ԿԵԱՆՔԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Ամբողջ դեկտեմբեր ամիսը կը թուի կախարդական ըլլալ: Միշտ մեզի ընկերակցող զգացումներ եւ յիշատակներ, յատկապէս` մեր մանկութեան հանգրուանէն, Նոր տարուան ընթացքին աւելի տիրական կը դարձնեն իրենց ներկայութիւնը: Բայց արդեօք ի՞նչ կը սպասենք եւ ի՞նչ կը յուսանք:

Նիւ Եորքի մէջ լոյս տեսնող «Թայմզ»¬ի լրագրող Տէյվիտ Պրուքս իր նշանաւոր «Կեանքի տեղեկագիր» սիւնակին մէջ գրած է հետաքրքրական յօդուած մը: Ան մարտահրաւէր կը կարդայ 70 տարիքը բոլորած բոլոր անձերուն` արժեւորում մը կատարելու իրենց կեանքին` եւ  ճշդելու, թէ ի՛նչ բան ճիշդ ըրած են, ո՞ւր սխալած են, ինչո՞վ հպարտ են ու ինչի՞ համար կը զղջան:

Հետաքրքրութեան համար ուզեցի կատարել այս հաշուեյարդարը եւ ծնողներուս եւս առաջարկեցի ընել նոյնը: Անոնք ուրախութեամբ կատարեցին այս մէկը եւ արդիւնքը հիանալի էր: Կ՛ուզեմ ձեզի եւս առաջարկել այս փորձը կատարել: Մի՛ սպասէք 70 տարեկան ըլլալ, որպէսզի այս տեղեկագիրը պատրաստէք, այլ այդ մէկը ըրէք այս խճողուած եւ հեւքոտ ամսուան ընթացքին, երբ ժամանակ չկայ տեսնելու ու արժեւորելու մեզի հասած առատ օրհնութիւններն ու շնորհակալ ըլլալու այդ բոլորին համար:

Երբ մեր ժամանակը լեցուն է ընտանիքի անդամներուն եւ հարազատներուն նուէրներ գնելու վազքով, հաւաքոյթներ կազմակերպելու խճողուածութեամբ, բնականաբար մեր ուժն ու կարողականութիւնը կը սպառի, այս բոլորը մեզմէ կը խլեն մեր ժամանակը, կորովն ու նիւթականը: Հաւանաբար ճիշդ այդ ատեն է, որ պէտք է պահ մը կանգ առնել ու գրել այդ տեղեկագիրը` ձեր կեանքին մասին, ու վստահ եմ, որ այս փորձը յաճախ պիտի կրկնէք:

Հաւանաբար գրէք այն դրական դասերուն մասին, զորս սորվեցաք ձեր շրջապատէն. ո՞ր մարզին մէջ աւելի բարձր գնահատական կու տաք դուք ձեզի` տա՞ն, աշխատավայրի՞ն, թէ՞այլուր: Երբ այս բոլորը գրի առնէք,  անպայման կը տեսնէք ձեր օրհնութիւնները, եւ կարծէք ամէն ինչ իր համապատասխան արժէքն ու տեղը կը ստանայ, աւելի յստակ գնահատականներ տալու կարելիութիւն կ՛ունենանք եւ կ՛արժեւորէք անհամար օրհնութիւնները: Երբ Կաղանդ պապուկը մեզի չայցելէ, պէտք չէ յուսախաբ ըլլանք, որովհետեւ ան վստահաբար զբաղած է մեզմէ աւելի նուազ բախտաւորները ուրախացնելով, պէտք է նաեւ գիտակցինք, որ նիւթական բաներու կարիք չունինք ուրախ ըլլալու համար:

Կը մաղթեմ, որ այս հեւքոտ ամսուան ընթացքին վայելէք հանդարտ եւ խաղաղ պահեր, լաւ պիտի ըլլայ նաեւ, որ կեանքի տեղեկագիրը բաժնեկցիք ձեր ընտանիքին հետ` զանոնք հրաւիրելով նոյնը ընելու:

Ինչպէս ալ նշէք տօնը ու անցընէք այս տօնական օրերը, ուրախութիւն կը մաղթեմ ձեզի: Կը մաղթեմ, որ պարուրուիք երախտագիտութեան զգացումներով, որովհետեւ կեանքը գեղեցիկ է ու թանկագին: Ուրախ դեկտեմբեր ձեր բոլորին:

Թարգմանեց` ՆԱԹԱԼԻ ՔԵՆՏԻՐՃԵԱՆ 

Share this Article
CATEGORIES