ԳԱՂՈՒԹԷ-ԳԱՂՈՒԹ

ՊՈԼԻՍ

ԳՐԻԳՈՐ ԶՈՀՐԱՊԻ ՄԱՍԻՆ
ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Վերջերս Էսայեան սանուց միութեան մէջ տեղի ունեցաւ դասախօսական երեկոյ ` նուիրուած Գրիգոր Զոհրապի ծննդեան 150-ամեակին:

Օրուան բանախօս, միութեան ատենապետուհի Մարիամ Տրամէրեան ներկայացուց Գրիգոր Զոհրապի կենսագրական գիծերը, ապա բացատրութիւններ տուաւ Զոհրապի իրաւական եւ քաղաքական կեանքի մէջ կատարած նորարարութիւններուն, անոր ըմբռնումներուն եւ ճաշակներուն, նաեւ գրական ստեղծագործական աշխատանքին մասին:

Բանախօսութեան ընթացքին ներկայացուեցան նմուշներ` Գրիգոր Զոհրապի գրականութենէն:

 

ՍՈՒՐԻԱ

ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

Կազմակերպութեամբ Հայաստանի գործարար տիկիններու, համագործակցութեամբ Լաթաքիոյ եւ Հալէպի վաճառականական գրասենեակներու  տիկնանց յանձնախումբերուն, վերջերս Լաթաքիոյ եւ Հալէպի մէջ տեղի ունեցաւ հայաստանեան-սուրիական արտադրութիւններու տօնավաճառ-ցուցահանդէս:

Սուրիական-հայաստանեան գործարար խորհուրդի նախագահ Լեւոն Զ. Ետալեան շեշտեց նման փոխադարձ եւ յաջորդական այցելութիւններու եւ ցուցահանդէսներու կարեւորութիւնը եւ դրական դերակատարութիւնը` երկու ժողովուրդներու ծանօթացման գործին եւ առեւտրական հաստատութիւններու գործակցութեան մէջ:

Ցուցահանդէսի աւարտին Հայաստանի գործարար տիկիններու յանձնախումբի նախագահ Լիլիա Գէորգեանի կողմէ համախոհութեան համաձայնագիր մը ստորագրուեցաւ Լաթաքիոյ եւ Հալէպի վաճառականական գրասենեակներու տիկիններու յանձնախումբերուն միջեւ:

Լեւոն Զ. Ետալեան շեշտեց, որ այս համաձայնագիրի ստորագրութիւնը կը զուգադիպի բոլոր հնարաւորութիւններով երկու երկիրներու տնտեսական յարաբերութիւնները յառաջ մղելու ճիգերուն հետ, որոնք կը միտին արդէն իսկ զարգացման հանգրուաններ նուաճած քաղաքական եւ ընկերային յարաբերութիւններու մակարդակին հասնիլ:

Աւարտին սուրիական-հայաստանեան գործարար խորհուրդին կողմէ գնահատագիրներ յանձնուեցան մասնակից հայաստանցի գործարար տիկիններուն:

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ

Հովանաւորութեամբ թեմի առաջնորդ Շահան  եպս. Սարգիսեանի,  կազմակերպութեամբ Սուրիահայ գրողներու համախմբումին, 23 մայիսին, «Արամ Մանուկեան» ժողովրդային տան «Լեւոն Շանթ» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ շնորհահանդէս` բանաստեղծական երեք նոր հատորներու`  «Կանչ արարչական», հեղինակ` Մարիանա Պերթիզլեան-Ղազարեան, «Անմաշ փրփուրներ», հեղինակ` Յակոբ Նալպանտ, «Լի», հեղինակ` Յարվարդ:

Բացման խօսքով երիտասարդ բանաստեղծ Տիգրան Գաբոյեան անդրադարձաւ բանաստեղծութեան` իբրեւ քաղաքակրթութեան բարձրագոյն արժէքներէն մէկուն: Ապա ան լուսարձակի տակ առաւ սփիւռքահայ գրականութեան արդի սերունդին բերած ներդրումը հայ գրականութեան մէջ  ու ներկայացուց երեկոյին հեղինակները:

Օրուան հանդիսավար, արձակագիր Պերճուհի Աւետեան յայտնեց, թէ որքան ալ մտահոգիչ ըլլան հայկական սփիւռքի մայրենի լեզուի, արեւմտահայերէնի ու գրականութեան հետ առնչուող հարցերը, սուրիահայ գրողները ամէն տարի պիտի ներկայացնեն նոր հրատարակութիւններ:

Ապա բանաստեղծուհի Մարիանա Պերթիզլեան-Ղազարեան ընթերցումներ կատարեց իր հրատարակութենէն, որ ձօնուած է հայ երիտասարդութեան,  սրինգի ընկերակցութեամբ  Վերժին Զապունեան-Տէօքմեճեանի:

Մարիանա Պերթիզլեան-Ղազարեանի «Կանչ արարչական» գիրքին ներկայացումը պատրաստած էր Երեւանի պետական համալսարանի  դասախօս, արեւելագէտ  դոկտ. Հրայր Աղպապեան, որուն բանաւոր բացակայութեան պատճառով անոր խօսքը կարդաց Մարալ Զաքարեան:

Դոկտ. Աղպապեան, անդրադառնալով բանաստեղծուհիին ոճին, լեզուին, արտայայտչաձեւերուն եւ կերպարներուն, նշած էր, որ ժողովածուն բաւական հարուստ է գեղարուեստական կերպարներով, որոնք կը ներկայացնեն հայ եկեղեցին, աստուածայինը, հայ մարդը, հայ ազգը, աւելցնելով, որ հեղինակը կը տիրապետէ մայրենի լեզուի հարուստ բառային կազմի գրաբարեան, միջին հայերէնի եւ ժամանակակից շերտերուն:

Այնուհետեւ բանաստեղծ Յակոբ Նալպանտ բանաստեղծութիւններ կարդաց իր «Անմաշ փրփուրներ» ժողովածուէն:

Յակոբ Նալպանտի «Անմաշ փրփուրներ» բանաստեղծական ժողովածուն ներկայացուց բանասէր, կրթական մշակ, արձակագիր Լալա Մեսկարեան-Մինասեան:

Գիրքը լոյս տեսած է «Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան» հիմնադրամին միջոցով, Անթիլիասի մէջ, 2009 թուականին, խմբագրութեամբ Սարգիս Կիրակոսեանի:

Միսկարեան անդրադառնալով բանաստեղծի երանգապնակին` նշեց, որ հայ բանաստեղծին երանգապնակը աւելի հարուստ է,  քանի որ կը ներառէ ոչ միայն մարդը իր ագարակին մէջ, այլ բազմազանութիւնը հայու յոյսերուն եւ երազներուն` աշխարհի բոլոր գոյներով երփներանգուած ու բազմաշերտ: Ան հաստատեց, որ Յակոբ Տլտլեան իր գիրքով կը փորձէ բերել այդ բազմերանգութիւնը: Ապա ան անդրադարձաւ գիրքի իւրաքանչիւր շարքի բովանդակութեան` սկսելով խորագիրէն ու ներկայացուց հեղինակին ոճը, ձեւը եւ լեզուն:

Այնուհետեւ բանաստեղծ Յարվարդ  նոր ու հետաքրքրական ձեւով մատուցեց իր  «Լի» բանաստեղծական ժողովածուէն հատուածներ` պաստառի վրայ ցուցադրելով իւրաքանչիւր բանաստեղծութեան բովանդակութեան առնչուող պատկերներ, երաժշտական համապատասխան համադրումներով:

Յարվարդի «Լի» բանաստեղծական ժողովածուն ներկայացուց թատերագիր Մանուէլ Քէշիշեան:

Գիրքը լոյս տեսած է «Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան» հիմնադրամին միջոցով, Անթիլիասի մէջ, 2010 թուականին, խմբագրութեամբ Սարգիս Կիրակոսեանի:

Մանուէլ Քէշիշեան անդրադարձաւ բանաստեղծութիւններու խորքին, ոճին, լեզուին եւ նշեց, որ ժամանակը գոյութիւն չունի Յարվարդի համար: Մարդը կը նոյնանայ իր նախորդներուն եւ ապագայի սերունդներուն հետ, աւելցնելով, որ  բոլոր հերոսները նոյնինքն  բանաստեղծն են: Ան զարգացած է, խելացի, սրամիտ: Շատ կ՛աշխատի, կը մտածէ թէ՛ ըսելիքին` բանաստեղծութեան միտքին, թէ՛ ըսելաձեւին` ոճին մասին:

Հանդիսութեան եզրափակիչ պատգամը փոխանցեց Բերիոյ թեմի առաջնորդ  Շահան  եպս. Սարգիսեան, որ բարձրօրէն գնահատեց հեղինակները` դիտել տալով, որ բանաստեղծ ըլլալը լոկ ստեղծագործել չէ, այլ կոչում մըն է, մարտահրաւէր մը` պահելու եւ զարգացնելու համար մշակութային մեր հարստութիւնը:

Սրբազան հայրը իր խորին շնորհակալութիւնը յայտնեց նաեւ գիրքերը մատուցող անհատներուն` գնահատելով անոնց բծախնդիր մօտեցումը, այնուհետեւ ջերմ խօսքերով շնորհաւորեց Սուրիահայ գրողներու համախմբումը սոյն հանդիսութեան կազմակերպման համար:

Աւարտին կատարուեցաւ գինեձօնի աւանդական արարողութիւն, եւ արտասանուեցան շնորհաւորական ջերմ խօսքեր ու բարեմաղթութիւններ: Այս բոլորը եկան վկայելու, որ հակառակ ընթերցողներու թիւի նուազումին` երիտասարդ գրիչներ կը շարունակեն ծաղկիլ ու ծաղկեցնել մեր գրականութիւնը:

 

ԹԵՀՐԱՆ

«ԱԼԻՔ»Ի ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ 80-ԱՄԵԱԿԻՆ
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՁԵՌՆԱՐԿ

14 յունիսին «Ալիք»ի 80-ամեակին առիթով «Հրայր Մարուխեան» սրահին մէջ, գործադիր յանձնախումբին նախաձեռնութեամբ, կազմակերպուած էր ձեռնարկ:

Գործադիր յանձնախումբին անունով բացման խօսքով հանդէս եկաւ թերթի խմբագրակազմի երկարամեայ աշխատակից եւ միաժամանակ գործադիր յանձնախումբի անդամ Բեսի Յովհաննիսեան:

ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Վիգէն Բաղումեան խօսք առնելով` նշեց, որ անցնող 120 տարիներու ընթացքին ՀՅ Դաշնակցութիւնը խմբագրած եւ հրատարակած է աւելի քան 200 պարբերականներ եւ այդ հրատարակութիւններէն քանի մը հատը 80 կամ աւելի տարեկան են, որոնց շարքին, «Ալիք»ը, որ նաեւ յուշարար է, որ ամբողջ 80 տարիներ ընդհանուր հետաքրքրութիւններով եւ համայնքային լուրերով ու գաղափարներով լեցուն յօդուածներու կողքին, կարեւորութեամբ ներկայացուցած է համահայկականը` հայրենիքէն մինչեւ սփիւռքեան համայնքներ:

«Ալիք» հաստատութեան ներկայացուցիչ Գեւիկ Մկրտիչեան իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ «Ալիք»ի սերունդներ  դաստիարակող առաքելութեան:

Թերթի գլխաւոր խմբագիր Դերենիկ Մելիքեան ներկայացուց ամփոփ տեղեկութիւններ` թերթին տարած աշխատանքներուն մասին:

Թերթի արտօնատէր, ճարտ. Ալպեր Աճեմեան, որ յատուկ այս առիթով եկած էր Հայաստանէն, յուզմունքով խօսեցաւ «Ալիք»ի առաքելութեան եւ ունեցած դերակատարութեան  մասին:

Խօսք առին նաեւ «Ալիք»ի երիցագոյն աշխատակիցներէն դոկտ. Օննիկ Սահակեան, որ նոյնպէս այս յատուկ առիթով եկած էր Հայաստանէն, ազգային-հասարակական գործիչներ` Թաթուլ Օհանեան, Նոէլ Մինասեան, Ճորճիկ Աղազարեան եւ ՀՅԴ 120-ամեայ պաշտօնաթերթ «Դրօշակ»ի խմբագիր դոկտ. Կարէն Խանլարեան, որոնք եւս շեշտեցին թերթին ունեցած առաքելութիւնը եւ դերակատարութիւնը:

Եզրափակիչ խօսքեր արտասանեցին Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ Բաբգէն եպս. Չարեան եւ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. Սարգսեան:

Բաբգէն եպս. Չարեան իր խօսքին մէջ նշեց, որ «Ալիք»ը 80 տարիներ շարունակ մտաւ ամէն տուն` իբրեւ առօրեայ հաց, եւ այնտեղ սերունդներ ճաշակեցին այդ հացէն, ըմբոշխնեցին, եւ «Ալիք»ը այդ սերունդներուն փոխանցեց դաստիարակութիւն, հայեցի կրթութիւն, ներշնչեց սէր` գիր ու գրականութեան եւ հայրենիքի նկատմամբ:

Սեպուհ արք. Սարգիսեան եւս համոզմունք յայտնեց, որ լրատուամիջոցներէն  իւրաքանչիւրը իր ինքնուրոյն դերը, բուրմունքը եւ տեղը ունի եւ պէտք է ունենայ ժողովուրդի կեանքին մէջ: Ան շեշտեց, որ թերթը, մամուլը, ժողովուրդին շունչն են, եւ այդ շունչը երբեք հնարաւոր չէ անտեսել եւ ժողովուրդը միշտ կարօտով պէտք է սպասէ իր գրաւոր մամուլին, եւ երբ թերթը կը յաջողի այդ շունչը փոխանցել, կը նշանակէ, որ լաւագոյն ամեակի տօնակատարութեան երեւոյթը այդ է:

Սեպուհ արք. Սարգիսեան նաեւ նշեց, որ անհրաժեշտութիւն է կեանքի կոչել «Ալիք»ի 80-ամեակի ֆոնտ եւ որպէս պերճախօս մեկնարկ ֆոնտի հիմնադրման` սրբազան հայրը 1 միլիոն թուման նուիրեց «Ալիք»ի ֆոնտին:

 

ԿԻՊՐՈՍ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆԻ

Կիպրոսի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ ներկայացուցիչներ 18 յունիսին այցելեցին խորհրդարանի նորընտիր անդամ Վարդգէս Մահտեսեանի: Ան առաջին անգամ ընտրուած էր 2006 թուականին` իբրեւ հայկական գաղութի ներկայացուցիչ: Կիպրոսի հայկական գաղութը պաշտօնապէս ճանաչում ունի եւ արձանագրուած է որպէս կրօնական համայնք, որ ունի իր իրաւունքները եւ առաւելութիւնները: Խորհրդարանական նոր ընտրութիւնները տեղի ունեցած էին 22 մայիսին եւ Վարդգէս Մահտեսեան վերընտրուած էր 5 տարուան շրջանի մը համար:

Այցելուներու անունով խօսք առաւ Հրայր Ճէպէճեան, որ շնորհակալութիւն յայտնեց Վարդգէս Մահտեսեանին` հայկական համայնքին բերած անոր նպաստին համար` շեշտելով միասնաբար գործակցելու կարեւորութիւնը: Ան նաեւ շեշտեց, որ Հայ աւետարանական եկեղեցին միշտ պատրաստ է գործակցելու համայնքի բարելաւման համար:

Իր կարգին, Վարդգէս Մահտեսեան շնորհակալութիւն յայտնեց պատուիրակութեան` այցելութեան համար եւ հաստատեց իր կամեցողութիւնը` գործակցելու հայկական համայնքի պատկանող բոլոր միութիւններուն հետ: Հանդիպումի ընթացքին տեղի ունեցաւ նաեւ կարծիքներու փոխանակում` Կիպրոսի հայկական համայնքի աշխատանքներուն մասին: Աւարտին Հրայր Ճէպէճեան յուշանուէր մը յանձնեց Վարդգէս Մահտեսեանին` որպէս երախտագիտութիւն անոր ունեցած գործունէութեան եւ ծառայութեան համար:

 

ՖՐԱՆՍԱ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՒԱՐՏԻՆ
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ

Յուլիս ամսուան ընթացքին Ֆրանսայի տարածքին գործող ամէնօրեայ եւ միօրեայ աւելի քան 40 հայկական դպրոցներու մէջ տեղի ունեցան ուսումնական տարուան աւարտին նուիրուած հանդիսաւոր արարողութիւններ:

Այդ կապակցութեամբ դեսպան Վիգէն Չիթեչեան 19 եւ 26 յունիսին մասնակցեցաւ Փարիզի եւ Իլ-տը-Ֆրանսի տարածքին գործող հայկական նախակրթարաններու աւարտական հանդէսներուն:

Ողջունելով հանդիսութիւններուն մասնակցող քաղաքային ու շրջանային իշխանութիւններու ներկայացուցիչները եւ գնահատելով անոնց ջանքերը` դպրոցներուն մէջ հայագիտական առարկաներու դասաւանդման ու Հայաստանի հետ համագործակցութեան ծրագիրներու խթանման ուղղութեամբ, Հայաստանի դեսպանը քաջալերեց ուսուցչակազմերը, աշակերտներուն ծնողները եւ դպրոցական կեանքի կազմակերպման նիւթական ու բարոյական աջակցութիւն ցուցաբերող անհատներուն ու կազմակերպութիւններուն ներդրած ջանքերուն համար:

ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ Լ. ՇԱՆԹԻ ՄԱՀՈՒԱՆ
60-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Համազգայինի «Ն. Աղբալեան» մասնաճիւղի գրական յանձնախումբի տարեկան ծրագիրին մաս կը կազմէ գրական, դասախօսական երեկոներու կազմակերպումը` նուիրուած հայ գրականութեան ականաւոր դէմքերու:

26 մայիսին «Լ. Շանթ» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ գրական երեկոյ` նուիրուած մեծանուն Լեւոն  Շանթի մահուան 60-ամեակին: Օրուան դասախօսն էր արձակագիր, բանաստեղծուհի, Համազգայինի հայագիտական հիմնարկի դասախօսուհի Մարուշ Երամեան:

Ձեռնարկի հանդիսավար Լուսին Քէլէշեան իր  բացման խօսքին մէջ նշեց, թէ որպէս Համազգայինի անդամներ` կրկնակի յարգանք եւ երախտիքի զգացումներ ունինք Լ. Շանթի նկատմամբ, նախ` որպէս մարդ ու գրագէտ, ապա` որպէս հիմնադիր Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան:

Այնուհետեւ  Մարուշ Երամեան  ներկայացուց նիւթը: Ան  նախ եւ առաջ  անդրադարձաւ Լ. Շանթի կենսագրութեան ու բեղուն գործունէութեան եւ ապրած տարբեր միջավայրերու ազդեցութեան` նշելով, որ Լ. Շանթ մեր գրականութեան գագաթներէն մէկն է, որուն մէջ բացայայտօրէն կը գործեն` մանկավարժը, բանաստեղծը, արձակագիրը եւ մանաւանդ թատերագիրը: Ան  շեշտեց, որ Լ. Շանթ մեր գրականութեան մէջ թերեւս միակ անունն է, որ կը խտացնէ մեր ժամանակակից պատմութեան բոլոր հանգրուանները:

Ազգային եւ քաղաքական կեանք վարելու կողքին, Շանթ հեղինակած էր գեղարուեստական գիրքեր` բանաստեղծութիւններ, վիպակներ եւ թատրերգութիւններ, դասագիրքեր եւ գիտական գիրքեր, ինչպէս` հոգեբանութիւն (2 հատորով) եւ մանկավարժութիւն: Շանթ հիմնադիրներէն է Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային ընկերակցութեան եւ գլխաւոր հիմնադիրն է Պէյրութի հայ ճեմարանին, հետագային` Նշան Փալանճեան ճեմարան, որուն տնօրէնութեան պաշտօնը վարեց մինչեւ իր մահը:

Մարուշ դասախօսութեան ընթացքին ցուցադրեց տեսերիզ մը` պատրաստուած հայրենի երիտասարդ արուեստագիտուհիի մը կողմէ, որ ցոյց կու տար, թէ Շանթ տակաւին մեծ տպաւորութիւն կը ձգէ այսօրուան մեր երիտասարդութեան վրայ: Ան նաեւ անդրադարձաւ Շանթի հերոսուհիներուն, որոնք սովորական կիներ չեն եղած, այլ` քաջ, յանդուգն, ըմբոստ եւ նախաձեռնող. անոնք միշտ ձգտած են մտածելակերպի եւ ազատութեան իրենց կենսաձեւի ընտրութեան:

Թեմի առաջնորդ  Շահան եպս. Սարգիսեան խօսք առնելով` գնահատեց Համազգայինի գրական յանձնախումբին նախաձեռնութիւնը, որ նուիրուած էր Համազգայինի հիմնադիրներէն Լ. Շանթի մահուան 60-ամեակին, յատկապէս գնահատեց Մարուշ Երամեանի ներկայացուցած մասնագիտական վերլուծումները` շեշտելով, որ Շանթ մտքի ու արուեստի դպրոց մըն է եւ խորապէս պեղելիք հանք մըն է, որուն պեղումը կը շարունակուի եւ պիտի շարունակուի:

Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:

 

ԱՐԺԱՆԹԻՆ

ՓԵՏՐՕ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ ՆՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

Արժանթինի նախագահ Քրիստինա Ֆեռնանտես-Քիրչներ Փետրօ Մուրատեանը 180 օրուան ժամանակաշրջանի մը համար նշանակեց ԻՆԱՏԻ-ի (խտրականութեան, այլատեացութեան եւ ցեղապաշտութեան դէմ ազգային հիմնարկ) միջամտութեան գործակալ, սոյն մարմինի նախագահ Քլաուտիօ Մորկատոյի եւ փոխնախագահ` Մարիա Ռաշիտի հրաժարականներէն ետք:

Փետրօ Մուրատեան, որ վերջերս նշանակուած էր Խտրականութեան դէմ քաղաքականութեան հետազօտական եւ դաստիարակման համադրող, նախապէս եղած էր ԻՆԱՏԻ-ի փոխնախագահ, չորս տարուան ընթացքին: Ան նաեւ կարեւոր դեր ունեցած է միջազգային ատեաններու մէջ` որպէս խտրականութեան դէմ պայքարի արժանթինցի մասնագէտ, եւ անցեալ դեկտեմբերին հրաւիրուած` ՄԱԿ-ի Մարդկային իրաւանց յանձնախումբին կողմէ, միջազգային այլ 12 մասնագէտներու կարգին մասնակցելու համար անդամ պետութեանց ուղղուած հակախտրական քաղաքականութեան ուղեգծի մը մշակման ծրագրին:

2010 թուականին Մուրատեան մաս կազմեց Արժանթինի պաշտօնական պատուիրակութեան, ՄԱԿ-ի Ցեղային խտրականութեան ամբողջ ձեւերու վերացման յանձնախումբին ներկայացուելիք 19-րդ եւ 20-րդ տեղեկագիրներու առիթով:

Մարդկային իրաւանց ի նպաստ պայքարի իր գործունէութեան վերաբերեալ, Փետրօ Մուրատեան եղած է ՀՅԴ  Հարաւային Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի տնօրէն (2002-2006), Խտրականութեան դէմ պայքարող ոչ կառավարական կազմակերպութեանց ամպիոնի նախագահ (1998-2003), եւ Մարդկային իրաւանց ի նպաստ մնայուն խորհուրդի նախագահական մարմինի անդամ: 2010 թուականին, Արժանթինի հրէական կազմակերպութեանց համախմբում` ՏԱՅԱ-ն, ինչպէս նաեւ Իսլամական կեդրոնը զինք մեծարեցին մարդկային իրաւունքներու ուղղութեամբ տարած իր աշխատանքին համար:

«ԳԱՅԵԱՆԷ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ԵԼՈՅԹԸ

Պուէնոս Այրէսի օրէնսդիր մարմինի միաձայնութեամբ ընդունուած որոշումով Արժանթինահայ մշակութային միութեան «Գայեանէ» պարախումբին գործունէութիւնը հռչակուած է ինքնավար քաղաքի «մշակութային հետաքրքրութիւն»:

Անցնող շաբաթներու ընթացքին Օրէնսդիր պալատի Ոսկեզօծ դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ պաշտօնական վկայագիրի յանձնման արարողութիւն:

50-ամեայ  պարախումբը ժամանակին ղեկավարած են Հայաստանի մշակոյթի վաստակաւոր գործիչներ ու ժողովրդական արուեստագէտներ Վիլեն Գալստեան եւ Վանուշ Խանամիրեան:

«Ազատութիւն» ռատիոկայանին հետ զրոյցի ընթացքին  Արժանթինահայ մշակութային միութեան ղեկավար Ատրիան Լոմլոնջեան մեծ իրադարձութիւն որակեց հայկական պարախումբին մշակութային, հասարակական եւ բարեգործական գործունէութեան արժեւորումը արժանթինցի երեսփոխաններու կողմէ:

Պատրաստեց՝ ՄԱՐԱԼ ՄԽՍԵԱՆ

 

 

Share this Article
CATEGORIES