«ԱՖՀԻԼը Ոչ Միայն Ինքնաբաւ Կառոյց Է, Այլ Օգտակար Կը Դառնայ Ուրիշներու», «Ազդակ»-ին Ըսաւ Յակոբ Լատոյեան

Հարցազրոյցը վարեց` ՀՈՒՐԻ ՓԱՓԱԶԵԱՆ-ԷՄՄԻԵԱՆ

ԱՖՀԻԼ իրերօգնութեան սնտուկը այս տարի կը նշէ իր հիմնադրութեան 15-ամեակը, որուն առիթով այս օրերուն տեղի կ՛ունենան յատուկ նախաձեռնութիւններ:

Այս կառոյցի ստեղծումին, անցած ուղիին, գործունէութեան եւ ապագայ ծրագիրներուն մասին մանրամասն տեղեկութիւններ ստանալու նպատակով «Ազդակ» ԱՖՀԻԼ-ի տնօրէն Յակոբ Լատոյեանին հետ ունեցաւ հարցազրոյց մը, զոր կը հրատարակենք ստորեւ:

«ԱԶԴԱԿ».- Ե՞րբ եւ ինչպիսի՞ պայմաններու մէջ հիմնուեցաւ ԱՖՀԻԼ-ը: Կրնա՞ք պատմականը ներկայացնել:

ՅԱԿՈԲ ԼԱՏՈՅԵԱՆ.- 1994-էն սկսեալ նկատելի դարձաւ, որ բարեսիրական միութիւններու կողմէ հիւանդանոցային ծախսերու յատկացուած նպաստը չէր համապատասխաներ տարուէ տարի հիւանդանոցային ծառայութեան գիներու բարձրացումին` ստեղծելով բաւական մեծ բաց մը: Այս մտահոգութենէն մեկնած, ընկերային ծառայողները եւ բարեսիրական միութիւններու պատասխանատուները մտածեցին, թէ պէտք է հիմնել հիւանդանոցային ծախսերը համադրող սնտուկ մը, որպէսզի կարելի ըլլայ գոյացնել հիւանդանոցային ծախսերու գումար մը, որ պիտի փակէ վերոյիշեալ նիւթական բացը:

1998-ին պետութիւնը որդեգրեց յատուկ օրէնք մը` իրերօգնութեան, սնտուկներու ստեղծման առնչուող, որպէսզի նոյն համայնքի կամ ասպարէզի պատկանող խմբաւորումները հիւանդանոցային իրերօգնութեան սնտուկ ստեղծեն: Այսպիսով Համազգայինը, Լիբանանի օգնութեան խաչը, Ընկերային ծառայողներու միութիւնը միասնաբար արձանագրուեցան եւ իրենց միութիւններուն պատկանող անդամներուն համար առողջապահական սնտուկ մը հիմնեցին:

Առաջին չորս տարիները փորձառական շրջան եղան, որովհետեւ մենք` իբրեւ իրերօգնութեան սնտուկ, ապահովագրութենէ գաղափար չունէինք:

Դիմեցինք «Մէտ Նէթ»-ին (mednet), որպէսզի ստանձնէ վարչական աշխատանքը, իսկ մենք կապը եղանք ապահովագրութեան ընկերութեան եւ յաճախորդին միջեւ:

Առաջին չորս տարիներուն դիմողներուն թիւը քիչ էր, հազիւ հարիւր անդամ ունէինք: 2002-ին թիւը սկսաւ բարձրանալ, իսկ 2004-ին ԱՖՀԻԼ-ը սկսաւ ճանչցուիլ իբրեւ ապահովագրութեան ընկերութիւն, եւ դպրոցները, առաջնորդարանը, թերթերը, ձայնասփիւռի կայանը, ակումբները իրենց ապահովագրական աշխատանքը յանձնեցինք ԱՖՀԻԼ-ին:

Այս յաջողութենէն ետք, 2006-ին, մենք մեր հասոյթէն հիմնեցինք ուսանողական հիմնադրամ մը, որմէ տարեկան դրութեամբ շուրջ 120 աշակերտ կ՛օգտուի: 2007-ին ունեցանք մեր մարզական կեդրոնները Պուրճ Համուտի եւ «Աղբալեան» համալիրին մէջ` նպատակ ունենալով երիտասարդները հեռու պահել յոռի բարքերէ:

2008-ին իրականացաւ հիւանդանոցային տնային սպասարկութիւններու ծառայութիւնը:

Այսօր մեր թիւը 5000-ի հասած է: 2002-ին մենք նաեւ իրականացուցինք ապահովագրական այլ ծրագիրներ` ինքնաշարժի, ճամբորդութեան, արկածի, գողութեան եւ հրդեհի:

Այս բոլոր ծառայութիւնները եւ յաճախորդներու վստահութեան բերումով անոնց թիւի բարձրացումը պատճառ դարձաւ, որ մեր հասոյթէն բաժին մըն ալ տրամադրենք այլ ծրագիրներու:

«Ա.».- Այս հինգ հազար յաճախորդներու թիւին մէջ օտարներ ալ կա՞ն:

Յ. Լ.- Հարիւրէն տասն միայն օտար են, որովհետեւ կը պատահի, որ ընկերութեան մը գործատէրը հայ է եւ իր պաշտօնեաները պիտի ապահովագրէ, այդ անձնակազմին մէջ վստահ լիբանանցիներ ալ պիտի ըլլան: Օրէնքը չ՛ըսեր, որ միայն հայեր պէտք է անդամակցին, ոչ հայեր ալ կարելի է ընդունիլ մինչեւ 15 առ հարիւր համեմատութեամբ:

«Ա.».- ԱՖՀԻԼ-ը իր գործունէութիւնը ինչպէ՞ս յառաջ կը տանի, ի՞նչ ծրագիրով կ՛աշխատի:

Յ. Լ.- ԱՖՀԻԼ-ի գրասենեակին մէջ ներկայիս կ՛աշխատին 16 պաշտօնեաներ տարբեր բաժանմունքներու մէջ` հիւանդանոցային սարքերու, ինքնաշարժի ապահովագրութեան, կրակի, գողութեան եւ հիւանդանոցային ապահովագրութեան: Ունինք նաեւ 18 պաշտօնեաներ, որոնք միջնորդ (պրոքըր) են:

Մենք յատուկ համաձայնութիւն մը կնքած ենք «Կլոպ Նէթ»-ի հետ (նախկին «Մէտ Նէթ», որ իր կարգին կը գործակցի Լիբանանի մէջ 196 տարրալուծարաններու եւ 121 հիւանդանոցներու հետ, ներառեալ` Պէյրութի ամերիկեան հիւանդանոցին եւ այլ մեծ հիւանդանոցներու հետ:

ԱՖՀԻԼ-ի բոլոր անդամներն ալ հիւանդանոցին մէջ 2-րդ դասակարգի կը պատկանին եւ երկու անկողինով սենեակի սպասարկութիւն կը ստանան: Մեր անդամներու ապահովագրական պայմանները անսահման են, այսինքն` եթէ ծախսերը աւելնան, համաձայնագիրը վերատեսութեան չենք ենթարկեր:

Նոր անդամները երբ կ՛ամբողջացնեն առաջին տարին, ապահոված կ՛ըլլան իրենց շարունակականութիւնը եւ որեւէ քրոնիկ հիւանդութեան պարագային անսահման կերպով կրնան օգտուիլ ապահովագրութենէն:

Այլ ընկերութիւններ, որոնց գիները համեմատաբար աւելի աժան են, անսահման ծառայութիւն չեն տրամադրեր: Ապահովագրութեան մէջ աժամը նախընտրելը արդիւնաւէտ չէ:

«Ա.».- Անդամներու տարիքի սահմանում ճշդա՞ծ էք:

Յ. Լ.- Կ՛ընդունինք մինչեւ 65 տարեկան ապահովագրեալներ. անկէ մեծ տարիք ունեցողները դժուար կ՛ընդունինք, յատկապէս եթէ առանձինը դիմած է. եթէ ընտանիքին հետ դիմէ այն ատեն կ՛ընդունինք` պայմանաւ որ վերջին տասը տարիներուն որեւէ գործողութիւն կատարած չըլլայ:

ԱՖՀԻԼ-ի անդամները նաեւ ինքնաբերաբար կ՛օգտուին համալսարանական ֆոնտէն: Ունինք նաեւ 24 ժամուան հեռաձայնային սպասարկութիւն. եթէ պատահի, որ անդամ մը գիշերով առողջական խնդիր մը ունենայ, կրնայ հեռաձայնել եւ բժիշկներ կը փոխանցեն ցուցմունքներ եւ կը պատասխանեն հարցումներուն:

Վերջին տասը տարիներուն ունեցանք նաեւ հիւանդատարի դրութիւն, որ ընդհանրապէս այլ ընկերութիւններ չունին:

Ներկայիս կայ անդամներու միջեւ արեան պահեստ մը ստեղծելու ծրագիր: Ապահովագրութիւնը առանձինը բաւարար չէ, դժբախտաբար երբեմն գործողութիւններ կը յետաձգուին, մինչեւ որ արիւն ապահովուի:

«Ա.».- ԱՖՀԻԼ-ը ինչպիսի՞ դժուարութիւններ կը դիմագրաւէ:

Յ. Լ.- ԱՖՀԻԼ-ի դժուարութիւնները հիմնականին մէջ կարելի է ամփոփել երեք կէտերու մէջ: Առաջին` մեր քով կու գան առաջին կարգի անդամներ` այլ ապահովագրական ընկերութիւններէ, յատկապէս երբ նիւթական դժուարութիւններ ունին, եւ մեր գիները համեմատաբար շուկայէն աւելի աժան են: Երկրորդ պարագան այն է, որ նիւթական պատճառներով անդամներ կասեցնեն իրենց ապահովագրութիւնը: Մենք այս իմաստով մեծ աշխատանք կը տանինք, որպէսզի գէթ զաւակները մնան ապահովագրուած կամ կը փորձենք նուազեցնել ծախսերը` կարգ մը սպասարկութիւններ չեղեալ նկատելով:

3-րդը` մենք նաեւ Լիբանանէն դուրս աշխատանք կը տանինք, որ ԱՖՀԻԼ-ի քարտը ի զօրու ըլլայ: Նոր համաձայնութեամբ մը 2013-ին 14 երկիրներու մէջ ԱՖՀԻԼ-ի քարտը ընդունելի պիտի ըլլայ, բայց պայմանով, որ անոր կարիքը զգացուի այցելութեան ընթացքին եւ ոչ աշխատանքի պահուն, այսինքն անակնկալ դէպքերու համար ի զօրու է քարտը, ոչ ալ` կանխամտածուած գործողութեան: ԱՖՀԻԼ-ի քարտը ի զօրու պիտի ըլլայ արաբական բոլոր երկիրներու եւ Ֆրանսայի մէջ:

«Ա.».- Ի՞նչ են ԱՖՀԻԼ-ի ապագայի ծրագիրները:

Յ. Լ.- Այս տարի Պ. Համուտի մէջ պիտի ունենանք մարզանքի նոր կեդրոն մը, «Արին» կեդրոնի տանիքը: Արեան պահեստ ստեղծելու աշխատանքին մէջ ենք, ինչպէս ըսի, ինչպէս նաեւ համալսարանական հիմնադրամի կողքին երկրորդականի կարգի աշակերտներու հիմնադրամ հիմնեցինք:

«Կեանք մը փրկենք ֆոնտ»-ին օգտակար ըլլալու համար ԱՖՀԻԼ-ը  քարտի դրութիւն մը ստեղծելու աշխատանքի վրայ է, եթէ 450 ընտրուած խանութներէ գնում ընէ անձ մը` գործածելով այդ քարտը ծախուած գումարէն որոշ բաժին մը կը տրամադրուի «Կեանք մը փրկենք ֆոնտ»-ին:

«Ա.».- Ինչպէ՞ս կ՛արժեւորէք ԱՖՀԻԼ-ի գործունէութիւնը Լիբանանի մէջ:

Յ. Լ.- ԱՖՀԻԼ-ը այն կառոյցն է, որ ոչ միայն ինքնաբաւ է, այլ նաեւ կարելիութիւնը ունի օգտակար ըլլալու: Մեր ազգային բոլոր կառոյցներն ալ դժուարութիւններ կը դիմագրաւեն. ԱՖՀԻԼ-ը համեմատաբար շահաւէտ կառոյց է:

Ուրախ ենք ըսելու, որ բոլոր միութիւնները, դպրոցները անվերապահօրէն կը գործակցին ԱՖՀԻԼ-ին հետ. բան մը, որ մեզ կը քաջալերէ եւ յոյս կը ներշնչէ:

Ուսանողներու մեծ թիւ մը իրենց երախտագիտական զգացումները փոխանցելու նպատակով կը դիմեն ԱՖՀԻԼ-ի` կամաւոր աշխատանքի համար: Այս երեւոյթը մեծապէս կը գօտեպնդէ մեզ եւ մղիչ ուժ կը հանդիսանայ նորանոր ծրագիրներ մշակելու եւ գործադրելու:

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )