85-ամեայ «Ազդակ»-ը` Առաւել Եւս Համահայկական Եւ Վերանորոգուող

ՆՈՐԱ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ

«Ազդակ»-ը 2012-ին դարձաւ 85 տարեկան` առիթ տալով զանազան յօդուածագիրներու, մտաւորականներու, մամլոյ գործիչներու եւ ընթերցողներու անգամ մը եւս անդրադառնալու թերթին 85 տարուան գործունէութեան արդիւնաւէտութեան եւ կարեւորութեան, յաւելեալ պարտք դնելու «Ազդակ»-ի ընտանիքին ուսերուն` երթը ըստ արժանւոյն շարունակելու, բնականաբար միշտ քայլ պահելով արագընթաց ու մնայուն նորութիւն բերող արհեստագիտական նորարարութիւններուն եւ օրուան պահանջներուն հետ: Այդ պատճառով ալ 85-ամեայ «Ազդակ»-ի պատասխանատուներն ու խմբագրական կազմը շարունակեցին գործել այնպէս, որ ներկայութիւն ըլլան համահայկական տարողութեամբ եւ մակարդակով` թէ՛ թերթին էջերուն մէջ տեղ տալով Հայաստանի եւ սփիւռքի յօդուածագիրներու, թէ՛ հասանելի ըլլալով հայրենիքի մէջ  եւ աշխարհի տարբեր ծագերուն ապրող հայութեան, ինչպէս նաեւ օտարներուն, յատկապէս` արաբներուն: Տպագիր «Ազդակ»-ի, հայերէն ու արաբերէն լեզուներով գործող կայքէջերուն, Դիմատետրի էջերուն, որոնց ճամբով ընթերցողներուն ելեկտրոնային նամակատուփերուն կ՛ուղարկուին «Ազդակ»-ի օրուան յօդուածներն ու կարեւորագոյն լուրերը, Թուիթըրի ու պլոկի ճամբով խմբագրական կազմի անդամները փորձեցին իրենց առաւելագոյնը ընել, որպէսզի որեւէ տեղ գտնուող ընթերցողին մատչելի դարձնեն «Ազդակ» կարդալը: Արդարեւ, համացանցային աշխարհին առաւել եւս տիրապետողի հանգամանքը յաճախ գլուխ կը ցցէ տարբեր առիթներով եւ մեր առօրեայ կեանքին մէջ: Կայքէջի միօրեայ  խանգարում մը արդէն բազում հարցականներու, նամակներու եւ բողոքներու դուռ կը բանայ. բողոքներ, որոնք կը վերահաստատեն ընթերցողներու եւ հետեւողներու հետաքրքրութիւնն ու սպասումը:

Տակաւին կայ աւելին, յատկապէս այս տարուան ընթացքին համահայկական, ինչպէս նաեւ օտար նախաձեռնութիւններու, ժողովներու, գործուղումներու իր մասնակցութեամբ, «Ազդակ» իր ներկայացուցիչներուն ճամբով թերթին դերակատարութեան բազմազանութիւնը լուսարձակի տակ բերաւ եւ առիթ տուաւ իր անդամներուն, խմբագրատան սահմաններէն դուրս ելլելով, կապի մէջ մտնելու տարբեր երկիրներէ, միջավայրերէ եւ մշակոյթներէ եկած լրագրողներու հետ` միշտ նպատակ ունենալով «Ազդակ»-ի ներկայութիւնը ապահովել նման հաւաքներու, նաեւ` կարելի եղածին չափ ստանալու մատուցուածներէն, օգտուելու այլ մամլոյ կառոյցներու փորձառութենէն, հետեւելու լրագրական դասընթացքներու: Այս բոլորը` «Ազդակ»-ի անունը բարձր պահելու եւ «Ազդակ»-ի զարգացման իմաստով կարելի եղածին չափ տարբեր բնոյթի, տարողութեամբ եւ մակարդակով պաշար ամբարելով` զայն թերթին ուղիին շարունակութեան եւ առաքելութեան գոյատեւման ներդրելու:

