ԼՕԽ-ի Ձեռարուեստի Ուղին

LOKH1976Բարեսիրական աշխատանքով, ընկերային կեանքը բարելաւելու հեռանկարով ճամբայ ելած Լիբանանահայ օգնութեան խաչը իր ուշադրութեան սլաքը ուղղեց նաեւ հայ արուեստի ծաղկումին: Ան եղաւ հայ կնոջ սուրբ մատներուն շնորհներով ստեղծագործուած հայկական ձեռագործներու եւ ասեղնագործութեանց պահպանութեան ու ժառանգութեան փոխանցողը նոր սերունդի հայուհիներուն: Անկախ հայկական նրբաշխատ ժանեակներու կամ ասեղնագործութիւններու արուեստին տիրանալու վարպետութենէն, ԼՕԽ-ը աւանդաբար փոխանցեց հայ տոհմիկ բարքերու ակունքէն ծնած գաւառական թէ քաղաքային արուեստը: Հայկական նաշխերը կու գային Կիլիկիայէն եւ Հայաստանէն: Այսպէս, կարելի է թուել` Այնթապի գործ, Մարաշի գործ, Ուրֆայի գործ, ասեղնագործ կամ հայկական ժանեակ, Սվազի (Սեբաստիա) գործ, Վանի գործ, Վասպուրականի գործ, Քիլիսի գործ, Մալաթիոյ գործ, Կեսարիոյ գործ, Տրապիզոնի գործ, Տիգրանակերտի գործ:

18 յունիս 1976-ին ԼՕԽ-ի փոքրիկ աշխատանոցը իր դռները կը բանար 20 կիներով եւ 3 վարպետ ուսուցչուհիներով:

Այս ծրագրին յատկացուած փոքր սրահը ժամանակ մը ետք անբաւարար ըլլալով` ԼՕԽ-ը իր դարմանատունն ու գրասենեակը յատուկ սարքաւորումով կը յատկացնէ աշխատանոցին, որուն համբաւը որպէս որակաւոր ձեռագործի կեդրոնի` հետզհետէ կը տարածուի, եւ աշխատողներուն մակարդակը կը բարձրանայ:

Յանձնախումբին հետապնդած նպատակներէն են` հայկական ասեղնագործութեան գաղտնիքներուն պահպանումը, զանոնք կորուստէ փրկելը, հայ կիներուն եւ ընտանիքներուն մատչելի դարձնելը, նաեւ աշխատանք կը տանի հայկական ձեռագործը ծանօթացնելու օտարներուն:

1980 սեպտեմբեր 10-ին բացումը կը կատարուի ձեռարուեստի կեդրոնին:

Ձեռարուեստի կեդրոնի մէջ տեղ գտած են ամէն պիւտճէի յարմարող ձեռային նուրբ եւ փոքր աշխատանքներ, կան գեղեցիկ եւ հայկական շունչ ունեցող եւ հայու ձեռքի արտադրութիւններ:

Տօնական թէ այլ առիթներով հոնկէ ապահովելու համար յարմար նուէրներ, մէկ կողմէ սատարելով կազմակերպութեան յաջողութեան, միւս կողմէ` ամէն մարդու տան մէջ մտցնելով հայկական նուրբ ասեղնագործութեան ճաշակը եւ յաւիտենականացնելու համար հայկական ասեղնագործութեան ժառանգը:

1977-ին օգտուելով տիրող համեմատական խաղաղ օրերէն, Պէյրութի արեւմտեան շրջանին մէջ, զբօսաշրջութեան նախարարութեան Ապակեայ սրահին մէջ կը կազմակերպուի աշխատանոցին առաջին ցուցահանդէսը` հովանաւորութեամբ երջանկայիշատակ Խորէն եւ Գարեգին Բ. Աթոռակից կաթողիկոսներու:

Ցուցահանդէսները հետզհետէ ճոխացած եւ զարգացած են, նոր բանուած ձեռագործներու կողքին կը ցուցադրուին տուներէ հաւաքուած հինէն եկած գործեր: Յանձնախումբին աշխատանքով եւ մեծ հմտութեամբ հին ձեռագործի գոյներն ու գործածուած կտորները կը բարեփոխուին, մէջտեղ եկած են հայկական ասեղնագործութիւններուն արդի տարբերակները` արդիական ճաշակով: Կը պատրաստուին նաեւ այլ ազգերու ձեռագործներ, մեքենագործուած կտորներ, կ՛առնուին զանազան ապսպրանքներ:

Մինչեւ օրս կազմակերպուած են տարեկան մէկէ աւելի ցուցահանդէսներ, որոնք առիթ կ՛ընծայեն հանրութեան ծանօթանալու կեդրոնին:

Կեդրոնը կը վայելէ մեծ վարկ եւ իր հմայքը մեծապէս տարածուած է Լիբանանի եւ արտասահմանի մէջ:

Յանձնախումբը մասնակցած է Լիբանանէն դուրս ցուցահանդէսներու` 1980 Ժընեւ, 1984 Քանատա, 1985 Փարիզ, 1991 Կիպրոս, 1998 Շարժա:

Աշխատանոցը վայելած է հարիւրաւոր բարեկամ-բարեկամուհիներու գուրգուրանքն ու քաջալերանքը` գործին յաջողութեան համար նուէր ստանալով ձեռագործի օրինակներու գրքոյկներ, ձեռագործներու մեքենաներ եւ այլն:

Քարոզչութիւն կատարուեցաւ հրատարակուած թերթիկներով, մամուլի էջերով, հեռատեսիլի եւ ձայնասփիւռի կայաններով, հարցազրոյցներով եւ բացիկներով: Ցուցահանդէսները եւ պազարները, կազմակերպուած` աշխատանոցի յանձնախումբին կամ օտար կազմակերպութիւններու կողմէ, ցոյց կու տան այն հսկայ գործունէութիւնը, որ կը տանի այս յանձնախումբը:

1999-ին ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութիւնը լոյս ընծայեց «Հայկական ասեղնագործութիւն» անունով պատկերազարդ գեղատիպ հատորը, որ կրնայ իբրեւ հիմք ծառայել նոր սերունդներուն:

2005-էն ի վեր կեդրոնը կը կազմակերպէ ձեռագործի դասընթացքներ, որոնց մինչեւ օրս հետեւած են հարիւրէ աւելի կիներ եւ ստացած են համապատասխան հաստատագրեր: Այս դասընթացքներուն հետեւողներէն ոմանք այժմ հմուտ ուսուցանողներ ու ձեռագործ բանողներ են:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )