Աշխարհի Ամէնէն «Տարիքոտ» Ընտանիքը

Եթէ մենք միասին գումարենք Մելիս ընտանիքին քոյրերուն եւ եղբայրներուն տարիքը, պիտի ստանանք 818 տարի: Այս թիւը մրցանիշ մըն է` ճանչցուած մրցանիշերու «Կինես» գիրքին կողմէ, որ հարցախոյզ մը կատարած է 7 տարիներու ընթացքին, 5 ցամաքամասերուն վրայ:

Այս արտասովոր ընտանիքը կազմուած է 9 եղբայրներ եւ քոյրերէ, որոնք բոլորն ալ կ՛ապրին Միջերկրականի Սարտինիա իտալական կղզիին մէջ: Մեծ քոյրը 109 տարեկան է: Ան ունի 9 զաւակ, 24 թոռնիկ, 25 թոռնիկի զաւակ եւ 3 ծոռ: Միւս եղբայրներն ու քոյրերը 99, 97, 93, 91, 89, 86 եւ 81 տարեկան են: Ամէնէն «երիտասարդը» 78 տարեկան քոյրն է: Միւս քոյրեր եւ եղբայրները տակաւին գուրգուրանքով զայն «փոքրիկը» կը կանչեն:

Սակայն ի՞նչ է անոնց երկարակեցութեան գաղտնիքը: Կան բազմաթիւ ազդակներ: Նախ եւ առաջ անոնք կ՛ուտեն պարզ ուտելիքներ` ապուր, պանիր, միս, գինի, որոնք զանոնք առողջ կը պահեն: Ապա անոնք միշտ շարժուն են. անոնցմէ մէկը տակաւին սրճարանի մը մէջ կ՛աշխատի, ուրիշ մը պարտիզպանութեամբ կը զբաղի, ուրիշ քոյր մը ամէն առտու եկեղեցի կ՛երթայ: Սակայն, ամէնէն գլխաւորը, անոնք կ՛ապրին իրենց ընտանիքով շրջապատուած, ինչպէս սովորութիւն է Սարտինիոյ մէջ: Ըստ անոնց, այս է պատճառը առողջ եւ երկար կեանք ունենալուն:

 

Առանց Միսի Սննդականոն

50 տարիներ ետք երկրագունդին վրայ երկու միլիառ աւելի բնակիչ գոյութիւն պիտի ունենայ: Այս ամբողջ բնակչութեան միս հայթայթելն ալ շատ աւելի ապականում պիտի յառաջացնէ: Ըստ գիտնականներուն, մենք պէտք է սկսինք վարժուիլ առանց միսի ճաշեր ուտելու:

* * *

Գիտնականները վստահ են: Յիսուն տարիներ ետք մեր երկրագունդին վրայ երկու միլիառ աւելի անձ պիտի ըլլայ: Երկու միլիառ աւելի անձեր, զորս պէտք է կերակրել: Հետեւաբար միլիառաւոր անասուններ` կովեր, ոչխարներ, խոզեր պէտք է պահել: Իսկ այս անասունները կերակրելու համար պէտք ունինք կանաչութեան: Այս արօտավայրերը մշակելու համար ջուրի պէտք կայ: Մէկ քիլօ կովու միս արտադրելը կը կարօտի 15,500 լիթր ջուրի, իսկ մէկ քիլօ բրինձը` 3,000 լիթրի…

Իսկ 50 տարիներ ետք այս մշակումներուն համար բաւականաչափ ջուր գոյութիւն պիտի չունենայ: Ներկայիս արդէն հացահատիկներուն գիները սկսած են շատ բարձրանալ, որովհետեւ հունձքերը լաւ չէին: Հետեւաբար պէտք է սկսիլ մտածել մեր սննդականոնին մասին: Կարգ մը բաներ պէտք է փոխուին, որպէսզի ամէն մարդ կարենայ շարունակել (քիչ մը) միս ուտել 50 տարիներ ետք:

Գիտնականները կը մտածեն նաեւ ուրիշ լուծումի մը մասին ալ: Վատնումը նուազեցնել: Օրինակի համար, ըստ ուսումնասիրութիւններուն, Եւրոպական միութեան մէջ 27 անդամ երկիրներու իւրաքանչիւր անձի տարեկան ուտելիքի վատնումը (աղբը թափուած ուտելիքներ) 179 քիլօ է: Ասիկա ահաւոր թիւ մըն է:

Հետեւաբար մենք պատրա՞ստ ենք մեր սննդականոնը փոփոխութեան ենթարկելու:

 

Շատախօս Բոյսե՞ր

Գիտնականներու խումբ մը կրցած է փաստել, թէ կարգ մը բոյսեր կրնան ձայներ արձակել: Ահա թէ ինչպէ՛ս:

Գիտնականներէ կազմուած միջազգային խումբ մը մայիսի վերջաւորութեան անգլիական գիտական «Թրենտզին փլանթ սայընս» թերթին մէջ տպած է յօդուած մը` բոյսերու լսողական կարողութեան մասին:

* * *

Մենք արդէն գիտենք, թէ բոյսերը իրարու միջեւ քիմիական նշաններ կ՛արձակեն: Օրինակի համար, յատուկ բոյս մը, սամիթ, կրնայ իր դրացի բոյսերուն աճումը կեցնել այդ նշաններուն միջոցով: Այսինքն, երբ այդ բոյսին թաղարին մօտ մենք դնենք պղպեղի հունտերու թաղար մը, պղպեղը պիտի չբուսնի:

Հետեւաբար գիտնականները մտածած են սամիթը սեւ եւ ամբողջովին գոց տուփի մը մէջ դնել, որպէսզի այս նշանները դուրս չելլեն: Անոնք նշմարած են, թէ պղպեղը սովորականէն աւելի արագ աճած է:

Պղպեղը հասկցած է, թէ իր քովի բոյսը կրնայ իրեն արգիլել, որ աճի (այդ նշանաւոր քիմիական նշանները արձակելով) եւ, հետեւաբար, ան աւելի արագ աճած է: Մինչ երբ սեւ տուփը պարապ է, պղպեղը բնականօրէն աճած է: Ան հասկցած է, թէ տուփին մէջ ոչինչ կայ, եւ ինք կրնայ առանց վտանգի մեծնալ:

* * *

Ի՞նչ կը մտածեն գիտնականները

Գիտնականներուն համար, պղպեղին հակազդեցութիւնը ցոյց կու տայ, թէ բոյսերը կը հաղորդակցին իրարու հետ, երբ զիրար չեն տեսներ, եւ երբ իրարմէ քիմիական նշաններ չեն ստանար: Հետեւաբար գիտնականները մտածած են, որ անոնք կրնան իրարու ձայնային նշաններ ուղարկել:

Այս ձեւով, անոնք կ՛արձակեն շատ մեղմ ձայներ, կռնչիւններու նման: Սակայն մենք որքան մօտենանք բոյսերուն, պիտի չկարենանք այդ ձայները լսել, որովհետեւ մենք կը լսենք կարգ մը ձայներ, սակայն բոյսերուն կամ միջատներուն շօշափուկներուն արձակած ձայները անլսելի են մեր ականջներուն համար: Մեզի համար անկարելի է «խօսակցիլ» բոյսերուն հետ:

 

Ուտելիքներու Մասին…

Անհաւատալի: Գիտէի՞ր, թէ պիստակի կարագը (փինաթ պաթըր) կարելի է վերածել ադամանդի:  Նոյն ձեւով, ադամանդի կրնան վերածուիլ պրոքոլին, ծաղիկի թերթերը, թիթեռնիկի թեւերը եւ մատիտները, ինչպէս նաեւ` երկրագունդի վրայ գտնուող բնական բաներուն մեծ մասը:

Գաղտնիքը կը բացատրուի: Ամէն ինչ, որ բնածուխ կը պարունակէ, կարելի է ադամանդի վերածել: Մենք գիտենք, թէ երկրագունդին վրայի ամէն բոյս եւ անասուն քիչ մը բնածուխ ունին իրենց կառուցուածքին մէջ: Խոհագիր մը գոյութիւն ունի՞:

1.- Պիստակի կարագը սեղմել երկու ադամանդներու միջեւ:
2.- Զայն շատ բարձր ճնշումի ենթարկել 2000 աստիճան տաքութեան մէջ:
3.- Պահուըտիլ, որովհետեւ պայթում կրնայ յառաջանալ:
4.- Կարելի՞ է: Միայն մեծ փորձառութիւն ունեցող եւ պատրաստուած գիտնականները կրցած են այս փորձը կատարել յատուկ տարրալուծարանի մը մէջ:

* * *

– Մանր «ֆասթ-ֆուտ»: Եթէ շատ անօթի էք, չի թելադրուիր այս «ֆասթ-ֆուտ»-ը ապսպրել… Այս մանր համպըրկըրը 2,5 սմ տրամագիծ ունի:

– Սուփըրմարքեթները զարդարելո՞ւ համար: Սուփըրմարքեթին մէջի պահածոյի թիթեղէ տուփերը քով-քովի շարելու եւ ձանձրացուցիչ տեսարան մը չստանալու համար արուեստագէտ մը այդ թիթեղէ լեցուն տուփերը յատուկ ձեւով շարած է «քանդակ» մը ստեղծելու համար: Ան գործածած է եփուած լուբիայի, հոթ-տոկի եւ ուրիշ տեսակ ուտելիքներու 6300 պահածոյի տուփեր եւ շինած` 3 մեթր մեծութիւն ունեցող հոթ-տոկ մը:

– Ուտուելիք նախագա՞հ մը: Քանդակագործ մը Միացեալ Նահանգներու նախագահ Ապրահամ Լինքընի արձանը շինած է` գործածելով 454 քիլօ կշռող չետըր պանիրի մեծ կտոր մը: Արձանը քանդակելը կարօտած է 40 ժամ աշխատանքի:

 

 

 

 

Խոհագիր

Մաֆֆին

Այս մաֆֆինները պատրաստելը շատ դիւրին է: Դուն կրնաս նաեւ դպրոց տանիլ` զբօսանքին ուտելու համար:

Պէտք ունիս (7 մաֆֆինի համար)

100 կրամ ալիւր, 50 կրամ տաշուող պանիր` էմանթալ կամ փարմըզան, 1 թէյի դգալ շաքար, 1 թէյի դգալ պէյքինկ փաուտըր, աղ, պղպեղ, 75 միլլիլիթր կաթ, պզտիկ դդում մը, 1 ապուրի դգալ ձէթ, 1 հաւկիթ:

Պատրաստութիւն

– Խորունկ ամանի մը մէջ դիր` ալիւրը, պանիրը, շաքարը, պէյքինկ փաուտըրը, աղը, պղպեղը:
– Վրան աւելցուր` կաթը, լուացուած եւ տաշուած դդումը, ձէթը եւ աղը:
– Լաւ խառնէ:
– Փուռը վառէ 180 աստիճան տաքութեան վրայ:
– Խմորը պարպէ մաֆֆինի յատուկ կաղապար-ափսէի մը մէջ:
– Ձգէ, որ եփի 20-25 վայրկեան, մինչեւ որ վրան լաւ կարմրի:

 

Ժամանց

Կրնա՞ս գտնել երկու պատկերներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող ութ տարբերութիւնները:

Կրնա՞ս գտնել համակարգիչը ելեկտրականութեան կապող թելը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրնա՞ս գտնել իրարու նմանող երկու կերպարները:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատրաստեց՝ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )