ԼՕԽ-ի «Արաքսի Պուլղուրճեան» Կեդրոնը Պիտի Գնահատուի Առողջապահութեան Նախարարութեան Կողմէ (Հարցազրոյց Սօսի Սաղրեանի Հետ)

Վաղը` ուրբաթ, 18 յունուարին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:15¬ին, ԵՈՒՆԵՍՔՕ¬ի սրահին մէջ տեղի պիտի ունենայ առողջապահութեան նախարարութեան կողմէ կազմակերպուած ձեռնարկ մը, որուն ընթացքին, ի շարս այլ առողջապահական կեդրոններու, միջազգային մակարդակով վարկաւորման արձանագրած փայլուն արդիւնքին համար պիտի պարգեւատրուի ԼՕԽ¬ի «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնը: Այս ձեռնարկին ներկայ կրնան գտնուիլ բոլոր փափաքողները:

Այս առիթով «Վանայ ձայն»¬ը հարցազրոյց մը ունեցաւ ԼՕԽ¬ի «Արաքի Պուլղուրճեան» կեդրոնի տնօրէն Սօսի Սաղրեանի հետ: Հարցազրոյցը կը հրատարակենք ստորեւ:

ՀԱՐՑՈՒՄ.¬ Վերջին տարիներուն առողջապահութեան նախարարութիւնը մօտէն հետեւեցաւ առողջապահական կեդրոններու, հիւանդանոցներու եւ դարմանատուներու աշխատանքին եւ ծրագիրներուն: Արդեօք ի՞նչ է պատճառը այս հետեւողական աշխատանքին եւ մօտեցումին:

ՍՕՍԻ ՍԱՂՐԵԱՆ.¬ Առողջապահական նախարարութեան կողմէ որդեգրուած այս քաղաքականութեան նպատակն է առողջապահական հաստատութիւններու մատուցած ծառայութեան մակարդակի բարելաւումը:

Այդ մէկը ապահովելու համար առողջապահութեան նախարարութիւնը հիւանդանոցներուն եւ առողջական հաստատութիւններուն առաջարկեց միջազգային չափանիշներ որդեգրել եւ բաղդատելով իրենց կեդրոնները այդ չափանիշներուն հետ` անհրաժեշտ փոփոխութիւնները կատարել: Աւելի ուշ կեդրոններ ուղարկեցին մասնագէտ քննիչներ, որոնք ուսումնասիրեցին հիւանդանոցներուն ու ընկերաբժշկական կեդրոններուն աշխատելաոճը եւ համապատասխան տեղեկագիրներ ներկայացուցին նախարարութեան:

Առողջապահական նախարարութիւնը այս քայլին ձեռնարկեց, որովհետեւ մտահոգ էր առողջապահական կեդրոններու մատուցած սպասարկութիւններով` իբրեւ մակարդակ, որակ եւ արդիւնք, միշտ նպատակ ունենալով նման կառոյցներու բարեկարգումը ապահովել, աւելի լաւ ծառայութիւններ մատուցել քաղաքայիններուն, ինչպէս նաեւ մարդուժի եւ նիւթականի խնայողութիւն կատարել կարելի եղածին չափ:

Հ.¬ Գնահատելի է առողջապահութեան նախարարութեան այս քայլը: «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնը այս չափանիշներուն համապատասխանելու իմաստով ի՞նչ փոփոխութիւններ կատարեց եւ ի՞նչ աշխատանք տարաւ:

Ս. Ս.¬ Վարկաւորման աշխատանքին մէջ արդէն իսկ կան ճշդուած չափանիշներ, որոնց կը հետեւին հաստատութիւնները, այսպիսով ինքնաբերաբար ենթարկուելով բարելաւման եւ բարեփոխման:

Վարկաւորումը չափազանց բարդ եւ մասնագիտական հոլովոյթ մըն է, եւ մենք` իբրեւ ընկերաբժշկական կեդրոն, վերջին 5 տարիներուն ընթացքին անցանք այդ հոլովոյթէն եւ հասանք արժեւորումի հանգրուանին` ստանալով համապատասխան արդիւնք: Այս չափանիշներուն մասին մենք տեղեկացանք «Քանատա Աքրիթիթէյշըն»¬ի կողմէ. առաջին հանգրուանին մենք մեր կացութեան եւ անոնց միջեւ բաղդատական կատարեցինք ու համապատասխան բարեփոխումներու դիմեցինք. երկրորդ հանգրուանին կեդրոն այցելեցին եւ մեր աշխատանքները մօտէն ուսումնասիրեցին այդ կեդրոնին կողմէ ճշդուած մասնագէտներ, որոնք երկու յաջորդական օրեր հետեւեցան տարուած աշխատանքին, քննեցին գործունէութեան տարբեր մարզերը, ստուգեցին տոմարները, սարքաւորումները, բժշկական գործիքները, զրուցեցին պաշտօնեաներուն, պատասխանատուներուն եւ հիւանդներուն հետ: Ապա անոնք իրենց տեղեկագիրը ներկայացուցին համապատասխան նախարարութեան: Այս այցելութենէն երկու ամիս ետք ի յայտ եկաւ արդիւնքը. ուրախութեամբ կը յայտնեմ, որ ԼՕԽ¬ի «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնը 92 առ հարիւրով կը գոհացնէ միջազգային չափանիշները: Այս վկայութիւնը մեզի համար պատիւ եւ ուրախութիւն է, որովհետեւ նախորդ 5 տարիներուն ընթացքին մենք ճիգ չխնայեցինք բարելաւելու մեր գործելակերպը: Անձնակազմը հետեւեցաւ կարգ մը գիտաշխատանոցներու դասընթացքներուն, նոյնպէս բժշկական կազմն ու պատասխանատուները: Բոլորն ալ իրենց կարելին ըրին, որպէսզի կարելի ըլլայ 92 առ հարիւրի համապատասխանութիւնը ապահովել. ասիկա հաւաքական ճիգի եւ աշխատանքի արդիւնք է:

Այս արդիւնքին իբրեւ գնահատանք առողջապահութեան նախարարութիւնը վաղը` 18 յունուարին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:15¬ին ԵՈՒՆԵՍՔՕ¬ի սրահին մէջ կազմակերպած է յատուկ ձեռնարկ մը, որուն հրաւիրուած են ԼՕԽ¬ի տարբեր յանձնախումբերու անդամներ, որոնք այս առիթով մրցանակներ պիտի ստանան նախարարէն:

Հ.¬ Այս արդիւնքը, համապատասխան գնահատանքն ու մրցանակը ինչպիսի՞ պարտաւորութեան տակ կը դնեն ձեզ:

Ս. Ս.¬ Ասիկա մեծ ու յաւելեալ պատասխանատուութիւն է, սակայն ԼՕԽ¬ը միշտ կրցած է ցոյց տալ, որ ինք կրնայ մարտահրաւէրները դիմագրաւել եւ հասնիլ նպատակին` շնորհիւ ԼՕԽ¬ականներու անվերապահ նեցուկին եւ մեղուաջան աշխատանքին: Այս արդիւնքի ձեռքբերումը նաեւ զուգադիպեցաւ ԼՕԽ¬ի «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնի 25-ամեակին: Գիտէք, թէ մենք այդ գործին սկսանք շատ համեստ պայմաններով եւ ամէն տարի փոփոխութիւններ կատարեցինք, նորութիւններ բերինք, որպէսզի այսօր այս պատկերը ստանանք. ներկայիս ունինք 10 բաժանմունք, 70 հոգիէ բաղկացած անձնակազմ` 40¬ը բժիշկ, 30¬ը հիւանդապահ, ընկերային ծառայող, մասնագէտ: Պէտք է յիշել նաեւ նախազգուշական բաժանմունքը, որ մեծ դեր խաղաց կեդրոնի յաջողութեան մէջ, որովհետեւ ձեւով մը վերածուեցաւ դպրոցի:

Կարեւորութեամբ պէտք է նշել, որ այս արդիւնքի ձեռքբերման մէջ նկատի առնուեցան նաեւ կեդրոնին յարաբերութիւններն ու համագործակցութիւնը այլ միութիւններու հետ, որոնց կարգին կան միջազգային կազմակերպութիւններ եւ դեսպանատուներ: Յոյսով ենք, որ այս գործակցութիւնը շարունակուի եւ ընդարձակուի, որպէսզի մենք ալ աւելի լաւ ծառայութիւն եւ սպասարկութիւն կարենանք մատուցել մեր ժողովուրդին:

Հ.¬ Ապագայի ի՞նչ ծրագիրներ ունիք:

Ս. Ս.¬ Մեր ունեցած մակարդակը պիտի պահենք ու աւելիին պիտի ձգտինք, պիտի փորձենք միշտ նորութիւններուն եւ առողջապահական մարզին մէջ արհեստագիտական սարքերու ապահովման հետ քայլ պահել:

Հ.¬ Այս առիթով ի՞նչ խօսք կ’ուզէք ըսել լիբանանահայութեան:

Ս. Ս.¬ Կ՛ուզեմ ըսել, որ ԼՕԽ¬ի համար մեծ պատիւ ըլլալու կողքին, այս մրցանակը նաեւ պատուաբեր է լիբանանահայութեան համար: Այս վարկաւորման մասնակցած են Լիբանանի 26 գաւառներէ ընկերաբժշկական կեդրոններ, որոնք համապատասխան մրցանակներ պիտի ստանան: Լեռնալիբանանի շրջանին համար առողջապահութեան նախարարութիւնը ընտրեց միայն ԼՕԽ¬ի «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնը, որպէսզի վարկաւորման մասնակցի:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (1)
  • Maral Mekhjian 9 years

    Arjani barkevadroum. Vartzkernit gadar Lokhaganner yev Sossie Sagherian. Havelyal ouj yev gorov ays martasiragan ojantagoutyan. Joghovourten` joghovourtin badkamov charounaguenk mer azkayin neviroume. Pari yert.

  • Disqus ( )