ՓՈՐՁ-ՀԱՐՑԱՐԱՆ. ՁԵՐ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՏԷ՞ՐՆ ԷՔ

Յաճախ Նոր տարուան սկիզբը նոր որոշումներ կու տանք եւ կը խոստանանք գործադրել զանոնք: Այսպէս` ծխախոտը կամ խմիչքը դադրեցնել, սննդականոնի սկսիլ, օրական մարզանք ընել եւ այլն… Բայց ասոնցմէ քանի՞ն կը գործադրենք: Իսկ դուք, որքանո՞վ տէրն էք ձեր տուած որոշումներուն: Իմանալու համար պատասխանեցէք ստորեւ տրուած հարցումներուն, ապա կարդացէք արդիւնքը:

1

Նոր տարուան գիշերը ձեզի հետ կապուած տեսակաւոր որոշումներ կու տաք:

ա.- Զանոնք կ՛արձանագրէք օրատետրի մը մէջ:
բ.- Հիմնականները կ՛արձանագրէք միայն:
գ.- Ի՞նչ օգուտ, եթէ պիտի չգործադրէք…

2

Ձեր աշխատած հաստատութեան մէջ գործի նոր կարելիութիւն մը կայ եւ կ՛ուզէք, որ ձերը ըլլայ:

ա.- Ձեր բոլոր առաւելութիւնները կը բացայայտէք տնօրէնին:
բ.- Ձեր թեկնածութիւնը գրաւոր կ՛առաջարկէք:
գ.- Վստահ էք, որ ուրիշին պիտի տրուի այդ առիթը:

3

Որոշած էք ձեր զաւակին (ներուն) նկատմամբ աւելի համբերատար ըլլալ եւ երբեք ձեռք չբարձրացնել: Առաջին իսկ չարութեան`

ա.- Կը յիշէք ձեր որոշումը, կը կանչէք եւ կը յանդիմանէք, կը բացատրէք սխալը եւ կը վերադառնաք ձեր գործին:
բ.- Կը յիշէք ձեր որոշումը եւ սխալ բան չընելու համար սենեակ կը ղրկէք եւ կ՛արգիլէք դուրս ելլել:
գ.- Ըստ սովորութեան, ձեր ջիղերուն տէրը չէք եւ ապտակ մը կ՛իջեցնէք անոր երեսին:

4

Նիհարնալու սննդականոնի առաջին օրն է, իսկ դուք երեկոյեան ընթրիքի հրաւիրուած էք:

ա.- Կ՛երթաք եւ գրեթէ բան չէք ուտեր:
բ.- Կ՛երթաք եւ «անվնաս» բաներ կ՛ուտէք:
գ.- Ինչպէ՞ս դիմանալ փորձութեան…

5

Ձեր ամուսինը կ՛ուզէ ծխախոտը դադրեցնել, ի՞նչ կը թելադրէք.

ա.- Որ կամքի տէր ըլլայ:
բ.- Դադրեցնելու փոխարէն` քանակը պակսեցնէ:
գ.- Աչքին կը դնէք, որ դիւրին որոշում չէ:

6

Ձեր ընկերուհիին հետ ժամադրուած էք, քալելու պիտի երթաք:

ա.- Արդէն զարթուցիչը լարած էք եւ անհամբեր էք պատրաստուելու:
բ.- Թէեւ պիտի նախընտրէիք քիչ մը եւս քնանալ, բայց խօսք տուած էք, հետեւաբար կը պատրաստուիք մեկնելու:
գ.- Առտու կանուխ ո՞վ խենդեցեր է տաքուկ անկողինը ձգելու…

7

Նպատակին հասնիլը`

ա.- Կամքի կը կարօտի:
բ.- Փափաքի կը կարօտի:
գ.- Անիրագործելի բան է:

ԱՐԴԻՒՆՔ

– Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «ա» է, շատ լաւ գիտէք, թէ ի՛նչ կ՛ուզէք կեանքէն, յստակօրէն կը ճշդէք ձեր նպատակները եւ ամէն անգամ որ որոշում մը տաք դուք ձեզ յանձնառու կը զգաք զայն գործադրելու` առանց յուսահատելու: Բայց վա՜յ այն օրին, երբ չհասնիք ձեր նպատակին, դուք ձեզ կը մեղադրէք եւ նուաստացած կը զգաք: Բարեբախտաբար նման բան հազուադէպօրէն կը պատահի ձեզի հետ:

– Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «բ» է, ըստ երեւոյթին, դժուարութիւն չունիք ձեր խոստումները յարգելու եւ ձեր որոշումները գործադրելու: Հոս, կարեւոր դեր կը խաղայ ձեր մասին ուրիշներուն կազմելիք կարծիքը: Այո, որպէսզի մեղադրանքի եւ դիտողութիւններու առիթ չտաք, ձեր կարելին կ՛ընէք գործադրելու առնուազն այն, ինչ որ բացայայտօրէն որոշած էիք շատերու ներկայութեան:

– Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «գ» է, Նոր տարին ոչ մէկ ձեւով կը ներշնչէ ձեզ, որպէսզի նոր որոշումներ տաք: Վստահ էք, որ այդ ձեւաւորուած որոշումները մեծամասնութեամբ անիրագործելի են, քանի որ օրը-օրին ապրող եւ կեանքը վայելել փափաքող անձ էք: Չէք ուզեր կաշկանդուիլ նախօրօք տրուած որոշումներով, որոնք ամբողջ տարուան տեւողութեան պիտի չարչարեն ձեզ: Այսուհանդերձ, թելադրելի է, որ ձեր առողջութեան հետ կապուած կարգ մը որոշումներ տաք եւ գործադրէք զանոնք:

 

ՆՈՐԱՁԵՒՈՒԹԻՒՆ

ԳԼԽԱՐԿՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ

 

Վերջերս նորաձեւութեան մայրաքաղաքներուն մէջ կայացան 2012 գարուն-ամառ նորաձեւութեան փառատօները:

Այդ փառատօներուն ընթացքին յատուկ ուշադրութիւն գրաւեցին զանազան ձեւի եւ չափի գլխարկները, որոնք մերթ զարմացուցին եւ մերթ հմայեցին ներկաները:

Ստորեւ կու տանք Քրիսթիան Տիօր, Արմանի եւ Լանվեն վաճառանիշով երեք նմուշներ:

 

 

 

 

 

 

 

ԱՅԼԱԶԱՆ

ԿԵԱՆՔԻՆ ԳԼԽԱՒՈՐ ԹՇՆԱՄԻՆԵՐԸ

Մարդու կեանքին վերաբերող բոլոր վտանգները հաշուի առնելով` կարելի է առանձնացնել անոնցմէ 10 ամէնէն գլխաւորները: Յաղթահարելով այս վտանգաւոր տասնեակը` մարդկութիւնը յառաջիկայ 10-20 տարիներու ընթացքին կրնայ նշանակալի աւելցնել կեանքի միջին տեւողութիւնը զարգացած երկիրներուն համար` 5, իսկ զարգացող երկիրներուն համար մինչեւ 17 տարիով: Այդ 10 գործօնները, ըստ իրենց կարեւորութեան եւ մարդու կեանքի տեւողութեան վրայ ունեցած ազդեցութեան, հետեւեալներն են.

1.- Անբաւարար սնունդ
2.- Չվտանգազերծուած սեռական յարաբերութիւններ
3.- Արեան բարձր ճնշում
4.- Ծխախոտի եւ թմրանիւթերու գործածութիւն
5.- Ոգելից ըմպելիներ
6.- Ապականած ջուրի օգտագործում
7.- Մարմնին մէջ երկաթի տոկոսի անբաւարարութիւն
8.- Թունաւոր ծուխերու եւ կազերու շնչում
9.- Արեան մէջ քոլեսթերոլի բարձր քանակ
10.- Գիրութիւն

 

ՍՆՆԴԱԳԻՏԱԿԱՆ-ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ

ՔԱՑԱԽԻՆ ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Յաճախ կը լսենք եւ կը կարդանք քացախի անհամար բարիքներուն մասին, բայց շուտ կը մոռնանք եւ բաւարար քանակութեամբ չենք սպառեր, հակառակ որ բոլորիս համար ամէնէն մատչելի դեղն է:

– Տարածուած համոզում է, որ քացախը կ՛երկարէ կեանքը, կը զօրացնէ յիշողութիւնը, կը մեղմացնէ որոշ տեսակի ցաւեր, կը նպաստէ երկաթի եւ կիրի իւրացմանը մեր մարմնին մէջ:

– Կարգ մը ուսումնասիրութիւններ կը հաստատեն, որ քացախը, յատկապէս խնձորինը, կը նիհարցնէ եւ կը նպաստէ մարսողութեան:

– Եթէ արդուկէն կամ տապակէն ձեր ձեռքը այրի, անմիջապէս այրուածքին վրայ քացախ դրէք: Ցաւը կ՛անհետանայ անմիջապէս:

– Եթէ մազերուն փայլք եւ առողջ տեսք կ՛ուզէք տալ, գլուխը լուալէ ետք մազերը ցօղուեցէք 2 բաժակ ջուրի եւ կէս գաւաթ խնձորի քացախի լուծոյթով:

– Եթէ յոգնած կը զգաք, 1 բաժակ ջուրի մէջ լուծել 1 թէյի դգալ մեղր եւ կէս գաւաթ խնձորի քացախ: Խմել օրը 2 բաժակ, ճաշէն ժամ մը առաջ:

– Կոկորդի ցաւի եւ գրգռուածութեան պարագային 1 ապուրի դգալ խնձորի քացախով ողողել բերանն ու կոկորդը:

– Յոգնած, կարմրած եւ ցաւող ոտքերու համար չկայ աւելի լաւ բան, քան` տաք քացախի լոգանքը: Տաշտին մէջ գաղջ ջուր, մէկ ափ քարաղ ու մէկ գաւաթ խնձորի քացախ լեցնել եւ այդ խառնուրդին մէջ առնուազն կէս ժամ հանգստացնել ոտքերը:

– Միջատի խայթուածքի թոյնը չէզոքացնելու համար խայթուած մասին վրայ քացախով թրջոց դրէք, եւ շատ շուտ քացախը կը չէզոքացնէ թոյնը:

– Տարիքի բերմամբ ձեռքերուն վրայ յայտնուած սրճագոյն արատները կ՛անհետանան, եթէ ամէն օր ձեռքերը շփէք քացախի մէջ թաթխուած կիսուած սոխով:

– Հերաթափման եւ թեփոտման ժամանակ, գլխուն մորթը շփեցէք քացախի մէջ թրջուած բամպակով:

– Զանազան մորթային, եղունգներու սնկային հիւանդութիւններու ժամանակ օրը 6 անգամ ախտահարուած մասերուն քսեցէք խնձորի քացախ:

– Մարմնին դիմադրողականութիւնը բարձրացնելու եւ զգայնութիւնները նուազեցնելու նպատակով օրական, առաւօտեան խմեցէք մէկ գաւաթ ջուր` 2 թէյի դգալ խնձորի քացախով:

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ԽՆՁՈՐԻ ՔԱՑԱԽԸ

Ապակեայ, քիչ մը լայն բերանով շիշի մը մէջ լեցնել լուացուած եւ կտրտուած հասուն խնձորներ, նոյնիսկ` վնասուածները: Աւելցնել քիչ մը շաքար եւ այնքան մը գաղջ ջուր, որ 4-5 սմ.ով բարձր ծածկէ խնձորները: Ամանը դնել տաք տեղ, լաւ ծածկել, ձգել 2 շաբաթ:

Հեղուկը քամել, լեցնել շիշերու մէջ, երկու շաբաթ եւս պահել, ապա օգտագործել:

 

ԿԱՐՈՍ

Կարոսը հարուստ է Սէ., Պէ.1, Պէ.2 եւ Փէ. կենսանիւթերով, միքրօ-էլէմաններով, կը պարունակէ նաեւ փոթասիոմ, կիր, ֆոսֆոր:

Այս կանաչեղէնը ոչ միայն համեղ է, այլ նաեւ` շատ առողջարար: Կը գրգռէ ախորժակը, կ՛ուժեղացնէ ստամոքսահիւթի արտադրութիւնը, կ՛արգիլէ կազերու կուտակումը ստամոքսին եւ աղիքներուն մէջ:

Հում կարոսին արժէքաւոր յատկութիւնը այն է, որ կը պարունակէ մեծ տոկոսով գործօն օրկանական սոտիոմ, որ լուծելի վիճակի մէջ կը պահէ կիրը:

ՍՏԵՊՂԻՆ

Յիշեցնենք, որ ստեպղինը կը գնահատուի իր պարունակած քարոթենին համար, որ մարմնին մէջ կը վերածուի Ս. կենսանիւթի: Անիկա շատ կարեւոր է աճին, տեսողութեան, մորթին եւ լորձաթաղաթներուն:

Պարունակած անթիօքսիտաններուն շնորհիւ կը կանխէ անօթներու պրկումը, ուղեղի կաթուածը:

Ստեպղինին պարունակած ֆոլաթթուն կենսական է ուղեղի գործունէութեան համար: Կ՛իջեցնէ քոլեսթերոլը եւ գերճնշումը, կը կանխէ սակաւարիւնութիւնը:

 

Այս հակիրճ տեղեկութիւններէն ետք, կ՛արժէ պատրաստել այսօրուան խոհագիրը` ստեպղինով կարոսի ապուրը:

 

ԽՈՀԱԳԻՐ

ՍՏԵՊՂԻՆՈՎ ԿԱՐՈՍԻ ԱՊՈՒՐ

Բաղադրութիւն

– Կէս քիլօ կեղուըուած եւ մանրուած ստեպղին
– 1 ցօղուն կարոս (celery)` մանր մանրուած
– 1 միջակ սոխ` մանրուած
– Աղ, ճերմակ փոշի պղպեղ
– Կէս գաւաթ թարմ սեր
– 8 գաւաթ հաւու ջուր
– 1 ապուրի դգալ կարագ

Պատրաստութիւն

Տապկել ստեպղինը, կարոսը եւ սոխը կարագով:

Աւելցնել հաւու ջուրը, աղը եւ ճերմակ պղպեղը եւ եփել:

Դնել այս բաղադրութիւնը ելեկտրամեքենային մէջ եւ խիւսի վերածել` ստանալու համար միատարր նիւթ մը: Աւելցնել թարմ սերը, խառնել եւ տաքցնել:

Հիւրասիրել տաք վիճակի մէջ: Զարդարել մանրուած կարոսի տերեւներով:

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

ԿԱՐՕՏԻ ՊԱՀԻՆ

Արի՜, արի՜, արի՜,
Թէկուզ վերջի՛ն անգամ,
Թէկուզ քայլով դժկամ,
Միայն արի՜, արի՛:

Թէկուզ բերես դու ինձ
Նոր բաժանման թախիծ,
Անդարձ գնաս նորից
Միայն արի՜, արի՛:

Թէկուզ անսէ՜ր, անսի՜րտ,
Թէկուզ հեգնող ու խիստ,
Թէկուզ խայթող ու բիրտ,
Միայն արի՜, արի՛:

Թէկուզ բերես դու ինձ
Մի նո՛ր դաւի կսկիծ,
Թէկուզ ուրի՜շ գրկից,
Միայն արի՜, արի՛:

ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ

Պատրաստեց՝ ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

 

Share this Article
CATEGORIES