ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԲԳԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԻԱՑԵԱԼ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ ԵՒ ՎԿԱՅԱԿԱՆԱՆՑ ԲԱՇԽՈՒՄ

Ազգային Աբգարեան վարժարանի միացեալ ամավերջի հանդէսը տեղի ունեցաւ կիրակի, 19 յունիս 2011-ին, կէսօրէ ետք 11:00-էն սկսեալ «Յակոբ Տէր Մելքոնեան» թատերասրահին մէջ, նախագահութեամբ եւ ներկայութեամբ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Գեղամ արք. Խաչերեանի:

«Ես կը մեծնամ» խորագիրով հանդէսը սկսաւ զոյգ քայլերգներու ունկնդրութեամբ, ապա Զ. կարգէն Էլի Ապտէլ Նուր բացման իր խօսքով անդրադարձաւ մանուկներու իրաւունքներու ձեռքբերման հոլովոյթին, ինչպէս նաեւ հայ մանուկին ընծայուած հոգատարութեան եւ ապագային անոր ունենալիք պարտաւորութեան:

Բծախնդրօրէն եւ ճաշակով պատրաստուած բեմը կենդանացաւ ծիլիկներու մուտքով: Անոնք նախ պարեցին, ապա գիշերային աղօթքէ ետք քնացան «օրօրի» անոյշ մեղեդիով տարուած: Պարիկը արթնցուց զանոնք, եւ անոնք գրաւեցին բեմը` զանազան տեսակի հեծիկներով, գոյներու եւ շարժման համայնապատկեր մը ստեղծելով: Բողբոջ եւ կոկոն դասարանի աշակերտները ներկայացուցին «Խաղալիքները կը պարեն»ը որմէ ետք մեծ կարկանդակին շուրջ բոլորուեցան մանկապարտէզի աշակերտները: Մեծցած էին  եւ հասած տարեդարձ տօնելու հանգրուանին, եւ այս առիթին նուէրն էր խաղալիք խամաճիկը, զոր մեծ յաջողութեամբ ներկայացուց Վազգէն Այնէճեան:

Խաղ եւ դաս` «դպրոց» վերնագիրով, ներկայացուցին ծաղիկ դասարանի աշակերտները, որոնք պարեցին եւ յաջորդաբար երգեցին «Սաքրէ Շարլըմանիօ» «Այբուբեն»ը, «Թիթեռները», «Իլա ումի»ն եւ «Խլսթ էլ սընին»ն մանուկ-ուսուցիչներու հսկողութեամբ: Բ. կարգը ներկայացուց «Կիրակոս»ը, որ իր թափթփածութեան, մոռացութեան բերումով կիրակի օր իսկ կը ներկայանար դպրոց, բարկացնելով իր ուսուցչուհին, զարմացնելով դպրոցի դռնապանը:

2010-2011 տարեշրջանը ներկայացնող տեսաերիզով` ներկաները հաղորդակից դարձան տարեշրջանի ընթացքին դպրոցին մէջ իրականացած ատենամարզանքներուն, արտադասարանային պտոյտներուն եւ ձեռնարկներուն, հոգաբարձութեան այլազան աշխատանքներուն, ինչպէս նաեւ զանազան ձեռնարկներու ազգային Աբգարեան վարժարանի աշակերտներուն ներկայութեան եւ անոնց ձեռք բերած մրցանակներուն: Ապա ծաղիկի եւ առաջինի աշակերտները ներկայացուցին «Գարուն» հայկական պարը:

Նաթալի Աննայեան, Զ. կարգէն, ներկայացուց «Օ զ՛անֆան տիւ մոնտ»ը, որմէ ետք Պօղոս Տօնիկեան` Ե. կարգէն, Փիթր Պարատղի` Դ. կարգէն եւ Նարեկ Ճեմճեմեան` Զ. կարգէն, յաջորդաբար եւ մեծ ապրումով ներկայացուցին «Կիլիկիա»ն, «Իմ Ղարաբաղ»ը, «Իմ Անի»ն եւ «Ղարաբաղ»ը երգերը, խումբ մը ասմունքողներու ընկերութեամբ: Ասմունք-երգերը առաւել ճոխացան «Պարմանի» նազպարով եւ «Հա նինա» գաւառական պարով»:

Հայաստանի անկախութեան 20-ամեակին նուիրուած պատկերը սկսաւ Ե. կարգէն Հերա Տէտէեանի «Անցէք Հպարտ» ասմունքով, որմէ ետք Զ. կարգի աշակերտները երգ ու պարով ներկայացուցին «Հզօր, անկախ Հայաստանը»: Նախակրթարանի այլ դասարաններու պարողները միանալով Զ. կարգի խումբին, պատկերը ամբողջացուցին Եռագոյն դրօշի պարզումով եւ խաղաղութեան աղաւնիի ազատ արձակումով:

Տնօրէն Գեղանի Էթիեմեզեան իր հակիրճ խօսքին մէջ անդրադարձաւ, որ 2011-ին հանդէսով կը սկսին վարժարանին

80-ամեակի ձեռնարկները: Հայ մանուկին նուիրուած հանդէսը կը ցոլացնէ այն կենսուրախ մթնոլորտը, որ կը տիրէ վարժարանին մէջ, ուր ծիլիկները, բողբոջները, կոկոնները, ծաղիկները կը մեծնան, եւ ինչպէս բոյսերը պէտք ունին օդի, ջուրի, արեւի եւ հողի, անոնք ալ նոյն պահանջներով կը ներկայանան: Ազգային դպրոցը այն հողն է, ուր արմատ կրնայ նետել հայ մանուկը, արեւը` սէրէն է, որ կը տածուի իրենց հանդէպ, իսկ օդը` այն ազատութիւնն է, որ կ՛օգնէ մանուկին ճանչնալու ինքզինք, կազմաւորելու իր ինքնութիւնը: Ջուրը` նիւթականն է, որ կ՛ապահովուի պատկան մարմիններու,  բարեսիրական միութիւններուն եւ ծնողներու ճիգերով, որոնք իրենց կարելին չեն խնայեր, կանգուն պահելու համար հայ դպրոցը, նշեց տնօրէնը: Ան անդրադարձաւ «Ժպիտ»ի, Հրայր եւ Միրնա Սարգիսեաններու նուիրատուութեան, ինչպէս նաեւ Ուըրլտ Վիժընի օժանդակութեան:

Վկայականանց բաշխումէն առաջ Նարեկ Ճեմճեմեան` Զ. կարգէն, իր շնորհակալութեան խօսքը ուղղեց ուսուցիչներուն, իր ծնողքին, որոնց ճիգերով հասած էր շրջանաւարտութեան բեմ:

Ազգային Աբգարեան վարժարանի հոգաբարձութեան ատենապետ Սեդա Պէօյիւքեան, 2010-2011 տարեշրջանի նկարչութեան մրցանքի մրցանակները իր եւ հոգաբարձութեան անդամ Հայկազ Զէյթլեանի անունով յանձնեց Ժոզեֆ Համալեանին, Նաթալի Աննայեանին, եւ Սերժ Տէտէեանին: Շրջանաւարտ աշակերտներուն յանձնուեցան գիրքեր, առաջնորդ տէր նուէրը` հայ մանուկի տարուան առիթով: Պատուաբեր արդիւնքներ ձեռք բերած աշակերտներ` Էլի Ապտէլ Նուր, Նաթալի Աննայեան, Նարեկ Ճեմճեմեան եւ Հերա Տէտէեան նաեւ արժանացան տնօրէնութեան գնահատանքի գիրերուն:

Վկայականանց բաշխումէն ետք Գեղամ եպս. Խաչերեան խօսքը ուղղելով ներկաներուն` յայտնեց, որ շեշտը պէտք է դնել հայ մանուկին վրայ, որուն առողջ դաստիարակութիւնը պիտի ապահովէ մեզի աւելի փայլուն ապագայ մը: Մանրամասնութիւնները պէտք չէ անտեսել, եւ կարելին ի գործ պէտք է դնել` դուրս գալու համար օտարամոլութեան բարդոյթէն: Անոր համաձայն, գեղեցիկ հանդէսը արդիւնքն է այն աշխատանքին, որ տարուած է տարուան ընթացքին տնօրէնութեան եւ ուսուցիչներուն կողմէ: Առաջնորդը շնորհաւորեց նաեւ հոգաբարձութիւնը, յանձինս իր ատենապետ Սեդա Պէօյիւքեանին, որ կարելի բոլոր միջոցներուն կը դիմէ սատար հանդիսանալու համար վարժարանին: Նոյնպէս շնորհաւորեց թաղականութիւնը, որ իր տիրութեամբ` օգտակար կը հանդիսանայ վարժարանին:

Հանդէսի աւարտին` շրջանաւարտները ներկայացուցին Ազգային Աբգարեան վարժարանի քայլերգը:

Հայ Մանուկներու տարուան եւ յատկապէս «Ես կը մեծնամ» խորագիրով հանդէսին համար պատրաստուած գրքոյկը լաւագոյն յիշատակը մնաց ներկաներուն, Ազգային Աբգարեան վարժարանի 2010-2011 տարեշրջանի հանդէսէն:

2010-2011 կրթական տարեշրջանի շրջանաւարտներէն էին`

Ծաղիկ դասարանի շրջանաւարտներ
Աբգարեան Սագօ, Հաննա Սիմոն, Մկրտիչեան Հրակ, Ուրումեան Գօգօ, Աբգարեան Լալէ-Մեղեդիօ
Տարուիշ Թիա, Հայրապետեան Ռիթա, Գանթարճեան Մեղրի եւ Մանուշակեան Լիզա:

Զ. Կարգի շրջանաւարտներ
Ապտըլ Նուր Էլի, Պետիրլեան Գէորգ, Պետիրլեան Յարութ, Կիւլէսէրեան Զատիկ-Սեւակ, Համազեան Ժոզեֆ, Ճեմճեմեան Նարեկ, Մոզեան Հրակ, Օհաննէսեան Մարիօ, Թերզեան Պօղոս-Փօլ, Աննայեան Նաթալի, Աւագեան Փաթիլ, Պարատղի Բամելա, Գրիգորեան Ռիթա, Նաժժար Փաթիլ եւ Ուրումեան Գարոլին:մի»ն եւ «Խլսթ էլ սընին»ն մանուկ-ուսուցիչներու հսկողութեամբ:

Share this Article
CATEGORIES