Տարբեր Դիտանկիւնէ. Ինչպէ՞ս Կարելի Է Դրական Մտածել

Պատրաստեց՝ Լ. ԿԻՒԼՈՅԵԱՆ – ՍՐԱՊԵԱՆ

985walkՓՈԽԵԼՈՎ ՔԱԼԵԼՈՒ ՄԵՐ ՁԵՒԸ` ԿՐՆԱՆՔ ԲԱՐԵԼԱՒԵԼ ՄԵՐ ՄՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԸ, ԿԸ ՅԱՆՁՆԱՐԱՐԷ «ՏԻ ԻՆՏԻՓԵՆՏԸՆԹ»:

Հանրութեան տրուած խորհուրդներ, որոնք կը միտին շրջել մտային քայքայումի առաջնորդող վիճակներ, ընդհանրապէս կեդրոնացած են ինքնին մտածումներու բնոյթին վրայ: Անոնք կը քաջալերեն, որ մարդիկ խորհրդածեն իրենց կեցուածքներուն մասին եւ զանոնք փոխարինեն աւելի շինիչ կեցուածքներով: Այսուհանդերձ, նոր ուսումնասիրութիւն մը, որ լոյս տեսած է «Ճըռնըլ աֆ Պիհէյվիըր Թերըփի էնտ Էքսփերիմենթըլ Սայընս» թերթին մէջ, ցոյց կու տայ, թէ յաւելեալ այլ ձեւ մը կրնայ օգնել մեզի` մեր հակակշիռին տակ պահելու մեր ուղեղը: Գաղտնի՞քը. քալել ուրախ անձի մը պէս:

«Զարմանալի չէ, որ մեր տրամադրութիւնը եւ հոգեկան վիճակը իրենց ներգործութիւնը կ՛ունենան քալելու մեր ձեւին վրայ: Սակայն նաեւ կ՛ուզենք գիտնալ, թէ արդեօք մեր շարժումները իրենց ներգործութիւնը ունի՞ն մեր զգացումներուն վրայ», կը բացատրէ ուսումնասիրութեան հեղինակներէն` Քանատայի Քուինզ համալսարանի դասախօս Նիքոլաուս Թրոյէ:

Այս հարցումին պատասխանելու համար Թրոյէ իր պաշտօնակիցներուն հետ ձեռնարկած է ի յայտ բերելու, թէ արդեօք մարդոց ուրախ կամ տխուր քալելու մղելը որեւէ ներգործութիւն պիտի ունենա՞յ զգացական բուռն ապրումներ պարունակող բառերու յիշողութեան վրայ: Զգացական վիճակներ մտաբերելու մեր ձեւը կախեալ է մեր տրամադրութենէն: Անոնք, որոնք կը տառապին հոգեկան ընկճուածութենէ, շատ աւելի հակուած են յիշելու ժխտական վիճակներ, քան` դրական, մանաւանդ երբ տուեալ վիճակը կը վերաբերի իրենց:

Ուսումնասիրողները մարզանքի յատուկ քալելու գործիքով եւ աչքերու շարժումը նկարահանող 17 գործիքներով քննած են 47 կամաւորներու քալելու կշռոյթը: Մասնակցողներուն կէսը ստացած է ընկճուած քալելու թելադրանք, իսկ միւս կէսը` ուրախ-զուարթ քալելու: Քալելու արագութիւնը նոյնը պահուած է երկու խումբերուն համար:

Ուսումնասիրողները նախընտրած են մասնակցողներուն ոչինչ յայտնել իրենց նպատակին մասին, հետեւաբար խուսափած են բառացի նկարագրելէ իրենց ակնկալած քալելու ձեւը: Փոխարէնը` անոնք օգտագործած են չափելու տեսողական միջոց մը, որ կը հակազդէր քալելու կշռոյթին: Կամաւորներուն պարտականութիւնն էր քալել, մինչեւ որ մարզանքի գործիքին սլաքը հասնէր վերջին աստիճանին, որ ցոյց պիտի տար, թէ անոնք ուրախ կամ տխուր քալուածք մը ունէին:

Մինչ կամաւորները կը քալէին մարզանքի գործիքին վրայ, փորձարկողը բարձրաձայն կը կարդար դրական եւ ժխտական բառերու ցանկ մը եւ կը հարցնէր, թէ ո՞ր բառերը լաւագոյն կերպով կը նկարագրէին իրենց տրամադրութիւնը: Աւելի ուշ կամաւորներուն թելադրուած էր բարձրաձայն վերյիշել իրենց լսած բառերը:

Ինչպէս նախատեսած էին ուսումնասիրողները, անոնք, որոնք ընկճուած քալուածք մը որդեգրած էին, զգալիօրէն աւելի մեծ թիւով ժխտական բառեր վերյիշած էին, բաղդատած անոնց, որոնք ուրախ-զուարթ քալած էին:

Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ մեր քալուածքը իր ներգործութիւնը կ՛ունենայ վիճակներ ընկալելու մեր մօտեցումին վրայ: Ուսումնասիրողներ կը հաւատան, թէ քալելու ձեւը շրջելը կրնայ մաս կազմել ընկճուածութիւնը դարմանելու միջոցներու: Ժխտական վիճակներ յիշելու նախընտրութիւնը պատճառ կը դառնայ, որ ընկճուածութենէ տառապող անձեր աւելի վատ զգան, ինչ որ կը ստեղծէ ոլորապտոյտ մը, ուրկէ դուրս գալը կը դժուարանայ:

«Եթէ յաջողինք կասեցնել ինքզինք յաւերժացնող այս ոլորապտոյտը, ապա կրնանք ունենալ հզօր դարման մը` ընկճուածութենէ տառապող հիւանդներու համար», կ՛ըսէ Թրոյէ:

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )