Ստուգենք Մեր Գիտելիքները

Պատրաստեց՝ ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

Պէտք է ստեպղին ուտել տեսողութիւնը զօրացնելու համար:
Ճիշդ: Ստեպղինը պեթաքարոթեն կը պարունակէ, որ մարմնին կողմէ Ա. կենսանիւթի կը վերածուի, իսկ այս վերջինը չափազանց օգտակար է տեսողութեան:

«Քոքա քոլա»-ն կը վնասէ ստամոքսին:
Սխալ: Թէեւ քոքա-քոլան թթու է (ասիտ), սակայն ստամոքսը ա՛լ աւելի թթու է, իսկ կիտրոնի հիւթը քոքա-քոլայէն շատ աւելի թթու է:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վարդի ջուրը լաւ միջոց է կնճիռներուն դէմ պայքարելու:
Ճիշդ: Անիկա կը փափկացնէ մորթը եւ կը պայքարի կնճիռներուն դէմ: Վարդի ջուրով մաքրեցէք ձեր դէմքը առտու եւ իրիկուն, նախքան որեւէ սեր քսելը:

Անհրաժեշտ չէ անտիւը (հազարի տեսակ) լուալը:
Ճիշդ: Սովորաբար անտիւը չեն լուար, բաւարար է ձերբազատիլ անոր մէկ-երկու տերեւներէն:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աւոքատոն նոյնքան իւղոտ է, որքան` տապկուած գետնախնձորը:
Ճիշդ: Կէս աւոքատոն նոյնքան իւղ կը պարունակէ, որքան 100 կրամ տապկուած գետնախնձորը, այն տարբերութեամբ, որ աւոքատոյին իւղերը լաւ տեսակի իւղեր են եւ կը նպաստեն լաւ քոլեսթերոլին արտադրման եւ մեզ կը պաշտպանեն սրտանօթային հիւանդութիւններէն:

Ձէթը նուազ ջերմուժ կը պարունակէ, քան` արեւածաղիկի իւղը:
Սխալ: Բոլոր տեսակի իւղերը նոյնքան ջերմուժ կը պարունակեն, անոնք իրարմէ կը տարբերին իրենց սննդական յատկութիւններով:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Օգտակար Գիտելիքներ

Գարեջուրը

Գարեջուրը ալքոլ պարունակող խմիչքներու շարքին ամէնէն հիներէն կը համարուի: Տարբեր գոյնի եւ տարբեր համի այս խմիչքը շատ տարածուած է Եւրոպայի եւ յատկապէս Գերմանիոյ մէջ, ուր խնճոյքներու եւ տօնակատարութիւններու անփոխարինելի խմիչքը համարուած է:

Բացի խմելէ, գիտէ՞ք, որ կարելի է գարեջուրը օգտագործել մեր առօրեային մէջ որպէս`

ա.- ՄԻՍԸ ՓԱՓԿԱՑՆՈՂ: Շիշ մը գարեջուր պարպեցէք ձեր համեմուած միսին վրայ եւ առնուազն 1-2 ժամ սպասեցէք նախքան եփելը: Գարեջուրը կը փափկացնէ միսին բնաթելերը եւ հաճելի համ մը կու տայ անոր:

բ.- ՈՍԿԵՂԷՆՆԵՐԸ ՄԱՔՐՈՂ: Ձեր ոսկեղէններուն (առանց քարի) փայլք տալու համար շիշ մը գարեջուր պարպեցէք ձեր օղերուն, ապարանջաններուն, վիզի շղթաներուն վրայ, ապա զանոնք շփեցէք փափուկ լաթի կտորով մը:

գ.- ԱՐԱՏՆԵՐ ՄԱՔՐՈՂ: Եթէ ձեր գորգին վրայ սուրճ կամ թէյ թափեցաւ, արատին վրայ գարեջուր թափեցէք, լաթով մը շփեցէք, ապա գաղջ ջուրով ցօղուեցէք եւ ձգեցէք, որ չորնայ:

դ.- ՄԱԶԵՐԸ ՍՆԱՆՈՂ: Ձեր մազերուն ծաւալ, առողջ տեսք եւ փայլք տալու համար կէս բաժակ գաղջ ջուրին աւելցուցէք 8 ապուրի դգալ գարեջուր: Ձեր մազերը շամփուէնով լուալէ ետք այդ խառնուրդով շփեցէք ձեր մազերը, քանի մը վայրկեան սպասեցէք, ապա ցօղուեցէք:

 

Գործնական Գաղափարներ

Մի՛ Նետէք Ձեր Հին Ճինզ Տաբատը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդհանրապէս պէտք չէ նետել որեւէ իր. այն, ինչ անգործածելի կը թուի մեզի, կրնայ օգտակար դառնալ ուրիշին: Սակայն նախքան ուրիշին տալը` անգամ մը մտածենք, թէ արդեօք ուրիշ ձեւով կարելի՞ է օգտագործել զայն:

Ահաւասիկ` հին ճինզ տաբատի մը օրինակը: Եթէ ձեր տաբատին ծունկերը մաշած, ծակծկած են, առէք մեծ մկրատ մը բաւական վերէն կտրեցէք ոտքերուն բաժինը, ապա վերի բաժինը հակառակ կողմէ դարձուցէք եւ կարեցէք:

Ոտքի բաժինէն կոթեր կարեցէք եւ հաստատեցէք տաբատին մէջքին երկու կողմերուն եւ ահա կը ստանաք գործնական, տոկուն պայուսակ մը:

 

Փորձ-Հարցարան

Նախապաշարուա՞ծ Անձ Էք

1

Ուրբաթ 13-ը ձեզի համար…

ա.- Սովորական ուրբաթ մըն է:
բ.- Բախտախաղի յարմար օր է:
գ.- Չարագուշակ օր է:

2

Ընտանեկան ընթրիքի մը ընթացքին աղամանը շրջելը…

ա.- Սովորական բան մըն է, զայն անմիջապէս կը շտկէք:
բ.- Քիչ մը կը մտահոգուիք:
գ.- Անմիջապէս պտղունց մը աղ կ՛առնէք եւ ձեր ուսին կը ցանէք:

3

Երբ առտու տունէն դուրս պիտի ելլէք…

ա.- Առանց մտածելու, անհոգ քայլերով դէպի դուրս կ՛ուղղուիք:
բ.- Կը փորձէք յիշել, թէ ձա՞խ, թէ՞ աջ ոտքով տան սեմը պիտի անցնիք:
գ.- Մեծ կեդրոնացումով նախ աջ ոտքը դուրս կը դնէք:

4

Սեղանին վրայ մէկը ձեզմէ դանակ կ՛ուզէ:

ա.- Անմիջապէս ձեռքը կու տաք:
բ.- Սեղանին վրայ կը դնէք, որպէսզի ինք վերցնէ դանակը:
գ.- Չլսել կը ձեւացնէք:

5

Ո՞ր նախապաշարումին աւելի կարեւորութիւն կու տաք:

ա.- Մկրատին շեղբերը բաց չձգել:
բ.- Տախտակին զարնել` չար աչքէ պաշտպանուելու համար:
գ.- Զգուշանալ հայելի կոտրելէ:

6

Գուշակ մը կ՛ուզէ ձեր բախտը կարդալ:

ա.- Կը մերժէք. ձեր կարծիքով, պարապ բան է:
բ.- Ինչո՞ւ ոչ, հետաքրքրական կրնայ ըլլալ:
գ.- Մեծ հաճոյքով կ՛ընդառաջէք:

7

Ձեր մատները կը խաչաձեւէք, որպէս բախտաբեր նշան:

ա.- Երբեք:
բ.- Երբեմն:
գ.- Շատ յաճախ:

8

Բարեկամուհի մը ձեզի կապոյտ ուլունք մը կը նուիրէ չար աչքէ պաշտպանուելու համար:

ա.- Կ՛առնէք, մէկ կողմ կը դնէք:
բ.- Կը փորձէք, ինչո՞ւ ոչ…
գ.- Անմիջապէս ձեր գրպանը կը պահէք:

ԱՐԴԻՒՆՔ

– Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «ա» է, երբեք նախապաշարուած չէք: Չափազանց իրապաշտ անձ էք եւ կը հաւատաք, որ դուք էք ձեր ճակատագրին տէրը: Չէք վախնար տան մէջ հովանոց բանալէ կամ սեւ կատու մը շոյելէ…

Միւս կողմէ, կը հեգնէք նախապաշարումներու հաւատացողները եւ յաճախ կը վիրաւորէք զանոնք:

***

– Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «բ» է, թէեւ առանց մեծ համոզումի, սակայն կը հաւատաք նախապաշարումներուն: Ձեզի համար նախապաշարումները մասամբ աստղերու գուշակութեան կը նմանին, անոնցմէ կ՛առնէք այն, ինչ որ կը յարմարի ձեզի: Նաեւ կը մտածէք, որ եթէ տախտակին զարնելը չարը պիտի խափանէ, հապա ինչո՞ւ չփորձել…

***

– Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «գ» է, դուք չափազանց նախապաշարուած անձ էք, ծանօթ էք բոլոր նախապաշարումներուն եւ գրեթէ բառացի կը հետեւիք անոնց: Այս պատճառով ալ միշտ պաշտպանողական վիճակի մէջ էք, ամէն բանի ետին նշան մը կը տեսնէք եւ կը մտահոգուիք: Այլ խօսքով, նախապաշարումները կը դժուարացնեն ձեր կեանքը:

 

Խոհագիր

Նուշով Միս

Բաղադրութիւն

1 քիլօ ոչխարի կամ հորթի փափուկ միս, 1 քիլօ սոխ, 2 մեծ դգալ իւղ, 1 պզտիկ դգալ աղ, 1 պզտիկ դգալ կարմիր փոշի պղպեղ, 2 գաւաթ կիսուած նուշ, 4 գաւաթ մսաջուր, 1 մեծ դգալ լոլիկի խիւս, 5 հատ ստեպղին, 1 մեծ դգալ կարագ:

Պատրաստութիւն

Ոչխարի կամ հորթի փափուկ միսը մեծ կտորներու վերածել եւ թակիչով ծեծել ու տափակցնել: Վրան աղ ցանել եւ ձգել:

Միսին քանակութեամբ սոխ շերտել եւ իւղին մէջ թմրեցնել եւ վրան աւելցնել աղ, կարմիր փոշի պղպեղ, 2 գաւաթ կիսուած նուշ:

Այս միջուկէն մէկական դգալ դնել տափկացած միսի կտորներուն վրայ, փաթթել թելով կապել:

Մսաջուրին մէջ լոլիկի խիւս դնել եւ եռացնել, ապա եռացող մսաջուրին մէջ դնել փաթթուած միսի կտորները (ջուրը պէտք է հազիւ ծածկէ միսի կտորները), երբ միսը եփի եւ ջուրը քաշէ, հանել կաթսայէն, թելերը քակել:

4-5 ստեպղին կեղուել, խաշել, կտրտել, քիչ մը իւղի մէջ թեթեւ մը տապկել եւ պարպել միսերուն վրայ:

 

Շաբթուան Բանաստեղծութիւնը

«Ոչ»

Ես ոսկեմատ դերձակ եմ,
Ձեր սիրտերն երբ այդքան շատ
Սէր պարփակել չկրնան
Չդիմանան ու պատռին
Կարեմ կ՛ըսեմ «Ո՛չ» կ՛ըսէք…
Ես յաւակնոտ գրչակ եմ,
Կարօտ կ՛երգեմ, սէր կ՛երգեմ,
Ձեր աչքերէն յայտնի է
Հազարումէկ տենչ ունիք,
Գրեմ կ՛ըսեմ «Ոչ» կ՛ըսէք…
Վարպետօրէն ստահակ եմ,
Սէր կ՛առնեմ յոյս կը ծախեմ,
Երբ ամէն ինչ չորցեր է
Ու պէտք ունիք պատրանքի,
Ճարեմ կ՛ըսեմ «Ո՛չ» կ՛ըսէք:
Ես պատմութեան ցուցակ եմ,
Օր կ՛ըլլայ ետ կը նայիք,
Հին սէրերով կ՛օրօրուիք,
Շատ են մէկ-մէկ չէք յիշեր,
Շարեմ կ՛ըսեմ «Ոչ՛» կ՛ըսէք:
Ես լրջութեամբ յագեցած,
Ձեր օրերուն կատակն եմ
Երբ աշխարհը լուրջ տեսնէք,
Պարեմ կ՛ըսեմ «Ո՛չ» կ՛ըսէք:
Պատրաստական շարժակ եմ. ձերն ըլլալէն ձանձրացած,
Երբ կանգ առնէ սիրտն անզօր, բաբախելէ երբ դադրի,
Լարեմ կ՛ըսեմ «Ո՛չ» կ՛ըսէք:

ԶԱՀՐԱՏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )