ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԸ` ՀԱՅ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՈՒՆ ՀԱՅՐԵՆԱՃԱՆԱՉՈՒԹԵԱՆ, ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ, ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՃԵԼԻ ԵՒ ՕԳՏԱՇԱՏ ՃԱՄԲԱՐ ՄԸ

ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Համազգայինի Ուսանողական մշակութային համախմբումը (Ֆորումը) ծնունդ առաւ 1994-ին, Համազգայինի Բ. Պատգամաւորական ժողովին կողմէ: Հիմնական նպատակն է համախմբել հայ համալսարանականները` հայկական մթնոլորտի մը մէջ, ծանօթացնել  հայոց պատմութեան եւ աւանդութիւններուն, մշակոյթի արժէքներուն, ինչպէս նաեւ` արծարծել հայ երիտասարդին դիմագրաւած ընկերային եւ ազգային խնդիրները:

1994- 2001 համախմբումը տեղի ունեցաւ Լիբանանի մէջ` իբրեւ Սփիւռքի հայաշատ կեդրոններէն մէկը: Կազմակերպիչները ա՛յն մտածումը ունէին, որ սփիւռքահայ  համալսարանականը, համախմբումին մասնակցելով, մօտէն կը ծանօթանայ հայաշատ այս կեդրոնին, ինչպէս նաեւ` Համազգայինի կրթական եւ մշակութային միութեան բեղուն գործունէութեան: Նշան Փալանճեան ճեմարանը իր պատմական կարեւորութեամբ երկու շաբթուան ընթացքին կրթական վայր մը եղաւ համալսարանականներուն համար:

2002 թուականէն մինչեւ օրս համախմբումները տեղի կ՛ունենան Հայաստանի մէջ, ուր համալսարանականները մօտէն կը ծանօթանան հայրենիքի կեանքին: Անոնք կ՛այցելեն Էջմիածին, կը տեսնեն մշակութային կոթողները, զանազան յուշարձաններ, թանգարաններ, Մատենադարան, Երեւանի պետական համալսարան, սփիւռքի նախարարութիւն, մանկատուն եւ այլն: Անոնք ներկայ կը գտնուին մշակութային ձեռնարկներու եւ գեղարուեստական ներկայացումներու:

Սփիւռքէն թէ հայրենիքէն բազմաթիւ վաստակաշատ դասախօսներ ու մասնագէտներ իրենց մասնակցութիւնը կը բերեն համախմբումի կրթական ծրագրին: Դասախօսներու նիւթերը կը կեդրոնանան հայոց պատմութեան, գրականութեան, մշակութային գանձերու, հայկական տոհմիկ սովորութիւններու, հայկական երգի եւ թատրոնի վրայ:

Գործունէութեան մաս կը կազմեն հայկական պարը, թատրոնը եւ մամուլի աշխատանոցները: Ուսանողները հաւաքի առօրեայ գործունէութեան մասին կը հրատարակեն լրատու թերթիկ մը:

Համախմբումին ամէնէն կարեւոր մէկ մասը կլոր սեղանի շուրջ խորհրդակցութիւններն են, ուր այս անգամ իրենք` ուսանողները, հարցերը կը քննեն, կամրջում մը ստեղծելով սփիւռքի տարբեր շրջաններէն եկողներու եւ Հայաստանի մէջ բնակող ուսանողներուն միջեւ:

Հաւաքին կազմակերպիչները կ՛աշխատին ընկերական եւ հաճելի մթնոլորտ ստեղծել` քաջալերելով, որ աշխարհի տարբեր կողմերէն եկած երիտասարդներ սերտ կապեր հաստատեն իրարու հետ եւ անմիջական կերպով առնչուին հայ կեանքին:

Համախմբումին կրնան մասնակցիլ 18-28 տարեկան ուսանողները: Այս տարի Համազգայինի համախմբումը տեղի պիտի ունենայ Երեւանի մէջ, 16-29 յուլիս 2011-ին` աւելի քան 30 ուսանողներու մասնակցութեամբ հետեւեալ երկիրներէն. Հայաստան, Արցախ, Լիբանան, Իրան, Ֆրանսա, Միացեալ Նահանգներ, Քանատա եւ Վրաստան:

Համախմբումի ծրագիրը եւ օրական տեղեկութիւնները կարելի է կարդալ այցելելով Համազգայինի կայքէջը` www.hamazkayin.com:

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԷՆ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ասկէ առաջ ալ ընտանեօք, ընկերներով եւ մեծ խումբերով գտնուած եմ Հայաստան: Համազգայինի Համախմբումը առիթը ստեղծեց Հայաստանի մէջ հանդիպելու նոյնանման մտածելակերպով ուսանողներու եւ անոնց հետ ժամանակ անցընելու: Դժուար է բառերով արտայայտել եւ ներկայացնել արժէքը կրթական, մշակութային եւ ընկերային մարզերու մէջ մեր ունեցած փորձառութեան: Ամէն անգամ, որ Հայաստան կ՛երթամ, կը կատարեմ նորանոր յայտնաբերումներ:

Շատ հետաքրքրական էր Համազգայինի համախմբումին ծրագիրը: Առաւօտուն կը գտնուէինք հազարամեայ եկեղեցւոյ մը շուրջ, յետմիջօրէին կլոր սեղանի շուրջ քննարկումներ կը կատարէինք, իսկ երեկոյեան կը վայելէինք Երեւանի գիշերները եւ զբօսավայրերը: Համախմբումը ցոյց տուաւ, որ երկու շաբաթը բաւարար չէ ամբողջովին հետախուզելու հայրենիքը: Չորրորդ անգամ Հայաստան գտնուելով հանդերձ, տակաւին ծարաւը կը զգամ անգամ մը եւս այցելելու:

2010-ի համախմբումին մասնակիցներուն հետ միաձայն կ՛ըսենք. «Իսկապէս անմոռանալի ժամանակ անցուցինք»:

ԱԼԵԱԿ ՃՕՃԱՂԱՅԵԱՆ, Անգլիա

 

Անցնող ամառը երբեք պիտի չմոռնամ, որովհետեւ ունեցայ անմոռանալի ուղեւորութիւն մը: Երբ «Զուարթնոց» օդակայանը հասանք եւ Արարատը տեսայ, աչքերս արցունքոտեցան: Երկար շունչ մը առի եւ ես ինծի ըսի. «Տուն հասայ. ա՛յս է իմ Հայաստանս»:

Համազգայինի համախմբումին մասնակցիլը իմ ամէնէն լաւ ընտրութիւններէս մէկն էր: Հոյակապ առիթ էր ծանօթանալու սփիւռքահայ ընկերներու, որոնց հետ մնայուն կերպով կապերս կը պահեմ եւ շատերուն հետ ալ մտերմացած եմ: Երկու հիանալի շաբաթներ անցընելէ ետք, բաժանումը շատ դժուար պահ մըն էր:

Այսօր, երբ կը յիշեմ Համազգայինի համախմբումին օրերը եւ կը դիտեմ լուսանկարները, կը վերապրիմ Հայաստանի յիշատակներս:

ԺՈԶԵՖ, Միացեալ Նահանգներ

 

Համազգայինի Ուսանողական համախմբումը կեանքիս ամէնէն գեղեցիկ եւ կարեւոր փորձառութիւնը եղաւ: Ասկէ առաջ մասնակցած էի տարբեր բնոյթի երիտասարդական պտոյտներու, բայց Համազգայինի համախմբումը ամբողջովին տարբեր էր:

Մասնակցութիւնս նախապէս չէի ծրագրած. Համախմբման ճշդուած թուականը նախորդող շաբաթավերջին, կիրակի օրը որոշումս տուի, եւ ուրբաթ արդէն կը գտնուէի Հայաստան: Երբեք դժուարութիւն չունեցայ հաղորդակցելու համախմբումի անդամներուն հետ եւ շուտով ունեցայ նոր բարեկամներ, որոնց հետ կապի մէջ կը մնամ մինչեւ օրս: Թէկուզ ովկիանոսները մեզ կը բաժնեն, բայց սրտերը կը մնան մօտիկ: Այնքան տպաւորուած էի համախմբումով, որ յաջորդ տարին եւս մասնակցեցայ: Երկու շաբաթներու ընթացքին անմոռանալի պահեր ապրեցանք:

Թելադրանքս է իւրաքանչիւր հայ երիտասարդի` առիթը չփախցնել եւ մասնակցիլ համախմբումին: Խորին շնորհակալութիւններս կը յայտնեմ Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան, որ այս սքանչելի նախաձեռնութիւնը իրագործած է: Համախմբումին մասնակցութիւնս հայկական ոգին ամրապնդեց մէջս:

ՎԱԶԳԷՆ, Պրազիլ

 

Համազգայինի համախմբումը հայ ուսանողութեան համար յատուկ եւ կարեւոր հաւաք մըն է, որուն ընթացքին տարբեր երկիրներէ ուսանողներ ոչ միայն կողք-կողքի կու գան, այլ անոնք կը ծանօթանան Հայաստանի պատմամշակութային հարստութեան եւ հայրենի բնակչութեան: Ես մեծապէս շնորհակալութիւն կը յայտնեմ Համազգայինին, որ առիթ կու տայ ուսանողներուն այցելելու Հայաստան:

Համախմբումի տասնհինգ օրերուն վայրկեանները անմոռանալի են, եւ վստահ եմ, որ իւրաքանչիւր մասնակիցի յիշողութեան մէջ անպայման այդ մէկը բան մը փոխած է, դրոշմ մը զետեղած է, կապ մը ստեղծած է, կամուրջ մը դարձած է…

ԽԱԺԱԿ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ, Լիբանան

 

Համազգայինի համախմբումին աշխարհի տարբեր երկիրներէն մասնակցող հայ ուսանողներէն մէկը ես էի: Համախմբումը իւրաքանչիւրիս մէջ ձգեց անմոռանալի եւ հաճելի յուշեր:

Հոն ծանօթացանք արեւելահայերէնի եւ արեւմտահայերէնի խօսակցական եւ քերականական տարբերութիւններուն, ինչպէս նաեւ ունեցանք հետաքրքրական զրոյցներ եւ մտքերու փոխանակումներ: Տպաւորիչ եւ շատ օգտակար էին դասախօսութիւնները, որոնք հարստացուցին մեր գիտելիքներուն պաշարը, իսկ ամենակարեւորը այն էր, որ առաջին իսկ հանդիպումէն մեր բոլորին հոգիներուն մէջ հաստատուեցաւ հոգեհարազատութիւնն ու ջերմութիւնը, որ զգացինք իրարու հանդէպ:

Իբրեւ իրանահայ ուսանողուհի, մասնակցելով 2010 թուականի համախմբումին, իմ մէջս աւելի արմատացաւ հայրենիքի նկատմամբ սէրը: Երախտագիտութիւնս կը յայտնեմ Համազգայինին եւ բոլոր այն պատասխանատուներուն, որոնք այս նախաձեռնութեամբ ծառայեցին իրենց վեհ սկզբունքներուն: Նաեւ շնորհակալութիւն Թեհրանի Հայ մշակութային «Արարատ» կազմակերպութեան Կեդրոնական վարչութեան, որ այս համախմբումին մասնակցելուս շարժառիթը հանդիսացաւ:

ԹԵՆԻ ՊԱՂՏԱՍԱՐԵԱՆ, Իրան

Share this Article
CATEGORIES