկի շաբթուան» ընթացքին, որ սկսաւ երէկ: Ամէն օր 300 աշակերտներ գործի կը լծուին:

Աշակերտները դրած են սպիտակ քասքեթ մը եւ թեւնոց մը: Կը կրեն նաեւ նշան տուող գաւազան մը: Այս կամաւորները յատկապէս կը ջանան անցորդները անցընել գամածածկ նրբանցքներէն:

Անցեալ շաբաթ ոստիկանութիւնը Պէյրութի փողոցներուն մէջ շինել տուած էր խոշոր ցուցատախտակներ` շարժավարներուն եւ անցորդներուն յիշեցնելով, որ ենթարկուին երթեւեկի կանոններուն: Գլխաւոր քառուղիներուն վրայ դրուած էին արկածեալ ինքնաշարժներ` շարժավարներուն յիշեցնելու համար, որ անհրաժեշտ է զգուշութեամբ վարել իրենց ինքնաշարժը, որովհետեւ արագութիւնը արկածներու գլխաւոր պատճառն է:

Բացի այդ, ուղղաթիռներու միջոցով երէկ արձակուեցան թռուցիկներ, որոնք ժողովուրդէն կը պահանջէին ենթարկուիլ օրէնքներուն եւ դիւրացնել երթեւեկը:

Այս առիթով, ելեկտրական նոր սարքաւորումներ եղան այն քառուղիներուն վրայ, ուր մինչեւ հիմա նման դրութիւններ չէին հաստատուած:

Share this Article
CATEGORIES