Ս. Մարիամ Աստուածածինի Վերափոխման Տօնին Առիթով` «Արեւմտահայերէնի Պաշտպանութիւնը Եւ Սուրիոյ Հայութեան Աջակցութիւնը Համազգային Առաջնահերթութիւններ Են» Պատգամեց Արամ Ա. Կաթողիկոս

Ս. Աստուածածինի Վերափոխման տօնին առիթով` շաբաթ, 11 օգոստոս 2012-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքի շրջափակին մէջ սուրբ եւ անմահ պատարագ մատուցուեցաւ` հանդիսապետութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսի:

Վանքի շրջափակին մէջ բացօթեայ խորանին վրայ պատարագեց Կոմիտաս արք. Օհանեան: Պատարագի երգեցողութիւնը կատարուեցաւ «Շնորհալի» երգչախումբին կողմէ:

«Հայր մեր»-էն անմիջապէս առաջ, վեհափառ հայրապետին հանդիսապետութեամբ տեղի ունեցաւ խաղողօրհնէքի եւ մատաղօրհնէքի աւանդական արարողութիւնը, երբ երկրի բերքին ու ժողովուրդի ուխտերուն ընծան նուիրուեցաւ Աստուծոյ` յատուկ աղօթքներու ճամբով: Ապա վեհափառը տուաւ իր պատգամը` ներկայ հազարաւոր հայորդիներուն: Բազմութեան մէջ մեծ էր թիւը յատկապէս երիտասարդներուն, որոնք յատուկ կապուածութեամբ եւ երկիւղածութեամբ մասնակից դարձան ուխտի օրուան: Յայտնենք, որ պատարագը արբանեակային պատկերասփիւռի կայանով սփռուեցաւ աշխարհի բոլոր կողմերը:

Վեհափառ հայրապետը իր պատգամին սկիզբը անդրադարձաւ Ս. Մարիամ Աստուածածինի տիպարին` իբրեւ Աստուծոյ Որդիին Մայր եւ իբրեւ աղբիւր բարոյական ու հոգեւոր արժէքներու:

Ապա վեհափառը անդրադարձաւ արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան հարցին: Ան ըսաւ. «Վերջին տարիներուն, յաճախակի առիթներով պատգամեցինք, գրեցինք ու նոյնիսկ հանդիպումներ կազմակերպեցինք` յիշեցնելով, թէ արեւմտահայերէնը, մեր լեզուն տագնապի ու նահանջի մէջ է: Հայ լեզուն մեր ժողովուրդին էութեան ու լինելութեան անքակտելի մասը դարձած է: Հետեւաբար, հայ լեզուէն հեռանալ կը նշանակէ հեռանալ մեր հաւատքէն, մեր մշակոյթէն, մեր արժէքներէն,  մեր ձգտումներէն, մեր ինքնութենէն»: Շարունակելով իր խօսքը` վեհափառ հայրապետը յիշեցուց, թէ` «շուրջ երկու տարիներ առաջ, հոս, Պիքֆայայի վանքին մէջ արեւմտահայերէնի նուիրուած համասփիւռքեան համագումար կազմակերպեցինք: Ընդառաջելով համագումարի բուռն փափաքին, «Արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան յանձնաժողով» յառաջացուցինք, որուն նպատակն է` փրկել արեւմտահայերէնը կորուստէ եւ անոր ճիշդ դասաւանդումը եւ ամէնօրեայ գործածութիւնը ապահովել ու քաջալերել մեր ընտանիքներուն, դպրոցներուն ու կառոյցներուն մէջ: Արդարեւ, դիւրին չէ այս աշխատանքը. սա հաւաքական ու երկարաշունչ ճիգ կը պահանջէ, որուն պէտք է մասնակցին մեր բոլոր կառոյցները»:

Լայնօրէն պարզելէ ետք արեւմտահայերէնի դիմագրաւած տագնապը, վեհափառը ըսաւ. «Այս հանգրուանին կ՛ուզենք հետեւեալ թելադրութիւնները կատարել.- 1) Մեր ընտանիքներուն մէջ պէտք է միայն հայ լեզուն հնչէ. սա սրբազան պարտաւորութիւնն է իւրաքանչիւր ընտանիքի: Հայ լեզուին առաջին ու մնայուն ուսուցիչը հայ ծնողքն է: 2) Մեր դպրոցները յատուկ կարեւորութիւն պէտք է ընծայեն հայ լեզուին: Ցաւով կ՛իմանանք, թէ որպէսզի հայ աշակերտներ օտար լեզուներուն աւելի լաւ տիրապետեն, եւ որպէսզի պետական քննութեանց մէջ յաջողութիւն արձանագրեն, մեր որոշ դպրոցները սկսած են հայոց լեզուով դասաւանդուող նիւթերը պակսեցնել: Դատապարտելի է այս երեւոյթը: Հայ դպրոցի առաջնահերթ առաքելութիւնը հայակերտում է: 3) Ներկայ աշխարհի ամէնէն յատկանշական երեւոյթներէն մէկը հաղորդակցութեան արհեստագիտութեան աննախընթաց զարգացումն է: Մեր զաւակները պէտք է լաւապէս օգտագործեն հաղորդակցութեան ներկայ արդիական միջոցները արեմտահայերէնո՛վ, եւ ո՛չ թէ օտար լեզուներով կամ լատինատառ հայերէնով` հաղորդակցելով իրարու հետ»:

