ՀԱՅՃԱՐ «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԻ ՀՈՐԻԶՈՆԸ ՄԻՆՉԵՒ 2015» ՆԻՒԹՈՎ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ` ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

Մկրտիչ Պուլտուքեան

Արփի Մանկասարեան

«Հայճար» (Հայ ճարտարապետներ եւ ճարտարագէտներ) միութեան հրաւէրով տնտեսագէտ Մկրտիչ Պուլտուքեան (Լիբանանի Կեդրոնական դրամատան նախկին փոխ կառավարիչ) Հայկազեան համալսարանին մէջ չորեքշաբթի, 2 մարտ 2011-ին հանդէս եկաւ «Շինարարական ներդրումի հորիզոնը մինչեւ 2015» նիւթով դասախօսութեամբ:

Բանախօսը միաժամանակ հայերէն եւ անգլերէն զոյգ լեզուներով բացատրեց, թէ այսօր Լիբանանի մէջ շինարարական մարզը տնտեսական տագնապ մը կ՛ապրի բնակարաններու պահանջարկին եւ առաջարկներուն միջեւ անհաւասարութեան պատճառով: Պահանջուածը համեստ եկամուտով մարդոց համար բնակարաններ են, իսկ կառուցուածները` փարթամ, աշտարակաոճ յարկաբաժիններ, որոնց պահանջը մեծամասնութեամբ կու գայ Լիբանանի շրջանային քաղաքներէն: Միւս կողմէ` ծաւալուն շինարարութիւնը արդիւնք է նախորդ 2 տարիներուն Լիբանանի տնտեսութեան կարգ մը մարզերու բարգաւաճման (դրամատնային համակարգի կորովն ու ապահովութիւնը, զբօսաշրջութեան եռուզեռը, յարաբերական ապահովութիւնը, դուրսէն փոխանցուած գումարները, արտաքին աշխարհի նպաստաւոր դիրքորոշումը): Այս ազդակները մղեցին բնակարանային գիներուն իրականութեան չհամապատասխանող բարձրացումին, որ տուն տուաւ սկսնակ եւ անփորձ շինարարներու շուկայ մուտքին` խախտելով գիներուն եւ պահանջին հաւասարակշռութիւնը:

Պուլտուքեան աւելցուց, որ լիբանանեան շինարարական ներդրումը միշտ հիմնուած կը մնայ շահադիտական սկզբունքներու վրայ, որովհետեւ այս մարզը կը պատկանի սեփական հատուածին եւ այնտեղ կը պակսին ճշգրիտ տեղեկութիւններ: Դասախօսը շեշտեց շինարարական ներդրումի մարզին մէջ ճշգրիտ տեղեկութիւններու անհրաժեշտութիւնը` կապուած պահանջներու եւ առաջարկներու հետ ընդգծելով միջնորդ հաստատութիւններու (Ռիլ Էսթէյթ Էյճընսիզ) եւ քաղաքապետութեանց կարեւոր դերը շուկան աւելի թափանցիկ դարձնելու եւ պահանջի ու առաջարկի իսկական կացութիւնը հանրութեան ցոյց տալու մէջ, որպէսզի յաճախորդը աւելի վստահ տայ իր առուծախի որոշումը:

Պուլտուքեան յայտնեց, որ յառաջիկայ 2 տարիներուն, 3000 նոր յարկաբաժիններ մեծամասնութեամբ ընդարձակ տարածութեամբ շուկայ պիտի մտնեն եւ անոնց գիները պիտի ըլլան բարձր անոնց հողատարածքին եւ շինանիւթին գիներուն բարձրութեան պատճառով:

Վերջապէս, ան յանձնարարեց, որ շինարարութեան ներդրումները կատարուին նոր հողատարածքներու վրայ փոքր յարկաբաժիններու կառուցման համար կամ աւանդական հին տուներ վերանորոգելու համար` վերարժեւորելով հին պատմական թաղերը, շահաւէտ ներդրում մը, որ նաեւ տնտեսական ու ընկերային բարգաւաճում կ՛ապահովէ այդ շրջանին` ակնարկելով Պուրճ Համուտի հին թաղերուն: Հայճարի անունով Արփի Մանկասարեան շնորհակալութիւն յայտնելէ ետք դասախօսին` ներկայացուց երկրաչափ Վաչէ Պոյաճեանը, որ Հայճարի կողմէն իր թեկնածութիւնը առաջադրած է երկրաչափներու եւ ճարտարապետերու Լիբանանի համագործակցութեան խորհուրդի անդամներու ընտրութեան:

Վաչէ Պոյաճեան շնորհակալութիւն յայտնեց Հայճարի զօրակցութեան համար եւ հակիրճ կերպով ներկայացուց կարգ մը տեղեկութիւններ եւ խնդիրներ, զորս կը դիմագրաւէ համագործակցութիւնը` շեշտելով անհրաժեշտութիւն խորհուրդին մէջ փորձառու եւ գիտակ անդամներու ներկայութիւնը, որոնք հաւաքական աշխատանքի մշակոյթը ունին: Ան խոստացաւ օգտակար ըլլալ ընդհանրապէս հայ երկրաչափին եւ մասնաւորաբար Հայճարի անդամներուն համագործակցութեան մէջ:

Արփի Մանկասարեան շեշտեց Հայճարի մէջ նոր անդամագրութեանց կարեւորութիւնը: Երիտասարդ ճարտարապետներ եւ երկրաչափեր արձագանգեցին` փափաք յայտնելով աշխատելու Հայճար միութեան մէջ:

Share this Article
CATEGORIES