Ինչպէ՞ս Կը Թռչին Օդանաւերը

Պատրաստեց՝ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

0927_otanav-1Վարէն դէպի վեր բարձրացող օդն է, որ կը բարձրացնէ օդանաւը: Օդանաւին թեւերը այս ուժին միջոցով օդանաւը օդ կը բարձրացնեն:

Օդանաւին թեւերու վարի բաժինը տափակ է, մինչ վերի բաժինը քիչ մը կոր է: Առջեւի բաժինն ալ կոր է, մինչ ետեւի բաժինը` շատ բարակ:

* * *

0927_otanav-20927_otanav-3

 

Երբ օդանաւը կը յառաջանայ, թեւերը երկուքի կը բաժնեն օդը:

Թեւին վրայէն անցնող օդը աւելի արագ կ՛ընթանայ, որովհետեւ անիկա աւելի երկար հեռաւորութիւն մը պիտի կտրէ, մինչեւ որ դարձեալ միանայ վարէն անցնող օդին: Ասիկա ճնշումի տարբերութիւն մը կը յառաջացնէ երկու մասերուն միջեւ: Կարծէք` օդանաւը դէպի վեր կը քաշուի: Ասիկա անոր կարելիութիւնը կու տայ օդին մէջ մնալու` հակառակ իր ծանրութեան:

Օդանաւը օժտուած է նաեւ երկու ղեկավարող գործիքներով: Ուղղութեան ղեկը օդանաւին կարելիութիւնը կու տայ դէպի աջ կամ դէպի ձախ դառնալու, երբ անիկա  գետնին վրայ է: Մինչ խորութեան ղեկը կը գործածուի օդանաւը օդին մէջ բարձրացնելու կամ գետին իջեցնելու համար:

Օդանաւին թեւերը անոր կարելիութիւնը կու տան, թռիչքի ընթացքին, օդանաւը դէպի կողմ թեքել եւ զայն դարձնել:

Վերջապէս, հզօր շարժակներ կը հրեն օդանաւը դէպի վեր բարձրանալու ընթացքին, որպէսզի ան բարձրանայ եւ երկնքին մէջ մնայ:

Աշխարհի Ամէնէն Մեծ Օդանաւը…

0927_otanav-4… Անթոնով` Ան-225-ն է. անիկա ապրանքատար օդանաւ մըն է: Օդանաւին երկարութիւնը 84 մեթր է մինչ երկու թեւերուն երկարութիւնը կը հասնի աւելի քան 88 մեթրի: Պարապ վիճակի մէջ անիկա կը կշռէ 250 թոն: Ան -225-ը աշխարհի ամէնէն երկար եւ ամէնէն ծանր օդանաւն է: Անոր ահռելի ծանրութիւնը բաժնուած է 32 անիւներու վրայ:

* * *

Այս հսկայական օդանաւը կրնայ փոխադրել շատ ծանր եւ շատ մեծ ապրանքներ` երկար հեռաւորութիւններու վրայ: Անիկա շինուած է Ուքրանիոյ մէջ, 1988 թուականին: Այո օդանաւը տակաւին կը պահէ աշխարհի մէջ նման միակ օդանաւի մրցանիշը:

* * *

Էրպաս -Ա380, որ կը շինուի Եւրոպական Միութեան երկիրներու մէջ, աշխարհի ամէնէն մեծ ճամբորդատար օդանաւն է: Անիկա կրայ 400-850 ճամբորդներ փոխադրել: Ունի 73 մեթր երկարութիւն եւ 80 մեթր զոյգ թեւերու երկարութիւն:

 

Պէտք Է Ովկիանոսները Մաքրել

0927_ovguianos-1Պոյան Սլաթ 19 տարեկան հոլանտացի երիտասարդ մըն է: Ան գտած է ովկիանոսները «մաքրելու» միջոց մը:

Յունաստան ճամբորդութեան մը ընթացքին է, որ Պոյան անդրադարձած է, թէ վիճակը որքա՛ն ծանր էր: Երբ ան կը սուզուի ջուրերուն մէջ ովկիանոս հետախուզելու համար նշմարած է, թէ ձուկերէն աւելի աղբեր կային:

Ան կը հաւատայ, թէ անհրաժեշտ է անպայման բան մը ընել երկրին գեղեցկութիւնը պահպանելու եւ մտածելու երկրագունդին ապագային մասին: Երկու տարիներէ ի վեր ան կ՛աշխատի ովկիանոսները մաքրելու համար յատուկ ծրագիրի մը վրայ: Ան իր ուսումը ժամանակաւոր ձեւով դադրեցուցած է եւ որոշած է ուսումնասիրել այն հսկայական յորձանքները, որոնք կը գտնուին ովկիանոսներուն մէջ եւ աղբերու կոյտերը կը տեղափոխեն: Նոյն ժամանակ ան կազմած է գիտնականներու խումբ մը:

* * *

Երկու տարի ետք Պոյան կը մեկնի Նիւ Եորք` մեծ համագումարի մը ընթացքին իր ծրագիրը ներկայացնելու համար: Ովկիանոսները աղտոտող կերպընկալէ առարկաները գտնելու եւ հաւաքելու համար ան կ՛առաջարկէ շինել «հսկայական ձագար» մը` «Տը Օշըն Քլինափ»:

Իր այս ծրագիրը, որ բազմաթիւ մրցանակներ շահած է, կը կարօտի 2 միլիոն տոլարի: Բազմաթիւ անձեր արդէն հետաքրքրուած են այս ծրագիրով:

Ինչպէ՞ս

0927_ovguianos-2«Տը օշըն քլինափ» ունի կեդրոնական շարժակ մը, որ կ՛օգտագործէ այդ պտուտակաւոր ջուրի հոսանքներուն ուժը: Այդ հոսանքները աղբերը կը քաշեն դէպի ձագարը, ուրկէ անոնք չեն կրնար այլեւս խուսափիլ:

Մեքենան կազմուած 100 քմ երկար երկու ծփացող թեւերէ, որոնք իրենց կարգին ունին 3մ մեթր երկար ուղղահայեաց թեւեր, ովկիանոսին աղբերը բռնելու համար:

Այս մեքենան ունի բազմաթիւ առաւելութիւններ. անիկա բնութիւնը կը յարգէ, երկար ժամանակ կը բանի եւ շահաբեր է: Մեքենան կը բանի միայն արեւուն ուժը օգտագործող տախտակներով:

Գիտէի՞ր, Թէ…

Մէկ միլիոն թռչուն կը սատկի ամէն տարի` կերպընկալէ աղբեր կլլելով: Այս կերպընկալէ առարկաները անոնց համար որսի կերպարանք ունին:

Հազարաւոր կրեաներ կերպընկալէ տոպրակները կը շփոթեն ծովամայրերուն հետ. ծովամայրը կրեաներու նախասիրած ուտելիքն է: Այս ձեւով, այս տոպրակները կլլելէ ետք, կրեաները կը խեղդուին:

Ջուրին մէջ կերպընկալէ շիշ մը 450 տարիէն միայն կը փճանայ:

 

Անհաւատալի, Բայց Իրա՛ւ

 

Լոնտոնի մէջ պաղպաղակի կառք մը միայն շուներու յատուկ պաղպաղակ կը ծախէ:

Լոնտոնի մէջ պաղպաղակի կառք մը միայն շուներու յատուկ պաղպաղակ կը ծախէ:

Օրանկութանները երբեմն տերեւներով սուլիչ կը շինեն:

Օրանկութանները երբեմն տերեւներով սուլիչ կը շինեն:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աստղանաւորդ մը իր աղջկան անունին սկզբնատառերը գրեց լուսինին փոշոտ մակերեսին վրայ:

Աստղանաւորդ մը իր աղջկան անունին սկզբնատառերը գրեց լուսինին փոշոտ մակերեսին վրայ:

Գերմանիոյ կենդանաբանական պարտէզներուն մէջ կ՛ապրի կորիլլա մարդակապիկ մը, որ կրնայ պարանի վրայէն քալել:

Գերմանիոյ կենդանաբանական պարտէզներուն մէջ կ՛ապրի կորիլլա մարդակապիկ մը, որ կրնայ պարանի վրայէն քալել:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Աշխարհի գրեթէ կէսը տակաւին վայրի վիճակի մէջ է:
 • Կարգ մը թռչուններ կը ձմեռեն:
 • Առաջին անգամ շուկայ իջնելէ առաջ, Այ-ֆոն բջիջային հեռաձայնը ճանչցուած էր «Փըրփըլ» անունով:
 • Հաուայեան մեծ կղզիին Քիլաուէ հրաբուխը ժայթքած վիճակի մէջ է 30 տարիներէ ի վեր:
 • Կապոյտ կէտը աշխարհի ամէնէն մեծ անասունն է: Սակայն գիտէի՞ք, թէ ան չի կրնար կլլել ծովու գնդակէ մը աւելի մեծ չափի ուտելիք:
 • Անջրպետի միջազգային կայանը շինուած ամէնէն սուղ առարկան է: Անոր շինութիւնը կարօտած է մօտաւորապէս 130 միլիառ տոլարի:
 • Աշխարհի ամէնէն արագ վազող մարզիկը կրնայ 100 մեթր վազքի մը ընթացքին յառաջացնել այնքան զօրաւոր ուժ մը, որ կրնայ բանեցնել գորք մաքրելիք մեքենայ մը:
 • Դլփինները կրնան ճանչնալ հին ընկերոջ մը սուլոցը, նոյնիսկ 20 տարի իրարմէ հեռու մնալէ ետք:
 • Նոյնիսկ ամբողջովին ճաղատ մարդիկ շատ մանր մազեր ունին իրենց գլխուն վրայ:
 • Մկանները կը կազմեն մեր ծանրութեան մօտաւորապէս կէսը:
 • Ափրիկէի առիւծները իրենց հետապնդած որսերուն միայն 25 առ հարիւրը կը բռնեն:
 • Մինչ շերեփագիները կը բռնին իրենց հետապնդած որսերուն 95 առ հարիւրը:
 • Գիտնականները կը մտածեն, թէ լուսինին վրայի ջուրը երկրագունդէն եկած է:
 • Քանդակագործ մը իսկական չափի աստղանաւորդի մը արձանը շինեց մէկ թոն կշռող չետըր պանիրի մէկ կտորով մը:
 • Ամէնէն մեծ ագեվազները կրնան կշռել չափահաս մարդու մը չափ:
 • Իտալիոյ մեծութեամբ մարած հրաբուխ մը գոյութիւն ունի Խաղաղական ովկիանոսին տակ:

 

 Ժամանց

Կրնա՞ս գտնել իրարու նմանող երկու մարդամեքենաները:

Կրնա՞ս գտնել իրարու նմանող երկու մարդամեքենաները:

Կրնա՞ս գտնել երկու պատկերներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող ութ տարբերութիւնները:

Կրնա՞ս գտնել երկու պատկերներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող ութ տարբերութիւնները:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրնա՞ս ամբողջացնել բուրգը` գիտնալով, թէ իւրաքանչիւր շրջանակի մէջի թիւը հաւասար է անոր տակը գտնուող երկու թիւերու գումարումին:

Կրնա՞ս ամբողջացնել բուրգը` գիտնալով, թէ իւրաքանչիւր շրջանակի մէջի թիւը հաւասար է անոր տակը գտնուող երկու թիւերու գումարումին:

Քանի՞ հովանոց կը տեսնես պատկերին մէջ:

Քանի՞ հովանոց կը տեսնես պատկերին մէջ:

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )