Լոյս Տեսաւ «Իմ Ուղեպատումը»

Oughebadoum«Մեր ետեւ մնաց Հին աշխարհը:

Պայծառ երկինք մըն է: Լոյսը կ՛ընկերանայ մեզի: Վարը, ցիր ու ցան ամպերուն մէջէն Ատլանտեանի կապոյտն է, որ մերթ ընդ մերթ կը դիտեմ` կարծես կողմնորոշուելու համար պարզապէս:

Տակաւին երկա՜ր ժամեր կան մեր առջեւ, ժամեր` վերյիշելու համար այն ամէնը, որ ձգեցինք Հին աշխարհին:

Գահիրէ` Տահեր թաղամասի մեր բնակարանը, ուր անցաւ մանկութիւնս ու վաղ պատանեկութիւնս: Մեր տունէն ո՛չ շատ հեռու` Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին, որուն սուրբերը հայու աչքեր ունէին: Թաղը` հանրակառքի ճռնչիւններով ու շրջիկ վաճառորդներու անվերջ կանչերով:

Դպրո՜ցս` Գալուստեան ազգային վարժարանը, որուն պատերէն հայութիւն կը ծորէր մեր հոգիներուն մէջ, եւ ուր անցան կեանքիս ամէնէն կարեւոր տարիները: «Յուսաբեր»-ը` շէնքը, թե՛րթը մանաւանդ, որ իր հմայքին տակ առաւ զիս: Հայկական միւս ակումբները, միւս դպրոցները, այլ կալուածները: Առաջնորդարանը` եկեղեցիին կողքին:

Միւս եկեղեցիները»:

Այսպէս կը սկսի այս հատորը, որ իւրայատուկ ձեւով կը ներկայացնէ Վրէժ-Արմէնի անցած ուղին` Ի. դարու կէսերէն մինչեւ մեր օրերը: Անոր յուշերուն ընդմէջէն, Եգիպտոսէն Քանատա,  ընթերցողը մասնակից կը դառնայ մեր ազգային կեանքի տարբեր իրադարձութիւններուն, որոնց ականատեսը եւ յաճախ դերակատարը հանդիսացած է գրողը ինքը, անոնք առնչուած ըլլան մեր կրթարաններուն, կազմակերպութիւններուն թէ մամուլին, կամ հայրենիքի հետ կապերուն, այլեւ հաղորդակիցը կը դառնայ այն ոգիին, որ այդ բոլորին ճամբով փոխանցուած է գրողին ու իր սերունդին:

Աղբիւրները չեն պակսած այդ բոլորը վերյիշելու եւ իրարու քով բերելով հետաքրքրական պատումի մը վերածելու համար:  «Բարեբախտաբար այն մեծ սնտուկը, որ մեզմէ առաջ ճամբայ էր ելած արդէն, ոչ միայն մեր կահ-կարասին ու հագուստ-կապուստը կը փոխադրէր, այլեւ մեր հազարաւոր գրքերուն հետ նաեւ մեր թուղթերը` շարադրութեան տետրակներէս, նամակներէս, օրատետրերէս սկսեալ մինչեւ հրատարակուած յօդուածներս, լուսանկարներու քանի մը տասնեակ ալպոմները, որոնք մայրս կազմած էր տարիներու ընթացքին, ինչպէս նաեւ` իր ալ օրատետրերն ու նամականին: Այս թռիչքը ըրած պահուս դեռ չէի գիտեր, թէ ե՛րբ պիտի գար առիթը օգտուելու այդ բոլորէն ու գրելու», կը կարդանք գիրքի ներածականին մէջ: Օգտագործուած է նոյնպէս հեղինակին շուրջ կէս դարու արխիւը` հաւաքուած Քանատայի մէջ:

Վրէժ-Արմէնի կեանքի ուղին կը զուգադիպի Եգիպտոսի հայ գաղութի կեանքի բարձրակէտին, այլեւ կծկումի սկզբնաւորութեան, ապա Քանատայի, յատկապէս Մոնրէալի հայ գաղութի կերտման ու զարգացման տարիներուն:

Յակոբ Խաչիկեան կը վկայէ. «Իմ ուղեպատումը» վառ գոյներով ներկայացուած ինքնաճանաչման ուղի մըն է: Զայն կարդալով` նախ եւ առաջ կը ծանօթանանք գրողին ընտանիքին ու իր երիտասարդ օրերու ինքնութեան, այնքան մօտէն, ինչպէս կերպարներու կը ծանօթանանք գրականութեան մէջ… Այս քնարական ու ճարտարահիւս յուշագրութիւնը երեւան կը բերէ աշխարհ մը` մտաւորականներու եւ գրական հսկաներու փարթամ ու գունագեղ կերպարներով եւ չնաշխարհիկ արեւելեան տեսարաններով:

Իսկ Կարէն Սիմոնեան կ՛աւելցնէ. «Վրէժ-Արմէնը մեր դիմաց բացել ու փռել է իրադարձութիւնների մասին յիշողութիւնները եւ ընթերցողը տեսնում է այն գլխաւորը, ինչը բացայայտւում է հեղինակային իւրօրինակ արձակի կշռոյթով: Արմատնե՞րը… Անշո՛ւշտ արմատները… Արմատները ծիլ են տալիս, ճեղքում են տասնամեակների տափանած գետինը, դէպի լոյսն է ձգւում ընձիւղը… Որպէսզի դառնայ շիւ, յետոյ` դալար մի ծառ… Որպէսզի դառնայ մարդկայինի, հայկականի, հոգեւորի եւ ազատագրութեան գաղափարի հաւատի կաղնին:

Գեղատիպ ու յիշատակները կենդանացնող լուսանկարներով հարուստ այս հատորը հրատարակուած է Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան Քանատայի Շրջանային վարչութեան եւ «Հորիզոն» շաբաթաթերթի հովանաւորութեամբ:

Հատորին գին նշանակուած է 30 տոլար: Առաքման ծախսը` յաւելեալ, ըստ երկրի: Նոյն ծրարով առաքուած մէկէ աւելի գրքերու առաքման ծախսը գիրք գլուխ նուազ կ՛ըլլայ: Կազմակերպութիւններու համար, մեծաքանակ ապսպրանքի պարագային` յատուկ զեղչ:

Ստանալու համար դիմել Համազգայինի Քանատայի Շրջանային վարչութեան` [email protected], կամ հեղինակին` Vrej-Armen Artinian  1 (514) 334-5454, [email protected] :

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )