ՄԻՋՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՄ ՄՐՑԱՆԱԿԸ ՆՈՒԻՐՈՒԵՑԱՒ «ԱՐՑԱԽ ՖՈՆՏ»ԻՆ

Մրցումին մասնակիցները եւ մրցանակակիրները

Կազմակերպութեամբ Զաւարեան ուսանողական միութեան Զաւարեան ուսանողական գրասենեակին, շաբաթավերջին «Վասպուրական» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ միջուսանողական զարգացման մրցում մը, որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին լիբանանեան 8 համալսարաններ` Լիբանանեան ամերիկեան համալսարան (Ժիպէյլ), Պէյրութի ամերիկեան համալսարան, «Նոթրը Տամ» համալսարան, «Սեն Ժոզեֆ» համալսարան, Հայկազեան համալսարան, Լիբանանեան միջազգային համալսարան, լիբանանեան համալսարան եւ Լիբանանեան ամերիկեան համալսարան (Պէյրութ) յաճախող 48 ուսանողներ` բաժնուած 16 խումբերու:

Շուրջ 2 ժամ տեւած մրցումին ընթացքին, ուսանողներուն հարցուեցան աշխարհագրական, պատմական, մշակութային, քաղաքական, մարզական եւ այլազան հարցումներ:

Զարգացման մրցումին աւարտին առաջին հանդիսացաւ Պէյրութի ամերիկեան համալսարանի թիւ 1 խումբը` բաղկացած Խաչիկ Հրակ Տեմիրճեանէն, Կարէն Կոտալազեանէն եւ Խաժակ Խաչատուրեանէն: Խումբը 2.5 միլիոն լիբանանեան ոսկիի արժողութեամբ իր մրցանակը նուիրեց «Արցախ Ֆոնտ»ին: Նշենք, որ շահող խումբը իր մրցանակը պիտի նուիրէր իր իսկ ընտրած բարեսիրական հաստատութեան մը:

Մրցանակակիր խումբին տրուեցաւ յուշանուէր մը:

Միջուսանողական զարգացման մրցումին երկրորդ հանդիսացաւ «Սեն Ժոզեֆ» համալսարանի խումբը` բաղկացած Արամ Սոմունճեանէն, Արա Քասապեանէն եւ Սանահին Քասապեանէն: Երրորդ` Լիբանանեան համալսարանի խումբը` բաղկացած Սեւակ Թասլաքեանէն, Փաթիլ Դաւիթեանէն եւ Շանթ Ճուլֆայեանէն: Չորրորդ` Հայկազեան համալսարանի թիւ 4 խումբը` բաղկացած` Շաղիկ Չափարեանէն, Պօղոս Մալեանէն եւ Ժան Փոլ Կէօնճեանէն: Հինգերորդ` Լիբանանեան ամերիկեան համալսարանի (Պէյրութ) խումբը` բաղկացած Հրակ Փափազեանէն, Դուին Զէյթլեանէն եւ Մուշեղ Քարավարդանեանէն:

 

Share this Article
CATEGORIES