50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ (18 ՅՈՒԼԻՍ 1961)

ԴՐՈՇՄԱԹՈՒՂԹԻ
ՏԱԳՆԱՊ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ

ԻՆՉՈ՞Ւ ԱՅՍ  ԱՆՀՈԳՈՒԹԻՒՆԸ

Ամիսներէ ի վեր դրոշմաթուղթի տագնապ մը գոյութիւն ունի Լիբանանի նամակատուներուն մէջ: 5, 10, 20, 25, 50 դահեկանոց դրոշմաթուղթերը անհետացած են հրապարակէն եւ դարձած` թանկարժէք հնութիւն մը: Լիբանանեան բազմաթիւ թերթեր եւ հրատարակութիւններ մեծ դժուարութիւններու կ՛ենթարկուին եւ յաճախ կ՛ընդհատեն իրենց առաքումները, դրոշմաթուղթի չգոյութեան պատճառով կատարուած դիմումները կը մնան ապարդիւն:

Շատ տարօրինակ եւ անհաւատալի պիտի թուի այս երեւոյթը, բայց դժբախտաբար իրականութիւն է:

Կրնայ ըմբռնելի ըլլալ կարճ ժամանակի մը համար կարգ մը դրոշմաթուղթերու պակասը: Սխալ նախատեսութեան մը պատճառով կանուխէն ապսպրանքներ չեն կատարուիր, եւ նամակատան արկղներէն կը պակսին մէկ երկու տեսակ դրոշմաթուղթեր: Զարմանալի չէ այս պարագան: Սակայն, երբ ամիսներ կը յաջորդեն իրարու եւ դրոշմաթուղթի տագնապը լուծում չի գտներ, մարդի չի կրնար զարմանալու իր յատկութիւնը կորսնցնել:

Աւելի ծանր գայթակղութիւն մը կը դառնայ այս անըմբռնելի թերացումը, երբ նկատի ունենանք, որ ամէնէն գործածական եւ անհրաժեշտ տեսակներն են, որ կը պակսին` 5-10-50 դահեկաննոց դրոշմաթուղթերը:

Թղթատարական նախարարութիւնը արդեօք հնարաւորութիւններ չունի՞ այդ դրոշմաթուղթերը կարճ  ժամանակի մը ընթացքին պատրաստել տալու, քանի որ բազմաթիւ արդիական տպարաններ կան Լիբանանի մէջ եւ կրնան ամենադժուարին եւ գեղարուեստական հրատարակութիւններ գլուխ հանել: Այդ ձեւով առաջքը կ՛առնուի շարք մը դժուարութիւններու, որոնք յառաջ կու գան պահանջուած դրոշմաթուղթերու պակասին պատճառով:

Ինչպէս ըսինք, թերթերը մասնաւորաբար, մեծ դժուարութիւններու կ՛ենթարկուին դրոշմաթուղթի այս տագնապին պատճառով: Անհրաժեշտ է, որ անմիջական կարգադրութիւն մը ըլլայ` օր առաջ վերջ տալու համար այս դժուարութեանց:

Ինչո՞ւ այս անհոգութիւնը:

ԱՌԿԱՅԾՈՒՄՆԵՐ

 • Քրիստոսի վարդապետութիւնը մերժողը կը նմանի այն չարաճճի մանուկին, որ ոտքով ձեռքով կը հարուածէ զինքը դարմանելու
  տրամադիր բժիշկը:
 • Հոն, ուր խաղաղութիւն կայ` կին չկայ, հոն, ուր կին կայ` խաղաղութիւն չկայ:
 • Արուեստագէտներու մեծամասնութիւնը ճամբայ կ՛ելլէ համաշխարհային համբաւի, ձգտումով եւ առհասարակ կը ստիպուի գոհանալ պարզ թաղի մը մէջ նուաճուած համբաւով:
 • Ամէն ինչ երազով կը սկսի, եւ կը վերջանայ երազով:
 • Կնոջ ճանկը չինկողը դժուար թէ իյնայ` ուրիշի  ճանկին մէջ:
 • Սիրողը կը փնտռէ` նոյնի՛սկ եթէ չգտնէ:
  – Անօթիին մէկն է:
  – Անգամ մը որ օրական երեք հեղ կ՛անօթենանք` ո՞վ անօթի չէ:
 • Կեանքիդ ամփոփումը` երանի՜ ընէի, երանի՜ չընէի:
 • Ի՞նչ աւելի մեծ նուէր մէկուն` քան լա՛ցը:
 • Եթէ կեանքիդ ընկերը սովորականէն աւելի գուրգուրանք ցոյց տայ քեզի, կրնաս վստահ ըլլալ, թէ կա՛մ անհաւատարիմ է եղած, կամ ալ կը պատրաստուի` ըլլալու:
 • Կապիկին նախահայրը մա՛րդն էր:
 • Մարմնով կ՛աճիս մինչեւ չափահասութեան տարիք, սրտով մինչեւ վերջին շունչդ:
  – Ամէնէն սննդադար կերակուրդ` ազատութիւնդ:
  – Պանդուխտ` կէս մեռել:
  – Վիշտը գլխուդ տակն է, բայց գլխուդ թա՛գն է:
 • Հոն ուր սէր չկայ, չի՛ կրնար ազատութիւն գոյութիւն ունենալ:
  – Չե՞ս գիտեր թէ խենթին մէկն է:
  – Գիտեմ, բայց ի՛նք չի գիտեր, ահա թէ ինչո՞ւ դժուար է ապրիլ անոր հետ:
 • Ներուած է` բայց չէ՛ մոռցուած:
 • Արուեստագէտի թիւ մէկ թշնամին ու բարեկամը` կի՛նը:
 • Աստուծմէ վախցողը պէտք չունի վախնալու` մարդոցմէ:
 • Մարդիկ կը սարսափին առանձնութենէն, որովհետեւ ճի՛շդ այդ առանձնութեան մէջ է որ ահաւոր բազմութեան մէջ են:
 • Ծախուածը չի կրնար ախորժիլ չծախուածէն:
 • Երկինք բարձրացող ձեռները պարապ չեն իջներ:

ՍԱՐԳԻՍ ԱՇՃԵԱՆ

Share this Article
CATEGORIES