Լուսարձակ. Մեթր Բիւզանդ Պաստաճեանի Օգտաշատ Ու Շահեկան Հարցազրոյցը «Վանայ Ձայն»-էն

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ      

Առհասարակ ժողովուրդի ծառայութեան կոչուած ամէն աշխատանք անպայման որ իր բարերար ազդեցութիւնը կ՛ունենայ գաղութահայ կեանքի առաւել զարգացման եւ ամրապնդման վրայ:

Այս առումով խիստ գնահատելի են այն ժողովրդանուէր արարքներն ու մտայղացումները, որոնք հետամուտ են ազգային մեր կեանքին մէջ առկայ մտահոգութիւններու եւ բազում դժուարութիւններու դարմանումին, ինչպէս նաեւ` ստեղծուած անել կացութիւններու դէմ յանդիման տարբեր օժանդակութիւններու մատակարարումին:

Արդարեւ,

Երկու յաջորդական հանդիպումներու ընթացքին (16 եւ 23 յունուար 2013¬ին) «Վանայ ձայն» ձայնասփիւռի կայանի, «Մոզայիք» յայտագիրին ընդմէջէն մեթր Բիւզանդ Պաստաճեան հանդէս եկաւ հասարակութիւնը հետաքրքրող եւ յուզող երկու ներկայացումներով, որոնք թէեւ կ՛ընդգրկէին իրաւաբանական նիւթեր, այդուամենայնիւ, անոնց պարզ ու հեզասահ մատուցումը, տրուած բացատրութիւնն ու լուսաբանումը մեծապէս նպաստեցին ունկնդիր հասարակութեան` տուեալ օրէնքներու յաւելեալ իմացումին, խրթին թէ իրաւական հարցերու յստակեցումին:

Առաջին հերթին հարկ է նշել, որ նման օգտաշատ յայտագիրի մը պատրաստութիւնն ու ներկայացումը ողջունելի է եւ երախտարժան, որովհետեւ ժողովուրդի անսահման կարիքներուն, սպասումներուն եւ մտահոգութիւններուն հասանելի դառնալ կ՛ենթադրէ նաեւ` ըլլալ անոր կողքին, զգալ անոր սրտին տրոփը, մեղմել առօրեայ ցաւերն ու առանց վերապահութեան լծուիլ անոնց ամոքումին եւ խթանումին:

Յայտնապէս, վերոնշեալ մտասեւեռումներէ մեկնած, յայտագիրի պատրաստութեան նախաձեռնած է Հուրի Փափազեան-Էմմիեան, որ  արհեստավարժօրէն կը կատարէ իր ստանձնած աշխատանքը:

Ի դէպ, ռատիոկայանի ունկնդիր զանգուածը քաջածանօթ է Հուրի Փափազեան-Էմմիեանին մատուցած այլազան յայտագիրներուն, որոնց մէջ կ՛առանձնանայ «Ճիշդ հնչենք»-ը, որ դրսեւորումն է անոր մանկավարժական ըմբռնումներուն եւ հայեցի դաստիարակութեան նկատմամբ ցուցաբերած խոր համոզումին:

Անցնինք:

Տարուէ տարի ընկերային-հասարակական, տնտեսական ու կենցաղային հարցերու առաւել բարդացումով, արդէն իսկ իր ներկայութիւնը զգալի կը դարձնէր այն հասկացողութիւնը, որ, ա՛լ ժամանակ է հասեր (եթէ ուշացած չենք) անվարան լծուելու նորովի ու նպատակակէտային աշխատելաոճերու որդեգրումին, այլապէս սատար կանգնելու մեր ժողովուրդին բազմաբնոյթ հարցերու (դատական, իրաւական, բնակարանային, քաղաքացիական եւ այլն) լուծման:

Եւ ճիշդ այս պարունակին մէջ պէտք է ներառել մեթր Բիւզանդ Պաստաճեանի հետ կայացած հանդիպում-զրոյցի օգտակարութիւնն ու շահեկանութիւնը:

Փաստօրէն, գաղութահայ կեանքի հարցերուն քաջածանօթ մեթր Բիւզանդ Պաստաճեան, անդրադառնալով յարկաբաժիններու օրէնքի ընդհանուր գիծերուն, ինչպէս` «Կառուցեալ հողերու վրայ ընտրովի բնակարաններու վարչաձեւ», փորձեց մանրամասնել այն օրինական ու իրաւական կանոնները, որոնք կ՛առնչուին նիւթին, այլապէս շեշտը դնելով այն հիմնական ըմբռնումին վրայ, թէ այն քաղաքացին որ կ՛ուզէ իր իրաւունքներուն տէր կանգնիլ, եւ կամ առաջնորդուիլ ճիշդ ուղղութեամբ, ապա հարկ է ճանչնայ ձեռնտու օրէնքներն ու իրաւական հասկացողութիւնները:

Մեթր Բիւզանդ Պաստաճեան յետադարձ ակնարկով մը յիշեց, որ 1983 թուականին է, որ պետական մշակուած օրէնքով կանոնաւորուեցան բնակարաններու վերաբերող բազում մանրամասնութիւններ: Ան նկատել տուաւ, որ բնակարանի իւրաքանչիւր սեփականատէր պէտք է գիտակից ըլլայ կարգ մը գործընթացներու եւ ունենայ վաւերաթուղթեր, որոնք պիտի պաշտպանեն ու պահպանեն իր իրաւունքները, ինչպէս` բնակարանի քարտէս, շէնքի վարչութեան կանոնագրութիւն, առուծախի համաձայնագիր, կալուածի սեփականագիր եւ այլն:

Հետաքրքրական զուգահեռով մը իրաւաբան հիւրը նաեւ ունկնդիր հասարակութեան ուշադրութեան յանձեց, որ իւրաքանչիւր ստեղծուած դատաիրաւական գործընթացի մէջ անհատը պարտաւոր է ձեռնարկելու կարգ մը քայլերու, յայտնապէս փորձագէտի դիմելով` որպէսզի բողոքին իրաւացիութիւնը փաստուի ու հետագային պաշտպանուի համապատասխան ատեաններուն կողմէ:

Յաջորդ հանդիպումին մեթր Բիւզանդ Պաստաճեան անդրադարձաւ «Կնոջ կողմէ հպատակութիւն շնորհելու» հարցին: Ան իրեն ընծայուած սուղ ժամանակին մէջ փորձեց համապարփակ տեղեկութիւն փոխանցել տուեալ նիւթին, առկայ օրէնքներուն եւ սահմանադրականօրէն առնչութիւն ունեցող արգելքներու մասին: Ըստ իրաւաբանին, նման լայն նիւթի մը մասին արտայայտուիլ կ՛ենթադրէ ժամանակ, այլազան օրէնքներու պարզաբանում ու մանաւանդ` տուեալ երկրին մէջ գոյութիւն ունեցող Սահմանադրութեան յօդուածներու խոր բացատրութիւն:

Այս պատեհ առիթով հարկ է յիշել նաեւ որ, ազգային կեանքին առնչութիւն ունեցող երեւոյթներ, հարցեր թէ մտահոգութիւններ երբ ժողովուրդի մը սեփականութիւնը կ՛ուզենք դարձնել, առաջին հերթին մտահան պէտք չէ ընել նաեւ այն իրողութիւնը, որ զանգուածային լրատուութիւններ պարտաւոր են նպաստելու հանրային կարծիքի ու տեսակէտի ձեւաւորումին, քննական մտքի զարգացումին ու մասամբ նորին:

Այս տեսակէտէ յոյժ գնահատելի է հաղորդավարներու ջերմ ու խանդավառ մատուցման եղանակը, հայերէնախօսութիւնը, լեզուի կարգ մը կանոններու անպայման յարգումն ու լեզուամտածողութիւնը:

Նոյնպէս, խօսքը կը վերաբերի նաեւ հիւրերուն, որոնք տարբեր մասնագիտութիւններու ներկայացուցիչներ են եւ իբրեւ հայորդիներ պարտաւոր են գէթ ընդունելի հասկացողութեամբ ուշադիր ըլլան իրենց հայերէնախօսութեան եւ կամ արտայայտուած մտքերուն:

Որովհետեւ մեր պարագային մամուլին,  ձայնասփիւռին թէ պատկերասփիւռին առաքելութեան առանցքը հայոց լեզուի, մշակոյթի ու արժէքներու պաշտպանութիւնն է:

Իրօք, նշմարելին ու գնահատելին վերոնշեալ յայտագիրին մէջ նման չափանիշներու յարգումն էր:

Փաստօրէն, մեթր Բիւզանդ Պաստաճեան յաջողեցաւ առաջին հերթին վճիտ պահել իր հայերէնախօսութիւնը, բացատրութիւններու ձեւն ու հաղորդականութիւնը, ու մանաւանդ ճշգրտութեամբ թարգմանել բոլոր օրէնսգիտական թէ քաղաքացիական կանոնները, ինչ որ գնահատելի է ըստ ամենայնի:

Բարի երթ:

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )