Օրը Օրին. Տարածենք Վարակը

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Չորեքշաբթի երեկոյ մասնակից եղայ ժողովի մը, որ ոգեւորեց զիս: Համայնքի մէջ կարեւոր դերակատարութիւն ունեցող կառոյցի մը պատասխանատուներու հաւաքն էր, որուն ընթացքին աշխատանքային նոր ոճի մը, գործելակերպի նոր մօտեցումի մը մասին կը ծանուցուէր:

Նոր ոճ, նոր մօտեցում առաջարկելով ու մշակելով` կազմակերպութեան պատասխանատուները յստակօրէն կ՛արտայայտէին իրենց անբաւարարուածութիւնը նախկին ոճէն, նախկին մօտեցումէն եւ շեշտը կը դնէին թարմացման անհրաժեշտութեան վրայ` իբրեւ նոր մակարդակով աշխատանքներ իրագործելու նախապայման ու մեկնակէտ:

Միութենական կեանքի բաւական մեծ տարիք ունենալով` կը գիտակցիմ, որ վարչական պատասխանատուներու կողմէ գործելակերպի նոր ճանապարհներու որոնումը ինքնին դրական քայլ է, սովորամոլութիւն դարձած եւ իբրեւ այդպիսին` իմաստազրկման վտանգ դիմագրաւող կազմակերպչական առօրեան նոր աշխուժութեամբ ներարկելու փորձ է:

Այս փորձին արդիւնաւորումը կախեալ է հաւաքի մասնակիցներուն վերաբերմունքէն` փոխանցուող պատգամը ի՛նչ տարողութեամբ ընկալելու եւ անոր որքա՛ն լրջութեամբ մօտենալու իմաստով: Բարեբախտաբար, ոչ մէկ հիմք կայ կասկածելու, թէ մասնակցողները կրնան թեթեւօրէն վերաբերիլ առաջարկուած գաղափարներուն նկատմամբ: Աւելի՛ն. թէ՛ մեր համայնքին, եւ թէ՛ մեր ազգին ու հայրենիքին առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներուն տարողութիւնը, զանոնք դիմագրաւելու համար մշակուած աշխատանքային ծրագիրի յստակութիւնն ու նպատակասլացքը բաւարար հիմք կը հանդիսանան մեզ լաւատեսութեամբ լեցնելու ու անմիջական յաջորդող օրերուն իսկ որակական փոփոխութիւններու ճամբայ բանալու:

Պարզ ու մեկին: Ես այս հաւաքին մասնակցողներէն ըլլալով` իմ ոգեւորութիւնս կ՛ուզեմ կիսել իմ ընկերներուս, շրջանակիս ու այս սիւնակի ճամբով նաեւ` ընթերցողներուն հետ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակիօրէն կապուած են մեր միութենական կեանքին, որոնք ունին իրենց ակնկալութիւնները եւ սպասումները, որոնք, իրենց կարգին, իրենց ոգեւորութեամբ կրնան խթանել ընդհանուր աշխատանքը: Պարզապէս ոգեւորութեան վարակը տարածելու խնդիր կայ, եւ ես սիրով կը ստանձնեմ վարակակիրի պարտականութիւնը ու կը փոխանցեմ զայն աջ ու ձախ:

 

23 օգոստոս, 2012

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )