«ՃԻՇԴ ՀՆՉԵՆՔ» ՅԱՅՏԱԳԻՐԻՆ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆՆ ՈՒ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆԸ` ՀՐԱՒԷՐ ՀԱՅ ԼԵԶՈՒՆ ԼԱՒԱՊԷՍ ՃԱՆՉՆԱԼՈՒ

Առանց նիշի մտահոգութեան, դաս սորվելու պարտադրանքի, դպրոցական առօրեայ կաշկանդումներու, խաղի ու մրցումի ձեւով հայոց լեզուի ուղղագրութիւնը, մեր արժէքաւոր տառերը, զանոնք հնչելու ձեւն ու իւրաքանչիւրին անունը ճիշդ գիտնալը հաւանաբար նախապէս այսքան հետաքրքրական եւ միեւնոյն ատեն մարտահրաւէրի նման չէր եղած լիբանանահայ աշակերտներուն համար:

Այդ տրամադրութիւնն ու մթնոլորտը կը տիրէր «Ազդակ»ի «Փիւնիկ» սրահին մէջ շաբաթ, 28 մայիս 2011¬ի երեկոյեան ժամը 5:00¬էն սկսեալ, որովհետեւ հոն համախմբուած էին աշակերտներ, ծնողներ, ուսուցիչներ, ինչպէս նաեւ այլ անձեր` հետեւելու 5 մարտէն ի վեր «Վանայ ձայն»էն սփռուող «Ճիշդ հնչենք» յայտագիրի վերջին հանգրուանին եւ մրցանակաբաշխութեան:

Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան հովանաւորութիւնը վայելող ձեռնարկին ներկաներուն իր խօսքը ուղղեց յայտագիրը պատրաստող եւ վարող Հուրի Փափազեան¬Էմմիեան, որ ըսաւ. «2011 տարուան նախօրեակին, երբ կը մտածէի նոր յայտագիրի մը մասին, մտքիս մէջ ունէի այնպիսի յայտագիր մը, որ ըլլար օգտակար, հաճելի եւ նորութիւն բերող, յատկապէս աշակերտներուն յարմար, որպէսզի դպրոցական տարեշրջանի ընթացքին կրթական ծրագիրէն դուրս անոնք առիթ ունենային իրենց ձիրքերը յայտնաբերելու, մասնակցելու մրցումի մը, որ կը զարգացնէ իրենց միտքը` միաժամանակ մօտեցնելով զանոնք մայրենի լեզուին»:

«Վանայ ձայն»ի տնօրէնութեան, ինչպէս նաեւ տարբեր վարժարաններու ուսուցիչներուն հետ կատարուած խորհրդակցութիւններէն ետք ծնած է նման յայտագիրի մը գաղափարը, որ 15 վարժարաններու մասնակցութեամբ դարձած է իրականութիւն: Հ. Փափազեան¬Էմմիեան նշեց, որ 6-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ դասարաններէ 41 աշակերտներ մասնակցած են այս յայտագիրին, իսկ առաջին երկու հանգրուանները յաջողութեամբ շրջանցած աշակերտները ձեռնարկի ընթացքին պիտի մրցին իրարու դէմ, որպէսզի կարելի ըլլայ յաղթողները ճշդել` իւրաքանչիւր դասարանէ մէկ հոգիի դրութեամբ:

Իր խօսքի աւարտին ան շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք օժանդակեցին յայտագիրին եւ համագործակցեցան անոր յաջողութեան համար:

Աւարտական հանգրուանին մնացած էին 8-րդ դասարանէն Գանթարճեան Փերլա` Հայ կաթողիկէ Գ. Հարպոյեան բարձրագոյն վարժարանէն եւ Գէորգեան Մեղրի` Ազգային Եղիշէ Մանուկեան քոլեճէն, 7-րդ դասարանէն` Խուտաւերտեան Կալի Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարանէն եւ Մէյրի Պալի` Հայ աւետարանական քոլեճէն, 6-րդ դասարանէն Արենի Խաչատուրեան Համազգայինի  Մ. եւ Հ. Արսլանեան ճեմարանէն եւ Ստեփանեան Հրակ` Ազգային Եղիշէ Մանուկեան քոլեճէն: Իւրաքանչիւրը ընտրեց թիւ մը, որուն զուգադիպող բառերուն մէջ գտնուող տառերուն անունը պէտք է տար:

Ամէն մէկ տառի արտասանութեան հետ ամբողջ սրահը կ՛անշարժանար եւ հետաքրքրական ու նոյն ատեն սպասողական մթնոլորտ մը կը ստեղծուէր: Դատական կազմը, որ կը բաղկանար երեք անձերէ` Սարգիս Կիրակոսեան, Սեդա Քիլեճեան եւ Արմէն Ապտալեան, ճշդեց մրցանակակիրները` 8-րդ դասարանէն Գէորգեան Մեղրի, 7-րդէն` Խուտաւերտեան Կալի, 6-րդ դասարանէն Խաչատուրեան Արենի, որոնք Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Անդրանիկ Մսըրլեանի ձեռամբ ստացան քաղաքապետութեան կողմէ յատկացուած նուէրները` լեփթոփներ, իսկ մասնակից աշակերտները նուէրներ ստացան «Վանայ ձայն»ի կողմէ: Այս յայտագիրին գծով դրական տրամադրութիւններ կային նաեւ ծնողներուն ու ուսուցիչներուն մօտ, որոնք, հակառակ իրենց ունեցած կարգ մը մտահոգութիւններուն, յայտնեցին, որ փորձառութիւնը ցոյց տուաւ, թէ նման յայտագիր մը` խաղի ու մրցումի ճամբով,  աշակերտներուն խթան հանդիսացաւ իրենց մայրենին աւելի կատարեալ գիտնալու:

Ձեռնարկին եզրափակիչ խօսքը արտասանեց «Վանայ ձայն»ի տնօրէն Աւօ Կիտանեան, որ անդրադարձաւ լիբանանահայութեան համար այս կայանի կարեւորութեան, որ յաւելեալ պարտք կը դնէ պատասխանատուներուն ուսերուն` միշտ աւելի լաւը ներկայացնելու եւ աւելի արհեստավարժ մօտեցում ցուցաբերելու: Ան դիտել տուաւ, որ «Ճիշդ հնչենք»ն ու նման նոր յայտագիրները կը միտին յաւելեալ աշխուժութիւն ստեղծել, ծառայել ազգային նպատակներուն, հայկական արժէքներուն պահպանման ի խնդիր ջանք չխնայել եւ ունկնդիրներուն ու ձայնասփիւռի կայանին միջեւ աւելի սերտ կապեր ստեղծել:

Ա. Կիտանեան հաստատեց, որ կայանը պիտի շարունակէ իր երթը` աւելի լաւին ու կատարելագործուածին ձգտելով:

Այս առիթով «Ազդակ»ի հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին Հուրի Փափազեան¬Էմմիեան նշեց, որ այս նախաձեռնութիւնը կը միտէր մղել աշակերտները իրենց մայրենի լեզուին նկատմամբ աւելի հոգատար ըլլալու, աւելի շատ բառեր սորվելու, անոնց ուղղագրութիւնը ճիշդ գիտնալու եւ տառերուն անունները ճիշդ ձեւով ըսելու: Անոր համաձայն, աշակերտները հանգիստ մթնոլորտի մէջ պահելու համար կարելի եղած բոլոր ձեւերուն դիմուած է, յայտագիրները միշտ ձայնագրուած եղած են եւ ոչ թէ կենդանի հաղորդում, որպէսզի աշակերտները շփոթի մատնուելով չսխալին եւ կարելի ըլլայ կոկիկ արդիւնք ունենալ: Յայտագիրը պատրաստողը աշակերտներուն մօտ նկատած է նաեւ լրջութիւն մրցումին նկատմամբ, վախի ու պատասխանատուութեան զգացում, մտահոգութիւն, ինչ որ դրական ու առողջ է, որովհետեւ ցոյց կու տայ, թէ աշակերտները հետամուտ են իրենց լեզուին քաջածանօթ ըլլալու եւ ճիշդ հնչելու իրենցմէ պահանջուած բառերը:

Հուրի Փափազեան¬Էմմիեան հաստատեց, որ յայտագիրը պիտի կազմակերպուի նաեւ յառաջիկայ տարի, մանաւանդ որ աշակերտներուն մօտ նկատելի եղած է հետաքրքրութիւնը եւ խանդավառութիւնը` կրկին մասնակցելու նման մրցումի մը:

Գնահատելի եւ դրական մրցակցութիւն ստեղծող այս յայտագիրը կու գայ անգամ մը եւս մեր լեզուն ու զայն ճիշդ գիտնալու կարեւորութիւնը լուսարձակի տակ բերելու եւ քաջալերելու ու մղելու աշակերտները աւելի կատարեալին ձգտելու:

 

 

Share this Article
CATEGORIES