50 Տարի Առաջ ( 3 ապրիլ 1962 )

Տեղական Լուրեր

Լիբանան Կ՛Օժտուի
Թելեքս Դրութեամբ

Մեծ Վաճառականները Մեծապէս Պիտի Օգտուին
Իրենց Գործառնութեանց Մէջ

Երկու շաբաթէն` ապրիլ 15-ին, պիտի կատարուի բացումը Թելեքսի սպասարկութեան: Այսպիսով, Լիբանան պիտի ըլլայ Միջին Արեւելքի միակ երկիրը, որ օժտուած պիտի ըլլայ նման դրութեամբ մը:

«Լ՛Օրիան»-ի աշխատակից Լիւսիէն Ժորժ ընկերակցութեամբ Փոսթ-հեռագրական նախարար Ռընէ Մուաուատի, հեռաձայն եւ նամակատան ընդհանուր տնօրէններ Անթուան Շեմալիի եւ Ժորժ Շիտիաքի, պտտած է թելեքսի նոր զետեղումները, ինչպէս նաեւ ապագայ  օփերաթրիսներու կազմութեան կեդրոնը, որ կը գտնուի ՄԱԿ-ի մասնագէտներու ղեկավարութեան ներքեւ:

Ոմանք անօգուտ նկատած էին Թելեքսի հաստատումը Պէյրութի մէջ: Կ՛ըսէին, թէ Պէյրութի մէջ հաստատուած քանի՞ կարեւոր ընկերութիւններ կրնան պէտք ունենալ այսքան արագ եւ ազդու հաղորդակցութեան դրութեան մը: Ի վերջոյ, ապսպրուեցան 50 գիծեր, որոնցմէ 38-ը պիտի դրուէին ժողովուրդի տրամարդութեան տակ, մնացեալները պիտի յատկացուէին գործողութեան կեդրոնին:

Տակաւին թելեքս չհաստատուած` Փոսթ-Հեռագրական նախարարութիւնը բաժանորդագրութեան աւելի քան հարիւր խնդրագիրներ ստացած է ու հարկ եղած է շուտով 50 նոր գիծեր ապսպրել:

Լիբանան թելեքսով ուղղակի կապուած է չորս երկիրներու. Ֆրանսա, Մեծն Բրիտանիա, Զուիցերիա եւ Միացեալ Նահանգներ: Ու այդ երկիրներէն մեկնելով` պիտի կրնայ կապուիլ համայն աշխարհի մէջ գտնուող այլ բաժանորդներու:

Ինչպէ՞ս կը գործէ թելեքսը: Միաժամանակ պարզ եւ բարդ: Թելեքսը հեռաձայն, հեռագիր եւ թելեսքրիփթէօր է նոյն ատեն: Բաժանորդները պիտի կրնան ուղղակիօրէն եւ անորոշ ժամանակով մեքենագիր գրութիւններ փոխանակել իրարու հետ:

Ուղղակի հաղորդակցութիւն` ինչպէս հեռաձայնի մէջ:

Գրութիւններու փոխանակում` հեռագիրի պէս:

Մեքենագիր պատգամներ` թելեսքրիփթէօրի պէս:

Բաժանորդը իր մօտ ունի գրամեքենայի գլաւիէին նմանող գլաւիէով օժտուած մեքենայ մը: Այս մեքենային վրայ ղրկուած լուրերը կը գրուին կարմիրով, ստացուած լուրերը` սեւով, ինչ որ որեւէ սխալի տեղի չի տար:,

Հաղորդակցութիւններու շեման հետեւեալն է. ենթադրենք, որ Պէյրութի մէջ գտնուող բաժանորդ մը կ՛ուզէ լուր տալ Փարիզի իր պաշտօնակիցին: Կը պահանջէ Պէյրութի օփերաթրիսը: Այս վերջինը շփման մէջ կը մտնէ Փարիզի օփերաթրիսին հետ, որ զայն կը կապէ պահանջուած պաշտօնակիցին: Ապա երկու բաժանորդները կը փոխանակեն իրենց պատգամները ուղղակիօրէն եւ առանց միջնորդի: Կրնան գիծի վրայ մնալ ուզածին չափ եւ որքան որ ուզեն պատգամ կրնան փոխանակել: Ապա իրենք անձամբ վերջ կու տան իրենց հաղորդակցութեան:

Հաղորդակցութեան մը տուրքը կը վճարուի պահանջող բաժանորդին կողմէ: Այս սակը կախում ունի տեւողութենէն եւ երկու վայրերու հեռաւորութենէն: Ընդհանրապէս այդ տուրքը վար է հեռաձայնային հաղորդակցութեան մը տուրքէն:

Հայկական Կեանք

ՀՅԴ Ֆիլատելֆիոյ Կոմիտէին
Խանդավառ
Ժողովը

Տեղւոյն Վրայ Գոյացած Է 4000 Տոլար

 

«Հայրենիք»-ի մէջ (27 մարտ) կը կարդանք.-

Ֆիլատելֆիայէն կը հաղորդեն մեզի, հեռաձայնով.- Կիրակի, 25 մարտ, 1962, Հայ ազգային սրահին մէջ` ընկերներու եւ համակիրներու խանդավառ եւ հաւատաւոր բազմութեան մը ներկայութեան, տեղի ունեցաւ ՀՅԴ Ֆիլատելֆիոյ կոմիտէին հանգանակային հացկերոյթ-ժողովը:

Գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր մը, որուն իրենց մասնակցութիւնը կը բերէին Արմենուշ Տէր Աբրահամեան (արտասանութիւն) եւ Արսէն Սայեան (վարիչ «Քնար» երգչախումբին, մեներգով):

Օրուան ատենախօսներն էին Կոպեռնիկ Թանտրճեան (յատկապէս հրաւիրուած Տիթրոյիթէն) եւ Վիգէն Պապայեան (Նիւ Ճըրզիէն):

Կ. Թանտրճեան` հայերէնով, իսկ Վիգէն Պապայեան` անգլերէնով ատենախօսեցին` պարզելով ՀՅ Դաշնակցութեան նպատակները, անցեալի մէջ իրագործած ազգային, քաղաքական եւ մշակութային նուաճումները եւ այսօրուան ու վաղուան ձգտումները: Յատկապէս ծանրանալով համայնավարութեան կողմէ ծրագրուած հակադաշակցական եւ հակահայ պայքարի էութեան վրայ` անոնք ընդգծեցին կարեւորութիւնը ՀՅԴ ապագայ առաքելութեան:

Ստեղծուած ընդհանուր ոգեւորութեան մէջ յայտարարուեցաւ բացումը հանգանակութեան, որ պիտի շարունակուի նաեւ ճաշկերոյթ-հանդէսէն ետք: Տեղւոյն վրայ գոյացաւ 4000 տոլար: Եղիշէ Մելիքեան նուիրեց 700 տոլար, Վահան Մխալեան` 600 տոլար, իսկ շատեր, մասնակցեցան 200-50 տոլարի նուիրատուութիւններով:

Share this Article
CATEGORIES