50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ (23 ՅՈՒԼԻՍ 1961)

4 ՄԻԼԻՈՆ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐ
ՀԱՄԱՅՆԱՎԱՐ ԴՐԱԽՏԷՆ

ՕՐԱԿԱՆ 1500 ՀՈԳԻ ԿՈՒ ԳԱՆ ՊԵՐԼԻՆ

Պերլինէն հաղորդուած հեռագրալուրի մը համաձայն, Արեւելեան Գերմանիայէն փախուստ տուողներուն թիւը վերջին քանի մը օրերու ընթացքին կրկնապատկուած է: Օրական առնուազն 1500 հոգի «համայնավար դրախտ»էն կու գան «դրամատիրութեան դժոխքը»:

Վերջին 16 տարիներու ընթացքին փախչողներուն թիւը հասած է չորս միլիոնի:

Փախստականներու թիւին յաւելման պատճառներէն գլխաւորը կը նկատուի այն վախը, որուն համաձայն, Արեւմտեան Պերլինի մուտքը կրնայ արգելքի տակ առնուիլ համայնավարներուն կողմէ: Բացի այդ, Արեւմտեան Գերմանիոյ վարչապետ Ատենաուըրի Պերլինի մէջ ըրած յայտարարութիւնը կարեւոր դեր մը ունեցած է ստեղծուած խուճապին մէջ: Արդարեւ, Ատենաուըր ըսած էր. «Խուճապ մը կայ Արեւելեան Գերմանիոյ մէջ. բազմաթիւ գերմանացիներ կը կարծեն, թէ փախչելու ժամը այսօր է եւ վաղը կրնայ ուշ ըլլալ, որովհետեւ տագնապ մը կրնայ իրենց փախուստի ճամբան փակել»:

Ըստ մասնագէտներու, սակայն, փախստականներու այս յաւելման պատճառներէն կարեւորներն են նաեւ.

1.- Սննդանիւթերու սուր տագնապը: 2.- Լայն սպառման ապրանքներու չգոյութիւնը: 3.- Արեւմտեան Պերլին աշխատելով դրամ շահողներու վրայ դրուած ճնշումները: 4.- Արտադրութիւններու քանակը աւելցնելու պատրուակով հողագործներուն վրայ դրուած անտանելի սեղմումները:

Ն. ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ ԵՒ ՔԵՄԱՆՉԻՍՏ
ՌՈՒԲԷՆ ԲՈՒԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

Ազգային բուժարանի խնամակալ վարչութիւնը կը հաղորդէ.-

Ամսոյս 11-ին, երեքշաբթի, բուժարան այցելեցին տէր եւ տիկին քեմանչիստ Ռուբէն , ինչպէս նաեւ` տէր եւ տիկին Նշան Պէշիկթաշլեաններ: Սրահին մէջ, շրջապատուած հիւանդներով եւ Բուժարանի անձնակազմէն, տէր եւ տիկին Ռուբէն գործադրութեան դրին խնամուած եւ ճոխ յայտագիր մը` բաղկացած հայկական եւ արաբական երաժշտական կտորներէ: Նուագեցին Աշուղ Ջիւանի «Ձախորդ օրերը ձմրան նման կու գան ու կ՛երթան», ինչպէս նաեւ` «Երեւանի էթիւտներ»ը: Ռուբէն յուզումով եւ ապրումով կը նուագէր` խանդավառելով ունկնդիրները:

Մեր հիւրը` Նշան Պէշիկթաշլեան, ներկաներուն նկարագրեց նուագին արժէքը հայոց մէջ եւ գնահատեց տէր եւ տիկին Ռուբէնի կատարած ծառայութիւնները ժողովուրդին եւ մանաւանդ Ազգային բուժարանին` իրենց տուած նուագահանդէսներովը: Ան հետեւեալը մաղթեց հիւանդներուն. «Տայ Աստուած, որ Ռուբէն 121 անգամ եւս նուագէ հոս, սակայն դուք հոս չըլլաք»:

Յայտագրի վերջաւորութեան մեր արուեստագէտները արաբ հիւանդներուն ալ գոհացում տալու համար արաբական եղանակ մը նուագեցին: Խանդավառութիւնը արդէն իր գագաթնակէտին հասած էր «Անուշ» օփերայով, զոր յայտագրէն ետք տուին: Որմէ ետք մեր հիւրերը հիացմունքով այցելեցին Բուժարանի այլեւայլ տեղերը: Ժամը 5:00-ին, հիւրերը մեկնեցան Բուժարանէն` լաւագոյն տպաւորութիւններով:

Սրտանց շնորհակալութիւններ կը յայտնենք մեր սիրելի բարեկամ զոյգին, որ իր տուած 27-րդ այցելութեամբ  խոր տպաւորութիւն ձգեց ներկաներուն վրայ: Վստահ ենք, որ մեր հիւրերը Բուժարանէն բաժնուեցան բարի գործ մը կատարած ըլլալու անհուն գոհունակութեամբ:

Սրտագին յաջողութիւններ կը մաղթենք իրենց:

*
*   *

Նոր Ատանայի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ բարեպաշտ քոյրերը ամսոյս 13-ին, հինգշաբթի Բուժարան այցելեցին: Հոգեւոր քոյրերը, ըստ սովորութեան, ճաշ հրամցուցին բոլոր հիւանդներուն ու գործաւորներուն: Ճաշացուցակն էր` շիշ քեպապ, չիյ քէօֆթէ, ճաճըգ եւ պտուղ: Ճաշը բաշխուեցաւ բարեպաշտ տիկիններու կողմէ:

Խորին շնորհակալութիւններ կը յայտնենք մեր յարգելի այցելուներուն եւ լաւագոյն յաջողութիւններ կը մաղթենք:

Share this Article
CATEGORIES