ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ. ԴԻՄԱԿՆԵՐ` Ո՛Չ ՄԻԱՅՆ ԾՊՏՈՒԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Բարեկենդանին սովորութիւն է դիմակներով ծպտուիլ: Դիմակները մարդոց կարելիութիւնը կու տան ծպտուելու եւ կերպարանափոխուելու: Անոնք ունին նաեւ բազմաթիւ ուրիշ գործածութիւններ:

Քոնկոյի մէջ` չափահաս դառնալու համար

Մպութի ցեղախումբին պատկանող այս պատանի Փիկմէն վերջացուցած է իր վարժութեան շրջանը: Ան հիմա կրնայ դնել այս առիթին համար շինուած փայտէ դիմակը: Շաբաթներու ընթացքին ան սորված է որսորդութեան եւ բոյսերը հաւաքելու կերպերը: Ան չափահաս դարձած է:

Մեքսիքոյի մէջ` հերոսի մը նմանելու համար

Իրենց հերոսներուն նմանելու համար այս պզտիկները դրած են մեքսիքացի կռփամարտիկներու` «լուչատորներու» դիմակը: Այսպիսով լուչատորը կը ջնջէ իր ինքնութիւնը եւ կը դառնայ կռուող չաստուած մը: Այս դիմակը ազթէք ասպետներու ժառանգութիւններէն մէկն է:

Հնդկաստանի մէջ` թշնամին խաբելու համար

Այս հնդիկ ձկնորսները իրենց դիմակները սխալ կողմը չեն դրած: Անոնք իրենց դիմակները իրենց գլխուն ետեւը կը դնեն` վագրերէն պաշտպանուելու համար: Պենկալի վագրը կը պտտի Սանտարպանի ափերուն երկայնքին: Ան շատ լաւ լողալ գիտէ, հետեւաբար չի վարանիր ջուրը նետուելու: Սակայն այս մեծ որսորդը իր որսերուն վրայ միշտ ետեւէն կը յարձակի: Այս պարզ հնարքը բաւարար է զայն խաբելու:

Ճափոնի մէջ` թոքերը պաշտպանելու համար

Դիմակ մը դնելը ընթացիկ բան մըն է Ճափոնի մէջ: Ան կը ծառայէ տոկալու` օդի շատ ծանր ապականումի ժամանակաշրջաններուն: Բնակիչները այդ դիմակը կը գործածեն նաեւ երբ հիւանդ ըլլան: Այսպիսով ճափոնցի մը իր մանրէները շուրջիններուն չի փոխանցեր: Դիմակը մաս կը կազմէ առօրեայ կեանքին, հետեւաբար յաճախ կարելի է հանդիպիլ անձերու, որոնք իրենց դիմակը յարմարցուցած են իրենց հագածներուն:

Միացեալ Նահանգներու մէջ` ծպտուելու համար

Այս պզտիկ աղջնակը կը տողանցէ Սէյնթ Ան ընկերութեան կառքերէն մէկուն վրայ նստած: Ան մաս կը կազմէ Նիւ Օրլինզի մէջ Մարտի Կրայի առիթով կազմակերպուած մեծ տողանցքին: Բարեկենդանի այս տօնակատարութիւնը նուազ ծանօթ է, քան Վենետիկի կամ Ռիոյի տօնակատարութիւնները, սակայն Լուիզիանայի մէջ կայացող տարուան գլխաւոր տօնակատարութիւնն է:

 

_______________________________

ԳԻՏԷԻ՞Ր, ԹԷ…

– Բեւեռային արջերուն մորթը սեւ է:
– Երբ աստղանաւորդները իրենց տարազը հագած կ՛ըլլան` անջրպետ ելլելու համար, անոնք չեն կրնար սուլել:
– Երբ մենք մէկ քայլ կ՛առնենք, կ՛աշխատցնենք մօտաւորապէս 200 մկաններ:
– Ջայլամին աչքը իր ուղեղէն աւելի մեծ է:
– Ատրճանակ կարիդոսը այնքան բարձր ձայն կը հանէ, որ կրնայ ձուկեր մեռցնել:
– Աշխարհի ամէնէն մեծ անապատը Անթարքթիքայի մէջ կը գտնուի:
– Երեւակի էնսէլատուս լուսինը ձիւնով ծածկուած է:
– Որովհետեւ իրենց մարմինը շատ կ՛այրէ, մեղրահաւերը պէտք է ամէն օր իրենց ծանրութեան երկու անգամը ուտեն:
– Առաջին ե-նամակը ղրկուած է 1971-ին` ԱՐՓԱՆԷԹ-ի միջոցով, իրարու քով դրուած երկու համակարգիչներու միջեւ:
– Աշխարհի բնակչութեան մէկ երրորդը կեանքին մէջ բնաւ հեռաձայն չէ գործածած:

 

ՊԶՏԻԿ ՀԱՒԱՔՈՅԹ ՄԸ

Կէսօրէ ետք ընկերներով պիտի հաւաքուինք Բարեկենդան տօնելու համար: Անշուշտ առաջին հերթին պիտի ծպտուիք. սակայն ետքը ինչպէ՞ս անցընել ժամանակը: Ահաւասիկ քանի մը առաջարկներ…

1.- Ծպտուինք

Անշուշտ այս առիթով ամէնէն կարեւորը ծպտուիլն է: Սակայն պարզ ու սովորական դիմակները գործածելու փոխարէն, կրնանք բերել ջուրով մաքրուող դէմքի յատուկ ներկեր, եւ հնարել անասուններ, որոնք գոյութիւն չունին: Անոնք կրնան ըլլալ գանգուր պեխերով, հսկայական թարթիչներով, գոյնզգոյն բիծերով…

2.- Խաղանք

Տան մէջ դժուար է գնդակներով կամ ցատկռտելով խաղեր խաղալ: Սակայն կարելիութիւնը կայ մինի-վոլիի խաղ մը կազմակերպել, եթէ նուազագոյնը չորս հոգի էք: Երկու աթոռներու միջեւ պարան մը անցուր: Այս գիծին երկու կողմերը խումբերը կը բաժնուին եւ կը նստին աթոռներու վրայ: Խաղալու համար պէտք է պարզապէս փուչիկ մը անցընել պարանին վրայէն: Եթէ մէկ խումբը չկարենայ ասիկա ընել, միւս խումբը մէկ կէտ կը շահի:

3.- Ձեռային աշխատանք

Այս խաղի պարագային ալ նուազագոյնը չորս հոգի պէտք է ըլլալ: Պէտք պիտի ունենաք պարզապէս կաւի:

Սեղանին վրայ դիր կաւի կտոր մը: Ընկերոջմէդ խնդրէ, որ ականջիդ ըսէ առարկայի մը անունը: Դուն պիտի փորձես այս առարկան շինել կաւով: Միւս խաղացողները պիտի փորձեն կռահել, թէ ինչ է առարկան: Պատասխանը գիտցող առաջին անձը տեղդ կ՛առնէ, եւ դուն իրենց առարկայ մը պիտի առաջարկես: Այն խաղցողը, որ առաջինը 5 առարկաներու անունները կը գիտնայ, կը յաղթէ:

4.- Մտածենք

«Ո՞վ ինչ ըրաւ» (Ձեւ + խաղցողներ): Պէտք պիտի ունենաք խաղցողներուն թիւով քառանկիւն թուղթերու եւ մատիտներու:

 

 

 

 

Իւրաքանչիւր խաղցող թուղթ մը եւ մատիտ մը: Վերը ան կը գրէ կերպարի մը անունը (բարեկամ մը, հերոս մը): Ան թուղթին վերի բաժինը կը ծալէ իր գրածը պահելու համար եւ թուղթը կ՛անցընէ իր աջ կողմի ընկերոջ:

Յաջորդ  խաղցողը կը գրէ «կը հանդիպի» եւ կ՛աւելցնէ ուրիշ կերպարի մը անունը: Ան իր թուղթին ծայրը կը ծալէ եւ զայն կ՛անցընէ իր քովի ընկերոջ: Երրորդ խաղցողը կը գրէ վայրի մը անունը: Ան կը ծալէ իր թուղթը եւ զայն իր քովի ընկերոջ կու տայ:

4-րդը կ՛աւելցնէ` «Ան անոր կ՛ըսէ». եւ նախադասութիւն մը կը գրէ. 5-րդը կը գրէ` «Ան կը պատասխանէ», նախադասութիւն մը աւելցնելով: Իւրաքանչիւր խաղցող զգուշութեամբ պէտք է ծածկէ իր գրած թուղթը քովի ընկերոջ տալէ առաջ:

6-րդը կը գրէ` «եզրակացութիւն», եւ 7-րդը կ՛աւելցնէ նախադասութիւն մը պատմութեան վերջաւորութիւնը նշելու համար: Վերջին անգամ թուղթը կու տանք մեր քովի ընկերոջ: Բոլոր թուղթերը կը բացուին եւ կը կարդացուին:

 

ԽՈՀԱԳԻՐ

ՀԱՄՈՎ ՓԷՆՔԷՅՔՆԵՐ

Բարեկենդանի ձեր պզտիկ հաւաքոյթը փակելու համար այս համով փէնքէյքները շինեցէք եւ մեղրով կամ անուշով կերէք:

Ութը փէնքէյքներու համար պէտք պիտի ունենաք` 1 հաւկիթի, 1 ապուրի դգալ շաքարի, 1 ապուրի դգալ ձէթի, 150 կրամ ալիւրի, 1 թէյի դգալ պէյքինկ փաուտըրի եւ 200 միլիլիթր կաթի:

1.- Խորունկ ամանի մը մէջ զարկ հաւկիթը եւ շաքարը, ապա աւելցուր ձէթը:

2.- Անջատ ամանի մը մէջ խառնէ ալիւրը եւ պէյքինկ փաուտըրը, ապա այս խառնուրդը պարպէ միւս խորունկ ամանին մէջ, ուր կան միւս բաղադրութիւնները: Խառնելով կամաց-կամաց աւելցուր կաթը:

3.- Չափահասի մը օգնութեամբ շերեփով մը քիչ մը խմորէն պարպէ տաք տապակի մը մէջ:

4.- Երբ պզտիկ պղպջակներ կը սկսին կազմուիլ եւ պայթիլ, փէնքէյքը միւս կողմը դարձուր եւ մօտաւորապէս 30 երկվայրկեան ալ եփէ: Փէնքէյքդ պատրաստ է:

Բարի՛ ախորժակ:

 

ԺԱՄԱՆՑ

Կրնա՞ս գտնել երկու պատկերներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող տասը տարբերութիւնները:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրնա՞ս գտնել ակռաներուն հասցնող ճամբան:

Կրնա՞ս գտնել իրարու նմանող երկու թեւատները:


 

 

 

 

Պատրաստեց՝ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES