Հնագիտական. Ծովային Առասպելական Հրէշի Մը Մարմնին Մնացորդները Մխրճուած` Ովկիանոսին Յատակը

Ծովային վիթխարի հրէշին ողնայարին զոյգ շարք կազմած ոսկորներուն բրածոյ մնացորդները

2011-ի վերջաւորութեան Լաս Վեկասէն մօտաւորապէս հինգ հարիւր վաթսուն քիլոմեթր դէպի հիւսիս-արեւմուտք գտնուող հնագիտական վայրի մը մէջ բրածոներու ամերիկացի մասնագէտ մը յայտնաբերած է հետաքրքրական շարուածք ունեցող ողնայարի հսկայ ոսկորներու բրածոյ մնացորդները, որոնք մխրճուած եղած են նախապատմական ժամանակներուն ովկիանոսի յատակ եղած տարածքի մը մէջ:

Նշեալ ոսկորներուն մնացորդները եզրակացնել տուած են զիրենք յայտնաբերող մասնագէտ Մարք ՄըքՄենամինը, թէ հնագոյն ժամանակներուն գոյութիւն ունեցած է մելանաձուկի տեսք ունեցող ծովային վիթխարի հրէշ մը, որ որսացած է հանրակառքի մեծութիւն ունեցող ծովային հրէշներ:

Հնագիտական տուեալներուն համաձայն, ծովային այդ վիթխարի հրէշը գոյութիւն ունեցած է մօտաւորապէս երկու հարիւր միլիոն տարի առաջ: Անոր ողնայարին հսկայ ոսկորները բոլորաձեւ անօթներու տեսք ունեցած են: Նման կերտուածքով ողնայարի ոսկորները պատկանած են նաեւ հոյամողէզներու ժամանակներուն գոյութիւն ունեցած ձկնամողէզ կոչուած ծովային հսկայ սողուններուն:

Վերոնշեալ ոսկորներուն չափին հիման վրայ մասնագէտներ հետեւցուցած են, թէ ձկնամողէզներուն հասակը եղած է տասնհինգ մեթր եւ կամ աւելի:

Ներկայացուած Վարկածը`
Անտրամաբանական…

Մասնագէտ ՄըքՄենամին նկատած է, թէ ովկիանոսին յատակը մխրճուած ողնայարի հսկայ ոսկորներուն կարգ մը բաժինները հետաքրքրականօրէն զոյգ շարք կազմած են: Նշեալ երեւոյթին կապակցաբար մասնագէտ ՄըքՄենամին ներկայացուցած է վարկած մը, որուն համաձայն, մելանաձուկի տեսք ունեցող ծովային հսկայ հրէշ մը ձկնամողէզներ որսացած ու կերած է, ու ապա անոնց ողնայարին ոսկորները զուգահեռ շարած է` դիտմամբ նմանցնելու համար զանոնք իր շօշափուկներուն վրայ եղող արիւն ծծող բոլորաձեւ կերտուածքներուն:

Միւս կողմէ, սակայն, անասուններու եղափոխութիւնը ուսումնասիրող ամերիկացի կենսաբան Փօլ Մայըրզ տարօրինակ չէ գտած ողնայարի հսկայ ոսկորներուն զուգահեռ շարուածքը: Այսուհանդերձ, ան բացատրած է, թէ երբ հսկայ ձկնամողէզները սատկած են, ժամանակի ընթացքին անոնց ողնայարին բոլորաձեւ ոսկորները սկսած են հետզհետէ իրարմէ տարանջատուիլ եւ իւրաքանչիւր ոսկոր ինկած է իր անմիջապէս տակը գտնուող ոսկորին աջ եւ կամ  ձախ կողմը` այդպիսով իրարու զուգահեռ եղող ոսկորներու շարք մը կազմելով, որ իր կարգին պահպանուած մնացած ու բրածոյի վերածուած է:

Մասնագէտները մասնագէտ Մայըրզի տուած բացատրութիւնը մասնագէտ ՄըքՄենամինի ներկայացուցած վարկածէն շատ աւելի տրամաբանական գտած են եւ հետամուտ են անոր հիման վրայ շարունակելու իրենց ուսումնասիրութիւնը:

Պատրաստեց`  ՍԻՐՈՒՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ

(Օգտագործուած աղբիւր`
«Նէշընըլ ճիոկրաֆիք»)

Share this Article
CATEGORIES