«Հպարտութեամբ Կ՛Ըսեմ, Որ ՀՄԸՄ-ի Եւ ՀՅԴ-ի Ընդմէջէն Ես Կրցած Եմ Բարձրանալ Այսօրուան Դիրքիս» Կ՛Ըսէ Յակոբ Խաչերեան (Ասիոյ Պասքեթպոլի Ֆետերասիոնի Ընդհանուր Քարտուղար)

Յակոբ Խաչերեան (աջէն ձախ առաջինը), Ասիոյ պասքեթպոլի ֆետերասիոնի ընդհանուր քարտուղար:

ՀՄԸՄ-ի քարոզչական յանձնախումբը իր այս թիւով կը հրապարակէ յատուկ զրոյց մը Յ. Խաչերեանի հետ, Ասիոյ պասքեթպոլի ֆետերասիոնի ընդհանուր քարտուղար ընտրուելուն առիթով:

Հարցազրոյցին ընթացքին կ՛անդրադառնանք Յ. Խաչերեանի կենսագրականին, անոր ստանձնած պաշտօններուն, ՀՄԸՄ-ի ընդմէջէն իր հասած հպարտալի դիրքին, ՀՄԸՄ-ի կարգախօսը բարձր պահելու եւ գործադրելու պատրաստակամութեան:

Յակոբ Խաչերեան ծնած է 1954-ին, Հալէպ: 6 տարեկանին, ան մաս կազմած է ՀՄԸՄ- Հալէպի գայլիկական վոհմակին, մինչեւ 1967:

Նոյն թուականին, Յ. Խաչերեան փոխադրուած է Լիբանան, ուր մաս կազմած է ՀՄԸՄ-ի Պէյրութի մասնաճիւղի ֆութպոլի խումբի, ապա անդամակցած ՀՄԸՄ-ի պասքեթպոլի խումբին:

Միաժամանակ ան անդամակցած է ՀՅԴ «Բաբգէն Սիւնի» պատանեկան միութեան:

1971-1973 Յ. Խաչերեան մաս կազմած է ՀՄԸՄ-ի տղոց ներկայացուցչական խումբին:

1973-1974 դարձած է ՀՄԸՄ-ի «Կամք» պասքեթպոլի տղոց խումբին մարզիչը:

Յ. Խաչերեան բաժակը կը յանձնէ ախոյեան խումբին:

1981-1987 ստանձնած է ՀՄԸՄ-ի պասքեթպոլի տղոց Ներկայացուցչական խումբը մարզելու պաշտօնը եւ 1979-1997 եղած է ՀՄԸՄ-ի պասքեթպոլի աղջկանց ներկայացուցչական խումբի մարզիչ:

1970-1980 եղած է ՀՄԸՄ-ի Պէյրութի մասնաճիւղի վարչութեան անդամ:

1985-1986, ապա 1996 -1997 տարիներուն եղած է ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան անդամ: Մասնակցած է ՀՄԸՄ- Պէյրութի մասնաճիւղի բոլոր ընդհանուր ժողովներուն եւ շրջանային ներկայացուցչական ժողովին:

1996-1999 եղած է Լիբանանի պասքեթպոլի ֆետերասիոնի անդամ` իբրեւ ՀՄԸՄ-ի ներկայացուցիչ:

1998-ին ընտրուած է Արեւմտեան Ասիոյ պասքեթպոլի ֆետերասիոնի անդամ, ստանձնելով ընդհանուր քարտուղարի պաշտօնը:

ՀՄԸՄ-ի պասքեթպոլի աղջկանց անպարտելի խումբը:

2002-ին վերընտրուած է Ասիոյ ֆետերասիոնի անդամ եւ դարձած գործադիր խորհուրդի անդամ, ինչպէս նաեւ ֆետերասիոնի ընդհանուր քարտուղարի օգնական:

2012-ին Յ. Խաչերեան ընտրուեցաւ Ասիոյ պասքեթպոլի ֆետերասիոնի ընդհանուր քարտուղար, այսպիսով ինքնաբերաբար անդամ դառնալով աշխարհի պասքեթպոլը ղեկավարող գործադիր մարմինի 20 անդամներէն մէկը:

Յայտնենք, որ Յ. Խաչերեան առաջին լիբանանցին է, որ այս դիրքին կը հասնի:

«ՀՄԸՄ-ի մարզական եւ սկաուտական կեանքը, ինչպէս նաեւ ակումբին մէջ տիրող ջերմ մթնոլորտը կը կերտէ տիպար մարդը: Կազմակերպական գետնի վրայ իմ յաջողութիւններուս գաղտնիքը մարմնակրթութեան հանդէպ իմ ունեցած թեքնիք գիտութեանս եւ կազմակերպական ամբարումիս արդիւնք է», կ՛ըսէ Յ. Խաչերեան:

Ան կը հաստատէ, որ առաջինը ձեռք ձգած է ՀՄԸՄ-ի ընդմէջէն, իսկ երկրորդը` ՀՅԴ կազմակերպութենէն: «Ես հպարտօրէն կը շեշտեմ, որ այս երկու կազմակերպութիւններուն ընդմէջէն է, որ կրցած եմ բարձրանալ այսօրուան իմ դիրքիս ու պաշտօնիս», կ՛ընդգծէ Յ. Խաչերեան:

ՀՄԸՄ-ի Դ. Ընդհանուր ժողով:

Իր յուշերուն մասին խօսելով` ան կ՛ըսէ. «Եթէ մենք տունը չըլլայինք, ուրեմն ակումբը կ՛ըլլային, եւ մեր ծնողները այնքան վստահութիւն ունէին ակումբին նկատմամբ, որ անոնց միտքը շատ հանգիստ կ՛ըլլար, նոյնիսկ պատերազմի այդ գէշ օրերուն»:

Յ. Խաչերեան կը նշէ, թէ տունը մարդուն զգացականը կը կերտէ, իսկ դպրոցը ակադեմական գիտութիւն կու տայ, իսկ միութիւնը` ընկերութեան մաս կազմելու գիտութիւնն է, որ կը զարգացնէ իւրաքանչիւր անհատի ներաշխարհին մէջ:

«Հետեւաբար դուն մաս կը կազմես եւ կը կապուիս ընկերութեանդ, որ ազգդ է», կ՛աւելցնէ ան:

Պատմելով դրուագ մը`, Յ. Խաչերեան կ՛ըսէ, թէ պատերազմի շրջանին էր, երբ ՀՄԸՄ-ի Պէյրութի վարչական եղբայրներ դիմեցին Լիբանանի պասքեթպոլի Ազգային խումբին մարզիչին, որ ՀՄԸՄ-ի վեթերան եղբայրներէն էր, որպէսզի ստանձնէ ՀՄԸՄ-ի պասքեթպոլի խումբը մարզելու պաշտօնը: Այս առաջարկին նպատակն էր այդ խումբը զօրացնել եւ մարզիչը ընդունեց այդ առաջարկը:

«Փորձերուն ընթացքին ես կը նստէի մարզիչին քով: Օր մը մարզիկ մը մօտենալով մարզիչին ըսաւ, թէ Ռիատի խումբէն ստացած է անոր միանալու առաջարկ մը: Մարզիչը ընդվզած նոյն մարզիկին ըսաւ, որ յաջորդ օրն իսկ բերէ ՀՄԸՄ-ի իր շապիկը: Երբ մարզիկը զարմացած հարցուց, թէ ինչո՞ւ իր շապիկը կը պահանջէ մարզիչը, ան պատասխանեց հետեւեալ բառերով. «Որովհետեւ քու հոգիդ պարտուած է եւ մենք քեզի պէտք չունինք այլեւս»:

ՀՄԸՄ-ի Պուրճ Համուտի մասնաճիւղի հիմնադրութեան 60-ամեակի պաշտօնական հանդիսութեան ընթացքին:

Յ. Խաչերեան շեշտեց, որ իրեն համար խաղցուած իւրաքանչիւր խաղ պատմութեան մէջ հայութեան կրած պարտութիւններուն վրէժը լուծել էր: «Մենք իբրեւ հայ մարզիկներ ստիպուած ենք այդ վրէժը լուծել», ըսաւ ան:

Այլ դրուագ մը պատմելով` Յ. Խաչերեան կը նշէ, թէ օր մը Այն Սաատէի մէջ խաղի մը ընթացքին, ի՛նչ – ի՛նչ պայմաններով իրենց ըսուած է, թէ այդ խաղը պէտք է պարտուին: «Ես ընդվզած շապիկս հանեցի եւ ըսի, որ ես ՀՄԸՄ-ի շապիկով չեմ կրնար պարտուիլ», յայտնեց ան:

«Այս օրինակներէն կրնանք հետեւցնել, թէ ինչպէս ՀՄԸՄ-ը իր ուղղակի հայեցի եւ ազգային դաստիարակութեան կողքին նաեւ անուղղակիօրէն քու մէջդ կ՛արթնցնէ ազգային գիտակցութեան ոգին», կը նշէ ան:

Յ. Խաչերեան դիտել տուաւ, որ երբ ինք կը մարզէր ՀՄԸՄ-ի պասքեթպոլի աղջկանց ներկայացուցչական խումբը, այդ խումբը 19 տարի շարունակ հանդիսացած է Լիբանանի ախոյեան, ինչպէս նաեւ տիրացած է զանազան բաժակներու, օրինակ` անկախութեան բաժակ, եւ այլն:

«Հոս կրնամ ըսել, որ այդ յաղթանակներուն մէջ մեծ դերակատարութիւն ունէին մեր վարչական եղբայրները, սակայն մեր մեծագոյն դրամագլուխը մեր մարզիկներն էին, որոնք բոլորն ալ եկած էին միութենական մթնոլորտէ: Անոնք գիտէին, թէ ո՛ւր կու գան եւ ինչո՛ւ կը խաղան», ըսաւ ան:

«Երեւակայեցէ՛ք, երբ խումբի մարզիչ էի, կը պատահէր, որ փորձի օրերուն ճշդուած ժամկէտէն ուշ հասնէի, սակայն երբ դաշտ  մտնէի, կը տեսնէի, որ իրենք արդէն իսկ փորձի ընթացքին մէջ են, որովհետեւ անոնք հոգւով ու սրտով եկած էին փորձերը կատարելու», նշեց Յ. Խաչերեան:

Կարգապահութեան մասին խօսելով` ան պատմեց, թէ օր մը ինչպէս մարզիչը զինք դուրս դրած էր դաշտէն, որովհետեւ մազերը սանտրուած չէին, եւ թէ ինչպէս երբ իրենք ակումբին մէջ նստած թղթախաղ կը խաղային, յանկարծ վարչական եղբայր մը կամ մարզիչը ներս մտնէին, իրենք իրար կ՛անցնէին եւ խաղաքարտերը իրենց ձեռքէն կը ձգէին:

«Դժբախտաբար ներկայիս ամէն ինչ տարբեր է, եւ այս վիճակին հասած ենք հաւանաբար պատերազմին հետեւանքով: Պէտք է մե՛նք մեր մարզիկները դաստիարակենք», կ՛ըսէ Յ. Խաչերեան:

Իր յուշերը պատմելու շրջագիծին մէջ Յ. Խաչերեան պատմեց, թէ ինչպէս ՀՄԸՄ-ի միջմասնաճիւղային խաղերը մեծ խանդավառութիւն կը ստեղծէին, եւ թէ ինչպէս շրջաններ կ՛այցելէին, ինչպէս Այնճար, Թրիփոլի, Զահլէ եւ ուշ գիշերին կը վերադառնային, իրենց հետ բերելով քաղցր յիշատակներ, որոնք մինչեւ օրս դրոշմուած կը մնան իր մէջ:

Ան կ՛ըսէ, թէ այդ խաղերուն անոնք կը ծանօթանային ՀՄԸՄ-ի զանազան մասնաճիւղի մարզիկներու հետ:

Ան իր փափաքը կը յայտնէ` ըսելով, որ ՀՄԸՄ-ի միջմասնաճիւղային խաղերը պէտք է վերսկսին:

Վերջերս իր ստացած տիտղոսին մասին խօսելով` Յ. Խաչերեան յայտնեց, որ 1998 փետրուարին, Յորդանանի պասքեթպոլի ֆետերասիոնի ատենապետը, որ միջազգային իրաւարար էր, նաեւ իմացած էր, թէ Ասիոյ ցամաքամասը, որ ունի 5 ենթաբաժանումներ, Արեւմտեան Ասիոյ բաժինը ղեկավարող մարմին չունի. առաջարկած է Արեւմտեան Ասիոյ ֆետերասիոններուն, որպէսզի գումարէ ընդհանուր ժողով մը եւ ընտրէ ղեկավարող մարմին մը:

Այս նպատակով, Լիբանանի պասքեթպոլի ֆետերասիոնը զինք ուղարկած է այդ ժողովին` որպէս Լիբանանի շրջանի ներկայացուցիչ:

Այդ ժողովին ընթացքին է, որ ինք կ՛ընտրուի ղեկավարող մարմինի ընդհանուր քարտուղար:

Յ. Խաչերեան ՀՄԸՄ-ի պասքեթպոլի խումբի մարզիկ:

Նոյն տարուան մայիսին Պանքոքի մէջ Ասիոյ պասքեթպոլի ֆետերասիոնի ընդհանուր ժողովին կ՛ընտրուի անդամ:  2002-ին Ասիոյ պասքեթպոլի ֆետերասիոնի ընդհանուր ժողովին կը վերընտրուի անդամ եւ մաս կը կազմէ գործադիր խորհուրդին, իբրեւ ընդհանուր քարտուղարի օգնական:

Այդ պաշտօնը Յ. Խաչերեան կը վարէ մինչեւ 2012 ապրիլ, երբ Ասիոյ պասքեթպոլի ֆետերասիոնի ընդհանուր քարտուղարը իր հրաժարականը կը ներկայացնէ` անհանգստութեան պատճառով, որուն իբրեւ արդիւնք ան կ՛ընտրուի Ասիոյ պասքեթպոլի ֆետերասիոնի ընդհանուր քարտուղար (գործադիր աշխատանքներու ղեկավար):

Հարցազրոյցի աւարտին, Յ. Խաչերեան իր երախտագիտութիւնը յայտնեց Ժաք Պոյաճեանին` նշելով, որ ան եղած է իր առաջին քայլերը ուղղողը եւ իր ցուցմունքներով ու քաջալերանքով զինք առաջնորդած է դէպի յաջողութիւններ:

Ան նաեւ երախտագիտութեան խօսք ուղղեց իր ծնողքին եւ քոյրերուն, որոնք միշտ նեցուկ կանգնած են իրեն, իր կնոջ, որ իր երկար բացակայութիւններուն ընթացքին կատարած է ե՛ւ հօր ե՛ւ մօր դերը, ինչպէս նաեւ իր զաւակներուն, որոնք ընդունած են տունէն իր երկար բացակայութիւնները:

Մենք մեր կարգին յաջողութիւն կը մաղթենք Յ. Խաչերեանին, որովհետեւ ան իր կապը երբեք չէ խզած ՀՄԸՄ-ին հետ եւ միշտ ալ նեցուկ կանգնած է անոր բոլոր գործունէութիւններուն:

ՀՄԸՄ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 

Share this Article
CATEGORIES