ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐՈՒ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐԸ ՊԱՇՏՕՆԱՊԷՍ ԵՒ ՎԵՐՋԱՊԷՍ ՎԱՒԵՐԱՑՈՒԵՑԱՆ

Երկար ամիսներու քննարկումներէ, խորհրդակցութիւններէ, աշխատավարձերը սրբագրելու նպատակով մշակուած երեք օրինագիծերէ, Պետական շուրայի մերժումներէն, բողոքի ցոյցերու սպառնալիքներէն եւ անոնց դիմաց ցուցաբերուած գործակցութեան խոստումներէն ետք, կառավարութիւնը անցեալ չորեքշաբթի օր «սրբագրեց» աշխատավարձերը:

Իր այս որոշումին մէջ կառավարութիւնը հիմնուեցաւ Տնտեսական խորհուրդներուն եւ Աշխատաւորական ընդհանուր համադաշնակցութեան միջեւ գոյացած համաձայնութեան վրայ, որ մնայուն կերպով մերժուեցաւ աշխատանքի նախարար Շարպել Նահհասի կողմէ` օրինական չըլլալուն պատճառով, ինչպէս նաեւ մերժուեցաւ Սենտիքայական աշխատանքները համադրող խորհուրդին կողմէ:

Բայց եւ այնպէս լիբանանցին արդէն իսկ ընտելացած է նման համաձայնութիւններու եւ փոխըմբռնումի վրայ հիմնուած համաձայնութիւններուն, որոնք թէեւ իտէալական ձեւը չեն աշխատավարձերու սրբագրութեան նման կարեւոր թղթածրար մը լուծելու, սակայն «ոչինչէն լաւ է»-ի տրամաբանութեամբ, այդ յաւելումը կը գոհացնէ լիբանանցիները:

Կառավարութեան տուած որոշումին համաձայն, 2008-ին նախկին վարչապետ Ֆուատ Սինիորայի կառավարութեան կողմէ տրուած 200 հազար լ. ոսկիի յաւելումը չեղեալ կը նկատուի, իր ապօրինութեան համար, իսկ նուազագոյն աշխատավարձը 500 հազար լ. ոսկիէն կը բարձրանայ 675 հազար լ. ոսկիի: Այսինքն` յաւելումը  համազօր է 175 հազար լ. ոսկիի, որ պէտք է աշխատաւորին յատկացուի յունուար ամսուընէ սկսեալ:

Հետեւաբար կառավարութեան որոշած յաւելումը պէտք է նկատի ունենալ հետեւեալ ձեւով.

1.- Աշխատավարձէն նուազեցնել 200 հազար լ. ոսկին, որ տրուած էր 2008-ին:

2.- Աշխատավարձը սրբագրել արձանագրուած սղաճին համեմատութեամբ ճշդուած յաւելումով մը, որուն արժէքն է.

ա) Հարիւր առ հարիւրի յաւելում` առաջին շերտին պարագային, այսինքն` մինչեւ 400 հազար լ. ոսկի: Յաւելումը պէտք չէ ըլլայ նուազ քան 375 հազար լ. ոսկի,

բ) Ինը առ հարիւրի յաւելում` երկրորդ շերտին պարագային, այսինքն` 400 հազար լ. ոսկիէն մինչեւ մէկուկէս միլիոն լ. ոսկի:

Կառավարութիւնը որոշեց նաեւ մէկ տարուան համար փոխադրածախսի գումարը` օրական դրութեամբ 8 հազար լ. ոսկի, պահել նոյնը, պայմանաւ որ անիկա անջատուի յաւելումներուն որոշումէն եւ այլ շրջաբերականով մը հրապարակուի:

Նշենք, որ կառավարութեան այս որոշումին առնչութեամբ աշխատանքի նախարարը իր վերապահութիւնը յայտնեց, բայց եւ այնպէս ան օր մը ետք ստորագրեց աշխատավարձի յաւելումին վերաբերող որոշումը` մերժելով ստորագրել փոխադրածախսինը, որ իր կարծիքով ապօրինի է:

Յայտնենք, որ աշխատանքի նախարարը առաջարկած էր օրինագիծ մը, որուն հիման վրայ փոխադրածախսը կարելի էր հատուցել եւ լուծել անոր ապօրինի դրութիւնը:

Շարպել Նահհասի առաջարկին համաձայն, նուազագոյն աշխատավարձը պէտք էր բարձրանար 800 հազար լ. ոսկիի, ամսական աշխատավարձի առաջին շերտին վրայ կատարուելիք յաւելումը պէտք էր հասնէր 600 հազար լ. ոսկիի, այսինքն` հարիւր առ հարիւրի յաւելում, իսկ երկրորդ շերտին պարագային, այսինքն` 600 հազար լ. ոսկիէն մինչեւ մէկուկէս միլիոն լ. ոսկիի պարագային, պէտք էր արձանագրուէր 25 առ հարիւր յաւելում:

Նահհասի ներկայացուցած ծրագիրին համաձայն, աշխատավարձի կողքին աշակերտներուն տրուող նիւթական կրթանպաստները պիտի յատկացուէին Ընկերային ապահովագրութեան ազգային սնտուկին (տամանի) ճամբով:

Այս առաջարկը կառավարութեան բոլոր ուժերուն կողմէ չորդեգրուեցաւ` գործատէրերուն կողմէ բանեցուած ճնշումներուն պատճառով:

Միւս կողմէ, 2010-ին Միջազգային դրամատան կողմէ կատարուած ուսումնասիրութիւն մը բացայայտեց, որ սեփական մարզի աշխատաւորներուն 45 առ հարիւրը փոխադրածախս եւ նիւթական կրթանպաստ չեն ստանար: Այս պատճառով ալ գործատէրերը կը մերժեն այս հարցին մասին խորհրդակցութիւններ կատարել:

Հոս անհրաժեշտ է նշել, որ փոխադրածախսի եւ նիւթական կրթանպաստի յատուկ որոշումը 1995-ին առաջին անգամ ըլլալով է, որ իբրեւ խաբուսիկ միջոց օգտագործուած է` բարելաւելու համար աշխատավարձերը: Սակայն մինչեւ օրս փոխադրութեան ծախսերը արդէն նախկինին քառապատիկն են, իսկ միջին աշխատավարձը բարձրացած է միայն 16 առ հարիւրի համեմատութեամբ:

Նախարար Շարպել Նահհասի նպատակն էր բոլոր այս օրինազանցութիւնները սրբագրել եւ արդար յաւելում ընծայել լիբանանցի աշխատաւորներուն:

Հարկ է նշել, որ անցեալ շաբաթավերջին Պէյրութի եւ Լեռնալիբանանի առեւտուրի եւ ճարտարարուեստի գրասենեակի նախագահ Մոհամետ Շուքէյր Տնտեսական խորհուրդներուն անունով յայտնեց, որ իրենք պիտի ենթարկուին կառավարութեան վաւերացուցած նուազագոյն աշխատավարձի եւ յաւելումներու նոր որոշումին, ինչպէս նաեւ պիտի շարունակեն տրամադրել փոխադրածախսերը եւ նիւթական կրթանպաստը, նոյնիսկ եթէ Նահհաս մերժէ վաւերացնել այդ որոշումը:

Իր կարգին, Աշխատաւորական ընդհանուր համադաշնակցութեան նախագահ Ղասսան Ղոսըն յայտնեց, որ կառավարութեան տուած այս որոշումը կը վերաբերի նաեւ այն աշխատաւորներուն, որոնք աշխատանքի սկսած են 31 դեկտեմբեր 2011-էն առաջ:

Ղոսըն նախատեսեց, որ աշխատավարձի յաւելման որոշումը պետական պաշտօնաթերթով հրապարակուի այս շաբթուան ընթացքին, ինչ որ կը նշանակէ, թէ աշխատաւորները իրենց յաւելումները կրնան ստանալ այս ամսուընէ սկսեալ:

Ղոսըն դիտել տուաւ, որ համադաշնակցութիւնը յաջորդ հանգրուանին պիտի հետապնդէ պետական պիւտճէին պարտադրելիք տուրքերը, քարիւղի թղթածրարը, ինչպէս նաեւ լիբանանեան շուկային մէջ սղաճը հակակշռելու եւ սակերուն հսկելու աշխատանքները:

«Աշխատաւորական ընդհանուր համադաշնակցութեան գործադիր խորհուրդը սակերուն հսկելու մտահոգութիւնը եւ սպառողին իրաւունքը պաշտպանելու կարեւորութիւնը քննարկելու նպատակով արդէն իսկ հանդիպում մը պահանջած է տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Նիքոլա Նահհասէն», ըսաւ ան:

Հարկ է նշել սակայն, որ Սենտիքայական աշխատանքները համադրող  խորհուրդի նախագահ Հաննա Ղարիպ յայտնեց, որ խորհուրդը կը մերժէ կառավարութեան կողմէ վաւերացուած աշխատավարձի սրբագրութեան այս որոշումը եւ կը պատրաստուի բողոքի ցոյցեր կազմակերպելու:

Սոյն ցուցակով կ՛անդրադառնանք 400 հազար լ. ոսկիէն մինչեւ 2 միլիոն լ. ոսկի աշխատավարձ ստացող աշխատաւորներուն ստացած յաւելումներուն.

 

ՆԵՐԿԱՅ ԹՈՇԱԿ ԹՈՇԱԿԷՆ 200 ՀԱԶԱՐ
Լ. ՈՍԿԻ  
ԶԵՂՉԵԼԷ

ԵՏՔ
 
ՄԻՆՉԵՒ 400 ՀԱԶԱՐ Լ. ՈՍԿԻ, ԱՅՍԻՆՔՆ՝
ԱՌԱՋԻՆ ՇԵՐՏԻՆ ՎՐԱՅ 100%
ՅԱՒԵԼՈՒՄԷ ԵՏՔ
400 ՀԱԶԱՐ Լ. ՈՍԿԻԷՆ
ՄԷԿՈՒԿԷՍ ՄԻԼԻՒՆ
Լ. ՈՍԿԻԻ ՎՐԱՅ (ԵՐԿՐՈՐԴ ՇԵՐՏ)
9% ՅԱՒԵԼՈՒՄԷ ԵՏՔ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ՝
ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐԷՆ ԵՏՔ
ՅԱՒԵԼՈՒՄԻՆ
ԶՈՒՏ ԱՐԺԷՔԸ
500 300 375 675 175
600 400 400 800 200
700 500 400 9 909 209
800 600 400 18 1018 218
900 700 400 27 1127 227
1000 800 400 36 1236 236
1100 900 400 45 1345 245
1200 1000 400 54 1454 254
1300 1100 400 63 1563 263
1400 1200 400 72 1672 272
1500 1300 400 81 1781 281
1600 1400 400 90 1890 290
1700 1500 400 99 1999 299
1800 1600 400 99 2099 299
1900 1700 400 99 2199 299
2000 1800 400 99 2299 299

Պատրաստեց՝ ԱՐՇՕ ՊԱԼԵԱՆ

(Օգտագործուած աղբիւրներ`
«ԱԽՊԱՐ» եւ «ՆԱՀԱՐ»)

Share this Article
CATEGORIES