Կրկէսի Դպրոցը

Նուվ Սրէյ Լին 11 տարեկան է: Ան կ՛ապրի իր մօր եւ 11 քոյրեր եւ եղբայրներուն հետ, Քամպոտիոյ երկրորդ ամէնէն մեծ քաղաքին` Պաթամպանկի մէջ եւ իւրայատուկ դպրոց մը կը յաճախէ:

***

Իր տունէն քանի մը փողոց անդին, բարձր դաշտի մը եզերքին կը գտնուի Ֆար Փոնլը Սելփաք դպրոցը: Այս վայրը նախակրթարանէն մինչեւ ԺԲ. դասարանները ընդգրկող դպրոց մըն է, եւ նոյն ատեն արուեստագիտական դասաւանդութեան կեդրոն մը:

Այս միութիւնը փողոցները մնացած մանուկներուն, որբերուն եւ դպրոց երթալու բաւականաչափ դրամ չունեցող պատանիներուն արուեստի տարբեր տեսակներ կը դասաւանդէ: Հոն աշակերտները կը սորվին գծագրութիւն, երաժշտութիւն, պար կամ կրկէսի յատուկ դասեր:

Սրէյ շատ բախտաւոր է: Քամպոտիան աշխարհի ամէնէն աղքատ երկիրներէն մէկն է, եւ ժողովուրդին 45 առ հարիւրը անգրագէտ է: Մեծ թիւով մանուկներ ստիպուած են աշխատիլ` կարենալ ապրելու համար:

***

Նուվ Սրէյ առտուն կանուխ կ՛ելլէ տան գործերով զբաղելու եւ իր պզտիկ քրոջ հոգ տանելու համար: Ապա ան դպրոց կ՛երթայ, ետքն ալ` կրկէսի դասերուն հետեւելու համար:

Նուվ Սրէյի դպրոցը կը յաճախեն 6 – 18 տարեկան 1500 աշակերտներ: Հոն ուսումը ձրի է: Այս մանուկներուն համար այս դպրոցը, որ իրենց թէ՛ ուսում, թէ՛ ալ արհեստ մը կը սորվեցնէ, թշուառութենէն խուսափելու միջոցն է:

***

Կրկէսի դպրոցը օրական կ՛ընդունի եւ կը մարզէ աւելի քան 120 մանուկ եւ պատանի. անոնք կը հետեւին` լարախաղացութեան, ձեռնածութեան, ոլորումի, հաւասարակշռութեան դասերու:

Նուվ Սրէյի համար կրկէսը նոյն ատեն թէ՛ սիրուած ժամանց մըն է եւ թէ՛ ալ ապագայի արհեստ մը: Անոր մասնագիտութիւնը մարմնին ոլորումն է. սակայն ան կը սիրէ նաեւ պարը, եւ կախուած կերպասի միջոցով, գետնէն քանի մը մեթր բարձր, գեղարուեստական ձեւեր ընել: Նուվ Սրէյ կ՛երազէ աշխարհը պտտիլ այս դպրոցին խումբերէն մէկուն հետ:

Պատանի արուեստագէտները ամէն շաբաթ ելոյթ կ՛ունենան հանդիսատեսներու առջեւ: Եւ ամէն տարի դպրոցը ներկայացում մը կը պատրաստէ եւ կը շրջի Եւրոպա, հարաւարեւելեան Ասիան եւ Միացեալ Նահանգները:

 

Հարցարան

Ճի՞շդ, Թէ՞ Սխալ

1) Քոալային մատներուն հետքերը շատ նման են մարդ արարածին մատներու հետքերուն:…… Ճ/Ս

2) Փեքինի կենդանաբանական պարտէզին մէջ գոյութիւն ունի տարօրինակ ընձուղտ մը, որ ունի հինգ ոտք:…………… Ճ/Ս

3) Ռնգեղջիւրին եղջիւրը կազմուած է խտացուած մազի թելերէ:…….. Ճ/Ս

4) Նոր Զելանտայի մէջ կ՛ապրի թութակի տեսակ մը, որ շատ կը սիրէ ինքնաշարժներուն ապակիներուն շուրջը գտնուող ձգախէժէ երիզները: Այս թռչունները կը կրծեն եւ կը յաջողին քաշել այս ձգախէժէ երիզները:…………. Ճ/Ս

5) Խաղողի ողկոյզները կը պայթին, երբ մենք զանոնք մանրալիք փուռին մէջ դնենք:…………… Ճ/Ս

6) Համաշխարհային Ա. պատերազմին ընթացքին անգլիացի զինուորները իրենց պայուսակներուն մէջ ունէին խաղաթուղթեր, որպէսզի չձանձրանան, եթէ գերեվարուին:………….. Ճ/Ս

 

7) Հռոմէացի կայսր Կալիկուլա իր ձին ծերակոյտի անդամ նշանակած է:…………… Ճ/Ս

8) 1666 թուականին ահաւոր հրդեհ մը աւերած է Լոնտոնը: Քաղաքին կէսը մոխիրի վերածուած է, եւ աւելի քան մէկ միլիոն անձեր մահացած են:………….. Ճ/Ս

9) Հին եգիպտացիները պզտիկ բուրգեր կը շինէին իրենց կատուները թաղելու համար:…………… Ճ/Ս

10) Ստեպղինները 0 առ հարիւր բուսական իւղեր ունին:……………… Ճ/Ս

11) Աւստրալիոյ մէջ կատուազգիներու ընտանիքին պատկանող ոչ մէկ մեծ անասուն (առիւծ, վագր, փումա…) կրնանք գտնել:……. Ճ/Ս

12) Անաքոնտա վիշապը կրնայ երկու տարի առանց ուտելու ապրիլ:………… Ճ/Ս

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ՎԵՐՋԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ

 

Ազա՞տ Դպրոց Մը

Անգլիոյ մէջ բացուած են 24 նոր ազատ դպրոցներ: Սակայն ի՞նչ է ազատ դպրոցը… Այս դպրոցներուն մէջ ծնողներն են, որոնք կ՛ընտրեն իրենց զաւակներուն դասերը եւ ուսուցիչները: Նոյն ժամանակ ծնողները կը կազմեն իրենց զաւակներուն դասացուցակները: Օրինակի համար, ծնողքդ կը փափաքի, որ դուն աւելի երաժշտութիւն, մարզանք կամ գծագրութիւն ընես, կամ կը նախընտրէ, որ աւելի գիտական նիւթերու, լեզուներու կամ թուաբանութեան ուժ տաս…

Դուն ի՞նչ կը մտածես: Արդեօք ծնողները բաւարար տեղեկութիւններ ունի՞ն նման որոշումներ տալու բարձր դասարաններուն մէջ, թէ՞ կը մտածես, որ նախընտրելի է կրթութեան մասնագէտներուն ձգել դասերու կազմակերպումը եւ ուսուցիչներու ընտրութիւնը:

 

Գիտէի՞ր, Թէ…

Անգլիացի գիտնական մը հարցաքննած է նոյն տարիքի 17,200 չափահասներ 16 տարեկանին իրենց ժամանցներուն մասին:

Ան նշմարած է, թէ անոնք, որոնք յաճախ կը կարդային, ապագային իրենց ասպարէզներուն մէջ աւելի յաջող եղած են:

 

Անհաւատալի, Բայց Իրա՛ւ

  • Աշխարհի ամէնէն կարճ տեւած պատերազմը տեղի ունեցած է Զանզիպարի եւ Անգլիոյ միջեւ, 1896-ին: Անիկա տեւած է 40 վայրկեան:
  • Չափահաս անձի մը կմախքը կը կշռէ 4 քիլօ:
  • Փայլածուն եւ Արուսեակը միակ երկու մոլորակներն են, որոնք լուսին չունին:
  • Վարդագոյնը իսկապէս գոյութիւն ունեցող գոյն մը չէ: Անիկա ճերմակ լոյսն է` առանց կանաչ գոյնին:
  • Նիւ Եորք եւ Լոնտոն ամէն տարի իրարմէ մօտաւորապէս երկու սանթիմեթր կը հեռանան:
  • Շան մը շնչառութիւնը մարդուն շնչառութենէն 1000 անգամ աւելի զօրաւոր է:
  • Առաջին արձանագրուած ձայնը, «Քլեր տը լիւն» երգող կնոջ մը ձայնն էր, 1860 թուականին:
  • Երեւակին, Հայփիրիւն լուսինը ծովու սպունգի մը կը նմանի:
  • Շուներու յատուկ ուտելիքի պատկերասփիւռի ծանուցումի մը մէջ արձանագրուած են ձայներ, զորս միայն շուները կրնան լսել:
  • Մեքենայի վրայ գրուած առաջին վէպը եղած է «Ատվենչըրզ օֆ Թոմ Սոյըր»-ը:

 

Ուիլիըմ Շէյքսփիրի Գաղտնի՞քը

Ինչո՞ւ մարդիկը կը մտածեն, որ 16-րդ դարու անգլիացի նշանաւոր թատերագիր Ուիլիըմ Շէյքսփիրը չէ իր գրութիւններուն հեղինակը: Դարերու ընթացքին մարդիկ վիճաբանած են գիտնալու համար, թէ ան իսկապէս գրա՞ծ է իրեն վերագրուող բոլոր թատրերգութիւնները եւ բանաստեղծութիւնները: Շատեր հարց տուած են. ինչպէ՞ս Շէյքսփիրի նման համեստ ծագումով անձ մը կրցած է նման հանճարեղ գործեր արտադրել: Ուրիշներ կը մտածեն, որ միայն հարուստ եւ ուսեալ անձ մը կրնայ նման մեծ գործեր գրել: Իսկ ուրիշներ ալ կը հաւատան, որ ուրիշ անձեր գրած են Շէյքսփիրին անունը կրող շատ մը գործեր:

Սակայն ո՛չ մէկ փաստ կայ, թէ ուրիշներ գրած են Շէյքսփիրի թատրերգութիւններն ու բանաստեղծութիւնները:

Քանի՞ թատրերգութիւն գրած է Շէյքսփիր
1589 թուականէն սկսեալ` Ուիլիըմ Շէյքսփիր գրած է ընդամէնը 37 թատրերգութիւն: Սակայն Շէյքսփիր իր այս գրութիւններէն ո՛չ մէկը հրատարակած է: Անոնք տպուած են իր մահէն ետք, երկու դերասաններու կողմէ, որոնք ուզած են ցոյց տալ իրենց հիացումը անոր հանդէպ:

Ինչո՞ւ այր մարդիկ կիներու դերերը կը խաղային Շէյքսփիրի թատրերգութիւններուն մէջ
Արդեօ՞ք Ժիւլիէթի դերը այր մարդ մը խաղացած է «Ռոմէօ եւ Ժիւլիէթ»-ի առաջին ներկայացումին մէջ, 1500-ական թուականներուն: Այո՛. այդ ժամանակաշրջանին բեմ կը բարձրանային միայն այր մարդիկ: Կիներուն արգիլուած էր: Այս վիճակը փոխուեցաւ 1660 թուականին, երբ Անգլիոյ մէջ կին դերասանուհի մը` Մարկարեթ Հիուզ անունով, Շէյքսփիրի «Օթելլօ» թատրերգութեան գլխաւոր իգական դերը խաղցաւ:

 

Ժամանց

Կրնա՞ս գտնել երկու պատկերներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող տասը տարբերութիւնները:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրնա՞ս վրան հասնիլ միշտ դրօշակներու շարքը հետեւելով` սեւ, ճերմակ, մոխրագոյն:

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրնա՞ս գտնել այս կօշիկը, որ իր զոյգը չունի:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրնա՞ս գտնել իրարու նմանող երկու կերպարները:

 

 

 

 

 

 

 

Ո՞վ հնարած է արեւի ակնոցները:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատասխան

Չինացիները: 15-րդ դարու չինացի դատաւորները մութ ապակիներով ակնոցներ կը գործածէին, որպէսզի շուրջինները չկռահեն իրենց մտածածը: Արեւի լոյսէն պաշտպանուելու համար ակնոցներ գործածելը տարածուեցաւ 1930-ական թուականներուն, երբ օդաչուները սկսան զանոնք գործածել զօրաւոր արեւուն դէմ թռչելու ընթացքին:

Պատասխաններ

1 – Ճ, 2 – Ս, 3 – Ճ, 4 – Ճ, 5 – Ճ, 6 – Ս, 7 – Ճ, 8 – Ս, 9 – Ճ, 10 – Ճ, 11 – Ճ, 12 – Ճ:

 

Պատրաստեց՝ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

 

Share this Article
CATEGORIES