50 Տարի Առաջ ( 18 Օգոստոս 1962 )

Խմբագրական

Շթորայի Կազդուրման Կայանը

Վաղը` կիրակի, 19 օգոստոս, Լիբանանի գիւղագնացութեան բոլոր կեդրոններուն մէջ տեղի պիտի ունենայ Լիբանանահայ օգնութեան խաչի Շրջանային վարչութեան կազմակերպած տարեկան միօրեայ հանգանակութիւնը` ի նպաստ Շթորայի մէջ հաստատուած Կազդուրման կայանին:

Տարիներու փորձը ցոյց կու տայ, թէ Օգնութեան խաչի ժողովրդային բոլոր ձեռնարկները կոչուած են պսակուելու նախանձելի յաջողութեամբ մը, որ ինքնին ցոյց կու տայ կանացի այս մեծ կազմակերպութեան վայելած լայն ժողովրդականութիւնը հայութեան բոլոր խաւերուն մէջ:

Ինչպէս փետրուարի ընթացքին կազմակերպուած «Պնակ մը կերակուր»-ի հանգանակութիւնը, նոյնպէս ամառուան ընթացքին տեղի ունեցող այս ձեռնարկը կը խօսի ժողովուրդի սրտին, կը դիմէ անոր նուիրաբերութեան ոգիին, որ ի յայտ կու գայ, ամէն անգամ երբ մեր նորահաս սերունդի ֆիզիքական ու մտային առողջութեան հետ կապ ունեցող գործ մը կը կարօտի իր օգնութեան:

«Պնակ մը կերակուր»-ի եւ Կազդուրման կայանի զոյգ ձեռնարկները երկու երեսներն են Օգնութեան խաչի գործունէութեան գլխաւոր առանցքը կազմող գործի մը, որուն նախախնամական դերը աւելորդ չէ անգամ մը եւս շեշտել:

Շթորայի Կազդուրման կայանը, որուն հիմը դրուեցաւ աւելի քան տասը տարի առաջ, հիմնական նպատակ ունի մեր չքաւոր հայրենակիցներու զաւակներուն ֆիզիքական առողջութիւնը: Մօտ 15 երեխաներ, որոնց ծնողքը հնարաւորութիւնը չունին օդափոխութեան երթալու, Օգնութեան խաչի նիւթական զոհողութիւններով կը փոխադրուին Շթորա, ուր ամառուան երեք ամիսներու ընթացքին կը վայելեն ֆիզիքական կազդոյրի մը բարիքները, որոնք նպաստաւոր կերպով կ՛անդրադառնան իրենց առողջութեան վրայ:

Օգնութեան խաչը ոչ միայն կը հոգայ անոնց բնակութեան ամբողջական ծախսը` փոխադրութիւն, բնակավայր, սնունդ եւ այլն, այլ նաեւ, փորձառու ուսուցչուհիներու հոգածութեան ներքեւ, այդ երեխաները առիթը կ՛ունենան յաւելեալ ուսում ստանալու, բայց մանաւանդ կանուխէն, փոքր տարիքին կը վարժուին համախումբ, ընկերային կեանքի:

Կազդուրման կայանի կարեւորութիւնը լիովին կ՛ըմբռնեն մեր բոլոր այն հայրենակիցները, որոնք յուլիսէն սկսեալ իրենց ընտանիքներով կը փոխադրուին լիբանանեան հովոցները, յատկապէս` իրենց զաւակներու առողջութեան համար:

Ամառ եղանակին, Պէյրութի վատառողջ կլիման` տաք ու խոնաւ, մաշեցնող է յատկապէս երեխաներու համար, որոնք մաքուր եւ զով օդի պէտք ունին` կարենալ տոկալու համար ձմեռ եղանակի անպատեհութիւններուն, յատկապէս դպրոցական իրենց ծանր պարտականութիւններուն:

Այս անհրաժեշտութեան խոր գիտակցութեամբն է, որ Լիբանանահայ օգնութեան խաչը հիմը դրաւ Շթորայի Կազդուրման կայանին, որ հաստատուած է մեծանուն գրականագէտ հանգուցեալ Նիկոլ Աղբալեանի անուան վարժարանին մէջ: Դարձեալ այդ գիտակցութեամբ է, որ վաղը Օգնութեան խաչի հանգանակիչ յանձնախումբերը պիտի դիմեն օդափոխութեան կեդրոններու մեր բախտաւոր հայրենակիցներուն` այն վստահութեամբ, թէ անոնք պիտի տան իրենց առաւելագոյնը, որպէսզի առաւել յաջողութեամբ պսակուի իրենց սրտին խօսող այս ձեռնարկը:

Իւրաքանչիւր հայ, որուն կը դիմուի, պիտի տայ այն համոզումով, թէ ազգին զաւակներն են այն 150 երեխաները, իրե՛նց զաւակները, որոնք շնորհիւ իրենց օժանդակութեան` պիտի ըլլան վաղուան կայտառ պատանիները, ապագայի առողջ երիտասարդները:

Առողջ երիտասարդութիւնը` ժողովուրդի մը, որ գիտէ ժամանակին հետ քալել:

 

Հայ Կեանք

Մխիթար Աբբահօր Յուշարձանին Բացումը
Կը
Նախագահէր Կարտինալ Աղաճանեան

Վենետիկէն կը գրեն «Յառաջ»-ի.

Այս տարուան Աստուածածնայ կիրակին, 12 օգոստոս, Ս. Ղազարի համար եղաւ երրեակ հանդիսութեանց օր. Վերափոխման եւ խաղողօրհնէքի հայրապետական պատարագ, ձեռնադրութիւն` երկու նոր միաբաններու, բացում` Մխիթարեան ուխտի հիմնադիր մեծն Մխիթարի արձանին:

Իտալիոյ հայաբնակ քաղաքներէն եւ սահմանակից երկիրներէն մեծ թիւով հայեր եկած էին «փոքրիկ Հայաստան»` հայկական աղօթքի եւ յուշի մեծ օր մը ապրելու: Ս. Ղազարի կղզիին մուտքի ելարանին ծաղկազարդ, դալարապատ, սիրուն հրապարակին աջակողմը կը կանգնի այսօր սեբաստացի Մանուկ Մխիթարին արձանը:

Հանդիսութեան կը նախագահէր կարտինալ Աղաճանեան: Ներկայ էին` Վենետիկի կարտինալ Ուրպանի, միաբանութեան ընդհ. աբբայ Սրապիոն արք. Ուլուհոճեան եւ բազմաթիւ այլ բարձրաստիճան եկեղեցականներ եւ աշխարհական անձնաւորութիւններ:

Արձանի բացումէն անմիջապէս ետք, գերպ. Ամատունի խօսք առաւ յանուն միաբանութեան, Մխիթարի յիշատակին` իր անչափ սիրոյ զգացումը արտայայտեց կարտինալ Աղաճանեան: Յաջորդաբար իրենց յարգանքի խօսքը ըրին` Վենետիկի կուսակալը, քաղաքապետը եւ կարտինալ Ուրպանի` իր հուսկ բանով:

Յուշարձանին ամբողջութեան ձեռակերտ հեղինակն է իտալացի անուանի քանդակագործ փրոֆ. Անթոնիօ Պաճճիօ:

Մարմարեայ քառանկիւն բարձր պատուանդանին վրայ պղնձաձոյլ եւ գլխափառ, իր մեծ հայու ազգանուէր վաստակին ամբողջ մեծութեամբ կանգնած է Մխիթար Սեբաստացի` թեւերը տարածած դէպի արեւելք` աչքերը սեւեռած դէպի աշխարհը հայոց:

Վենետիկի թերթերը, ինչպէս նաեւ Միլանոյի «Քոռիէռէ տելլա Սեռա»-ն նկարագրականներ հրատարակած են` անդրադառնալով Մխիթարի կեանքին ու գործին:

 

Կարեւոր Կտակ Մը

Վերջերս իր մահկանացուն կնքած է Ուաթրվլիթէ (Նիւ Եորքի նահանգ) դաշնակցական ընկեր մը` Տիգրան Կորվիցեան, որուն կտակէն պարզուեցաւ, թէ ան ընտանեկան անմիջական գուրգուրանքին հաւասար հոգատարութեամբ եւ սիրով` աւելի քան 21,000 տոլար կտակած է Հիւս. Ամերիկայի Կեդրոնական կոմիտէին, Պէյրութի Ազգային բուժարանին, Նշան Փալանճեան ճեմարանէն եւ Քարէն Եփփէ ճեմարանին:

Կեդր. Կոմիտէութեան ու բուժարանի յատուկ գումարները ուղղակի իրենց հասցէներուն ղրկուած են արդէն, իսկ ճեմարաններու կտակուած գումարը յանձնուած է, ըստ կտակի, Հայ օգնութեան միութեան Կեդր. վարչութեան, որպէսզի փոխանցուին համապատասխան հաստատութիւններուն, «երբ անոնք ստիպողական կարիքը ունին այդ գումարներուն»:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )