ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 55-ԱՄԵԱԿԻ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒ ԾԻՐԻՆ ՄԷՋ. «ՏՆՕՐԷՆՆԵՐՈՒ ԴԵՐԸ ԹՈՒԱՅԻՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻՆ ՄԷՋ» ՆԻՒԹՈՎ ՍԵՄԻՆԱՐ

Սեմինարի ներկայ գտնուողները

Հայկազեան համալսարանի 55-ամեակի ձեռնարկներուն ծիրին մէջ, երէկ` հինգշաբթի, 7 ապրիլի յետմիջօրէին տեղի ունեցաւ շահեկան սեմինար մը` «Տնօրէններու դերը թուային դարաշրջանին մէջ» նիւթով:

Հայկազեան համալսարանի հանրային յարաբերութեանց գրասենեակի տնօրէն Միրա Եարտըմեան բացումը կատարելով ձեռնարկին սեղմ գիծերու մէջ ներկայացուց օրուան առաջին բանախօսը` կրթութեան եւ բարձրագոյն ուսման նախարարութեան ընդհանուր տնօրէն Ֆատի Եարաքը: Իր խօսքին մէջ Եարտըմեան շեշտեց, որ տնօրէնները հիմնական դեր ունին յառաջ մղելու իրենց հաստատութիւնները` քայլ պահելու համար կրթական մարզին մէջ արձանագրուող արհեստագիտական նորագոյն զարգացումներուն հետ:

Ֆատի Եարաք խօսք առնելով մանրամասն զեկուցեց կրթութեան նախարարութեան ձեռնարկած յառաջատար այն քայլերուն մասին, որոնց որդեգրումով ու կիրարկումով կրթութեան կենսական մարզը պիտի որակաւորուի` դպրոցներու տնօրէններու թէ ուսուցիչներու կազմաւորման առումով:

Իր տեղեկութիւնները թուական պատկերներով ու համապատասխան եզրերով հիմնաւորելով կրթութեան նախարարութեան ընդհանուր տնօրէնը նշեց, որ պետական մարզի վարժարաններու տնօրէններու արհեստավարժումի յատուկ ծրագիրներ մշակուած են, ինչպէս նաեւ կարելի եղած է անոնց մեծ մասին միջեւ հաղորդական կապ գոյացնել:

Ան նաեւ խօսեցաւ նախարարութեան յառաջիկայ քայլերուն եւ հետապնդած անմիջական նպատակներուն մասին:

Ապա համալսարանի դասախօսներէն դոկտ. Հանին Նուէյհետ Հութ ներկայացուց օրուան երկրորդ զեկուցաբերը` Քրիստոնէական ուսուցման հիմնարկի տնօրէն դոկտ. Քրիս Մոաքտիէն` թուելէ ետք անոր կենսագրական հիմնական գիծերը:

Դոկտ. Մոաքտիէ աւելի քան կէս ժամ տեւողութեամբ անդրադարձաւ արհեստագիտական այն մարտահրաւէրներուն, զորս կրթական մարզի մշակներ ու անձնակազմեր կը դիմագրաւեն համակարգիչի նորանոր ոճերու կիրարկման ընթացքին:

Ան դիտել տուաւ, որ տեղեկատուական արհեստագիտութեան մարզը խիստ արագ կը յառաջդիմէ, մինչ վարժարանները կը դիմագրաւեն արհեստագիտական այլազան մարտահրաւէրներ: Ապա ան ներկայացուց այս գծով տիրող գլխաւոր մտահոգութիւնները` համակարգիչի վերջին նորութիւններուն հետ քայլ պահելու իմաստով: Օրինակ, ան ցոյց տուաւ երբեմնի թանկարժէք «լէյզըր տիսք» սկաւառակները, ֆլոփիները, որոնք այսօր արդէն ժամանակավրէպ դարձած են: Այս իմաստով ան թուեց գէթ մինչեւ օրս կիրարկուող համացանցային նորութիւնները, ինչպէս` «Այփոտ», բջիջային հեռաձայնի միջոցով համացանցային կապը, «Ֆլիքըր», «Թուիթըր», Դիմատետր, «Եութիուպ», «Սքայփ» եւ այլն:

«Օրը օրին աճող նորայայտ զարգացումները առաւելագոյնը վեց ամիս կը տեւեն, ապա կու գայ զանոնք գերազանցող նոր զարգացում», ընդգծեց դոկտ. Մոաքտիէ:

Ապա համալսարանի Շարունակական կրթութեան կեդրոնի («Սենթըր ֆոր քոնթինուինկ էճիւքէյշըն») տնօրէն Ալիս Մքլարտի ներկայացուց օրուան երրորդ ու վերջին զեկուցաբեր, «Տուհա» բարձրագոյն վարժարանի տնօրէն Լինա Օսէյրանը` հակիրճ կերպով ներկայացնելէ ետք անոր կենսագրական գիծերը:

Շուրջ 40 վայրկեան տեւողութեամբ Լինա Օսէյրան զեկուցեց տեղեկատուական արհեստագիտութեան գործնական քայլերու դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն լուծման ձեւերուն մասին:

Ան համակարգիչի եւ տեսաերիզի օգնութեամբ պատկերաւոր ձեւով պարզեց յատկապէս նոր սերունդի եւ պատանիներու որդեգրած «մարտավարութիւնները»:

Աւարտին, ներկաներուն եւ յատկապէս Ֆատի Եարաքի առաջարկով որոշուեցաւ Միրա Եարտըմեանի ելեկտրոնային հասցէին ճամբով ձեռնարկել շինիչ բանավէճի մը` «Տնօրէններու դերը թուային դարաշրջանին մէջ` լիբանանեան իրավիճակի լոյսին տակ» նիւթով:

Share this Article
CATEGORIES