Հաղորդագրութիւն. Հայագիտական Նիւթերու Արհեստագիտական Միջոցներով Դասաւանդման Շուրջ Մեսրոպեան Վարժարանի Հայերէնի Եւ Հայոց Պատմութեան Ուսուցիչներու Միօրեայ Սեմինար

Հայագիտական դասանիւթերու արհեստագիտական արդի միջոցներով մատուցման թափ տալու նպատակով, շաբաթ, 24 մարտ 2012-ին, առաւօտեան ժամը 9:00-ին, տեսչարանի «Եսայեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն եւ արհեստից վարժարաններու հայերէնի եւ հայոց պատմութեան ուսուցիչներու միօրեայ սեմինարը, որուն նիւթն էր «Հայագիտական նիւթերու դասաւանդումը եւ արհեստագիտական միջոցները»:

Վերապատուելի Րաֆֆի Մսըրլեանի կատարողութեամբ բացման աղօթքէն ետք, սեմինարի բարի գալուստի խօսքը արտասանեց վարժարանի տնօրէն Կրեկուար Գալուստ, որ նշեց, թէ հայագիտական դասանիւթերու ուսուցիչները, կրթական առաքելութեան կողքին, ունին նաեւ ազգային պարտականութիւն, որոնց իրականացման համար պէտք է մնայուն կերպով վերանորոգման ենթարկուին եւ քայլ պահեն դարու իրագործումներուն հետ: Կ. Գալուստ աւելցուց, որ Մեսրոպեան վարժարանի տնօրէնութիւնը իր բոլոր կարելիութիւնները ի սպաս կը դնէ վարժարանի հայագիտական բաժինին ընդառաջ, որպէսզի հայ աշակերտութիւնը նոր միջոցներով սորվի հայերէնը, ճանչնայ հայոց պատմութիւնը եւ պահպանէ հայութեան դարաւոր ժառանգութիւնը:

Ապա խօսք առին օրուան առաջին նիւթի զեկուցաբերներ վերապատուելի Րաֆֆի եւ Գայեանէ Մսըրլեանները, որոնք միասնաբար ներկայացուցին «Կրթութիւնը եւ ընկերային ցանցերը» նիւթը: Տիկին Գայեանէ Մսըրլեան ըսաւ, որ կրթութիւնը կեանքի պատրաստութեան ուղին է, որուն ընթացքին աշակերտը կը սորվի մտածել եւ գիտելիքներ ամբարել: Ան աւելցուց, որ կրթութիւնը շարունակական հոլովոյթ ունի, որովհետեւ մարդ արարածը  միշտ ալ կրթութիւն ստանալու վիճակի մէջ է, միշտ ալ սորվելիք բաներ կան, եւ այս գծով փորձառութիւններու փոխանակումը նոյնինքն կրթութեան մաս կը կազմէ:

Իր կարգին, վեր. Րաֆֆի Մսըրլեան շեշտեց, որ աշխարհագրական հեռաւորութիւնները կը ջնջեն ընկերային ցանցերը, որոնցմէ կարելի չէ հեռու մնալ: Ան ըսաւ, որ աշակերտները բոլոր պարագաներուն ընկերային ցանցերը պիտի գործածեն, եւ ուսուցիչներու մերժողական փորձերը միայն կրնան ուսուցիչներու եւ աշակերտներու միջեւ պատ մը յառաջացնել: Վեր. Մսըրլեան յայտնեց, որ ընկերային ցանցերը իբրեւ միջոց օգտագործելով` ուսուցիչները պէտք է հաղորդակցութեան մէջ մտնեն աշակերտներուն հետ, որպէսզի իրականացնեն կրթական նպատակներ: Աւարտին, վեր. Րաֆֆի Մսըրլեան ներկայացուց շարք մը գործնական առաջարկներ եւ հաստատեց, որ կրթութեան համար ընկերային ցանցերը մեծ մարտահրաւէրներ են:

Միօրեայ սեմինարին Բ. զեկուցաբերն էր Արամ Գարատաղլեան, որ ներկայացուց համակարգիչով եւ համացանցով դասերու պատրաստութեան գործնական գիտելիքներ: Գարատաղլեան յայտնեց, որ համացանցի ճիշդ գործածութիւնը օգտակար եւ արդիւնաբեր արդիւնքի անպայման կը հասցնէ, քանի որ համացանցի էջերուն մէջ գոյութիւն ունին բազմատեսակ գիտելիքներ, նկարներ, տեսերիզներ, որոնք լաւապէս կը նպաստեն արդիական միջոցներով հայերէնի դասաւանդման: Ան ցուցադրեց համակարգչային շարք մը ծրագիրներ, որոնցմով կարելի է տեղեկութիւններ հաւաքել: Ներկայացման աւարտին, Ա. Գարատաղլեան խօսեցաւ հայերէն տառատեսակներու խումբերու եւ գործածութեան մասին, ինչպէս նաեւ ուսուցիչներու տրամադրութեան տակ դրաւ հայերէն տառատեսակներու, լուսանկարներու եւ այլ ծրագիրներու համակարգչային սկաւառակ մը:

Սեմինարի երրորդ եւ վերջին զեկուցաբերն էր Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի հայագիտական դասանիւթերու համակարգող Րաֆֆի Տեմիրճեան, որ խօսեցաւ Մեսրոպեան վարժարանին մէջ արհեստագիտական արդի միջոցներով ծրագիրներ իրականացնելու կարելիութիւններուն եւ հեռանկարներուն մասին: Ան հաստատեց, որ հայագիտական դասանիւթերը հետաքրքրական դարձնելու համար հարկ է գործածել համակարգիչը, համացանցը եւ ի հարկին` շարք մը ընկերային ցանցեր: Ր. Տեմիրճեան ըսաւ, որ վարժարանին մէջ մինչեւ տարեշրջանի աւարտը արհեստագիտական եւ համացանցի նոր միջոցներ փորձարկման պիտի ենթարկուին, որպէսզի յառաջիկայ տարեշրջանէն սկսեալ հայագիտական դասանիւթերու կրթական ծրագիրներուն մէջ յստակ կերպով տեղադրուին նոր եղանակները: Ան հաստատեց, որ արդէն պատրաստութեան մէջ են հայագիտական նիւթերու տեսադարանի պատրաստութեան աշխատանքները, որոնց աւարտին լոյս պիտի տեսնէ տեսերիզներու ցուցակը:

Ցուցադրելէ ետք շարք մը տեսերիզներ եւ փաուըր փոյնթով ներկայացումներ, Ր. Տեմիրճեան սեմինարի օրակարգին վրայ դրաւ շարք մը առաջարկներ եւ քննութեան ենթակայ նիւթեր, որոնց շուրջ քննարկումներ կատարելով` որոշուեցաւ.

ա.- Կազմակերպել հայատառ գրաշարութեան վարժողական փորձեր եւ վարժարանին մէջ ստեղծել հայատառ գրաշարութեան քաջալերման մթնոլորտ:

բ.- Ընկերային ցանցերուն մէջ յառաջացնել վարժարանի աշակերտութեան յատուկ պլոկ մը, ուր ի հարկին նաեւ կը տեղադրուին դասարաններու յատուկ աշխատանքներ, վարժութիւններ, քննարկումներ…

գ.- Ապրիլ 21-ին կազմակերպել հայագիտական դասանիւթերու ուսուցիչներու համակարգչային ծրագիրներու գործածութեան միօրեայ դասընթացք մը:

դ.- Մինչեւ նոր տարեշրջանի սկիզբը, պատրաստել իւրաքանչիւր դասարանի եւ դասանիւթի համապատասխան արհեստագիտական միջոցներու ծրագիրներ:

Միօրեայ սեմինարի աւարտին Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի տնօրէն Կրեկուար Գալուստ յոյս յայտնեց, որ վարժարանին մէջ հայագիտական դասանիւթերուն շուրջ քաջալերական եւ դրական մթնոլորտը կը շարունակուի, եւ կ՛արձանագրուին նոր իրագործումներ:

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ

 

Պուրճ Համուտ, 24 մարտ 2012

Share this Article
CATEGORIES