Իր պատգամին երկրորդ բաժինով, վեհափառ հայրապետը անդրադարձաւ սուրիահայութեան: Ան ըսաւ. «Միջին Արեւելքի դիմագրաւած ներքին տագնապները բնականաբար իրենց ժխտական հետեւանքները ունեցան մեր գաղութներու կեանքին մէջ: Մենք չէինք կրնար անտարբեր մնալ Սուրիոյ մտահոգիչ կացութեան դիմաց: Մեր գլխաւորութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Ազգային կեդրոնական վարչութիւնը մնայուն կապերու ու խորհրդակցութեան ճամբով իր յատուկ ուշադրութեան առարկան դարձուց սուրիահայութեան դիմագրաւած դժուարութիւնները: Անհրաժեշտ թելադրութիւնները կատարեցինք մեր համայնքի հոգեւոր ու ազգային պատասխանատուներուն, եւ կը շարունակենք նոյն ընթացքը` հեռու ամէն տեսակ լուսարձակներէ: Մեզի համար հիմնականը սուրիահայութեան անվթար ու ապահով պահպանումն է, անոր կառոյցներուն պաշտպանութիւնը եւ կարիքներուն ընդառաջումը»:

Վեհափառ հայրապետը շեշտեց, թէ` «սփիւռքի ու մանաւանդ հայրենամերձ գաղութներու հզօր ու կազմակերպ պահպանումը մեր ազգի գլխաւոր առաջնահերթութիւններէն մէկը պէտք է դառնայ: Տեղ մը տկարացնել ուրիշ տեղ մը հզօրացնելու քաղաքականութիւնը անհեռատես ու վնասաբեր է: Մեր ժողովուրդի գերագոյն շահերը կը պահանջեն իւրաքանչիւր գաղութի ամբողջականութեան պաշտպանութիւնը եւ հզօրութեան ամրապնդումը: Հետեւաբար, ընդունելի չեն Հայաստանի եւ սփիւռքի քանի մը լրատուական միջոցներուն եւ անոնց պատասխանատուներուն երբեմն մակերեսային, հապճեպ ու միակողմանի մօտեցումները: Սուրիահայութիւնը ինքնավստահ  ու կազմակերպ գաղութ է. ան պէտք չունի թելադրութիւններու իր կեանքի այս դժուար հանգրուանին, ան պէտք ունի մեր բոլորին ամբողջական ու գործնական աջակցութեան»:

Եզրափակելով իր խօսքը` Արամ Ա. կաթողիկոս ըսաւ. «1) Բարձր գնահատանքով կ՛ողջունենք սուրիահայութեան ցուցաբերած միասնական ոգին, ինչպէս նաեւ հաւասարակշռուած ու առողջ մօտեցումը իր շուրջ տեղի ունեցող անցուդարձերուն: 2) Սուրիահայութիւնը` իբրեւ կազմակերպ գաղութ, ինչպէս նաեւ իբրեւ Սուրիոյ կարեւոր համայնքներէն մէկը, կը շարունակէ մնալ ամրօրէն կառչած սուրիական հայրենիքին եւ անոր գերագոյն ու ընդհանրական շահերուն: 3) Ըսինք ու կը կրկնենք, որ սուրիահայութիւնը, իր կեանքի այս դժուար հանգրուանին, կարիքը ունի մեր բոլորին անվերապահ ու ամբողջական աջակցութեան»:

Մինչեւ ուշ գիշեր հաւատացեալներ մնացին վանքին մէջ եւ Ս. Կոյսի վերափոխման խորհուրդով զօրացած ու իրենց հաւատքին մէջ ամրապնդուած, վերադարձան իրենց տուները:

Յայտնենք, որ մէկ օր առաջ ուխտաւորներու խումբը ներկայ գտնուեցաւ գիշերուան ժամը 8:00-ին հսկումի արարողութեան եւ գիշերեց վանքին մէջ` իբրեւ նախապատրաստութիւն յաջորդ օրուան: Նոյն գիշեր, վեհափառ հայրապետը Հայրապետական ամարանոցի դահլիճին մէջ ընդունեց բոլոր ուխտաւորները եւ իր օրհնութիւնը բաշխեց անոնց: Իսկ ամբողջ օրուան ընթացքին, սկսեալ առաւօտեան կանուխ ժամերէն մինչեւ ուշ գիշեր, տեղի ունեցան հայ եկեղեցւոյ եօթը ժամերգութիւնները:

Ս. Աստուածածինի Վերափոխման տօնը կանխող շաբթուան ընթացքին Պիքֆայայի վանքին մէջ Ս. Աստուածածինի նուիրուած դասախօսութիւններ տրուեցան միաբան հայրերու կողմէ: Դասախօսութեանց մասնակցեցան շուրջ 200 կիներ:

Կիրակի, 12 օգոստոս 2012-ին կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր տաճարին մէջ եւս Ս. եւ անմահ պատարագ մատուցուեցաւ Ս. Աստուածածինի Վերափոխման տօնին առիթով: Ս. պատարագը մատուցեց, քարոզեց եւ խաղողօրհնէք կատարեց Կոմիտաս արք. Օհանեան: Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ խաղողօրհնէք, որմէ ետք հաւատացեալներ ստացան օրհնուած խաղողէն ողկոյզներ:

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )