«ԹՌՉՆՈՑ ԲՈՅՆ»Ի ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍԸ. ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ «ԹՌՉՆԻԿՆԵՐ»Ը ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՆ ՍԻՐԵԼՈՒ ԵՒ ԱՆԱՂԱՐՏ ՊԱՀԵԼՈՒ ՊԱՏԳԱՄ ՏՈՒԻՆ

Կիրակի, 12 յունիս 2011-ի երեկոյեան ժամը 5-ին, «Թռչնոց բոյն»ի պատմական «Դանիական սրահ»ին մէջ տեղի ունեցաւ մանկապարտէզի ամավերջի հանդէսը` հովանաւորութեամբ  Արամ Ա. կաթողիկոսի: Ներկայ էին խնամակալութեան ներկայացուցիչները, Տիկնանց միութեան ներկայացուցիչները, տնօրէնութիւնը, «Գայեանեան» քոյրերու միաբանութիւնը, ուսուցչական կազմը, աշակերտութիւնը, պաշտօնէութիւնը եւ ծնողները:

Հանդիսութեան բացման խօսքը արտասանեց տնօրէն Սամուէլ Պոյաճեան` ընդգծելով հաստատութեան մարդասիրական երկարամեայ ծառայութիւնը: Ան անդրադարձաւ նաեւ մանուկներու դաստիարակութեան նուիրական աշխատանքին, որ անմնացորդ սիրով կը կատարուի հաստատութեան մէջ:

Ապա, մանկապարտիզպանուհի Սեդա Հապիպի առաջնորդութեամբ, մանկական ասմունքներով, հայերէն, արաբերէն եւ անգլերէն լեզուներով երգեր կատարեցին 3-5 տարեկան մանուկները: Դարձեալ, տարբեր մշակոյթներու ու ժողովուրդներու պատկանող գոյնզգոյն պարերով, անոնք խանդավառ մթնոլորտ ստեղծեցին սրահին մէջ: Մէջընդմէջ երգախառն ներկայացում եւս կատարեցին մանկապարտէզի մանուկները` գիւղի ու քաղաքի կեանքէն քաղուած պատկերներով: Յատկանշական էր, որ նոյնիսկ տակաւին լեզու չելած մանուկներն անգամ իրենց ստանձնած անխօս դերերը կը կատարէին բծախնդրութեամբ եւ ուրախութեամբ:

Հանդիսութեան գեղարուեստական բաժինի վերջին մասով Խ. Դաշտենցի «Հայերէն» քերթուածին հաւաքական արտասանութիւնը կատարեցին մանուկները, հայոց լեզուի իրենց առաջին թոթովանքները հանդիսատեսին քննութեան ենթարկելով:

Հուսկ, բեմ հրաւիրուեցան հոգեւոր տեսուչ Գրիգոր Ծ. վրդ. Չիֆթճեան եւ տնօրէն Սամուէլ Պոյաճեան` կատարելու համար վկայականաց բաշխումը: Ծաղիկ դասարանի երեք աշակերտները` Ռիթա Գաբրիէլեան, Շուշան Յովհաննէսեան եւ Քրիստափոր Վարդանեան, վկայական ստացան:

Նշենք, որ հաստատութեան մէջ, մանկապարտէզէն բացի, վերջին մի քանի ամիսներուն հաստատուած է նաեւ մանկամսուրի բաժին, մինչեւ 8 ամսական երեխայ պատսպարելու ստիպողութեան առջեւ գտնուելով: Այս բաժինը արդէն ունի 8 մանուկներ, որոնք պարագաներու բերմամբ, ծնողներէ հեռու մնալով, ամբողջութեամբ «Թռչնոց բոյն»ի խնամքին յանձնուած են 24 ժամեայ դրութեամբ:

Եզրափակիչ խօսքը կատարեց Գրիգոր Ծ. վարդապետ: Հայր սուրբը գնահատելէ ետք այն նուիրեալները, որոնք հաստատութիւնը կանգուն կը պահեն, հանդիսութեան ընթացքին մանուկներուն ներկայացուցած գեղարուեստական յայտագիրէն դուրս բերաւ այն պատգամը, որ ուղղուած է այսօր մեր նոր սերունդի զաւակներուն. «Աշխարհի տարբեր ժողովուրդներ իրենց սեփական լեզուներով կ՛արտայայտուին, այս մանուկները այսօր մեզի պատգամեցին տէ՛ր կանգնիլ մեր լեզուին, ու մանաւանդ` ճի՛շդ խօսիլ զանիկա: Օտար լեզուներ գիտնալը կարեւոր է, սակայն մայրենին գիտնալը` անհրաժեշտ: Այս մանուկները իրենց լեզուն մեր հաստատութեան երդիքին տակ բացին, եւ իրենց սորված առաջին բառերը հայերէն բառերը եղան: Երանի՜ այն հայ մանուկներուն, որոնք յատկապէս օտար երկինքներու տակ ծնելով` իրենց առաջին բառերը մեր հայերէն ոսկեղնիկ լեզուով կը թոթովեն», ըսաւ հայր սուրբը: Ապա «Պահպանիչ»ով վերջ գտաւ ամավերջի հանդիսութիւնը, եւ ծնողներ առիթ ունեցան հանդիպելու պատասխանատուներուն հետ` իրենց զաւակներու դաստիարակութեան առնչուող հարցերու մասին ուղղութիւններ ստանալու թէ՛ ամրան շրջանին եւ թէ՛ յառաջիկայ տարուան համար:

 

Share this Article
CATEGORIES