ՀՄԸՄ – ԼԵՎԱՄ

ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ` ՖՈՒԹՊՈԼԻ, ՊԱՍՔԵԹՊՈԼԻ ԵՒ ՎԱԶՔԻ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐ

 ՀՄԸՄ-ի ԼԵՎԱՄ-ի յանձնախումբին կողմէ կազմակերպուած այս շաբաթավերջի մրցումները պիտի ըլլան քիչ մը խճողուած` նկատի ունենալով, որ տեղի պիտի ունենան ֆութպոլի, պասքեթպոլի եւ վազքի մրցումներ:

Ֆութպոլի մրցումները, որոնք տեղի պիտի ունենան «Հայր Պօղոս Արիս» դաշտին վրայ, պիտի կատարուին շաբաթ, 5 մարտին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն սկսեալ: Երեք տարբեր դասակարգի մրցումները պիտի սկսին միեւնոյն ժամուն:

Ինչ կը վերաբերի պասքեթպոլի մրցումներուն, անոնք տեղի պիտի ունենան «Աղբալեան-ՀՄԸՄ» մարզամշակութային համալիրի «Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեան» մարզադաշտին վրայ, յետմիջօրէի ժամը 15:00-էն սկսեալ (կիրակի օր):

Վերջապէս, վազքի մրցումները, որոնք տեղի պիտի ունենան Պուրճ Համուտի Քաղաքապետարանի դաշտին վրայ, պիտի սկսին առաւօտեան ժամը 7:30-ին (կիրակի):

Ստորեւ կու տանք մրցումներուն յայտագիրը.

 ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ                                                                                ԺԱՄ

Ճեմարան – Յառաջ (մեծ աղջիկներ)                                         15:00
Ճեմարան – Ս. Հռիփսիմեանց (մեծ աղջիկներ)                     16:00
Եղիշէ Մանուկեան – Ս. Հռիփսիմեանց (մեծ տղաք)            17:00
Մեսրոպեան – Ս. Հռիփսիմեանց (մեծ աղջիկներ)                 18:30
Շամլեան-Թաթիկեան – Մեսրոպեան (միջակ աղջիկներ)   19:30

 ՖՈՒԹՊՈԼ

ՓՈՔՐԵՐ                                                                                                ԺԱՄ

Քաղաքի Հայ աւետ. քոլեճ – Թռչնոց բոյն                                     11:00
Հարպոյեան – Թորոսեան                                                                   11:40
Ճեմարան – Շամլեան-Թաթիկեան                                                 12:20
Մեսրոպեան – Եղիշէ Մանուկեան                                                  13:00
Ս. Ագնէս – Ս. Քառասնից Մանկանց                                             13:40
Յառաջ- Կերթմենեան                                                                        14:20

ՄԻՋԱԿՆԵՐ

Թորոսեան – Հարպոյեան                                                               11:00
Շամլեան-Թաթիկեան – Յովակիմեան                                      11:50
Ճեմարան – Աբգարեան                                                                  12:40
Սահակեան – Յառաջ                                                                      13:30
Եղիշէ Մանուկեան – Այնճարի Հայ աւետ. քոլեճ                    14:20
Սոֆիա Յակոբեան – Մեսրոպեան                                               15:10
Ս. Ագնէս – Խանամիրեան                                                              16:00

 ՄԵԾԵՐ

Եղիշէ Մանուկեան – Շամլեան-Թաթիկեան                           11:00
Մեսրոպեան – Քաղաքի Հայ աւետ. քոլեճ                                12:00
Կ. Բ. Վ. – Յովակիմեան                                                                  13:00
Ս. Հռիփսիմեանց – Հարպոյեան                                                  14:00
Ճեմարան – Սոֆիա Յակոբեան                                                    15:00

Share this Article
CATEGORIES
TAGS