ՀԻՆԳ ԱՄՍՈՒԱՆ ՏԵՂԱՏՈՒՈՒԹԵՆԷ ԵՒ ՁԳՁԳՈՒՄՆԵՐԷ ԵՏՔ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵՑ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄՈՒԹԵԱՆ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

Նեժիպ Միքաթիի վարչապետ նշանակումէն հինգ ամիս ետք, դէպի Պաապտա սպասուած այցելութիւնը կատարուեցաւ, եւ սովորականէն շատ աւելի երկար տեւած նախապատրաստական աշխատանքէն, վերջին հանգրուանի բանակցութիւններէն եւ կառավարութեան նախնական կազմին մէջ կատարուած փոփոխութիւններէն ետք, նախագահական պալատէն յայտարարուեցաւ կառավարութեան կազմութիւնը:

Երէկ կէսօրէ առաջ վարչապետ Միքաթի այցելեց Պաապտա, ուր հանդիպում մը ունեցաւ հանրապետութեան նախագահ զօր. Միշել Սլէյմանի հետ` անոր ներկայացնելով իր կազմած կառավարութիւնը:

Իշխանութեան առաջին եւ երրորդ պետերուն միացաւ իշխանութեան երկրորդ պետը` խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրին:

Հանդիպումէն ետք Պըրրի մեկնեցաւ մերժելով յայտարարութիւն կատարել եւ իսկոյն պարզուեցաւ, որ խորհրդարանի նախագահը համաձայն չէ գտնուած Միքաթիի ներկայացուցած կառավարութեան կազմին, իսկ անպաշտօն աղբիւրներ շրջանառութեան մէջ դրին այնպիսի լուրեր, որ եթէ կազմութեան դիմագրաւած արգելքները առանց բոլորովին լուծելու կառավարութեան կազմը յայտարարուի նախագահական պալատէն, ապա անիկա պիտի նկատուի կատարուած իրողութեան կառավարութիւն եւ Պըրրի կտրականապէս պիտի մերժէ զայն:

Մինչ կառավարութեան կազմը յայտարարելու եւ չյայտարարելու մասին մեկնաբանութիւնները թափ ստացած էին երկրին մէջ, Պաապտայի մէջ բանակցութիւններն ու խորհրդակցութիւնները կը շարունակուէին:

Եւ ահա, ըստ երկրին փրոթոգոլին, նախագահական պալատ հրաւիրուեցաւ նախարարաց խորհուրդի ընդհանուր քարտուղար Սուհել Պուժի, ինչ որ կը նշանակէր, թէ կառավարութեան կազմը պիտի յայտարարուի:

Պուժիի նախագահական պալատ հասնելէն ժամեր ետք կարելի եղաւ յայտարարել 30 նախարար հաշուող կառավարութեան նոր կազմը, որ ստացաւ հետեւեալ պատկերը.
Նեժիպ Միքաթի` վարչապետ, Սամիր Մուքպել` փոխվարչապետ, Թալալ Արսլան` պետական նախարար, Նիքոլա Ֆաթթուշ` խորհրդարանի հարցերու պետական նախարար, Ղազի Արիտի` հանրօգուտ շինութեանց եւ փոխադրութեան հարցերու նախարար, Ալի Քանսօ` պետական նախարար, Ալի Հասան Խալիլ` առողջապահութեան նախարար, Մոհամետ Սաֆատի` ելեւմուտքի նախարար, Մոհամետ Ֆընէյշ` վարչական բարեկարգումի պետական նախարար, Ուաէլ Ապու Ֆաուր` ընկերային հարցերու նախարար, Ժըպրան Պասիլ` ուժանիւթի եւ ջուրի հարցերու նախարար, Հիւսէյն Հաժ Հասան` երկրագործութեան նախարար, Շարպել Նահհաս` աշխատանքի նախարար, Ֆատի Ապպուտ` զբօսաշրջութեան նախարար, Սելիմ Քարամ` պետական նախարար, Ալաէտտին Թըրրօ` գաղթականներու հարցերու նախարար, Ահմետ Քարամէ` պետական նախարար, Նազեմ Խուրի` զբօսաշրջութեան նախարար, Ֆայեզ Ղոսըն` պաշտպանութեան նախարար, Շաքիպ Քըրթպաուի` արդարութեան նախարար, Ատնան Մանսուր` արտաքին գործոց եւ արտերկրի լիբանանցիներու հարցերու նախարար, Նիքոլա Նահհաս` տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար, Մարուան Շարպել` ներքին գործոց եւ քաղաքապետութեան հարցերու նախարար, Վրէժ Սապունճեան` ճարտարարուեստի նախարար, Ուալիտ Տաուք` տեղեկատուութեան հարցերու նախարար, Փանոս Մանճեան` պետական նախարար, Հասսան Տիապ` կրթութեան եւ բարձրագոյն ուսման նախարար, Կապի Լայյուն` մշակոյթի նախարար, Նիքոլա Սահնաուի` հաղորդակցութեան միջոցներու նախարար, Ֆայսալ Քարամէ` երիտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան նախարար:

Նիքոլա Ֆաթթուշ

Թալալ Արսլան (հրաժարեալ)

Սամիր Մուքպել

Նեժիպ Միքաթի

 

 

 

 

 

 

 

 

Մոհամետ Սաֆատի

Ալի Հասան Խալիլ

Ալի Քանսօ

Ղազի Արիտի

 

 

 

 

 

 

 

 

Հիւսէյն Հաժ Հասան

Ժըպրան Պասիլ

Ուաէլ Ապու Ֆաուր

Մոհամետ Ֆընէյշ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ալաէտտին Թըրրօ

Սելիմ Քարամ

Ֆատի Ապպուտ

Շարպել Նահհաս

 

 

 

 

 

 

Շաքիպ Քըրթպաուի

Ֆայեզ Ղոսըն

Նազեմ Խուրի

Ահմետ Քարամէ

 

 

 

 

 

 

 

 

Վրէժ Սապունճեան

Մարուան Շարպել

Նիքոլա Նահհաս

Ատնան Մանսուր

 

 

 

 

 

 

 

 

Կապի Լայյուն

Հասսան Տիապ

Փանոս Մանճեան

Ուալիտ Տաուք

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆայսալ Քարամէ

Նիքոլա Սահնաուի

 

 

 

 

 

 

 

 

ՄԻՔԱԹԻ

Ապա խօսք առաւ վարչապետ Նեժիպ Միքաթի, որ յայտնեց, թէ կառավարութեան կարգախօսը պիտի ըլլայ «Բոլորս յանուն հայրենիքի` դէպի աշխատանք»:

Միքաթի յայտնեց, որ նորակազմ կառավարութիւնը պիտի ըլլայ ամբողջ Լիբանանի կառավարութիւնը եւ պիտի աշխատի ի խնդիր բոլոր լիբանանցիներուն շահերուն իրագործման` առանց խտրութիւն դնելու իրեն վստահութեան քուէ շնորհողին եւ այդ քուէն զլացողին միջեւ:

«Կառավարութիւնը յանձնառու պիտի ըլլայ պահպանելու Լիբանանի յարաբերութիւնները արաբական բոլոր երկիրներուն հետ», ըսաւ ան:

Միքաթի շեշտեց, որ ինք կառչած պիտի մնայ Թաէֆի համաձայնագիրին գործադրութեան, Լիբանանի ազատութեան ու գերիշխանութեան պաշտպանութեան, Լիբանանի պետական հաստատութիւններուն յարկին տակ ազգային երկխօսութեան պահպանումին, ինչպէս նաեւ Լիբանանի բռնագրաւուած հողերուն ազատագրման:

Լրագրողներուն հարցումներուն պատասխանելով` Միքաթի շեշտեց, որ կառավարութեան կազմութիւնը կարելի պիտի չըլլար, առանց խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրիի զոհողութիւններուն եւ անոր ի գործ դրած բացառիկ ջանքերուն:

Միքաթի ընդգծեց, որ ինք գաղտնիք մը բացայայտած չ՛ըլլար, եթէ ըսէ, որ իր ծրագրած կառավարութեան կազմը փոփոխութեան ենթարկած է` աւելցնելով, որ կարելի չէր կառավարութեան կազմութիւնը աւելի եւս յետաձգել, որովհետեւ կացութիւնը հետզհետէ աւելի կը վատթարանայ:

Միքաթի շեշտեց, որ կառավարութեան աշխատանքային ծրագիրը մշակելու նպատակով նախարարական յանձնախումբը պիտի կազմուի չորեքշաբթի օր: Ան նշեց, որ ինք առաջին անգամ պիտի ուղղուի հարաւային Լիբանան, ուր պիտի այցելէ լիբանանեան բանակին ու ՖԻՆԻՒԼ-ի միջազգային խաղաղապահ ուժերուն:

Նշենք, որ կառավարութեան անդամները վաղը` չորեքշաբթի, առաւօտեան ժամը 10:00-ին, նախագահական պալատին մէջ պիտի ստանան իրենց պաշտօնական լուսանկարը եւ ապա պիտի գումարեն իրենց առաջին նիստը` հանրապետութեան նախագահին նախագահութեամբ:

Նորակազմ կառավարութեան ծնունդին առիթով, Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ հեռաձայնային հաղորդակցութիւն մը ունեցաւ նախագահ Սլէյմանի հետ եւ շնորհաւորեց զայն:

Հաղորդակցութեան ընթացքին քննարկուեցան երկկողմանի յարաբերութիւնները եւ երկու երկիրներուն իրադարձութիւնները:

Նախագահ Սլէյման մաղթեց, որ Սուրիոյ մէջ ապահովական կայունութիւնը ամէնէն մօտիկ ապագային վերահաստատուի:

Պէտք է նշել, որ նախագահ Ասատ հեռաձայնային հաղորդակցութիւն մը կատարեց նաեւ խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրիի հետ եւ շնորհաւորեց զայն` անոր առած քայլին համար, որուն շնորհիւ  կարելի եղաւ կառավարութիւնը կազմել: Ասատ մաղթեց, որ Լիբանանի կառավարութեան կազմութիւնը իր դրական հակազդեցութիւնը ունենայ ամբողջ արաբական աշխարհին վրայ:

ԱՐՍԼԱՆ ԿԸ ՀՐԱԺԱՐԻ

Լիբանանեան ժողովրդավարական կուսակցութեան նախագահ, երեսփոխան Թալալ Արսլան կառավարութեան կազմի յայտարարութենէն ետք մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին ըսաւ, որ ինք կը հրաժարի վարչապետ Նեժիպ Միքաթիի կառավարութենէն` աւելցնելով, որ ինք երբեք պատիւ պիտի չզգայ Միքաթիի աջին նստելով, հակառակ կառավարութեան մաս կազմող բոլոր նախարարներուն նկատմամբ իր յարգանքին:

Արսլան Միքաթին խաբեբայ կոչեց` խստիւ դատապարտելով նախարարութիւնները ուժային եւ ոչ ուժային դասակարգելու  վերաբերումը, ինչպէս նաեւ ցուցաբերուած ցեղային խտրութիւնը:

Արսլան շեշտեց, որ ինք մաս չ՛ուզեր կազմել այնպիսի կառավարութեան մը, որուն վարչապետը կը հաստատէ, որ տիւրզի համայնքը իրաւունք չունի ուժային նախարարութիւն պահանջելու:

Ան ընդգծեց, որ ինք նորակազմ կառավարութեան վստահութեան քուէ պիտի չշնորհէ եւ նախարարութեան մը համար տիւրզի համայնքին մէջ խլրտումներ պիտի չպատճառէ, Ընկերվար յառաջդիմական կուսակցութեան ղեկավար, երեսփոխան Ուալիտ Ժոմպլաթի հետ իր յարաբերութիւնները պիտի չխանգարէ, ինչպէս նաեւ Դիմադրութեան եւ անոր ընդհանուր քարտուղարին` սէյիտ Հասան Նասրալլայի հետ իր յարաբերութիւնները պիտի չվատթարացնէ` յանձնառու մնալով ազգային իր սկզբունքներուն եւ համոզումներուն:

Յայտնենք, որ իբրեւ բողոք Արսլանին պետական նախարարութիւն յանձնելու որոշումին, Լիբանանեան ժողովրդավարական կուսակցութեան համակիրներ փակեցին Ալէյի հրապարակը, ինչպէս նաեւ Մերժահիունը Պեքաային կապող Հասպանիի ճամբան եւ անիւներ հրկիզեցին ճամբուն մէջտեղ:

Լիբանանեան բանակը հակակշիռի տակ առաւ կացութիւնը եւ ցուցարարները ցրուելով վերաբացաւ փակուած ճամբաները:

ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐ ՎՐԷԺ ՍԱՊՈՒՆՃԵԱՆ ԵՒ ՓԱՆՈՍ ՄԱՆՃԵԱՆ

Նոր կառավարութեան մէջ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը ներկայացնող նախարարներն են ճարտարարուեստի նախարար Վրէժ Սապունճեան եւ պետական նախարար Փանոս Մանճեան:

ՎՐԷԺ ՍԱՊՈՒՆՃԵԱՆ

Ծնած է 22 յունիս 1948-ին, Պէյրութի մէջ: Բարձրագոյն ուսումը ստացած է Միացեալ Նահանգներու Նեշընըլ Թեքնիքըլ Սքուլի մէջ, զոր աւարտած է իբրեւ ելեկտրականութեան եւ ջեռուցումի ճարտարագէտ:

1965-էն ի վեր ան տէր եւ տնօրէնն է «Վրեսսօ» հաստատութեան, 1999-էն ի վեր ընդհանուր տէր եւ տնօրէնն է Լիբանանի «Քաթլես» հաստատութեան, 1993-էն ի վեր կը նախագահէ «Սապունճեան» ճարտարարուեստի ընկերութեան վարչութիւնը, 2006-էն ի վեր տէր եւ տնօրէնն է Քաթարի «Վրեսսօ» ընկերութեան, 2007-էն ի վեր կը նախագահէ «Վրեսսօ» միջազգային ընկերութեան վարչութեան, 1982-էն 2000 նախագահած է Միացեալ Նահանգներու «Վրեսսօ» ընկերութեան վարչութեան, 1985-էն 2000 նախագահած է Միացեալ Նահանգներու «Փրոլայն քորփորէյշըն»ի վարչութեան, իսկ 1975-էն 1981 նախագահած է Սէուտական Արաբիոյ «Թաժ» ընկերութեան վարչութեան:

Վրէժ Սապունճեան անդամ է խոհանոցային ճարտարարուեստի միջազգային կազմակերպութիւններու եւ ընկերութիւններու, ինչպէս նաեւ Լիբանանի ճարտարարուեստի մարզի սեփականատէրերու միութեան:

2009-ի երեսփոխանական ընտրութիւններուն, Վ. Սապունճեանի թեկնածութիւնը առաջադրուած է ՀՅ Դաշնակցութեան կողմէ` իբրեւ հայ առաքելական համայնքի Էշրեֆիէի ներկայացուցիչ:

2001-էն 2005 ան անդամակցած է Ազգային իշխանութիւններուն, 1998-էն 2003 գործած է իբրեւ Ազունիէի վարչութեան անդամ, իսկ 2010-էն ի վեր ան անդամ է Ազգային կեդրոնական վարչութեան:

Վրէժ Սապունճեան կը տիրապետէ հինգ լեզուներու` հայերէն, արաբերէն, ֆրանսերէն, անգլերէն եւ իտալերէն:

Ամուսնացած է եւ ունի երեք զաւակ:

ՓԱՆՈՍ ՄԱՆՃԵԱՆ

Ծնած է Պէյրութ` 3 դեկտեմբեր 1952-ին: Աւարտելէ ետք երկրորդական ուսումը, Փանոս Մանճեան կը յաճախէ Սպայից վարժարան, ուր կը ստանայ զինուորական բարձրագոյն կրթութիւն եւ կ՛ենթարկուի մարզումներու` ստանալով բազմաթիւ զինուորական աստիճաններ:

Զօր. Մանճեան զինուորական իր կրթութեան ծիրին մէջ կ՛ուղղուի Միացեալ Նահանգներ, ուր կը հետեւի սպայակոյտի եւ զրահապատներու գործնական դասընթացքներու:

Փանոս Մանճեան ստանձնած է զինուորական պարտականութիւններ Լիբանանի, Սուրիոյ, Հայաստանի, Միացեալ Նահանգներու, Իտալիոյ, Զուիցերիոյ եւ Յորդանանի մէջ:

Մանճեան պարգեւատրուած է բազմաթիւ շքանշաններով, որոնցմէ են Մայրիներու ասպետի կարգի ազգային շքանշանը, Մայրիներու սպայի կարգի ազգային շքանշանը, պատերազմի շքանշանը, եւ Մայրիներու քոմոնտոր կարգի ազգային շքանշանը:

Փանոս Մանճեան կը տիրապետէ չորս լեզուներու` հայերէն, արաբերէն, ֆրանսերէն եւ անգլերէն:

Ամուսնացած է եւ ունի երեք զաւակ:

 

Share this Article
CATEGORIES