50 Տարի Առաջ (6 Ապրիլ 1963)

Խմբագրական

Կիլիկիոյ Միաբանութիւնը

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Միաբանական ընդհանուր ժողովը գումարուեցաւ անցեալ չորեքշաբթի գիշեր, 2 ապրիլ, կազմելու համար կաթողիկոսական ընտրութեան Պատգամաւորական ժողովի ընտրելիներու հնգանուն ցանկը եւ ընտրելու միաբանութեան պատգամաւորները` նոյն ժողովին: Միաբանութիւնը որոշեց նաեւ կաթողիկոսական ընտրութիւնը կատարել յառաջիկայ մայիս 5-ին, կիրակի օր:

Կիլիկեան միաբանութիւնը իր օրկանական մարմիններով եւ համապատասխան ժողովներով, ներկայիս դարձած է այն ամուր խարիսխը, որուն վրայ դրուած է Կիլիկեան դարաւոր Աթոռը, իր թեմերով եւ այդ թեմերու ազգային-եկեղեցական կեանքով, Կրօնական ամուր հաստատութիւն մըն է ան, որ շնորհիւ երանաշնորհ Զարեհ Ա. կաթողիկոսի յարատեւ ջանքերուն եւ անոր անմիջական գործակիցներու անձնուէր աշխատանքին, կը ներկայացնէ սփիւռքի հայ կեանքին կրօնական թեւը, որ տարուէ տարի զարգանալով եւ ուռճանալով` հասած է այսօրուան իր նախանձելի դիրքին:

Տարիներու յամառ աշխատանքը, առօրեայ կեանքին հեւքին մէջ իր անզգալի յառաջդիմութիւններով, բայց ընդհանրական հայեացքի մը ներքեւ իր ակներեւ նուաճումներով, տուած է արդէն իր պտուղը, ու այսօր բոլորն ալ անխտիր կրնան հաստատել, թէ ազգային կեանքի անվիճելի զարգացման զուգընթաց եւ հաւասար, կիլիկեան միաբանութիւնը եւս, իր կոչումին լրիւ գիտակցութեամբ, արթուն պահակն է ու աւանդապահը Կիլիկիոյ նուիրապետական Աթոռին:

Կիլիկեան միաբանութիւնը, վերջին եօթը տարիներու ընթացքին, նոր կազմաւորումով եւ նոր շունչով, լրիւ ըմբռնած է իր նախախնամական դերը` ազգային-եկեղեցական կեանքին մէջ, այդ կեանքի յառաջդիմութիւնները պայմանաւորող գործունէութեան զանազան մարզերէն ներս:

Գլխաւորաբար դպրեվանքը, որ միաբանութեան եւ անոր միջոցով եկեղեցականութեան սնունդ եւ աւիւն տուող հաստատութիւնն է, շնորհիւ իր կարող տեսչութեան եւ այն գուրգուրանքին, որուն առարկայ դարձաւ հոգելոյս հայրապետին օրով, հայ ժողովուրդի ծառայութեան ճամբուն մէջ նետած է հոյլ մը նուիրեալներու, որոնք Մերձաւոր Արեւելքէն մինչեւ հեռաւոր Ամերիկաները պատգամաբերը դարձած են Հայաստանեայց եկեղեցւոյ վերածաղկումին եւ վերելքին: Ու ինչ որ կը կատարուի այդ նուիրեալներուն միջոցով, սփիւռքի բոլոր գաղութներուն մէջ, յատկապէս հոն, ուր Հայաստանեայց եկեղեցւոյ զաւակներ տարիներով զրկուած մնացին հոգեկան մխիթարութենէ, իսկապէս հրաշքի համազօր երեւոյթ է եւ հայ ժողովուրդի եկեղեցական կեանքին առջեւ կը բանայ նոր հորիզոններ, համազգային կեանքի խոստմնալի հեռանկարներով:

Կիլիկիոյ միաբանութիւնը, սկսած իր բարձրաստիճան անդամներէն մինչեւ աբեղաները, որոնք իրենց առաջին քայլերը կը նետեն հայ ժողովուրդի ծառայութեան ճամբուն մէջ, առանձին դաս մը չի կազմեր հայութեան մէջ` կտրուած ժողովուրդէն եւ անոր ներքին իղձերէն ու երազներէն: Այլ անանջատելի մասնիկն է իր ժողովուրդին, մտած է անոր կեանքին մէջ, կ՛ապրի անոր մտահոգութիւններն ու ուրախութիւնները` իբրեւ գերազանցապէս հոգեւոր առաջնորդները արտասահմանի հայութեան:

Այս բոլորը թէեւ, առաջին իսկ ակնարկով աչքի չեն զարներ, բայց հետզհետէ կը հաստատուին եւ կ՛արմատանան, երբ կը փորձենք խորանալ մեր կեանքի զանազան երեւոյթներուն մէջ:

Կիլիկեան միաբանութիւնը կրօնական իր բարձր իտէալով եւ ազգային կեանքի խոր գիտակցութեամբ, վստահ ենք, թէ այսուհետեւ եւս պիտի շարունակէ կատարել իր պարտականութիւնը` հանդէպ Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցիին ու հայ ժողովուրդին:

 

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )