«Ճիգ Պիտի Չխնայենք Պետական Պատասխանատուներուն Զգացնելու, Որ Մեր Այսօրուան Շարժումին Նպատակը Լիբանանը Բարգաւաճած Տեսնելն Է» «Ազդակ»-Ին Կ՛ըսէ Սօսի Փօլատեան

Հարցազրոյցը վարեց՝ ԱՐՇՕ ՊԱԼԵԱՆ

Լիբանանցի կնոջ լիիրաւ քաղաքացիութեան, իր քաղաքացիութիւնը իր զաւկին շնորհումին եւ խորհրդարանին մէջ 30 առ հարիւրի նուազագոյն համեմատութեամբ ներկայացուելու պահանջներով` կինը այս անգամ պիտի վազէ եւ պիտի քալէ:

Յառաջիկայ կիրակի, 26 մայիսին Լիբանանի մէջ տեղի պիտի ունենայ կիներու յատուկ մարաթոն մը, որուն ընթացքին լիբանանցի կինը առաջին անգամ ըլլալով մարզական ձեռնարկի մը ընդմէջէն պիտի ներկայացնէ իր պահանջները` յուսալով իր ձայնը լսելի դարձնել պետական մարմիններուն եւ բոլոր անոնց, որոնք որոշումի տէրեր են եւ կը զլանան լիբանանցի կնոջ տրուած սահմանադրական իրաւունքները գործադրել:

Այս առիթով «Ազդակ» հարցազրոյց մը ունեցաւ Լիբանանցի կիներու ազգային խորհուրդի պատասխանատուներէն Սօսի Փօլատեանի հետ:

«Լիբանանցի կիներու ազգային խորհուրդին եւ Պէյրութ մարաթոնի նախագահ Մայ Խալիլի կողմէ կազմակերպուած այս մարաթոնին նպատակն է մարաթոնը ծառայեցնել կիներուն պահանջները ներկայացնելու եւ լուսարձակները անոնց վրայ հրաւիրելու:

Մարաթոնին մասին խօսելով` Սօսի Փօլատեան յայտնեց, որ 1896-էն ի վեր սկսած մարզական այս մրցումը իր պաշտօնական ձեւը ստացած է 1921-ին, երբ հաստատուած են անոր օրէնքներն ու չափանիշները:

Ան ըսաւ, որ ամբողջ աշխարհի տարածքին տարեկան դրութեամբ շուրջ 500 մարաթոն կը կազմակերպուի:

Սօսի Փօլատեան յայտնեց, որ 2002-ին Լիբանանի մէջ սկսած են կազմակերպուիլ մարաթոններ, նախագահութեամբ Պէյրութ մարաթոնի նախագահ Մայ Խալիլի, որ գիտակցելով լիբանանցի կնոջ կողմէ իր իրաւունքները պահանջելու եւ հաւասարութեան տնօրինման ձգտելու կարեւորութեան, առաջարկեց կազմակերպել մարաթոն մը եւ զայն ներկայացնել իբրեւ նոր ձեւ մը այդ պահանջներուն իրականացման:

«Միացեալ Նահանգներու, Քանատայի, Եւրոպայի եւ բոլոր զարգացած երկիրներուն մէջ մարաթոնը իր տեղը ունի` որոշ հարց մը արծարծելու եւ զայն պաշտպանելու առումով: Անիկա քարոզչական աշխատանք մըն է հարցը ներկայացնելու եւ լսելի դարձնելու: Հետեւաբար, Լիբանանցի կիներու ազգային խորհուրդը, հովանաւորութեամբ Լիբանանի Առաջին տիկին Ուաֆա Սլէյմանի եւ գործակցութեամբ Պէյրութ մարաթոնին, ստանձնեց մարաթոնին կազմակերպումը:

Լիբանանցի կիներու ազգային խորհուրդը տարբեր ձեռնարկներու եւ մամուլի ընդմէջէն, ինչպէս նաեւ իր իրաւունքներուն համապատասխանող օրէնսդրութեան աշխատանքին կողքին յարմար գտաւ, որ այս անգամ իր պահանջները մարաթոնին ընդմէջէն արծարծէ»:

Սօսի Փօլատեան յայտնեց, որ այս առիթով տպուած են յատուկ թի-շըրթներ ու գլխարկներ: Թի-շըրթին վրայ նշուած են երեք բառեր. «Լիբանանցի եմ», «Քոթա» եւ «Քաղաքացիութիւն»:

«Շատ կարճ, սակայն յստակ ու բովանդակալից այս երեք եզրերով մենք կ՛անդրադառնանք հետեւեալ իմաստներուն. «Լիբանանցի եմ» եզրով ըսել կ՛ուզենք, թէ մենք լիիրաւ քաղաքացիներ ենք, որ ունինք մեր իրաւունքները, որոնք ճշդուած են երկրին սահմանադրութեամբ: Հետեւաբար, լիբանանցի այր թէ կին ունին հաւասար իրաւունքներ: «Քոթա» եզրով կ՛անդրադառնանք խորհրդարանին մէջ մեր ներկայացուցչութեան չափաբաժինին: Նկատի ունենալով ներկայիս երկրին հիմնահարցը նկատուող ընտրական նոր օրէնքի մը մշակումը, մենք անմասն չենք կրնար մնալ մեր պահանջներէն եւ իբրեւ նախաքայլ կը պահանջենք խորհրդարանին մէջ 30 առ հարիւր համեմատութեամբ ներկայացուելու նուազագոյն իրաւունքը:

«Քաղաքացիութիւն» եզրով կ՛ակնարկենք լիբանանցի կնոջ կողմէ իր զաւկին քաղաքացիութիւն շնորհելու իրաւունքին: Պահանջ մը, որ տակաւին կ՛անտեսուի պետական մարմիններուն կողմէ, ինչ որ դժբախտութիւն է, որովհետեւ այս պատճառով մեծ թիւով լիբանանցի երիտասարդներ կը գաղթեն Լիբանանէն եւ կը հաստատուին այլ երկիրներ: Այս հարցը մնայուն կերպով կը քաղաքականացուի եւ անոր համար կը ճշդուի ժողովրդագրական խախտումի բնոյթի շրջագիծ մը:

«Բայց եւ այնպէս Լիբանանցի կիներու ազգային խորհուրդը սերտած է պետութեան կողմէ ներկայացուած այս «մտահոգութիւնները» եւ, պաշտօնական թիւերու համաձայն, փաստած, որ նման հարց գոյութիւն չունի: Այս ծիրին մէջ կրնանք ներկայացնել հիմնական երեք թիւեր, որոնք հանրային կարծիքը տեղեակ կը պահեն իրողութենէն: Լիբանանի մէջ արձանագրուած է 76,000 օտար ամուսնութիւն, որոնցմէ միայն 4500-ը պաղեստինցիներու պարագայ է: Հետեւաբար նման ժողովրդագրական կամ քաղաքական հարց գոյութիւն չունի: Սակայն մեծագոյն խնդիրը այն է, որ այս բոլոր ամուսնութիւններէն ծնած է 380,000 զաւակ, որոնք քաղաքացիութիւն չունին», ըսաւ ան:

Սօսի Փօլատեան յայտնեց նաեւ, որ կիներու յատուկ այս մարաթոնին պիտի մասնակցին նաեւ ոչ կառավարական այլ մարմիններ, որոնք պիտի արծարծեն կնոջ բռնաբարութեան հարցը` պահանջելով, որ երկրին մէջ մշակուի օրէնք մը, որ իրաւունք կու տայ բռնաբարուող կնոջ իր իրաւունքը պահանջելու եւ բռնաբարողը պատժելու:

«Մարաթոնին մեր մասնակցութիւնը բերելու ընդմէջէն մենք պիտի փաստենք, որ լիբանանցի կինը զօրաւոր է եւ իր իրաւունքը կը պահանջէ: Կինը կարողութիւն ունի ամէն տեղ ըլլալու, նոյնիսկ պետական մարմիններու, նախարարութիւններու եւ խորհրդարանին մէջ ու ամէն տեղ իր ներդրումները ունենալու: Այդ ներդրումները կրնան դրական ըլլալ եւ յաջողութիւններ արձանագրել», ըսաւ ան:

Սօսի Փօլատեան շեշտեց, որ լիբանանցի կնոջ պատասխանատուութիւններ վստահելով կարելի կ՛ըլլայ Լիբանանի   դիմագրաւած առողջապահական եւ ընկերային մարզերուն մէջ առկայ հարցերը լուծել: «Այս մարզերուն հարցերը լուծելը իր կարգին երկրին բարգաւաճման ու հզօրացման սիւներէն մէկն է, որ նոյնքան կարեւոր է, որքան տնտեսական, քաղաքական թէ ապահովական մարզերը»:

Մարաթոնին հիմնական կարգախօսը նկատուող «Իսկապէս զօրաւոր» եզրին անդրադառնալով` Սօսի Փօլատեան յայտնեց, որ պէտք է բոլորին համար յստակ դառնայ, որ այս խօսքը չի նշանակեր, թէ կինը զօրաւոր է եւ իր ուժով այլոց իրաւունքին պիտի տիրանայ: «Զօրաւոր» եզրին գործածութիւնը ցոյց կու տայ կնոջ կարողութիւնը, որ կրնայ որեւէ ձեւով դրսեւորուիլ, սկսեալ իր ընտանիքին մէջ անոր արձանագրած յաջողութենէն եւ ապա անոր զաւակներուն յաջողութենէն, որուն մէջ ինքն իր յաջողութիւնը կը տեսնէ: Հետեւաբար, զօրաւոր ըլլալով կինը իր իրաւունքը կ՛ուզէ ստանալ եւ այր մարդուն իրաւունքներուն հաւասար դառնալ, եւ ոչ թէ անոր իրաւունքները խլել:

Մարաթոնին մանրամասնութիւններուն մասին խօսելով` Սօսի Փօլատեան յայտնեց, որ անիկա երկու տեսակ պիտի ըլլայ` 10 քիլոմեթր վազքի դրութիւնն ու 5 քիլոմեթր քալելու դրութիւնը:

Մարաթոնը պիտի կատարուի Պէյրութի մէջ, կիրակի, 26 մայիսին` առաւօտեան ժամը 8:30-ին «Քարակիւլլա» շէնքին դիմացէն մեկնարկը պիտի կատարուի վազողներուն, իսկ 9:00-ին` քալողներուն: Մարաթոնին առիթով, կիրակի առաւօտեան ժամը 8:00-էն սկսեալ Պէյրութի բոլոր ճամբաները պիտի փակուին: Իսկ մարաթոնի ամբողջ ընթացքին ուղղակի սփռումը պիտի կատարէ «Ժատիտ» պատկերասփիւռի կայանը:

Սօսի Փօլատեան աւելցուց, որ մարաթոնին մասնակցելու առումով մեծ խանդավառութիւն կայ` աւելցնելով, որ Քաղաքացիական ընկերութենէն տարբեր կազմակերպութիւններ, ինչպէս «Քաղաքացիութիւնս իմ եւ ընտանիքիս իրաւունքն է» արշաւը, եւս իրենց մասնակցութիւնը պիտի բերեն մարաթոնին: Սօսի Փօլատեան աւելցուց, որ Արաբական աշխարհէն եւս մեծ հետաքրքրութիւն կայ այդ մարաթոնին նկատմամբ` նշելով, որ այդ իմաստով ալ իրենք զանազան հեռաձայնային հաղորդակցութիւններ ստացած են եւ փափաքներ արձանագրուած են մասնակցելու մարաթոնին:

Ան կոչ ուղղեց այր մարդոց` մարաթոնին մասնակից դառնալու, ներկայ գտնուելով իրենց համար պատրաստուած յատուկ տաղաւարներուն մէջ, շեշտելու համար, որ իրենք եւս կը զօրակցին կնոջ իրաւունքին: «Մենք կ՛ակնկալենք, որ մեծ թիւով այր մարդիկ այդ օրը ներկայ գտնուին մարաթոնին», յայտնեց ան:

Սօսի Փօլատեան դիտել տուաւ, որ որքան մեծ ըլլայ մարաթոնին մասնակցողներուն թիւը, այդքան աւելի յստակ կ՛ըլլայ լիբանանեան պետութեան, թէ կիները լուրջ աշխատանքի մէջ են եւ իրենց իրաւունքներուն արդար հետապնդումն է, որ կը կատարեն եւ կ՛աշխատին անոնց գործադրութեան ի խնդիր:

«Մարաթոնին ընթացքին մենք ցոյց պիտի տանք, որ կինը ուժ է, եւ այդ ուժը նպատակի մը համար է, եւ այդ նպատակը երկրին բարգաւաճումն է: Այս բոլորը իրարու կապուած օղակներ են, որոնք կը կազմեն շղթայ մը, որ ի սպաս կը դրուի երկրին ծառայութեան», շեշտեց Սօսի Փօլատեան:

Ան ընդգծեց, որ կիներու իրաւունքներուն յատուկ այս մարաթոնը պիտի վերածուի աւանդութեան եւ հաւանական նկատեց, որ յառաջիկայ տարիներուն այդ մարաթոնին իրենց մասնակցութինը բերեն նաեւ տղամարդիկ:

«Մենք Երրորդ աշխարհին մէջ պիտի ըլլանք այն երկիրը, որ մեր իրաւունքները ամէնէն զարգացած ձեւերով պիտի պահանջենք, եւ այդ մէկը շատ կարեւոր է մեզի համար», շեշտեց ան:

Սօսի Փօլատեան աւելցուց, որ կիներու իրաւունքներուն յատուկ այս մարաթոնը երբեք պիտի չխաչաձեւէ Պէյրութ մարաթոնին կողմէ կազմակերպուած տարեկան մարաթոնին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մարաթոնին արձանագրութեան համար կարելի է դիմել հետեւեալ ե-նամակի հասցէին. [email protected] եւ կամ հեռաձայնել հետեւեալ թիւերուն. 05/955101 եւ 05/955102:

Կարելի է նաեւ վաղը` հինգշաբթի 23, ուրբաթ 24 եւ շաբաթ 25 մայիսին անձամբ ներկայանալ «Պէյրութ Սուքս»-ի մէջ գտնուող Լիբանանցի կիներու ազգային խորհուրդի յատուկ տաղաւարները, ուր արձանագրութեան կողքին իւրաքանչիւր մարաթոնի մասնակից պիտի ստանայ իր թիւը, մարաթոնին յատուկ թի-շըրթը եւ գլխարկը, ինչպէս նաեւ մարաթոնի ճամբուն քարտէսը:

«Մենք ամէն ջանք ի գործ պիտի դնենք պետական պատասխանատուներուն զգացնելու, թէ մեր այսօրուան շարժումին նպատակն է Լիբանանը բարգաւաճած տեսնել: Հայ կինը եւս` իբրեւ լիբանանցի կին, նոյն իրաւունքները ունի եւ այդ իրաւունքները իրեն ալ կը վերաբերին: Հետեւաբար մարաթոնին հայ կնոջ մասնակցութիւնն ու զօրակցութիւնը կարեւոր է փաստելու համար լիբանանցի կնոջ ուժն ու իրաւունքը», եզրափակեց Սօսի Փօլատեան:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )