ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԲԱԼՈՒԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

27 մարտ 2011-ին Բալուի հայրենակցական միութեան նախկին անդամներ, ինչպէս նաեւ հայրենակիցներ հանդիպում ունեցան միութիւնը վերակենդանացնելու նպատակով: Հանդիպումին ընթացքին կազմուեցաւ նոր վարչութիւն մը` բաղկացած հետեւեալ անձնաւորութիւններէն.

1) Յարութիւն Խաչատուրեան (ատենապետ)
2) Մարալ Յովհաննէսեան (փոխատենապետ)
3) Մարալ Մխսեան (ատենադպիր)
4) Արտեմ Նաճարեան (գանձապահ)
5) Կարօ Կարապետեան (խորհրդական)
6) Յարութ Մխսեան (խորհրդական)
7) Սեդրակ Մալտոսեան (խորհրդական)
8) Նշան Մահտեսեան (խորհրդական)
9) Ստեփան Վարժապետեան (խորհրդական)

Share this Article
CATEGORIES