50 Տարի Առաջ (2 Փետրուար 1963)

Խմբագրական

«Պնակ Մը Կերակուր»-ի
Հանգանակութիւնը

Ձեռնարկներ կան, որոնք իրենց աւանդական բնոյթով, արժանի տեղ մը գրաւած են մեր կեանքին մէջ: Ձեռնարկներ, որոնք բացատրութեան չեն կարօտիր, այնքան, որ հարազատ են մեր հանրային գործունէութեան, այնքան, որ բնական դարձած է անոնց գոյութիւնը մեր իրականութեան մէջ:

Անոնցմէ մէկն է, մեր գաղութին համար գլխաւորը, Լիբանանահայ օգնութեան խաչի Շրջանային վարչութեան կազմակերպած Պնակ մը կերակուրի տարեկան հանգանակութիւնը, որ մօտ 20 տարիէ ի վեր անընդհատ կը շարունակուի` յարաճուն ժողովրդականութեամբ:

Պնակ մը կերակուրի հանգանակութիւնը իր յաջողութիւնը կը պարտի նախ եւ առաջ այն կազմակերպութեան, որուն հիմնական ծրագիրներուն կարեւոր առաջադրանքներէն մէկը կը հանդիսանայ: Ատիկա Լիբանանահայ օգնութեան խաչն է, ամէնէն տարածուն միութիւնը մեր գաղութին, իր աւելի քան 2500 անդամուհիներով, եկած հայ ժողովուրդի բոլոր խաւերէն` գթութեան եւ հայանպաստ գործունէութեան նոյն պատրաստակամութեամբ: Չկայ ձեռնարկ մը, որուն այս մեծ միութիւնը ձեռք զարկած ըլլայ եւ յաջողութեամբ չպսակէ: Պնակ մը կերակուրի գործը անոնցմէ մէկն է, չքաւոր սաներու թոշակներուն եւ Կազդուրման կայանին հետ, որ օրհնութիւն մը եղաւ մատղաշ սերունդին համար:

Երկրորդը` Պնակ մը կերակուրի հանգանակութեան գտած յաջողութեան պատճառներէն, պէտք է փնտռել այդ ձեռնարկին պարզութեան մէջ: Մարդուն համար չկայ աւելի պարզ կարիք մը, քան` սնունդի կարիքը: Կարելի չէ գտնել մարդ մը, եթէ իսկապէս արժանի է այդպէս կոչուելու, որ պատառ մը հաց կամ պնակ մը կերակուր զլանայ տալ կարօտեալի մը: Հետեւաբար կասկած չկայ, թէ այսքան պարզ նշանաբանով մը եւ այսքան պարզ առաջադրանքի մը համար ճամբայ ելած կազմակերպութիւն մը մեծ քաջալերանք մը պիտի գտնէր հասարակութեան լայն խաւերուն մօտ:

Ու ատիկա` հասարակութեան լայն խաւերու պարագան, Պնակ մը կերակուրի հանգանակութեան յաջողութեան երրորդ ազդակն է: Մինչ շատ մը հանգանակութիւններու գործողութեան մարզը կը սահմանափակուի կարգ մը շրջանակներէ ներս, բոլորովին տարբեր է Պնակ մը կերակուրի պարագան: Անոր մասնակից կը դառնան բոլորը, մեծատունէն սկսած մինչեւ յետին աղքատը` 500 լ. ոսկիէն մինչեւ 25 լ. դահեկան վճարելով: Կը մասնակցին նոյնիսկ անոնք, որոնց զաւակները կը վայելեն Օգնութեան խաչի համայնական սեղանին բարիքները: Եւ այդ 25 լ. դահեկանը, իրենց համար կարեւոր գումար մը, զիրենք կը ձերբազատէ ստորակայութեան զգացումէ մը:

Շնորհիւ այս երեք ազդակներուն` Պնակ մը կերակուրի հանգանակութիւնը կը կատարուի ժամացոյցի կանոնաւորութեամբ, հանգանակիչ յանձնախումբերու կողմէ, որոնց անձնուիրութիւնը չափանիշն է իրենց խոր գիտակցութեան: Օր մը ամբողջ Օգնութեան խաչի հանգանակիչ յանձնախումբերը կը բախեն ամէն հայու դուռ` ստանալու համար բոլորին նուէրները, որոնք պիտի երթան ճոխացնելու հայ չքաւոր մանուկներու սեղանը:

Վստահ ենք, որ նոյն գիտակցութեամբ, իւրաքանչիւր հայ լայն պիտի բանայ իր քսակը` ի խնդիր նորահաս սերունդի ֆիզիքական ուժին եւ անոր առողջ կազմաւորման:

Ու յանձնախումբերը, վաղը` կիրակի, 3 փետրուար, զիրար գերազանցելու բուռն թափով պիտի դիմեն իւրաքանչիւր հայու, վստահ, թէ ձեռնունայն պիտի չվերադառնան:

 

Լիբանանահայ Բժշկական Միութեան
Տարեկան Ընդհանուր Ժողովը

Անցած յունուար 26-ի երեկոյեան «Ալիւմնայ քլիւպ»-ի մէջ տեղի ունեցաւ Լիբանանահայ բժշկական միութեան տարեկան ընդհանուր ժողովը` 36 բժիշկներու մասնակցութեամբ:

Ժողովէն առաջ տեղի ունեցաւ ճաշկերոյթ, որ ընթացաւ ջերմ ու հաճելի մթնոլորտի մէջ: Բժիշկներու կողմէ պատմուեցաւ մանրավէպեր` բժիշկներու եւ բժշկութեան մասին: Տոքթ. Ա. Փեհլիւանեան մասնակցեցաւ մեներգով մը: Եղան բաժակաճառեր` հայ ժողովուրդի եւ բժշկական միութեան յառաջդիմութեան եւ բարօրութեան համար:

Ճաշկերոյթէն ետք սկսաւ տարեկան ընդհանուր ժողովը: Միութեան ատենապետ տոքթ. Գէորգ Կէրկէրեան ժողովը բանալով` տեղեկութիւններ տուաւ տարիներու ընթացքին բժշկական միութեան ունեցած գործունէութեան մասին: Մասնաւորաբար յայտնեց, թէ հայ վարժարաններու մէջ կը կիրարկուի կանխարգելիչ բժշկութեան դրութիւնը, որ երկու տարիէ ի վեր որդեգրուած է միութեան կողմէ: Շեշտեց նաեւ անհրաժեշտութիւնն ու օգտակարութիւնը զուտ, բժշկական եւ գիտական հանդիպումներու, հայ բժիշկներու միջեւ:

Ժողովի ատենապետ ընտրուեցաւ տոքթ. Արամ Պաղտասարեան, ատենադպիր` տոքթ. Ե. Ագխաչերեան: Շրջանաւարտ վարչութեան քարտուղար տոքթ. Գ. Քէշիշեան կարդաց վարչութեան միամեայ գործունէութեան խնամեալ տեղեկագիրը, ուր մասնաւորաբար աչքի կը զարնէին հետեւեալ ձեռնարկները.

1) Կանխարգելիչ բժշկութեան դրութեան հաստատում` հայ վարժարաններէ ներս:

2) Առողջապահական եւ բժշկական դասախօսութեանց շարքը` հայաշատ կեդրոններէ ներս:

3) Միութեան տարեկան ձեռնարկը` Քազինօ Տիւ Լիպանի մէջ, որ արձանագրած է նիւթական եւ բարոյական մեծ շահ:

Տոքթ. Գ. Կէրկէրեան, Միութեան գանձապահին բացակայութեան կարդաց վարչութեան նիւթական տեղեկագիրը, որուն քննութիւնը յանձնուեցաւ երեք բժիշկներէ կազմուած յանձնախումբի մը:

Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ նոր վարչութեան ընտրութիւնը:

Խանդավառ մթնոլորտի մէջ եւ ներկաներու բացարձակ մեծամասնութեամբ, տոքթ. Գէորգ Կէրկէրեան վերընտրուեցաւ միութեան ատենապետ: Իրենց գործունէութեան շրջանը աւարտած չորս վարչականներու տեղ ընդհանուր ժողովը ընտրեց հետեւեալ նոր անդամները.

Տոքթ. Մելքոն Էպլիղաթեան
Տոքթ. Պետրոս Ազնաւորեան
Տոքթ. Յարութիւն Սաղըրեան
Տոքթ. Զոհրապ Ճէրէճեան

Վստահ ենք, որ նորընտիր վարչութիւնը իր ատենապետին իմաստուն ղեկավարութեան ներքեւ, ամէն ճիգ պիտի թափէ նորանոր յաջողութիւններ ապահովելու համար միութեան:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )