Տարբեր Դիտանկիւնէ. Կիներ Թերեւս Շա՞տ Զգացական Են Ազդեցիկ Ղեկավարներ Դառնալու Համար

Պատրաստեց՝ Լ. ԿԻՒԼՈՅԵԱՆ – ՍՐԱՊԵԱՆ

985womenԸՆԴՀԱՆՐԱՊԷՍ ԿԸ ՏԻՐԷ ԱՅՆ ԿԱՐԾԻՔԸ, ԹԷ ԿԻՆԵՐ ԱՒԵԼԻ ԶԳԱՑԱԿԱՆ ԵՆ, ՔԱՆ` ՏՂԱՄԱՐԴԻԿԸ: ՈՄԱՆՔ ՆՈՅՆԻՍԿ ԿԸ ՎԻՃԻՆ, ԹԷ ԱՆՈՆՔ ԱՏԱԿ ՉԵՆ ՂԵԿԱՎԱՐԵԼՈՒ ԱՅՆՊԻՍԻ ԴԻՐՔԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՆ ՊԱՂԱՐԻՒՆ ԿԵՑՈՒԱԾՔՈՎ ԿԱՐԵՒՈՐ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒ ԿԱՅԱՑՈՒՄ: ԲԱԶՄԱԹԻՒ ՏՂԱՄԱՐԴՈՑ ԵՒ ԿԻՆԵՐՈՒ ՀԱՄՈԶՈՒՄՆ Է ԱՅՍ, ՄԱՆԱՒԱՆԴ ԵՐԲ ՀԱՐՑԸ ԿԸ ՎԵՐԱԲԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹԵԱՆ: ՍԱԿԱՅՆ ԱՐԴԵՕՔ ՃԻ՞ՇԴ Է ԱՅՍ ՀԱՄՈԶՈՒՄԸ:  «3ՔԱՈՒՐՔՍՏԷՅԼԻ»-Ի ՄԷՋ ՅՕԴՈՒԱԾ ՄԸ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԻՄԱՄԲ ԿԸ ԲԱՑԱՏՐԷ, ԹԷ ԶԳԱՑԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ՄԸ ՆՈՅՆԻՍԿ ԿՐՆԱՅ ՆՊԱՍՏԵԼ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ, ԻՍԿ ՂԵԿԱՎԱՐ ԴԻՐՔԵՐՈՒ ՎՐԱՅ ԱՐԱԿԱՆ ԳԵՐԱԿՇԻՌ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԱՄԷՆ ՊԱՐԱԳԱՅԻ ԱՐԴԻՒՆԱՒԷՏ ՉԷ:

Այն հաստատումը, թէ կիներ աւելի զգացական են, քան` տղամարդիկը, պէտք է անմիջապէս մտածել տայ, թէ ի՞նչ կը նշանակէ զգացականութիւն: Թերեւս ակնարկութիւնը կը վերաբերի զգացում մը ապրելու ուժգնութեան: Հաւանական է, որ կիներ աւելի ուժեղ կերպով կ՛ապրին զգացումները, սակայն այս մէկը հաստատելը դժուար է: Զգացումները իրենց բնոյթով ենթակայական են, ինչպէս` անոնց ուժգնութիւնը չափելու անհատական չափանիշները: Արդեօք երկու անձեր, որոնք նոյն զգացումը կ՛ապրին նոյն ուժգնութեամբ, նոյն համեմատութեամբ պիտի սահմանէի՞ն զայն: Դժուար է ըսել:

Ի՞նչ Կը Նշանակէ «Զգացական» Ըլլալ

Միւս կողմէ` զգացականութիւնը կրնանք առնչել զգացումներու արտայայտութեան հետ: Այս առումով, երբ մէկը արցունք կը թափէ տխուր ժապաւէն մը դիտելու ընթացքին, աւելի զգացական կը նկատուի, քան` իրեն ընկերակցող անձ մը, որուն աչքերէն արցունք չի հոսիր, նոյնիսկ եթէ հաւասարապէս տխուր է: Հետեւաբար կարելի է ենթադրել, թէ իրօք, կիները աւելի զգացական են, քան` տղամարդիկը: Գէթ կարելի է մտածել, թէ անոնք աւելի հաւանական է, որ արտասուեն տխուր ժապաւէն մը դիտելու ընթացքին եւ աւելի հաւանական է, որ այլ պատճառներով եւս արտասուեն հանրութեան մէջ: Այսուհանդերձ, անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, թէ ընկերային ըմբռնումներն ու ակնկալութիւնները տարբեր են տղամարդոց եւ կիներու պարագային, երբ հարցը կը վերաբերի արտասուելու. ընդհանրապէս աւելի ընդունուած է, որ կիներ արտասուեն: Եթէ արտասուելը ընդունուած ըլլար երկու սեռերուն համար, արդեօք կիներ աւելի յաճախ պիտի արտասուէի՞ն: Թերեւս այո՛, թերեւս` ո՛չ:

985women1Հաւանաբար այլ պատճառ մըն ալ այն է, թէ լրատուամիջոցներ կիներն ու տղամարդիկը կը ներկայացնեն այնպիսի ձեւով, որ կ՛աղաւաղէ սեռերու եւ արտասուելու միջեւ կապին մեր պատկերացումները: Քաղաքական մարզին մէջ Հիլըրի Քլինթընի արցունքները յայտնաբար շատ աւելի ուշադրութեան առարկայ դարձած են լրատուամիջոցներու կողմէ, մասնաւորաբար` ժխտական դիտանկիւնէ, քան, օրինակ, հայր ու զաւակ Ճորճ Պուշի, Պարաք Օպամայի կամ Ճօ Պայտընի արցունքները: Ճեսիքա Ուէյքման «ՖԷՅՐ» թերթին մէջ մանրամասնօրէն վերլուծած է լրատուամիջոցներու կողմէ Հիլըրի Քլինթընի զգացական արտայայտութեան պատկերումները` շեշտելով անոնց սեռային խտրականութեան մօտեցումը:

Նոյնիսկ երբ զգացականութիւնը կ՛առնչենք փորձառութեան մը ուժգնութեան հետ կամ` անոր արտայայտութեան, հարկ է նկատի ունենալ տխրութենէն անկախ շարք մը զգացումներ: Օրինակ` զայրոյթ: Արդեօք ո՞ր սեռին պատկանող անձ մը աւելի հաւանական է, որ բռունցքը զարնէ պատին կամ հարուածէ այլ անձ մը, երբ զայրացած է: Վայրագ ոճիրներու մեծ մասը կը գործուի տղամարդոց կողմէ: Թէեւ նման դէպքեր պայման չէ, որ միշտ ալ զգացումներու գերակայութեան արդիւնք ըլլան, սակայն, հաւանաբար անոնց մեծ մասը նման գերակայութեան արդիւնք է: Վայրագ ոճիրները վստահաբար արդիւնք չեն բանականութեան վրայ հիմնուած, հաւասարակշռուած ուղեղով կայացած որոշումներու. յատկանիշ մը, որ կը պահանջուի լաւ ղեկավարներէն:

Ինչ կը վերաբերի այլ զգացումներու, ինչպէս` ուրախութիւն, նախանձ, տխրութիւն, զզուանք, ամօթ… Եթէ պիտի կատարենք ընդհանուր հաստատում մը, թէ` «կիներ աւելի զգացական են, քան` տղամարդիկը» կամ` «կիներ շատ զգացական են ղեկավար դառնալու համար», ապա պէտք չէ՞ նկատի առնենք նաեւ այս բոլորը: «Զգացական» բառը գործածելով` արդեօք կ՛ակնարկենք այս բոլո՞ր զգացումներուն, թէ՞ միայն կարգ մը զգացումներու: Արդեօք կիներ իրապէս պիտի փափաքէի՞ն ղեկավարել, արդեօք անոնք շա՞տ հակամէտ են զզուելու, շա՞տ վախկոտ են:

Այնքան ալ յստակ չէ, թէ զգացական փորձառութեան կամ զգացական արտայայտութեան ուժգնութիւնը ինչպէ՞ս կրնայ կաշկանդել ղեկավարելու կարողութիւնը: Սակայն, ինչ որ հարց կրնայ յարուցել, զգացումներէ մղուած որոշումներու կայացումն է: Անշուշտ ասիկա չի նշանակեր, թէ կարեւոր որոշումներու կայացումին մէջ տեղ պէտք չէ ունենան կարեկցանքն ու այլոց զգացումներուն նկատմամբ ուշադիր կեցուածքը, այլ պէտք է որոշումները կայացուին աւելի կշռադատուած եւ պատճառաբանուած ձեւով, հաշուի առնելով տուեալ բոլոր իրողութիւնները: Ապա միայն կարելի է հարց տալ, թէ ո՞ր սեռին պատկանող անձ մը թոյլ պիտի տար, որ զգացումները աղօտէին իր դատողութիւնը եւ իրենց ներգործութիւնը ունենային իր վարմունքին վրայ: Այս առումով, դժուար է գնահատել սեռերու միջեւ տարբերութիւնը:

Զայրոյթի վայրագ եւ քանդիչ արտայայտութիւններ շատ աւելի անյարմար են ղեկավարի մը համար, քան` տխուր ժապաւէն մը դիտելու ընթացքին արտասուելը: Սակայն այս հիմնաւորումը բաւարար չէ` ղեկավարի դիրքը մէկ սեռի յատուկ առանձնաշնորհումի վերածելու համար: Հարկ է նկատի ունենալ բազմաթիւ զգացումներ, բազմաթիւ տարբեր պարունակներ, սեռերու մասին տարբեր ըմբռնումներ եւ ակնկալութիւններ, ինչպէս նաեւ` տուեալ սեռի մը պատկանող անձերու միջեւ բազմաթիւ տարբերութիւններ:

Տիրական Ղեկավարներու Յատկանիշներ

Նոյնիսկ երբ զգացականութիւնը սահմանենք իբրեւ դատողութեան վրայ զգացումներու ներգործութիւնը թոյլատրելու հակամէտութիւն, անիկա մէկն է բազմաթիւ այն ազդակներէն, զորս պէտք է նկատի ունենալ լաւ ղեկավարութեան մէջ, սակայն ոչ` ամէնէն կարեւոր գործօններուն շարքին, թէեւ կարելի է վիճիլ այս մասին: Ղեկավարութիւնը ինքնին բարդ է եւ կ՛իրագործուի այլազան ոճերով: «Ֆորպզ» թերթը կ՛ուրուագծէ տիրական ղեկավարի մը 10 հիմնական յատկանիշները, որոնց շարքին` անկեղծութիւն, բանակցելու կարողութիւն, հաղորդականութիւն, երգիծանքի զգացողութիւն, ինքնավստահութիւն, յանձնառութիւն եւ ներշնչելու կարողութիւն: «Սի. Էն. Էն.»-ի կողմէ հրապարակուած ցանկ մը կ՛ընդգրկէ 23 յատկանիշներ, ներառեալ` նպատակաուղղուածութիւն, յարգանք, խանդավառութիւն, համոզելու կարողութիւն, կարեկցանք եւ պարկեշտութիւն: Այս յատկանիշներէն ոչ մէկը կը պահանջէ զգացումներ ապրելու կամ արտայայտելու կաշկանդում: Իրօք, ոմանք նոյնիսկ կրնան օգտուիլ զգացական արտայայտութիւնները իմաստալից խորքով օժտելու կարողութենէն: Օրինակ` հաղորդականութիւնը, խանդավառութիւնը, համոզելու կարողութիւնն ու կարեկցանքը շատ աւելի կը շեշտուին` զգացական մակարդակի վրայ հասկնալով ուրիշը եւ կապ մը հաստատելով անոր հետ: Հետեւաբար, երբ այս դիտանկիւնէն կը սահմանենք զգացականութիւնը, անիկա կրնայ դառնալ ղեկավարութեան պիտանի յատկանիշ:

Այս յատկանիշներէն շատերը համեմատաբար հազուադէպ են, իսկ անոնց միատեղ գոյութիւնը շատ աւելի հազուադէպ է: Օրինակ` հաղորդակցելու կարողութիւնը: Մեզմէ շատեր կրնան հիմնական գաղափարներ եւ տեղեկութիւններ փոխանակել ամէնօրեայ վիճակներու մէջ, սակայն ճնշող պայմաններու մէջ մեծ թիւով ունկնդիրներու ազդեցիկ խօսք մը ուղղելու կարողութիւնը աւելի հազուադէպ է: Հազարաւոր անձերու ինքնավստահ, խանդավառ, համոզիչ եւ ներշնչող խօսք մը ուղղելը շատ աւելի հազուադէպ շնորհ մըն է, եւ արական սեռին պատկանիլը բաւարար չէ նման կարողութիւն դրսեւորելու համար: Ազդու ղեկավարութեան բնորոշ շարք մը յատկանիշներ կրնան ի յայտ գալ որեւէ սեռի պատկանող միայն սակաւաթիւ անձերու քով:

Զգացականութիւնը` մէկ կողմ, բազմաթիւ ապացոյցներ կը հաստատեն, թէ կիներ կրնան դառնալ լաւ ղեկավարներ: «Ֆորչըն» թերթին մէջ հրապարակուած աշխարհի 50 մեծագոյն ղեկավարներու շարքին են նաեւ կիներ, ինչպէս` Անկելա Մերքել, Անկ Սան Սու Քի, Քրիսթին Լակարտ, Մարիա Քլաու, Մերի Ռոպինսըն, Էլըն Քուլման, Սիւզըն Վոյճիթցքի, Արաթի Փրապհաքար, Ճուլիանա Ռոթիչ եւ Կէյլ Քելի: Գէթ կարգ մը կիներ կրնան դառնալ ազդեցիկ ղեկավարներ:

Վերջերս «Ճըռնըլ աֆ Ինթըրնեշընըլ Ըֆերզ» թերթին մէջ լոյս տեսած ուսումնասիրութեան մը համաձայն, կին ղեկավարներու գոյութիւնը կրնայ իր առաւելութիւնները ունենալ որոշ պայմաններու մէջ: Հեղինակներուն համաձայն, ազգային տարբեր խմբաւորումներէ կազմուած երկիրներու մէջ կին ղեկավարներ շատ աւելի արդիւնաւէտ են, բաղդատած` տղամարդոց, մասնաւորաբար` տնտեսական բարգաւաճումի ծիրին մէջ: Կին ղեկավարի մը գոյութիւնը կ՛երաշխաւորէ միջին հաշուով 6 առ հարիւր համեմատութեամբ աւելի բարձր աճ:

«Հարվըրտ Պիզնըս Ռիվիու»-ի մէջ լոյս տեսած այլ ուսումնասիրութեան մը համաձայն, աշխատանքային խմբակներ շատ աւելի արդիւնաւէտ կը գործեն, երբ կը ներառեն կիներ: «Ընդունուած վէճը այն է, թէ այլազանութիւնը բարենպաստ ներգործութիւն կ՛ունենայ, եւ հարկ է տղամարդիկ եւ կիներ ներառել աշխատանքային խմբակի մը մէջ: Սակայն տուեալներ ցոյց կու տան, թէ բազմաթիւ կիներու ներկայութիւնը նոյնիսկ աւելի նպաստաւոր է», կը գրէ ուսումնասիրութեան հեղինակներէն` Թոմըս Մալոն: Միւս կողմէ` Անիթա Վուլէյ կը գրէ. «Որոշ ապացոյցներու համաձայն, աշխատանքային խումբ մը այնքան ալ լաւ արդիւնք չի տար, երբ միայն մէկ սեռի ներկայութիւնը կը գերիշխէ անոր մէջ, եւ թէ` աւելի լաւ է, որ անիկա ունենայ այլազան դիմագիծ եւ չղեկավարուի միայն կիներով»:

Իգական սեռը ոչ միայն յարմար է ազդու ղեկավարութեան, այլ նաեւ յայտնապէս իգական ներկայութիւնը կրնայ առաւելութիւններ ընձեռել: Հետեւաբար մտահոգիչ երեւոյթ է իգական սակաւաթիւ ներկայութիւնը արեւմտեան երկիրներու պետական համակարգին մէջ: 189 երկիրներու շարքին Միացեալ Նահանգներ կը գրաւեն 83-րդ դիրքը, այսինքն կիները կը կազմեն պետական ներկայացուցիչներու նուազ քան 20 առ հարիւրը: Բրիտանիա կը գրաւէ 64-րդ դիրքը, Քանատա` 54-րդ: Կիներու ղեկավարութեան առնչուող մտայնութիւններ եւ նախատիպարներ պատճառ կը դառնան այս անհաւասարութեան եւ առիթ չեն տար, որ պետութիւններ գործեն լաւագոյն մակարդակի վրայ:

Նկատի ունենալով մարդկային զգացումներու արտայայտութեան եւ սեռերու համար սահմանուած դերերու լայն ծիրը, ինչպէս նաեւ` ազդեցիկ ղեկավարներէ ակնկալուած բազմաթիւ յատկանիշները, աւելի քան անհեթեթ է այն հաստատումը, թէ կիներ շատ զգացական են ազդեցիկ ղեկավարներ դառնալու համար: Նոյնիսկ աւելի քան անհիմն ընդհանրացում մըն է այս, որ կրնայ անդամալուծել մեր ղեկավարութիւնը: Նման հաստատումներ պէտք է զայրոյթ պատճառեն, ոչ թէ որովհետեւ «զգացական» են եւ կը վերաբերին յատուկ սեռի մը, այլ որովհետեւ կը մտածենք մեր երկրին ապագային մասին:

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )