ՀՅԴ «Ս. ԹԵՀԼԻՐԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԷ ԶԱՐԵՀ ՊՈՅԱՃԵԱՆԻ ԱՐՏԱՍԱՆԱԾ ԴԱՄԲԱՆԱԿԱՆԸ

Դաշնակցական ունենալու համար հարկ է նախապէս պատրաստել լաւ հայը, ապա ինքնաբերաբար կ՛ունենանք դաշնակցականը:

Մեր պատանի ու երիտասարդ սերունդներու դաստիարակչական գործը ստանձնած ընկերներուն խոր համոզումն է այս:

Համոզումը, որ տարուէ տարի ամէն սերնդափոխութեան հետ աւելի եւս կ՛ամրապնդուի եւ այս համոզումը ունեցող օրինակելիներէն հանգուցեալ մեր ընկերը:

Դաշնակցական հօրմէ ծնած Յակոբջան Տեմիրճեանը իր բոյնը կազմեց 1970-ին, եւ այն օրէն այդ տան այցելուները չէին կրնար չշնչել հայ եկեղեցւոյ խունկը այդ տան մէջ, չէին կրնար չզգալ հայ ըլլալու հպարտանքը, չէին կրնար իրենց մտքերէն անցընել կասկածը դաշնակցական մարմիններու կողմէ տրուած քաղաքական թէ ազգային այսինչ կամ այնինչ որոշումներու ճշդութեան նկատմամբ եւ, տակաւին ամօթխածութեամբ կը հեռանային այն տունէն, ուր որպէս հայ երբեմն տկար կը զգային իրենց ազգայնութեան մէջ:

Եւ այս հայկական տոհմիկ մթնոլորտին մէջ Յակոբջան Տեմիրճեան սնուցանեց 3 զաւակներ, որոնք այսօր իրենց կարգին կազմած են իրենց ընտանիքները եւ անոնցմէ իւրաքանչիւրը մասնակից է մեր ազգային եւ կուսակցական աշխատանքներուն:

Ինչպէս ամէն դաշնակցական, Յակոբջան Տեմիրճեանը եւս ունեցաւ ցաւեր ու վերիվայրումներ, ապրեցաւ ժամանակ մը, երբ ինք հեռու մնաց Դաշնակցութեան շարքերէն, բայց իր հայու նկարագիրը իրեն չարտօնեց Դաշնակցութեան շապիկը հանելու իր վրայէն: Եւ այդ ժամանակաշրջանին դժուար էր կռահել, որ Յակոբջան դաշնակցական գործօն անդա՞մ էր, թէ՞ հեռացուած կուսակցական: Յամառ հայու խոր համոզումով մեր ընկերը չէր կրնար հրաժարիլ Դաշնակցութեան ընդմէջէն հայութեան ծառայելու ճամբէն: Ու երբ հասաւ ժամանակը, իր պաշտած կուսակցութեան 100-ամեակին առիթով տրուած մէկ որոշումին հիման վրայ վերամիացաւ շարքերուն: Այն օրէն Յակոբջանի նկարագիրը վերածուեցաւ 18-ամեայ նորագիր դաշնակցականի: Կ՛ընտրէր գործին դժուարագոյնը եւ կու տար իր լաւագոյնը: Մինչեւ այն օրը, երբ նենգ ժահրը մտաւ իր մարմինը եւ սկսաւ գործել իր աւերը, որ սուղ արժեց իր ընտանիքին, «Թեհլիրեան» կոմիտէին եւ Ամանոս հաստատուած հայ զանգուածին:

Սիրելի՛ ընկեր, դուն ինձմէ լաւ գիտես, որ մեր կուսակցութեան մէջ անհատներու նկատմամբ չկայ գնահատանք, այլ` քննադատութիւն, չկայ փառաբանութիւն, բայց դուն արժանի ես յետմահու վարձքդ կատարի արժանանալու:

Share this Article
CATEGORIES