Հարցազրոյց` «Ժպիտ» Միութեան Անդամներուն Հետ

Հարցազրոյցը վարեց` ՄԱՐԱԼ ՄԽՍԵԱՆ

5 տարի առաջ խումբ մը կիներ հիմը դրին «Ժպիտ» միութեան, որ օրինաւոր կերպով արձանագրուած է պետութեան մօտ եւ ունի արտօնագիր: Այս միութեան գործունէութեան մասին յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու նպատակով «Ազդակ» միութեան անդամներուն հետ կատարեց հարցազրոյց մը, զոր կը հրատարակենք ստորեւ:

«ԱԶԴԱԿ».- Ե՞րբ հիմնուած է «Ժպիտ»-ը: Քանի՞ անդամներէ կը բաղկանայ:

ԺՊԻՏ.- «Ժպիտ»-ը հիմնուած է 5 տարի առաջ եւ կը բաղկանայ 10 կիներէ:

«Ա.».- Ի՞նչ նպատակ կը հետապնդէ եւ` ինչո՞ւ «Ժպիտ»:

«Ժ.».- Մեր նպատակն է օգտակար հանդիսանալ կարիքաւոր երեխաներուն, անոնց տրամադրելով դպրոցական կրթաթոշակ, բժշկական խնամք (հիւանդանոցային), խանդավառ եւ ուրախ միջավայր ստեղծել իրենց` պտտցնելով Լիբանանի մէջ զանազան վայրեր, ինչպէս` գիտական կեդրոն, ճաշարաններ, կրկէս եւ այլն: Մեր միութեան անունը «Ժպիտ» կոչած ենք, որովհետեւ մեր գործունէութեամբ ժպիտ կը բերենք երեխաներուն դէմքերուն վրայ եւ հաճելի պահեր կը տրամադրենք անոնց համար:

«Ա.».- Որո՞նց հետ կը գործակցիք:

«Ժ.».- Մենք կը գործակցինք հաստատութիւններու հետ, ինչպէս` ԼՕԽ, Ազգային առաջնորդարան, հայկական վարժարաններ` ազգային կամ այլ:

«Ա.».- Կրնա՞ք քիչ մը աւելի մանրամասն խօսիլ ձեր գործունէութեան մասին: Ինչպէ՞ս սկսաք ձեր աշխատանքը:

«Ժ.».- Մենք առաջին հերթին, երբ որոշեցինք հիմնել այս միութիւնը, այցելեցինք Ազգային առաջնորդարան եւ ընկերային ծառայողէն ուզեցինք հասկնալ, թէ որո՞նք են կարիքաւոր ընտանիքները, որոնց ինք կ՛այցելէ: Այդպիսով, կրցանք գիտնալ այն երեխաները, որոնք իսկապէս պէտք ունին օգնութեան: Որպէս առաջին քայլ` խումբ մը երեխաներ «McDonald» տարինք: Ապա սկսանք կապ հաստատել վարժարաններուն հետ եւ աշակերտները տարինք կրկէս, նաեւ` գիտական կեդրոն («Պէյրութ սուքս»-ի մէջ), «Լիվինկ քալըրզ» եւ այլն: Մեր գործունէութեան ծիրէն ներս մենք կարգ մը վարժարաններու տրամադրեցինք Էլ.Սի.Տի. փրոճէքշըններ, թիւով` 12 հատ:

Այս աշխատանքներու կողքին «Ժպիտ»-ը 8 սան որդեգրած է Ազգ. առաջնորդարանի «Սան որդեգրել» ֆոնտէն, նաեւ կարգ մը վարժարաններու մէջ շատ կարիքաւոր աշակերտներու կրթաթոշակը կը վճարէ: Գործակցաբար Ազգ. առաջնորդարանի ընկերային ծառայողին հետ, ամսական հարիւրական տոլար կը վճարենք 12 ընտանիքի, որոնք շատ կարիքաւոր են:

Հոս կ՛ուզենք փակագիծ մը բանալ եւ ըսել, որ երբ հիմնեցինք «Ժպիտ»-ը, այցելեցինք վեհափառ հայրապետին, նաեւ` առաջնորդ սրբազանին, եւ իրենց բացատրեցինք մեր աշխատանքին նպատակը եւ ձեւը եւ յայտնեցինք մեր պատրաստակամութիւնը` ծառայելու հայ ազգին:

«Ա.».- Կրթական մարզէ ներս ի՞նչ աշխատանք կը տանիք:

«Ժ.».- «Ժպիտ»-ը կը հաւատայ, որ լաւ սերունդ մը ունենալու համար շատ կարեւոր է ուսումը եւ դաստիարակութիւնը, հետեւաբար կարգ մը վարժարաններու հետ համաձայնեցանք եւ հովանաւորեցինք յետմիջօրէի մասնակի դասընթացքներու դրութիւնը: Այս դասընթացքին հետեւեցան այն աշակերտները, որոնք կարիքը ունէին յաւելեալ աշխատանքի եւ այդ առիթը եւ նիւթականը չունէին, որպէսզի մասնակի դասեր առնեն: Հետեւաբար մենք հոգացինք ծախսը այս դասընթացքներուն, որոնց արդիւնքը շատ գնահատելի էր:

«Ա.».- Կաղանդի առիթով ի՞նչ ըրաւ «Ժպիտ»-ը:

«Ժ.».- Այս տարի եւս, ինչպէս անցնող տարիներուն, մենք 400 տուփ ուտելիք բաժնեցինք կարիքաւոր ընտանիքներուն: Իսկ այս տարի, առաջին անգամ ըլլալով, 2 վարժարանի ամբողջ աշակերտութեան նոր կօշիկներ գնեցինք:

«Ա.».- Ձեր եկամուտի աղբիւրները ի՞նչ են:

«Ժ.».- Մենք բարերարներ ունինք, որոնք հետեւողականօրէն նիւթական կը տրամադրեն, որպէսզի մեր աշխատանքները հեզասահ ընթանան: Իսկ մենք տարեկան 1 ձեռնարկ կը կազմակերպենք` «Fund raising» եւ նուիրատուութիւններ կը հաւաքենք:

«Ա.».- Խօսինք ապագայ ծրագիրներու մասին: «Ժպիտ»-ը ի՞նչ կը մտածէ ընել մօտիկ ապագային, որպէսզի կրկին ժպիտ բերէ մանուկներու դէմքին վրայ:

«Ժ.».- Մեկնելով մեր 5 տարուան փորձառութենէն` «Ժպիտ»-ը պիտի շարունակէ ազգային եւ հայկական վարժարաններու աշակերտական պտոյտները, ինչպէս նաեւ պիտի շարունակէ դպրոցէ ետք մասնակի դասընթացքները այլ վարժարաններու հետ եւս: Դարձեալ պիտի փորձենք օգտակար դառնալ այն կարիքաւոր ընտանիքներուն, որոնց զաւակները հիւանդանոցային խնամքի կը կարօտի եւ պիտի հոգանք այդ ծախսերը: Այլ խօսքով, «Ժպիտ»-ը իր կարելիութեան սահմաններուն մէջ պիտի փորձէ օգտակար դառնալ կարիքաւոր աշակերտներուն եւ ընտանիքներուն:

«Ա.».- Ինչպէ՞ս կրնան դիմել «Ժպիտ»-ին:

«Ժ.».- Մեր ե-նամակի հասցէն է`

jebid.org.@gmail.com
Իսկ կայքէջը` www.jebid.org

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )