Ո՞ւր Պահուըտեր Է Հտպիտ Ձուկը

Պատրաստեց՝ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

Անիկա ունի տարօրինակ գոյն մը, կ՛ապրի տարօրինակ տան մը մէջ, ունի տարօրինակ անուն մը: Արդեօք հտպիտ ձուկը խնդացնող անասո՞ւն մըն է:

Ան կը յայտնուի, կը կորսուի, դարձեալ կը յայտնուի… Սակայն հտպիտ ձուկը չի սիրեր հնարքներ ընել, ինչպէս կրնայ մեզի մտածել տալ անոր անունը:

Ան կը նախընտրէ խորհրդաւոր մնալ:

Յատկապէս որովհետեւ ան չ՛ուզեր ուշադրութիւն գրաւել: Անշուշտ ասիկա քիչ մը դժուար է, երբ անոր նման գեղեցիկ, գծաւոր եւ նարնջագոյն «հագուստ» մը կ՛ունենանք… Ովկիանոսին խորերը պէտք է գիտնալ ինքզինք պաշտպանել: Իսկ հտպիտ ձուկը գիտէ ինքզինք պաշտպանել: Զայն հետապնդողները չորս կողմն են: Հետեւաբար ան գտած է լուծումը:

*
*    *

Ան կ՛ապրի տեղ մը, ուր ո՛չ մէկը կրնայ հասնիլ. ծովու հարսնուկը:

Այս ծաղիկը, որ կը կոչուի նաեւ ծովերու եղիճ (փուշերով բոյս մը), ունի այրուածքներ յառաջացնող շօշափուկներ:

Սակայն հտպիտ ձուկը անկէ չի վախնար: Անոր քսուելով ան կը շինէ յատուկ նիւթ մը, որ իրեն այրուածքներէն կը պաշտպանէ:

Իսկ հարսնուկին իր «վարձքը» վճարելու համար հտպիտ ձուկը զայն կը մաքրէ եւ անոր կու տայ իր ուտելիքներուն մնացորդները:

Ջուրին մէջն ալ բարեկամութիւնը կարեւոր է:

Գիտէի՞ր, Թէ

  • Հտպիտը ձուկը կը գտնուի Հնդկաց եւ Խաղաղական ովկիանոսներու տաք ջուրերուն մէջ:
  • Գոյութիւն ունին հտպիտ ձուկի տարբեր տեսակներ:
  • Ամէնէն փոքր հտպիտ ձուկերը 6 սմ երկարութիւն ունին, իսկ ամէնէն մեծերը` 15 սմ:
  • Հտպիտ ձուկերուն գիծերը կրնան տարբեր գոյնի ըլլալ. դեղին-նարնջագոյնէն մինչեւ մութ նարնջագոյն, նոյնիսկ` վարդագոյն:
  • Էգ ձուկը աւելի մեծ կ՛ըլլայ:
  • Երբ հտպիտ ձուկը կեանքի ընկեր մը կ՛ընտրէ, ընդհանրապէս ամբողջ կեանքին համար կ՛ըլլայ:

 

Բնութեան Հրաշալիքներէն

Թռչող գորտ մը, առանց աչքերու եւ առանց ոտքերու մողէս մը… Բնութիւնը կը շարունակէ մեզ զարմացնել:

Թռչող գո՞րտ մը: Այս տարօրինակ անասունը գտնուած է գիտնականներու կողմէ, Վիեթնամի անտառներէն մէկուն մէջ: Նման ուրիշ գորտեր արդէն գտնուած էին, սակայն անոնցմէ ոչ մէկը ասոր նման մեծ էր:

«Ռաքոֆուրոս Հելենաէ» անուանուած այս գորտը ունի ճերմակ փոր եւ աչքին ճերմակ բաժինը շատ ճերմակ է, մինչ անոր զարմիկները ունին բաց դեղին փոր մը եւ աչքի ճերմակ բաժինը` դեղին երանգով: Այս գորտը իր մատներուն միջեւ ունի բարակ մաշկ մը: Այս մաշկերը անոր կարելիութիւնը կու տան «սաւառնելու», երբ ան ծառէ ծառ կը ցատկէ զինք հետապնդողներէն խուսափելու համար:

Այս թռչող գորտի նոր տեսակը գտնուած է այդ շրջանին ամէնէն մեծ քաղաքներէն` Հօ Շի Մին քաղաքի կեդրոնէն 90 քմ հեռու գտնուող անտառի մը մէջ: Գիտնականները հիմա պիտի ուսումնասիրեն, թէ գորտի այս տեսակը կորսուելու վտանգին տակ կը գտնուի՞:

Մատակասքարի «Մոպի Տիքը»

Հողը փորելով իր ուտելիքը փնտռող այս մողէսը գտնուած է Հնդկաց ովկիանոսի կղզիներէն` Մատակասքարի մէջ:

Ան գետնին տակը կ՛ապրի եւ այլեւս գրեթէ աչք չունի, ո՛չ ալ` ետեւի ոտքեր: Ան իր տեսակի մողէսներէն ո՛չ մէկուն կը նմանի:

Ան շատ ճերմակ մորթ մը ունի, եւ ասոր պատճառով գիտնականները զայն անուանած են «Սիրենոս-սինքուս մոպիտիք», Հերման Մելվիլի վէպի ճերմակ կէտին նման:

 

162,000…

… Եուան (չինական դրամը) գործարանի տէր մը դրած է դրամատան մը մէջ, Չինաստան: Այս գումարը կը համապատասխանէ մօտաւորապէս 26 հազար տոլարի: Բնական գործողութիւն, պիտի մտածէք դուք…

Այո՛… Բայց ան այս գումարը դրամատան յանձնած է իր յաճախորդներուն կողմէ տրուած 1- 50 եուան արժէքով թղթադրամներով:

Դրամատունէն չորս պաշտօնեաներ ամբողջ օրը կ՛աշխատին այս բոլոր դրամները ձեռքով հաշուելու համար, որովհետեւ անոնք շատ մաշած են եւ մեքենայով չեն հաշուըւիր:

Անոնք 3 օրէն կրցած են հաշուել 11500 եուան: Տակաւին կայ մէկ ամսուան աշխատանք, եւ անոնք կրնան շունչ մը քաշել:

 

Զբօսաշրջիկները Աշխարհին Շուրջ

Առաջին անգամ ըլլալով աշխարհին մէջ զբօսաշրջիկներուն թիւը անցած է մէկ միլիառի սահմանը: Զբօսաշրջութեան միջազգային կազմակերպութիւնն է, որ ըրած է այս յայտարարութիւնը յունուարի վերջաւորութեան:

Աշխարհի զբօսաշրջիկներուն ամէնէն շատ այցելած շրջանը կը մնայ Եւրոպա` աւելի քան 535 միլիոն այցելուներով, այսինքն` զբօսաշրջիկներուն կէսը:

 

Ոսկի Շապիկ Մը

Հնդիկ գործատէր մը ոսկին այնքան կը սիրէր, որ ան ինքզինքին նուիրեց 14 հազար ոսկիէ դրամներով շինուած շապիկ մը: 15 արհեստաւորներ 16 օր աշխատեցան ստեղծելու համար 3,3 քիլօ կշռող եւ աւելի քան 200 հազար տոլար արժող այս շապիկը:

 

Սառոյցէ Գործիքներ

Նորվեկիոյ մէջ վերջ գտաւ երաժշտութեան տարօրինակ փառատօն մը: Երաժիշտները կը նուագէին միայն վաղանցուկ երաժշտական գործիքներով: Անոնք սառոյցէ քանդակուած էին: Անշուշտ երաժիշտները ստիպուած էին ձեռնոցներով նուագել:

 

 

Դարձեալ Ոսկիի
Պատմութիւն

Բախտաւոր աւստրալիացի մը 5,5 քիլօ կշռող զուտ ոսկիի կտոր մը գտած է 60 սմ խորունկութեան մէջ: Ան իր այս գանձը գտած է Մելպուռնէն մօտաւորապէս հարիւր քմ հեռու Պալլարաթ քաղաքին մէջ: Այս ոսկիի կտորը կրնայ իրեն շահեցնել մօտաւորապէս 480 հազար տոլար:

 

 

Նոր Տեսակի
Ճաշարան Մը

Չինաստանի Հարպին քաղաքին մէջ նոր ճաշարան մը շատ մեծ յաջողութիւն կը գտնէ` իրեն իւրայատուկ պաշտօնեաներուն շնորհիւ:

Հոն աշխատող 20 պաշտօնեաները, ըլլան անոնք սպասաւոր կամ խոհարար, բոլորն ալ մարդամեքենաներ են:

Սակայն, անշուշտ ապսպրանք կատարելու ժամանակ մարդու մը հետ է, որ յաճախորդները կը խօսին:

 

Ձիւնի Հետ Խաղալը
Արգիլուած Է

Անգլիոյ Տըրնհամ շրջանին մէջ ոստիկանները հրահանգ ստացած են պատժելու այն մանուկները, որոնք ձիւնէ գնդակներ կը նետեն «ինքնաշարժներու, տուներու կամ անձերու վրայ, որոնք չեն ուզեր խաղալ»:

Անոնք, որոնք այս յանցանքը կը գործեն, պիտի պատժուին ըստ իրենց տարիքին եւ ըստ իրենց «ոճրային անցեալին»…

 

 

Ժամանց

 

Կրնա՞ս գտնել ընգղային համապատասխանող շուքը:

Կէտերը իրարու միացուր 1-176` գտնելու համար պահուած պատկերը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրնա՞ս ամբողջացնել եռանկիւնը` գիտնալով, որ իւրաքանչիւր կլորակի մէջի թիւը կը համապատասխանէ անոր տակը գտնուող երկու կլորակներու մէջի թիւերուն գումարումին:
Օրինակի համար` 5+6=11:

Կրնա՞ս օգնել կատուին` գտնելու համար համով ձուկին հասցնող ճամբան:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )