ԱԶԳ. «ՅԱՌԱՋ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ ԵՒ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԲԱՇԽՈՒՄ

Շաբաթ, 18 յունիս 2011-ի երեկոյեան ժամը 6:30ին, Ազգ. «Յառաջ-Գ. Կիւլպէնկեան» վարժարանի շրջափակին մէջ տեղի ունեցաւ «Յառաջ» մանկապարտէզի ամավերջի հանդէսը, որուն աւարտին ծաղիկ դասարանը ստանալով վկայականը` ուղղուեցաւ նախակրթարանի առաջին «աստիճանը»:

Լիբանանի ու Հայաստանի քայլերգներու յոտնկայս ունկնդրութենէն ետք, բացման խօսքը արտասանեց վարիչ մանկապարտիզպանուհի Լենա Սթամպուլեան, որ օրուան հանդիսութիւնը տարեշրջանի մը տքնաջան ու հետեւողական աշխատանքի մը ամփոփումը համարելով` հրաւիրեց ներկաները միանալու մանկական գունագեղ աշխարհին, այս առթիւ հանդիսատեսը դառնալու ու ծափողջոյններով գնահատելու իւրաքանչիւր աշակերտի ելոյթը վարժարանի բեմէն:

Մանկապարտիզպանուհին երախտագիտական զգացումներով արտայայտեց խորին շնորհակալութիւնը վարժարանիս խնամակալութեան, տնօրէնութեան ու բոլոր այն միաւորներուն, որոնք յարատեւ կերպով աշխատանք կը տանին ի նպաստ հայ օճախին ու անոր բարգաւաճումին, վարժարանիս յարկին տակ հասակ առնող նորահաս սերունդի առողջ կազմաւորման ու վերելքին:

Լ. Սթամպուլեան անդրադառնալով օրուան թեմային յայտնեց, որ վեհափառ հայրապետին կոնդակին համաձայն` «Հայ մանուկ»ի տարուան հռչակումին առթիւ, գաղափարը յղացած են ու իրականացուցած «Տօները` մանուկներո՛ւն» բեմական ներկայացումը, որուն ճամբով կը կենդանանան կարգ մը տօներ, ինչպէս` Կաղանդը, Բարեկենդանը, Զատիկը, իսկ այս ամսուան զուգադիպող տօներէն` Հայրերու օրը:

Օրուան հանդիսավարներն էին ծաղիկ դասարանի աշակերտները, որոնք տօներու անդրադարձ կատարելով հերթաբար հրաւիրեցին ծիլ, բողբոջ ու կոկոն դասարանի աշակերտները, որպէսզի պարով, հայերէն, արաբերէն ու անգլերէն լեզուներու ոտանաւորներով ու երգերով ներկաները փոխադրեն տօնական-երազային աշխարհ:

Փոքրիկները սրտանց մաղթեցին, որ Կաղանդ պապուկը իրականացնէ իրենց երազները, Բարեկենդանի «անճանաչելիութեամբ» երգեցին ու պարեցին, ճուտիկներն ու աքլորը կանչեցին հաւիկը` տօնելու համար Զատիկը, իսկ հայրերուն` բարեմաղթութեանց կողքին նուիրեցին վարժարանիս նշանակը կրող փողկապներ:

Ժամ մը ու աւելի անոնք կենդանացուցին բեմը` յարդարանքին յաւելեալ փայլք սփռելու առանձնայատկութեամբ, երբ իրենց ոտանաւորներու թէ երգչախմբային կատարումներուն միախառնեցին բեմական ու պարային շարժումներ ցուցանակներու ու ձեռային աշխատանքներու օգտագործումով:

Այնուհետեւ խօսք առաւ վարժարանիս տնօրէն Արմէն Թաշճեան, որ յայտնեց, թէ տարեշրջանի ընթացքին մանկապարտէզին մէջ նշուած տօները առաւել կ՛իմաստաւորուին աւարտական այս բերքաքաղի հանդէսով, երբ ծնողներուն համար իրենցմէ սերած սերունդին մէջ երազներն ու իտէալները կը հարստանան եւ կը ջրդեղուին բերրի հողերու վրայ:

Տնօրէնը կարեւորեց մանուկներու աստիճանական զարգացման համար շրջապատին մատուցած բծախնդիր եւ սերտուած աշխատանքը` «կազմելու համար կենաց ծիածանը մանուկներուն, որոնք մեր նրան հատիկներն են, ազգի բազմացումի եւ անոր յաւերժութեան հատիկները»:

Տնօրէն Ա. Թաշճեան ծրագրաւորուած քառամեայ համակարգի իրագործումը անհրաժեշտ նկատեց եւ յոյս յայտնեց, որ յառաջիկային եւս մանկապարտէզը օժտուի նորանոր յարմարութիւններով ու ձեռնտու այլ պայմաններով: «Մանկապարտէզի մէջ սկիզբ դրուած աշխատանքը աստիճանական խորք ունի եւ ոսկէ միջինը գտնող կողմնացոյցին դերը կը վարէ. բան մը, որ կազմակերպուած հետեւողութիւն կ՛ենթադրէ», ըսաւ ան:

Տնօրէնը ընդգծեց կարգ մը յատկանիշներ, որոնք «Յառաջ» մանկապարտէզի յատակագիծը կը կազմեն: Ապա իր խօսքը ուղղելով Ծաղիկ դասարանի շրջանաւարտներուն` ըսաւ. «Այսօր երբ քննութեան առարկայ կը պահենք ձեր աճման հարցերը, եւ բոլորս կը ձգտինք առաւել բարենպաստ եւ ձեռնտու պայմաններ ու կացութիւններ ստեղծելու, երբ մեծնաք, տեղ մը անպայման յիշեցէք, որ հիները չունէին այս առիթները, իսկ Մեծ եղեռնին` հայ մանուկին պարտէզը անծայրածիր անապատ մըն էր եւ անոր փրկութիւնը Այնթուրայի մէջ թէ այլուր շատ յաճախ կախեալ էր իր հայկական անունը մոռնալու պայմանէն ու «կարողութենէն»: Տնօրէնը յայտնեց, որ վկայականաց այս «տօնական օր»ը պիտի դառնայ պատասխան Տէր Զօրին եւ հայ մանուկին պարտէզը անապատացնելու բոլոր փորձերուն:

Ան իր խօսքը եզրափակեց իր կարգին շնորհաւորելով վկայեալ աշակերտները, ծնողներն ու վարժարանի մեծ ընտանիքը եւ հրաւիրեց գիւղի ծխատէր քահանան` Աշոտ քհնյ. Գարագաշեանը, խնամակալութեան ատենապետ տոքթ. Խաժակ Այնթապեանը ու վարիչ մանկապարտիզպանուհին, որպէսզի միասնաբար կատարեն վկայականաց բաշխումը: Հանդիսութիւնը աւարտեցաւ հրավառութեամբ:

Վկայական ստացան.

Գառնէշեան Լոռի, Գէօհիւլեան Վագօ, Թասլաքեան Յակոբ, Թասլաքեան Սերժ, Պաթուզեան Հերոս, Սարգիսեան Սեւան, Սգայեան Սարիա, Տումանեան Հայկ, Քէնտիրճեան Գարին, Քէնտիրճեան Ռեն:

Share this Article
CATEGORIES