Թէեւ ելեկտրոնայինը դարձած է բաւական տիրական, սակայն տպագիրին կարեւորութիւնը իր տեղն ու դերը կը շարունակէ պահպանել, որովհետեւ մեծ թիւով մարդիկ չեն կրնար հրաժարիլ «թերթին բոյրը» առնելէ: Այս պատճառով ալ գունաւոր թիւերու հրատարակութիւնը աւելի մեծ թափ ստացաւ այս տարի, շարունակուեցաւ «Բացառիկ»-ներու եւ յաւելուածներու հրատարակութիւնը:

«Ազդակ»-ի խմբագրատունը նաեւ շարունակեց մնալ մտաւորականներու, յօդուածագիրներու, գրասէրներու, երիտասարդներու եւ բարեկամներու հանդիպման վայր` իր ձեռնարկներուն եւ մամլոյ լսարաններուն ճամբով:

Հայկականի կողքին, մնայուն կերպով հետեւելով արաբական մամուլին յատկապէս, «Ազդակ» տարբեր առիթներով եւ ձեւով հակազդեց հայութեան եւ Հայ դատի վերաբերող ապատեղեկատուութիւններուն ու ճշմարտութիւնները խեղաթիւրելու փորձերուն` միշտ փորձելով ջրել սուտերը եւ պահպանել հայութեան արժանապատուութիւնը:

«Ազդակ»-ի 85-ամեակ

«Ազդակ»-ի հիմնադրութեան 85-ամեակը այս տարի նշուեցաւ իւրայատուկ ձեւով, որովհետեւ անոր նուիրուած նախաձեռնութիւններ տեղի ունեցան Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ռուսիոյ մէջ:

– 21 մայիսին Երեւանի «Ուրբաթ» ակումբին մէջ տեղի ունեցաւ մամլոյ ասուլիս` «Ազդակ»-ի հիմնադրութեան 85-ամեակին առիթով: Մամլոյ ասուլիսը ուղղակիօրէն սփռուեցաւ «Երկիր Մեդիա» պատկերասփիւռի կայանի եւ «Ազդակ»-ի կայքէջներէն: Հայաստանի պատկերասփիւռի կայանները, ինչպէս նաեւ տպագիր եւ ելեկտրոնային մամուլը լայնօրէն անդրադարձան մամլոյ ասուլիսին:

Օրաթերթի գործունէութեան եւ անոր հայապահպանութեան անվիճարկելի դերին մասին խօսեցան «Ազդակ»-ի մշակութային բաժնի պատասխանատու Մովսէս Հերկելեանը, թերթի  հայաստանեան թղթակից Թաթուլ Յակոբեանը, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեանը:

– Իր հիմնադրութեան օրը` 5 մարտին, «Ազդակ» հրապարակեց յատուկ թիւ մը, որուն  բովանդակութեան թերթի կայքէջին վրայ տեղադրումը բաւարար եղաւ, որ օրեր շարունակ «Ազդակ»-ին յղուին շնորհաւորական ելեկտրոնային նամակներ ու դիմատետրեան արձագանգներ: Արդարեւ, մինչեւ 11 մարտի երեկոյեան «Ազդակ»-ի խմբագրութիւնը շնորհաւորեցին եւ ընկերային ցանցերով այդ շնորհաւորանքներուն արձագանգեցին 1164 ընթերցողներ, որոնց մէջ մեծ թիւ կը կազմէին կայքէջի, Դիմատետրի եւ ընկերային այլ ցանցերու ճամբով թերթին հետեւողները` Հայաստանէն եւ սփիւռքի զանազան գաղութներէն:

– 22 օգոստոսին Արցախի Հանրապետութեան մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Մամլոյ ակումբին մէջ տեղի ունեցաւ «Ազդակ»-ի հիմնադրութեան 85-ամեակին նուիրուած ձեռնարկ մը:

Ձեռնարկին ներկայ գտնուեցան Արցախի հանրային պատկերասփիւռի կայանի, հանրային ձայնասփիւռի կայանի, «Ազատ Արցախ» պաշտօնաթերթի, «Ստեփանակերտ» թերթի եւ շարք մը այլ տպագիր ու ելեկտրոնային լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներ: Ձեռնարկին ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ «Ազդակ»¬ի պատմականին եւ ներկայ առաքելութեան:

– Ռուսիոյ Նիժնի Նովկորոտ քաղաքի պետական համալսարանին մէջ դեկտեմբերի աւարտին տեղի ունեցաւ մամլոյ գործիչներու եւ հայագիտական ուսմանց ուսանողներու միացեալ լսարան, որուն նիւթը յատկացուած է «Ազդակ» օրաթերթին` անոր հիմնադրութեան 85-ամեակին առիթով:

Ներկայ եղան տեղւոյն հայ համայնքի պատասխանատուներ, հայատառ ու ռուսատառ մամուլի ներկայացուցիչներ եւ հայագիտական բաժանմունքի ուսանողներ: Սփիւռքեան հարցերու, լիբանանահայ համայնքին եւ «Ազդակ» օրաթերթին մասին զեկուցեց «Կամուրջ» ամսաթերթի գլխաւոր խմբագիր Լիանա Զախարեան: Ապա ներկաները առիթ ունեցան դիտելու «Ազդակ»-ի անցած ուղիին մասին վաւերագրական տեսերիզ մը:

– «Ազդակ»-ի 85-ամեակին առիթով, 2012 փետրուարէն սկսեալ, շաբաթական դրութեամբ, 7-րդ էջով լոյս կը տեսնեն «Ազդակ»-ի ութսունհինգ տարիներու ծառայութեան ընդմէջէն» ընդհանուր խորագիրով յօդուածներ, ուր ժամանակագրական կարգով լուսարձակի տակ  կ՛առնուին «Ազդակ» օրաթերթին պատմական հոլովոյթը, 1927-էն սկսեալ անոր էջերուն մէջ լոյս տեսած ու արծարծուած, հայ կեանքի տարբեր բնագաւառներուն, յատկապէս Լիբանանի եւ Սուրիոյ գաղութներու կազմաւորման ու զարգացման տարիներուն առնչուող նիւթեր: Յատուկ կարեւորութեամբ անդրադարձ կատարուած է Պէյրութի եւ Հալէպի քեմփերուն մէջ տիրող կենցաղին, Պուրճ Համուտի եւ Պէյրութի հայկական թաղերու, ինչպէս նաեւ Այնճարի կազմաւորման, զարգացման, եկեղեցիներու կառուցման: Օրին «Ազդակ»-ի մէջ այս նիւթերուն մասին լոյս տեսած յօդուածներն ու թղթակցութիւնները սկզբնաղբիւրի արժէք կը ներկայացնեն:

«Ազդակ»-ի Ապրիլեան Բացառիկը`
Հայոց
Ցեղասպանութեան
Թանգարան
Հիմնարկին Հետ
Գործակցաբար

«Ազդակ»-ի 2012-ի ապրիլեան բացառիկի աշխատանքները այս տարի իրականացան Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկին հետ գործակցաբար:

Բացառիկին մէջ ստորագրեցին շուրջ 30 աշխատակիցներ` հանրածանօթ մտաւորականներ, հրապարակագիրներ եւ Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի գիտաշխատողներ` Հայաստանէն, սփիւռքի զանազան գաղութներէն եւ Լիբանանէն: Անոնք Հայոց ցեղասպանութեան 97-ամեակին առիթով լուսարձակի տակ առին Ապրիլեան եղեռնի պատմութեան անծանօթ ծալքերը, Ցեղասպանութեան հետեւանքները եւ հայութեան արդար իրաւունքներուն հատուցման հարցը:

Բացառիկը կ՛ընդգրկէ յուշագրական, մեկնաբանական եւ փաստագրական նիւթեր:

«Ազդակ»-ի Կայքէջի 10-ամեակ

Համացանցային աշխարհին մէջ տասնամեայ կեանք ունեցող «Ազդակ»-ը այս տարի յատուկ թիւով եւ ձեռնարկով անդրադարձաւ տարբեր ձեւաւորումներ փոխած, զարգացած, հարստացած իր կայքէջի 10-ամեակին:

Այդ առիթով, 4 յունուարին տեղի ունեցաւ ձեռնարկ մը, որ նաեւ յարմար առիթ եղաւ յայտարարելու, թէ «Վիվասել-Էմ. Թի. Էս.»-ը կը վերստանձնէ «Ազդակ»-ի կայքէջին հովանաւորութիւնը:

Ձեռնարկին ընթացքին «Ազդակ բացառիկ»-ին, անոր պատրաստութեան վերաբերող աշխատանքներուն եւ յատկապէս 2012-ի բացառիկին իւրայատկութեան մասին խօսեցաւ «Ազդակ»-ի 2012-ի բացառիկի խմբագիր Վիգէն Աւագեան: Անկէ ետք ներկաները դիտեցին «Ազդակ»-ի կայքէջի 10 տարուան ուղիին եւ գործունէութեան նուիրուած տեսերիզ մը:

«Ազդակ»-ի կայքէջին երեք տարբեր ձեւափոխումներուն եւ ներկայիս Հայաստանի ու սփիւռքի միջեւ տեղեկատուական կամուրջ հանդիսանալու անոր հանգամանքին անդրադարձաւ օրաթերթի տնօրէն եւ գլխաւոր խմբագիր Շահան Գանտահարեան: Ան այս առիթով յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց նիւթապէս եւ բարոյապէս նեցուկ կանգնողներուն` մասնաւորելով «Վիվասել-Էմ. Թի. Էս.»-ի հովանաւորութիւնը:

Այս առիթով իր ողջոյնի խօսքը արտասանեց «Վիվասել-Էմ. Թի. Էս.»-ի ընդհանուր տնօրէն Ռալֆ Եիրիկեան, որ նշեց, թէ մարտահրաւէրներուն քաջածանօթ ըլլալը կարեւոր է զանոնք դիմագրաւելու համար: Ան «Ազդակ»-ի որդեգրած ուղին ողջունելի նկատեց ու դիտել տուաւ, թէ անոր շնորհիւ է, որ իրենց ընկերութիւնը որոշած է հովանաւորել «Ազդակ»-ի կայքէջը: Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան շրջանի Համազգայինի երկար տարիներու ատենապետ տոքթ. Մհեր Պապեան եւս խօսք առաւ` հաստատելով, որ «Ազդակ»-ի կայքէջը կարօտախտի լաւագոյն դեղը կը հանդիսանայ աշխարհով մէկ տարածուած հայութեան համար:  Կիպրոսէն ժամանած, Աստուածաշունչի ընկերակցութեան ընդհանուր քարտուղար Հրայր Ճեպեճեան այս առիթով վեր առաւ այն հանգամանքը, որ տարբեր երկիրներու մէջ գտնուողը «Ազդակ»-ի կայքէջին միանալով` ինքզինք հարազատ տան մէջ կը զգայ: Աւարտին «Ազդակ»-ի տնօրէն եւ գլխաւոր խմբագիր Շահան  Գանտահարեան յուշանուէր մը  յանձնեց «Վիվասել-Էմ. Թի. Էս.»-ի ընդհանուր տնօրէն Ռալֆ Եիրիկեանին` իբրեւ երախտագիտութիւն մամուլին նկատմամբ անոր ցուցաբերած զօրակցութեան:

«Ազդակ»-ի Արաբերէնով Գործող
Կայքէջի
3-րդ Տարին

 

 

 

 

 

 

Հայութեան վերաբերող իրադարձութիւններուն, Հայաստանին ու Հայ դատին առնչուող զարգացումներուն եւ հայ գրականութեան, մշակոյթին, արուեստին մասին արաբ հանրային կարծիքը իրազեկ դարձնելու նպատակով 2009-ի սեպտեմբերին գործել սկսած «Ազդակ»-ի կայքէջի արաբերէն բաժինը այս տարի ամբողջացուց իր գործունէութեան երրորդ տարին: (Այս մասին նիւթը տեսնել առանձին):

Գործուղումներ

Այս տարուան ընթացքին «Ազդակ»-ի խմբագրական կազմի անդամներ իրենց մասնակցութիւնը բերին լրագրողներու յատուկ տարբեր նախաձեռնութիւններու:

– Երկրորդ տարին ըլլալով` սփիւռքի նախարարութիւնն ու Երեւանի պետական համալսարանի լրագրութեան բաժանմունքը կազմակերպեցին երիտասարդ լրագրողներու դասընթացք: Ինչպէս առաջին տարին, այս տարի եւս «Ազդակ» մասնակցեցաւ այս դասընթացքներուն իր ներկայացուցիչով: Հայրենական լուրերու բաժինի աշխատակից, «Ազդակ»-ի երիտասարդ լրագրողներէն Նարէ Գալեմքերեան 9-21 յուլիսին Երեւանի մէջ հետեւեցաւ դասախօսութիւններուն, որոնց մէջ ներառած էին հետեւեալ երեք ուղղութիւնները.

– Հայ-թուրքական յարաբերութիւնները` արդի հանգրուանին
– Հայ-ազրպէյճանական յարաբերութիւններ
– Ցեղասպանագիտութիւն

Մասնակցողները նաեւ կարելիութիւն ունեցան տեսական եւ գործնական գիտելիքներ ստանալու` Հայաստանի եւ սփիւռքի փորձառու լրագրողներէն, պետական-հասարակական գործիչներէն եւ ծանօթանալու` Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքական հիմնախնդիրներուն, ինչպէս նաեւ ընկերային ուրոյն պահեր անցուցին:

– Կազմակերպութեամբ Կիպրոսի զբօսաշրջական կազմակերպութեան, մայիս ամսուան ընթացքին լիբանանեան մամուլի 12 օրաթերթերու, շաբաթաթերթերու եւ ամսաթերթերու լրագրողներ, որոնց մէջ նաեւ` «Ազդակ»-ի լրագրող Արշօ Պալեան, եռօրեայ շրջապտոյտի մը շրջագիծին մէջ այցելեցին Կիպրոսի Փաֆոս կղզին: Թէեւ պտոյտը ունէր զբօսաշրջային բնոյթ, սակայն անիկա առիթ հանդիսացաւ, որ օտար լրագրողներ ծանօթանան «Ազդակ»-ին եւ անոր գործունէութեան:

– 4 հոկտեմբերին Երեւանի պետական համալսարանի լրագրութեան մասնաշէնքի Եղիշէ Չարենցի անուան սրահին մէջ ընթացք առաւ Հայաստանի սփիւռքի նախարարութեան կազմակերպած «Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին ընդառաջ» խորագիրով համաժողովը` մասնակցութեամբ աշխարհի տարբեր երկիրներէ լրագրողներու, խմբագիրներու, հասարակական գործիչներու:

Համաժողովին իրենց մասնակցութիւնը բերին «Ազդակ»-ի տնօրէն եւ գլխաւոր խմբագիր Շահան Գանտահարեան, «Ազդակ»-ի պատասխանատու խմբագիրներէն Նորա Բարսեղեան եւ հայաստանաբնակ լուսանկարիչ-լրագրող Գաբրիէլ Փանոսեան:

Համաժողովին ընթացքին, որ տեղի ունեցաւ Աղաւնաձորի մէջ, «Ազդակ» ունեցաւ իր ուրոյն դերակատարութիւնը, նկատի ունենալով, որ «Ազդակ»-ի գլխաւոր խմբագիր Շահան Գանտահարեանին վստահուած էր Լրագրողներու 6-րդ համահայկական համաժողովին համակարգող մարմինի նախագահութիւնը: Կազմակերպական եւ համակարգման աշխատանքներուն անոր բերած ներդրումին կողքին, համաժողովին ընթացքին ան զեկուցումով մը անդրադարձաւ Լրագրողներու 5-րդ համահայկական համաժողովին յաջորդած հանգրուանին համաժողովի համակարգող խորհուրդին կատարած աշխատանքներուն` շեշտը դնելով գործադրուած արդիւնաբեր գործունէութեան վրայ:

Այս առիթով լրագրողները այցելեցին պետական անձնաւորութիւններու, որոնց կարգին` պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեանի, որուն հետ հանդիպման աւարտին տեղի ունեցաւ պարգեւատրման հանդիսաւոր արարողութիւն: Նախարարութեան մետալներ ստացողներուն կարգին էր «Ազդակ»-ի տնօրէնը:

Համաժողովը առիթ եղաւ տարբեր երկիրներէ եկած լրագրողներուն հետ ուղղակի կապեր հաստատելու, ելեկտրոնային յարաբերութիւններուն շօշափելի դրսեւորում տալու, միտքեր փոխանակելու, մէկզմէկու փորձառութենէն օգտուելու, ինչպէս նաեւ` համագործակցութեան նորանոր հորիզոններ բանալու:

– Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի Լիբանանի Կեդրոնական մարմինին հովանաւորած աշխատանքներուն ծիրին մէջ, լիբանանեան «Էմ. Թի. Վի.» կայանին գործակցութեամբ, պատրաստուեցաւ յատուկ ժապաւէն մը` Հայաստանի եւ հայութեան մասին:

Այս ժապաւէնին պատրաստութեան համար «Էմ. Թի. Վի.» կայանին անձնակազմին` տեսերիզը պատրաստող Ժոյէլ Քոզայլիի եւ քամերամեն Ռոժէ Հաննայի  ընկերակցեցաւ «Ազդակ»-էն Արշօ Պալեան:

Ժապաւէնը անդրադարձաւ Հայոց ցեղասպանութեան թեմային եւ Հայաստանի ու Արցախի հանրապետութիւններուն:

«ՊզտիկՄզտիկ»-ի 10-ամեակ

20 ապրիլին «Ազդակ»-ի «Փիւնիկ» սրահին մէջ տեղի ունեցած յատուկ ընդունելութեան մը ընթացքին նշուեցաւ «Պզտիկ-Մզտիկ»-ի 10-ամեակը` ներկայութեամբ թերթի աշխատանքներուն սատար հանդիսացողներուն:

Նոյն առիթով «Ազդակ»-ի մանկապատանեկան «Պզտիկ-Մզտիկ» յաւելուածի խմբագրական կազմին կազմակերպած հայոց պատմութեան զարգացման մրցումը տեղի ունեցաւ 22 ապրիլ 2012-ին: Զարգացման մրցումին մասնակցեցան հայկական 14 վարժարաններ: Մասնակից աշակերտները պատասխանեցին 40 հարցումներու: Աշակերտներուն ապահոված նիշերէն ի յայտ եկաւ, որ բոլոր դպրոցներն ալ շատ լաւ ձեւով պատրաստուած էին այս մրցումին:

Հայոց պատմութեան զարգացման մրցումին առաջին հանդիսացող խմբակը եղաւ Համազգայինի Մելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան Ճեմարանի աշակերտները, երկրորդը` Ազգային Եղիշէ Մանուկեան քոլեճի աշակերտները, իսկ երրորդը` Ազգային Յառաջ-Գ. Կիւլպենկեան վարժարանի աշակերտները:

Երկրորդ եւ երրորդ հանդիսացող խումբերը ստացան Գէորգ Աբէլեանի «Քոյրիկս մի՛ ծախեր, մա՜մ» եւ «Նետենք, բռնենք» գիրքերը, մինչ առաջին հանդիսացող խումբը իբրեւ նուէր եօթը օր Հայաստան այցելեց:

Սեպտեմբեր 1-ին Հայաստան մեկնեցան «Պզտիկ-Մզտիկ»-ի կազմակերպած հայոց պատմութեան գիտելիքներու զարգացման մրցումին մրցանակակիրները` Նանի Գալուստեան, Հայկ Աւօ Աւետիս, Լոռի Գորեսեան եւ Մհեր Փելթեքեան, որոնց ընկերացաւ «Պզտիկ-Մզտիկ»-ի խմբագրական կազմի անդամ Սրբուկ Ճենանեան:

Անոնք մէկ շաբթուան ընթացքին առիթ ունեցան այցելելու հայրենի տեսարժան վայրերն ու թանգարանները: Ծրագիրը իրականացաւ «Եռագոյն ֆոնտ»-ի աջակցութեամբ եւ Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան գործակցութեամբ:

25 նոյեմբեր 2012-ին «Ազդակ»-ի «Փիւնիկ» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ «Անսխալ գրենք» մրցումը:

Աւելի քան 350 աշակերտներ` 18 հայկական վարժարաններէ, մասնակցեցան մրցումին, որ տեղի ունեցաւ 3 հանգրուանով` 4-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ դասարաններուն յատուկ:  Մրցումի աւարտին մասնակիցներուն բաժնուեցան յիշատակի նուէրներ, որոնք ամէն տարուան պէս  տրամադրուած էին «Ազդակ»-ի կողմէ:

«Ազդակ»-ի Խմբագրական Կազմի Երկար
Տարիներու
Բազմավաստակ Անդամ
Շահանդուխտի
Պարգեւատրում

Մայիս 7-ին Մամլոյ սենտիքայի կեդրոնատեղիին մէջ տեղի ունեցաւ լիբանանեան մամուլի նահատակներու յիշատակի օրուան նուիրուած հանդիսութիւն մը, որուն ընթացքին յատուկ յուշանուէրներ յանձնուեցան 50 տարիէ ի վեր լիբանանեան մամուլին ծառայած 14 վաստակաւորներու, որոնց կարգին` «Ազդակ» օրաթերթի խմբագրական կազմի երկար տարիներու բազմավաստակ անդամներէն  հրապարակագիր, գրող, բանաստեղծ եւ մտաւորական, Շահանդուխտին:

Պարգեւատրուելէ ետք, Շահանդուխտը Մամլոյ սենտիքայի նախագահ Մոհամետ Պաալպեքիի յանձնեց իր «Սաննինէն ջուր խմեցինք»` Լիբանանի նուիրուած գիրքին արաբերէն թարգմանութիւնը, զոր կատարած է Գէորգ Չիլինկիրեան:

Հայ տպագրութեան 500-ամեակին առիթով, ի շարս այլ մտաւորականներու, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրամանագրով «Մովսէս Խորենացի» մետալներ ստացան «Ազդակ»-ի խմբագրական կազմի անդամ Շահանդուխտն ու «Ազդակ»-ի արաբերէն լեզուով գործող կայքէջի խմբագիր դոկտ. Նորա Արիսեանը:

Մամլոյ Լսարաններ

Այս տարի եւս շարունակուեցան «Ազդակ»-ի մամլոյ լսարանները, որոնք իրենց շուրջ համախմբեցին մտաւորականներ, մամլոյ գործիչներ, գրասէրներ, երիտասարդներ եւ ներկայացուած նիւթերով հետաքրքրուողներ:

2012-ին կազմակերպուեցան հետեւեալ մամլոյ լսարանները.

– Թիւ 66, 9 փետրուար, «Նիւթեր Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան պատմութեան համար» 8-րդ հատորի ներկայացում. բանախօսներ` հատորի խմբագիր  Երուանդ Փամպուքեան եւ ՀՅԴ Արխիւներու հիմնարկի տնօրէն Վաչէ Բրուտեան:

– Թիւ 67. 22 փետրուար, «Հայաստանի արտաքին քաղաքականութիւնը 2011-ին» նիւթը ներկայացուց «Ազդակ»-ի Երեւանի աշխատակից Թաթուլ Յակոբեան, իսկ «Հայ դատի աշխատանքները 2011»-ին նիւթը` ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան:

– Թիւ 68. 7 մարտ, «Հայապատում, հայագիտութիւն եւ հայ իրականութիւն» նիւթին անդրադարձաւ փրոֆ. դոկտ. Սեդա Տատոյեան:

– Թիւ 69. 1 յունիս, Մարսէյի հայկական յիշողութեան ուսումնասիրութեան եւ արխիւաւորման միութեան («Արամ») գործունէութեան մասին խօսեցաւ միութեան համահիմնադիր Վարուժան Արթին:

– Թիւ 70. 5 յունիս, Ռուսիոյ Նիժնի Նովկորոտի շրջանի հայ համայնքին մասին զեկուցեց «Կամուրջ» թերթի գլխաւոր խմբագիր Լիանա Զախարեան:

– Թիւ 71. 25 յունիս, «Հայաստանի Հանրապետութեան բարձրագոյն ուսման համակարգը» նիւթը ներկայացուց Միշիկըն համալսարանէն Վահէ Սահակեան:

– Թիւ 72. 11 յուլիս, «Արցախեան հիմնախնդիրը եւ հայկական զանգուածային լրատուամիջոցները» նիւթին անդրադարձաւ Ստեփանակերտի մամլոյ ակումբի նախագահ, «Անալիթիքոն» վերլուծական հանդէսի գլխաւոր խմբագիր Գեղամ Բաղդասարեան:

– Թիւ 73. 30 օգոստոս, դոկտ. Ժան Կէօքճեանի` վերջերս հրատարակած «Ազգային ինքնութիւնը, ազգայնականութիւնը եւ հակամարտութիւնը Հարաւային Կովկասի մէջ. Լեռնային Ղարաբաղի եւ ազգերու շուրջ խորհրդային քաղաքականութիւնը» ուսումնասիրութեան մասին խօսեցաւ դոկտ. Արա Սանճեան:

– Թիւ 74. 17 հոկտեմբեր, ՀՕՄ-ի Համահայկական ծրագիրներուն մասին խօսեցաւ ՀՕՄ¬ի Կեդրոնական գրասենեակի գործադիր տնօրէն Ժիրայր Պէօճեքեան:

– Թիւ 75. 4 դեկտեմբեր, Խաչիկ Մուրատեան խօսեցաւ «Պատմական Հայաստանի ներկան` թաքունի եւ բացայայտի միջեւ» նիւթին մասին:

– Թիւ 76. 12 դեկտեմբեր, փրոֆ. Սեդա Պ. Տատոյեան ներկայացուց «Հայկական բաներ» եւ հայագիտութեան տագնապը. հայագիտական կեդրոններ Եւրոպա եւ Միացեալ Նահանգներ» նիւթը:

Այցելութիւններ

Առօրեայ դրութեամբ «Ազդակ»-ի խմբագրատուն տրուած այցելութիւնները, տնօրէնութեան եւ խմբագրական կազմին հետ հանդիպումները արդէն իսկ թերթի առօրեայ կեանքին մէկ աւանդական բաժինը սկսած են դառնալ:

29 մայիսին «Ազդակ»-ի խմբագրատուն այցելեց «Եռագոյն ֆոնտ»-ի հիմնադիր Երջօ Սամուէլեան` ընկերակցութեամբ «Եռագոյն ֆոնտ»-ի վարչութեան անդամներուն եւ հիւրաբար Լիբանան գտնուող ազգայիններու: Հիւրերը ընդունեցին ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Յովիկ Մխիթարեան, Հայկական երեսփոխանական պլոքի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի եւ «Ազդակ»-ի տնօրէնը:

Հանդիպումին զեկուցուեցաւ «Ազդակ»-ի աշխատանքներուն մասին, որմէ ետք հիւրերը մօտէն ծանօթացան իւրաքանչիւր աշխատանքային մարզի իրականացուցած ծրագիրներուն: Անոնք հաստատեցին, որ տարբեր գաղութներ առիթ ունին «Ազդակ»-ի կայքէջին ճամբով հետեւելու հայկական աշխարհի զանազան իրադարձութիւններուն:

21 սեպտեմբերին «Ազդակ»-ի խմբագրութիւն այցելեց եւ տնօրէնութեան հետ տեսակցեցաւ հանրահռչակ ԳՈՀԱՐ համոյթի մեկենաս, Խաչատուրեան ընտանիքի մայր` տիկին Գոհար Խաչատուրեան, որուն անունով ալ կը կոչուի համահայկական համբաւ ունեցող երաժշտական խումբը: Հիւրին կ՛ընկերակցէին Շահէ Խաչատուրեան եւ ԳՈՀԱՐ-ի մեծ ընտանիքին գործադիր տնօրէն Սեւակ Սերոբեան:

«Ազդակ»-ի տնօրէնութինը այս առիթով տիկին Գոհար Խաչատուրեանին յանձնեց «Ազդակ»-ի յուշանուէրը` առ ի երախտագիտութիւն հայ մամուլին նկատմամբ ցուցաբերուած քաջալերանքին:

2012 տարուան աւարտը եւս յատկանշական եղաւ «Ազդակ»-ի համար. արդարեւ, ընթացք առին խմբագրութեան վերաշինութեան աշխատանքները, որոնց պատճառով «Ազդակ»-ի խմբագրական  եւ վարչական կազմը փոխադրուեցաւ «Փիւնիկ» սրահ` յառաջիկայ տարուան սկիզբը իր գրասենեակը փոխադրուելու սպասումով:

85-ամեայ օրաթերթը իր ուղին կը շարունակէ 85 տարիներու ընթացքին անոր երդիքին տակ գործած, անոր իւրաքանչիւր յառաջդիմութեան մէջ իրենց ներդրումը ունեցած նախնիներու կտակով եւ վճռակամութեամբ` փորձելով գոհացնել օրուան պահանջները եւ դիմագրաւել նորանոր մարտահրաւէրները:

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )