50 Տարի Առաջ (23 Օգոստոս 1964)

Կիպրոսի Հայութեան Դժնդակ Վիճակը

5000 Հոգի Հաշուող Բարգաւաճ
Գաղութէն Մնացած Է 2000 Հայ

 

Կիպրոսի մեր թղթակիցը 21 օգոստոս թուակիր նամակով մը կը գրէ Նիկոսիայէն.-

Թրքական անխնայ ռմբակոծումներէն ետք լարուած վիճակ մը կը տիրէ Կիպրոսի մէջ:

Հակառակ անոր որ միջադէպերը նուազած են զգալիօրէն, սակայն կացութիւնը կը մնայ լուրջ եւ կը սպասուին աւելի ծանրակշիռ երեւոյթներ:

Որոշ է, որ թրքական ռմբակոծումները Կիպրոսի ժողովուրդին վրայ խոր ազդեցութիւն գործեցին: Սակայն եւ այնպէս, կիպրացիները որոշած են պայքարը շարունակել ուժգնօրէն` վստահ ըլլալով վերջնական յաղթանակին:

Անցեալ կիրակի ճգնաժամային օրեր ապրեցաւ մայրաքաղաքի ժողովուրդը: Հրացանաձգութիւնը Նիկոսիոյ մէջ տեւեց աւելի քան երեք ժամ, որուն ընթացքին փամփուշտները կը հասնէին մինչեւ առժամեայ Ազգային առաջնորդարանը եւ Ազգային իշխանութեան կարգ մը բնակարաններու պատերը: Հակառակ այս կացութեան` մեր ժողովուրդի բարոյականը բարձր է:

Այն հայ ընտանիքները, որոնք փոխադրուած էին Կանաչ գիծ, որ կը բաժնէ յունական շրջանը թրքականէն, վերջին դէպքերուն պատճառով, Ազգային իշխանութեան միջամտութեամբ, փոխադրուեցան աւելի ապահով վայրեր: Այս ընտանիքները ընդհանրապէս կը բաղկանան ծերերէ, որոնք արդէն իսկ կը վայելեն Ազգային իշխանութեան նիւթական աջակցութիւնը:

Առաջնորդարանը ժամադրավայրը դարձած է մեր ժողովուրդին: Հոն կը դիմեն բոլորը` հայցելու համար մեր վերին իշխանութեանց աջակցութիւնը, եւ պէտք է հոս նշել, որ մեր կաթողիկոսական փոխանորդ Երուանդ ծ. վրդ. Աբէլեան եւ իրեն շուրջ բոլորուած Ազգային իշխանութեան ներկայացուցիչները ամէն ջանք կը թափեն նուազեցնելու համար տառապանքը մեր գաղութին:

Այս ընթացքով մեր գաղութին թիւը օր ըստ օրէ կը նուազի: Կը սպասուի, որ նոր կարաւան մը ճամբայ ելլէ օգոստոս 28-ին դէպի հայրենիք: Մօտ 5000 հաշուող գաղութէն հազիւ 2000 հոգի մնացած է` գաղութին մէկ զգալի մասը գաղթած ըլլալով Անգլիա, վերջին դէպքերու պատճառով:

Երկար տարիներ ինքնաբաւ, բարգաւաճ եւ շէն Կիպրոսի հայ համայնքը, որ պարծանքն էր համայն հայութեան, եւ որ իր օգնութիւնը երբեք չէր զլացած բոլոր ազգօգուտ նպատակներու, դժբախտաբար, կը ցաւինք, որ միւս գաղութներէն օգնութիւն հայցելու դիրքին մէջ կը գտնուի այսօր` խորապէս վիրաւորուած զգալով իր ազգային հպարտանքը:

Համաշխարհային եկեղեցական խորհուրդը, որուն կեդրոնը կը գտնուի Ժընեւ, որոշ նիւթական յատկացում մը ըրած է արդէն: Կ՛իմանանք, թէ ամերիկահայ Ազգային կեդրոնական վարչութիւնը եւս ժողով մը գումարելով Հրանդ արք. Խաչատուրեանի նախագահութեան տակ` որոշում գոյացուցած է եղբայրական ձեռք երկարելու մեր համայնքին, որ ենթարկուեցաւ նիւթական մեծ կորուստներու եւ զրկանքներու` իր կամքէն անկախ քաղաքական պատճառներով:

 

Աննա Ասլանի Երիտասարդական Գիւտը
Մեծ Յաջողութիւն Կը Գտնէ

Հրաշագործ Փորձ Մը

Քանի մը տարիէ ի վեր միջազգային մամուլը կը խօսի հայազգի գիտնական տոքթ. Աննա Ասլանի երիտասարդացման գիւտին եւ ունեցած յաջողութիւններուն մասին: Քրիսթիան Կի հետեւեալը կը գրէ հայազգի գիտնականին նոր յաջողութեան մասին.-

Ռումանահայ գիտնական Աննա Ասլան առաջին գծի վրայ կը գտնուի բոլոր այն գիտնականներուն մէջ, որոնք կը զբաղին մարդկային օրկանիզմի վերանորոգումով ու կը ջանան կեանքին աւելի շատ տարիներ ու տարիներուն ալ` աւելի շատ կեանք տալ: Եւ ասոր պատճառը հետեւեալն է: Օրկանիզմի վերանորոգման իր մեթոտը, որ հիմնուած է երիտասարդացնող «Ժերովիթալ Հ.3» դեղին վրայ, զուիցերիացի գիտնական Փոլ Նեհանսի մեթոտէն աւելի արդիւնաւէտ եւ աւելի աժան դուրս եկաւ:

Անցեալին լայնօրէն գրուած է դարմանումի այն զանազան մեթոտներուն մասին, զորս գիտնականները կը գործադրեն մազերակներու եւ բջիջներու վերանորոգումը ապահովելու համար: Միշտ զարմանք պատճառած են Աննա Ասլանի մեթոտը եւ գործածած դեղը, այսինքն` Նովոքայինը: Պէտք է ըսել, թէ Նովոքայինը Աննա Ասլանը չէ հնարած, այլ գերմանացի փրոֆեսէօր մը` Կուսթաւ Սփիչ, որ 1948-ին մեռաւ գրեթէ անծանօթ:

Ծերութիւնը պարտութեան մատնել ձգտող ռումանահայ գիտնականը իր առաջին փորձը կատարեց ութսունը անց ծերուկի մը վրայ, որ Մարեզով կը կոչուէր: Պուքրէշի Ծերագիտական ազգային հիմնարկը ներկայացաւ եւ ըսաւ, թէ ծունկերը շատ կը ցաւէին: Յօդականութենէ կը տառապէր: Աննա Ասլան զայն քննեց եւ անոր հաւանութիւնը ուզեց` ենթարկելու համար սեփական դարմանական մեթոտի մը, որ անծանօթ էր մինչեւ այն ատեն: Ռումանահայ գիտնականը միայն անասուններու վրայ կատարած էր այդ փորձերը եւ առաջին անգամ ըլլալով պիտի կատարէր մարդու վրայ:

Մարեզով ընդունեց ու դարմանումի մեթոտը գործադրուիլ սկսաւ: Նովոքայինը, որ Ասլանի տեսակէտով կենսանիւթ (վիթամին) է, արդիւնաւէտ կերպով գործածուեցաւ Մարեզովի ցաւերը մեղմացնելու համար:

Ան սկսաւ Նովոքայինի ներարկումներ ընել, եւ երբ վստահ եղաւ անոր օրկանիզմի հակազդեցութեանց, գործադրեց կանոնաւոր դարմանումը: Այսինքն սկսաւ շարք մը ներարկումներու, որոնք կը կատարուին տասնօրեայ ընդհատումով մը, որպէսզի հիւանդը հանգստանայ:

Երբ դարմանումը աւարտեցաւ, Մարեզովի ցաւերը դադրած էին: Եւ միայն ասիկա չէր: Հիւանդը սկսած էր երկրորդ երիտասարդութիւն մը ապրիլ: Իր սեռային գործունէութիւնը, որ շատոնց դադրած էր, վերսկսած էր, եւ Մարեզով սիրաբանութիւն կ՛ընէր հիւանդապահուհիներուն հետ:

Երկու ամիս ետք, Մարեզով Աննա Ասլանին յայտնեց, թէ մօրուքը բուսնիլ սկսած էր: թէ` թելերը ճերմակ չէին, այլ` սեւ, ինչպէս որ էին իր երիտասարդութեան ժամանակ: Ասիկա ցոյց կու տար, որ փորձը յաջողած էր:

Այս անգամ Աննա Ասլան գիտական յաղթանակ մը ապահովեց: Թերթերը շեշտեցին այս իրողութեան նշանակութիւնը եւ Ծերագիտութեան հիմնարկը ողողուեցաւ նամակներով: Բոլոր ծերերը երիտասարդանալ կ՛ուզէին: Հ. 3-ը հրաշք գործած էր: Ասլանին մեթոտը յաղթանակած էր ամբողջ աշխարհի մէջ:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )