50 Տարի Առաջ ( 30 Օգոստոս 1962 )

Սփիւռքահայ Ուսուցիչներ
Հայաստանի Մէջ

Երեւանի «Գրական Թերթ»-ը 10 օգոստոսի թիւին մէջ կը գրէ.

«Արտասահմանեան երկրների հետ բարեկամութեան եւ կուլտուրական կապի հայկական ընկերութիւնը, ընդառաջելով Սիրիայի եւ Լիբանանի մի խումբ ուսուցիչների ցանկութեանը, նրանց հրաւիրել է Խորհրդային Հայաստան` ծանօթանալու ժողովրդական կրթութեան գրուածքին:

Արդէն Երեւանում են գտնւում Հալէպի, Պէյրութի եւ Դամասկոսի հայկական կրթական հաստատութիւնների տասնինը ուսուցիչներ:

Ռեսպուբլիկայի լուսաւորութեան մինիստրի տեղակալ Ս. Մովսիսեանը ՀՀԳ-ի թղթակցին յայտնեց, որ սփիւռքահայ ուսուցիչները լիակատար հնարաւորութիւն կ՛ունենան մօտիկից ծանօթանալու ռեսպուբլիկայի դպրոցների ուսումնա-դաստիարակչական աշխատանքի գրուածքին, դասաւանդման մեթոտիկային, մայրաքաղաքի մի շարք դպրոցներում կ՛անցկացնեն պրակտիկ պարապմունքներ:

Հայոց լեզուից, գրականութիւնից եւ առարկաներից սփիւռքահայ ուսուցիչների համար դասախօսութիւններ կը կարդան Հայաստանի անուանի գիտնականներն ու մանկավարժները: Նրանք զեկուցումներ կը լսեն նաեւ Խորհրդային Հայաստանի տնտեսական ու կուլտուրական նուաճումների մասին, կ՛այցելեն արդիւնաբերական ու շինարարական վայրերը, կը լինեն ռեսպուբլիկայի տեսարժան վայրերում:

Արդէն կարդացուել են առաջին դասախօսութիւնները:

 

Հետաքրքրական

 Տարօրինակ Թաղում

Ամէն տարուան նման, այս տարի ալ, Ճափոնի մէջ տեղի ունեցած է աշխարհի ամէնէն տարօրինակ թաղումը, որուն մասնակցած են հազարաւոր ճափոնուհիներ: Այս թաղումը ճափոներէն կը կոչուի Հարիքույիս, եւ կոտրած կամ անգործածելի դարձած ասեղներու թաղումի արարողութիւնն է: Դերձակները, դերձակուհիները եւ տանտիկինները կը հաւաքեն բոլոր կոտրած եւ անգործածելի դարձած ասեղները, զանոնք գոյնզգոյն թուղթերով զարդարուած շիշերու կամ տուփերու մէջ կը դնեն ու կը տանին որոշ տաճար մը, ուր պուտտայական կրօնաւորներ զանոնք կ՛օրհնեն ամբողջ տարուան ընթացքին իրենց տէրերուն մատուցած ծառայութեանց համար: Ապա կը տանին ու կը թաղեն զանոնք:

 

Նոր Գործիք Մը

Վերջերս գերմանական գործատուն մը պատրաստած եւ հրապարակ հանած է շատ պարզ գործիք մը, որուն շնորհիւ որմնադիրներու գործը մեծապէս կը դիւրանայ: Այս պզտիկ մեքենան, որ կը գործէ ելեկտրական հոսանքով, պատրաստուած է ալիւմինիոմէ եւ շատ թեթեւ ու դիւրաւ գործածելի է: Այս մեքենայով որմնադիրները կրնան արագօրէն պատերուն վրայ բանալ ելեկտրական հոսանքի թելեր եւ կամ ջրաբաշխութեան խողովակները զետեղելու նեղ անցքեր: Նոյն մեքենայով կրնան բանալ նաեւ վառարաններու խողովակներու անցքը` մէկ սենեակէն միւսը: Մեքենային ծակիչը մէկ վայրկեանի մէջ 470 անգամ կը դառնայ եւ միայն կղմինտրով հիւսուած պատերը կրնայ ծակել:

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )