Ծառերու Խորհրդաւոր Աշխարհը

Պատրաստեց՝ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

Գիտէի՞ր, թէ ծառերը իրարու հետ կը հաղորդակցին: Անոնք իրենց կը քաշեն միջատները եւ անասունները: Անոնք կրնան նոյնիսկ անձրեւը տեղացնել: Անտառը բազմաթիւ գաղտնիքներ կը պահէ իր շուքերուն մէջ:

andar.2903Մենք միայն կը լսենք ծառերուն տերեւներուն շրշիւնը եւ ճիւղերուն ճաթռտոցը:

Սակայն գիտէի՞ր, թէ ծառերը իրենց իւրայատուկ ձեւով իրարու հետ կը խօսին:

Անշուշտ անոնք բառեր չեն գործածեր, այլ` հոտեր: Այս հոտերը ունին երկու պաշտօն. իր տերեւները կամ պտուղները կրծելու համար մօտեցող անասունը հեռու պահել, կամ ընդհակառակը, դէպի իրեն քաշել միջատները, որպէսզի անոնք տարածեն բեղմնափոշին:

Անոնց Հոտը Ամպեր Կը Կազմէ

Ծառերը իրարու հետ կը հաղորդակցին եւ իրարու լուրեր կը ղրկեն վտանգի պարագային:

Օրինակի համար, երբ եղնիկ մը աքասիայէն տերեւներ կ՛ուտէ, բոյսը անմիջապէս թունաւոր կը դառնայ: Անիկա «կը սփռէ» լուր մը, որ հովուն միջոցով կը հասնի միւս ծառերուն եւ շուրջի բոլոր աքասիաները իրենց կարգին թունաւոր կը դառնան եւ այդպէս կը մնան 24 ժամ: Անհաւատա՛լի:

Սակայն կայ տակաւին աւելին: Ծառերը կրնան նաեւ անձրեւը «կանչել»: Տաքութեան ազդեցութեան տակ ծառերուն հոտերը դէպի երկինք կը բարձրանան: Օդին մէջ գտնուող ջուրի շոգին բանտարկելով` այս մանր մասնիկները ամպեր կը կազմեն: Այս ձեւով է, որ ծառերը ճիշդ իրենց գլխուն վրայ միշտ իրենց տրամադրութեան տակ կ՛ունենան ջուրով լեցուն ցնցուղ մը` իբրեւ պահեստ: Այս պատճառով է, որ արեւադարձային անտառները ճանչցուած են ռէյնֆորեսթ (անձրեւներու անտառ) անունով:

Եթէ Անտառը Գոյութիւն Չունենար

andar-1.2903Թթուածինը գոյութիւն պիտի չունենար: Մեր թոքերը կը ծծեն թթուածինը եւ դուրս կ՛արձակեն բնածխական կազը, մինչ անտառները կը ծծեն բնածխական կազը եւ կ՛արձակեն թթուածինը:

Անտառներն են, որոնք կարելիութիւնը տուած են երկրագունդի մթնոլորտին` շնչելի դառնալու համար, հազարամեակներու ընթացքին թթուածին արտադրելով:

Ջուրը Գոյութիւն Պիտի Չունենար

andar-2.2903Անտառները նաեւ մաքրութիւն կ՛ընեն: Անոնք մազէ կ՛անցընեն բնածխական կազը, որ մոլորակին տաքութեան պատասխանատուն է: Իր տարբեր գործունէութիւններուն ընդմէջէն մարդ արարածը հսկայական քանակներով բնածխական կազ կ՛արտադրէ: Անտառները այս կազին 15 առ հարիւրը կը ջնջեն` զայն բանտարկելով: Որովհետեւ 1 մեթր խորանարդ փայտը արտադրելու համար ծառը կը գործածէ մէկ թոն բնածխական կազ:

Իրենց արմատներուն շնորհիւ` ծառերը ջուրը կը մաքրեն, քամոցի մը պէս բռնելով: Անոնք ջուրը կը ձերբազատեն ապականող մասնիկներէն եւ ապա կը ձգեն, որ ան հողին մէջ թափանցէ: Աշխարհի վրայ մաքուր ջուրին կէսը կու գայ ծառերուն տակէն:

Դեղերը Գոյութիւն Պիտի Չունենային

andar-3.2903Մօտաւորապէս 50-70 հազար բոյսեր կը գործածուին բժշկութեան մէջ:

Այժմ անտառները պահպանելու համար տարրալուծարաններուն մէջ մարդիկ կ՛ընդօրինակեն անոնց յատկութիւնները. սակայն մենք գիտենք նաեւ, թէ մեզի ծանօթ է շատ փոքրիկ բաժին մը այն յատկութիւններէն, զորս ծառերը կրնան հայթայթել բժշկուելու համար:

Փայտ Գոյութիւն Պիտի Չունենար

andar-4.2903Փայտը անհրաժեշտ է մարդուն: Մարդը իր առաջին տուները շինած է փայտով. ան փայտով կը տաքնայ, կը շինէ իր կարասիները, թուղթը, թերթերը…

Սակայն փայտը չարաչար օգտագործուած է: Անտառները շատ արագ կը կտրուին, առանց մտածելու, պարզապէս դրամ շահելու համար: Ասոր ազդեցութիւնը բնութեան եւ անտառներուն վրայ շատ ծանր է:

Իսկ մօտ ատենէն, եթէ մենք այս նոյն կշռոյթով շարունակենք, մարդ արարածն ալ այդ ազդեցութեան զոհ պիտի երթայ:

 

Քանի՞ Ծառ Կայ Ամազոնին Մէջ

Ամազոնեան անտառը կը տարածուի 6 միլիոն քառ քիլոմեթրի վրայ եւ կը բաժնուի Հարաւային Ամերիկայի 9 երկիրներու միջեւ:

Առաջին անգամ ըլլալով գիտնականներ կրցած են մօտաւորապէս հաշուել այս հսկայական անտառը կազմող ծառերուն թիւը:

Ասոր համար 120 մասնագէտներ տեղեկութիւններ հաւաքած են 1170 հողամասի շերտերու վրայ, իւրաքանչիւրը մէկ հեկտարի մեծութեամբ:

***

Այս հաշիւներուն շնորհիւ` անոնք կրցած են արձանագրել մօտաւորապէս 390 միլիառ ծառերու գոյութիւնը:

Եթէ ուզենք բաղդատել, հաշուենք, որ երկրագունդին վրայ այժմ գոյութիւն ունի շուրջ 7 միլիառ բնակիչ:

Սակայն ծառերու այս մեծ թիւը պէտք չէ մեզի մտածել տայ, թէ ամազոնեան անտառին հարստութիւնները անվերջ են: Ամազոնեան անտառին մօտաւորապէս մէկ հինգերորդը անհետացած է 1970 թուականէն ի վեր, եւ պէտք է անպայման դադրեցնել անոր փճացումը:

Տակաւին գոյութիւն ունին բազմաթիւ գաղտնիքներ, զորս ան մեզի չէ փոխանցած…

 

Մօտ Օրէն Տուրմի Պակա՞ս

dourm-1.2903Եթէ տուրմ կը սիրէք, օգտուեցէք շուկայի վրայ գտնուող տեսակաւոր տուրմերէն… որովհետեւ կրնայ ըլլալ, որ գայ ժամանակ մը, երբ տուրմը այլեւս գոյութիւն չունենայ: Տուրմ սիրող մարդոց թիւը ժամանակի ընթացքին կը բազմապատկուի: Սակայն անոր արտադրութիւնը չ՛աւելնար: Արդիւնք` տուրմը հազուագիւտ կը դառնայ եւ սուղ:

2013 թուականին ընթացքին մարդիկ առաջին անգամ ըլլալով սպառած են աւելի քան 4 միլիոն թոն քաքաօ: Ասիկա 10 տարի առաջուան թիւէն մէկ երրորդ անգամ աւելի է:

Հարուստ երկիրներու մէջ, ինչպէս` Հիւսիսային Ամերիկայի եւ Եւրոպայի մէջ, պահանջը արդէն մեծ է…

dourm-2.2903Սակայն քանի մը տարիէ ի վեր, այս պահանջը կը բարձրանայ նաեւ տնտեսական աճ ապրող երկիրներուն մէջ, ինչպէս` Պրազիլ, Հնդկաստան եւ յատկապէս Չինաստան, ուր սպառողները կը հարստանան: Սակայն, ասոր կողքին, արտադրութիւնը չ՛աւելնար: Անիկա նոյնիսկ նուազում կ՛արձանագրէ կարգ մը շրջաններու մէջ: Արեւմտեան Ափրիկէի մէջ փոքր արտադրողները կրնան նոր ծառեր տնկել. սակայն հետեւանքները անմիջական չեն, որովհետեւ քաքաոյի ծառը նուազագոյնը տասը տարի կ՛ուզէ մինչեւ պտուղներ տայ:

Առաւել, շատ քիչեր կրնան  բարելաւել իրենց դաշտերուն վիճակը` իրենց արտադրութիւնը աւելցնելու համար: Նոյնիսկ եթէ անոնք միջոցները ունին, քաքաոյի արտադրութիւնը կախեալ կը մնայ կլիմայական պայմաններէն: Շատեր կը վախնան կլիմայի փոփոխութեան ազդեցութիւններէն: Կարգ մը անձեր նոյնիսկ հրաժարած են քաքաօ մշակելէ եւ զայն փոխարինած են ուրիշ ծառերով` իւղ կամ ձգախէժ արտադրելու համար, որովհետեւ ասոնք աւելի շահաբեր են:

dourm-3.2903Ուրեմն, բազմապատկուող պահանջ + նուազող արտադրութիւն = տուրմը հազուագիւտ կը դառնայ եւ հետեւաբար` սուղ:

Տուրմին գինը աւելի քան 9 առ հարիւր աւելցած է տարուան սկիզբէն, եւ մօտաւորապէս 40 առ հարիւր` մէկ տարուան ընթացքին: Ըստ տուրմի միջազգային կազմակերպութեան, այս երեւոյթը պիտի շարունակուի: Ան կը է նախատեսէ, որ պահանջը արտադրութենէն աւելի բարձր պիտի ըլլայ յառաջիկայ հինգ տարիներուն ընթացքին: Հետեւաբար տուրմի պակաս պիտի ըլլայ: Արդեօք պէ՞տք է սկսինք պահեստներ կազմելու:

 

Անհաւատալի, Բայց Իրա՛ւ…

  • Մեր ուղեղը ցաւ չի զգար: Ան ցաւի նշաններ կը ղրկէ մեր ամբողջ մարմնին, սակայն ուղեղը ինքնին այդ ցաւը չի զգար:
  • Մենք մեր ամբողջ կեանքին ընթացքին պիտի արտադրենք լողաւազան մը լեցնող լորձունքի քանակ:
  • Իւրաքանչիւր երկվայրկեան 3 մանուկներ կը ծնին ամբողջ աշխարհին մէջ:
  • Նորածինները չեն լար: Անոնք արցունք չեն թափեր մինչեւ 8 ամսական, երբ իրենց արցունքի խողովակները կազմաւորուած կ՛ըլլան:
  • Մեր մարմինը ամէն օր մօտաւորապէս մորթի 500 միլիոն մասնիկներ կը թափէ:
  • Մարդկային մարմինը ունի մօտաւորապէս 97,000 քմ երկարութեան երակներ: Այս թիւը հաւասար է աշխարհի շուրջ 2,5 անգամ դառնալու հեռաւորութեան:
  • Եթէ մենք մեր եղունգները բնաւ չկտրենք, անոնք 4 մեթր երկար կ՛ըլլան:
  • Մենք տարեկան մօտաւորապէս 600 միլիոն անգամ շունչ կ՛առնենք մեր ամբողջ կեանքին ընթացքին: Այս հաշուով մենք օրական 23,000 անգամ շունչ կ՛առնենք:

 

Ժամանց

jam-2.2903

Կրնա՞ս գտնել իրարու նմանող երկու կերպարները:

Կրնա՞ս գտնել կատուին հասցնող ճամբան:

Կրնա՞ս գտնել կատուին հասցնող ճամբան:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ո՞ր միջատը ամէնէն շատ ներկայ է այս հաւաքածոյին մէջ:

Ո՞ր միջատը ամէնէն շատ ներկայ է այս հաւաքածոյին մէջ:

Կրնա՞ս վարի թիւերը գտնել վերի տախտակին մէջ: Անոնք կրնան դրուած ըլլալ ուղղահայեաց, հորիզոնական կամ շեղակի ձեւով, ինչպէս նաեւ` ճիշդ ուղղութեամբ, կամ` հակառակ ուղղութեամբ:

Կրնա՞ս վարի թիւերը գտնել վերի տախտակին մէջ: Անոնք կրնան դրուած ըլլալ ուղղահայեաց, հորիզոնական կամ շեղակի ձեւով, ինչպէս նաեւ` ճիշդ ուղղութեամբ, կամ` հակառակ ուղղութեամբ:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )