50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ (22 ՅՈՒԼԻՍ 1961 )

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ
ՓՈՍԹ-ՀԵՌԱԳՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ

Պրն. նախարար,

Պիտի չհաւատաք:

Ոչ ոք պիտի հաւատայ, թէ Լիբանանի պէս քաղաքակրթուած երկրի մը մէջ կրնայ պատահիլ նման պարագայ մը:

Մենք ալ օրեր շարունակ չհաւատացինք եւ եղածը ուզեցինք վերագրել թիւրիմացութեան մը, մոռացումի մը կամ պարզ անկանոնութեան մը:

Բայց պրն. նախարար, այժմ երբ ձեզի ներկայացնենք կարգ մը մանրամասնութիւններ, վստահ ենք, որ պիտի հասկնաք ճշմարտութիւնը:

Ճիշդ մէկ ամիսէ ի վեր եւ առանց բացառութեան, օդային փոսթով մեր թերթի հասցէին ղրկուած արտասահմանեան թերթերու ծրարները չեն հասնիր մեզի: Մեր դիմումները` նամակատան տնօրէնութեան եւ առաքման ու ցրւումի պաշտօնեաներուն, արդիւնք չտուին: Մեր թերթը մնաց զրկուած արտասահմանի հայ կեանքէն: Հազարին մէկ կասկած ունենալով, որ արտասահմանի մեր պաշտօնակիցները աներեւակայելի պատճառներով կրնան դադրեցուցած ըլլալ իրենց թերթերու առաքումը, նամակներ եւ հեռագիրներ ղրկեցինք անոնց եւ ստացանք պատասխանները: Ահաւասիկ` այդ ստացուած նամակներէն մէկը:

Փարիզի «Յառաջ» թերթի խմբագրութիւնը` պատասխանելով մեր նամակին, 17-7-1961 թուականով կը գրէ մեզի.-

«Զարմանքով կարդացինք ձեր նամակը: «Ազդակ»ին «Յառաջ»ը կը ղրկենք օրը օրին, օդային թղթատարով: Չենք հասկնար, թէ ինչո՞ւ ուրիշներ կը ստանան եւ դուք չէք ստանար: Կը խորհինք, թէ Պէյրութի թղթատարին հետ կապ ունի այս հարցը, քանի որ մենք սովորական կանոնաւորութեամբ կը կատարենք առաքումը: Յարմար է, որ Պէյրութի թղթատարական սպասարկութեան ուշադրութիւնը հրաւիրէք»:

Նոյնիմաստ պաշտօնական նամակներ ստացած ենք նաեւ մեր միւս պաշտօնակիցներէն, որոնց հետ գոյացած համաձայնութեան մը հիման վրայ մեր թերթերուն փոխանակումները կը կատարենք օդային թղթատարով:

Պրն. նախարար, կասկած չկայ այլեւս, որ մեր թերթի հասցէին ղրկուած ծրարները անծանօթ պատճառներով կը գողցուին` վնաս հասցնելու նպատակով մեր թերթին:

Կամ, ծախուած վատոգի գող մը, կաշառուած արկածախնդիր մը, նենգամտօրէն մուտք գործած է նամակատան սպասարկութիւն եւ նման մեղապարտ արարքներու մէջ կը գտնուի:

Վստահ ենք, պրն. նախարար, որ անմիջական եւ արմատական կարգադրութիւններ կ՛ընէք` երեւան հանելու համար հանրային այդ կարեւոր սպասարկութեան մէջ մուտք գործող ցեցերը եւ արժանի պատիժը տալու անոնց, քանի որ այլեւս որեւէ կասկած չկայ, թէ նամակատան մէջ տեղի կ՛ունենան այդ մեղապարտ եւ աններելի արարքները:

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԻՒՆ «ԱԶԴԱԿ»Ի

1961

 

200 ՏԱՐԻ ԱՊՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ՆՈՐ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

Նոր տեսութիւն եւ նոր խրատ` երկար ապրիլ ուզողներուն: Ի. Լեքոք քննադատելէ ետք երկարակեցութեան համար ցարդ գործածուող բոլոր մեթոտները, նոր տեսութիւն մը յառաջ կը քշէ: Ստորեւ` անոր թելադրութիւնները.

Եթէ իսկապէս կ՛ուզէք երկար ապրիլ, զուարթ ծերութիւն մը ունենալ եւ ձեր յիշատակներով ձեր բոլոր ծանօթները ուրախացնել, խուսափեցէք ցարդ կիրարկուող անմիտ բաներէ: Առտուն արթնցէք տրամաբանական ժամու մը, այսինքն` այն ատեն, երբ ստիպուած էք ելլել, ո՛չ աւելի կանուխ: Եթէ ձեր գրասենեակը 8:00-ին պիտի բացուի, կրնաք 7:30-ին արթննալ:

Սա պաղ լոգանքի օգտակարութեան մասին տարաձայնուած բոլոր պատմութիւնները մէկ կողմ ձգեցէք: Եթէ լոգանք պիտի առնէք, կարելի եղածին չափ տաք թող ըլլայ ջուրը: Ամէն պարագայի տակ, վերջ տուէք շարունակ անոր մասին խօսելէ, կարծէք թէ երկրագունդիս վրայ լոգցող միակ մարդը դուք եղած ըլլայիք:

Հիմա գանք ժահրերուն եւ մանրէներուն: Շատեր կը սարսափին անոնցմէ եւ գիշեր-ցերեկ կը մտահոգուին: Մի՛ վախնաք անոնցմէ: Եթէ կրցաք չվախնալ, ճակատամարտը շահած էք: Եթէ ուղղակի ժահրերու հանդիպիք, շիտակ անոնց վրայ քալեցէք եւ անոնց աչքերուն մէջ նայեցէք: Եթէ հատ մը ձեր սենեակը կը մտնէ, հողաթափով հալածեցէք:

Կերէք այն, ինչ որ կը սիրէք եւ որքան որ կրնաք: Կերէք այնքան, որ հազիւ կարենաք սեղանէն քաշուիլ եւ երկննալ: Ձեր սիրած բոլոր բաները կերէք անխտիր, մինչեւ որ ալ ուրիշ որեւէ բան կարենաք ուտել: Միակ հարցը այն է, թէ ձեր կերածը կրնա՞ք վճարել… եթէ կրնաք, մի՛ վախնաք, կերէք` ինչ որ եկած է սեղան:

Մի՛ մտահոգուիք, թէ ձեր սնունդը նշայ կամ բնասպիտակ, շրէյ կամ ածուխ կը պարունակէ:

Երկու խօսք ալ` մաքուր օդի եւ մարզանքի մասին: Հոգ մի՛ ընէք անոնց համար: Ձեր սենեակը մաքուր օդով լեցուցէք եւ յետոյ պատուհանները գոցեցէք: Տարիներով ձեզ կրնայ ապրեցնել այդ օդը: Ամէն պարագայի տակ ձեր թոքերը շարունակ մի գործածէք. ձգեցէք, որ անոնք քիչ մը հանգստանան:

Եթէ հետեւիք այս պատուէրներուն, պիտի ապրիք 200 տարի. եթէ այդքան ալ չապրիք, պիտի վայելէք ձեր կեանքը:

Տեսնուած է, որ աւելի քիչ ապրած են անոնք, որոնք առտուները պաղ ջուրով լոգանք կ՛առնեն, կէս ժամ բաց պատուհանին առջեւ խոր շունչ կը քաշեն, կէս ժամ մարզանք կ՛ընեն, արշալոյսին կ՛արթննան, թթուածին կ՛որսան, պահեցողութիւն կ՛ընեն, միս չեն ուտեր եւ այլն:

Share this Article
CATEGORIES